24 Nisan 2024 - 15 Şevval 1445 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 34. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iż kulnâ lilmelâ-iketi-scudû li-âdeme fesecedû illâ iblîse ebâ vestekbera vekâne mine-lkâfirîn(e)

Hani meleklere, Âdem'e secde edin demiştik de İblisten başka bütün melekler secde etmişlerdi. O, secde etmekten çekinmiş, ululanmak istemişti de kafirlerden olmuştu.

İblis kelimesinin, şiddetli sıkıntıya, kedere uğramak anlamına gelen "iblâs" kelimesinden geldiği söylendiği gibi bu sözün Arapça olmayıp yabancı bir ... Devamı..

Ve Biz bütün meleklere: "(O halde şimdi emrime itaaten ve hürmeten) Adem’e secde edin! (Onun üstünlüğünü kabullenin!)" demiştik. Onlar da hemen secde etmişlerdi. Yalnız İblis diretmiş, kibirlenmiş ve kâfirlerden (inatçı ve inkârcı nankörlerden) olup (gitmişti).

Sonra meleklere “Haydi Adem'in önünde secde edin” dediğimizde İblis dışında hepsi yere kapandı. O ise, reddetti bunu, kibrine yediremedi ve hakkı görmezlikten gelerek inkârcılardan oldu.

Hani biz meleklere:
“Âdem'e secde ederek saygı gösterin" demiştik. Melekler hemen secde ederek saygı gösterdiler. Yalnız İblis dayattı. Büyüklük taslayıp serkeşlik etti, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerden, kâfirlerden oldu.

Bu âyetteki Âdem’e saygı niyetiyle secde, Âdem’e, Âdemoğlu’na hizmeti kabul ederek Allah’a secde etme manasında da anlaşılabilir.

Meleklere: "Adem'e secde edin" dediğimiz zaman da hepsi secde ettiler. Ancak İblis secde etmedi. O bundan kaçındı, büyüklendi ve kâfirlerden oldu. [5]

5.Tefsirlerde ifade edildiğine göre burada kastedilen secde Hz. Adem`in önünde eğilmek şeklinde gerçekleştirilen bir selam secdesidir. Yüce Allah, hal... Devamı..

Ve meleklere: 'Adem'e secde edin' dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu.

Onu hatırla ki, meleklere: “-Âdem'e (hürmet olarak) secde edin.” demiştik de bütün melekler secde etmişlerdi. Ancak İblis secde etmekten yüz çevirip kibirlendi ve kâfirlerden oldu.

Yine bir vakit, meleklere: “Âdem için secde edin!” dedik. Şeytan hariç hepsi secde etti. O büyüklendi ve kâfirlerden oldu.

[Bu ayet, kâinattaki bütün yararlı yaratıklarla onlara müekkel olan meleklerin insanoğluna hizmet ettiğini, bir çeşit secdeye gittiğini bildirdiği gib... Devamı..

Meleklere, “Âdem'e secde ediniz” dediğimiz vakit İblis'ten başka hepsi secde ettiler. İblis secde etmedi, kibirlendi ve kâfirlerden oldu.[14]

[14] İblîs hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, I, 320-332.

Ne zaman ki meleklere: «Âdeme secde edin!» dediğimizde, hemen hepsi secde etti, ancak iblis kasalarak çekindi, kâfirlerden idi o

O vakit biz meleklere: “Âdem'e secde edin.” (Onun varlığını kabul edin/önünde hürmetle eğilin) demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. İblis ise yan çizmiş, kibre sapmış ve küstahça böbürlenmişti. Böylece kâfirlerden olmuştu. 

Bkz. 7/11, 17/61, 18/50, 20/116, 38/76“Âdem’e secde edin.” ifadesindeki “secde” emri, Âdem’in topraktan yaratılmış iskeletine/bedenine değil, Allah ta... Devamı..

Meleklere Adem’e secde itmelerini emr itdiğimiz vakit iblisden gayri hepsi secde itdiler. İblis istikbâr itdi, itâ’at iylemedi ve kâfirler meyânına dâhil oldı.

Meleklere, "Adem'e secde edin" demiştik, İblis müstesna hepsi secde ettiler, o ise kaçındı, büyüklük tasladı ve inkar edenlerden oldu.

Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.

Meleklere, “Âdem’e secde edin” dediğimizde İblîs dışındakiler derhal secde ettiler; o direndi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu.

Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem'e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.  

 Bundan sonra Hz. Âdem ve nesli, aslı cinlerden olup, sonra şeytanların başı olan İblis ve nesline uyup uymamakta sınanacaklardır.

Meleklere, "Adem'e secde edin," dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler, o ise diretti, büyüklük tasladı ve nankörlük etti.

Ve o zaman meleklere: "Âdem'e secde edin!" dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu.

Ve o vakit melâikeye «Adem için secde edin» dedik, derhal secde ettiler, ancak İblis dayattı, kibrine yediremedi, zaten kâfirlerden idi

Hani, meleklere (ve cin taifesinden olup da meleklerin arasında bulunan iblîse), “Âdem’e (hürmet kastı ile) secde edin!” buyurmuştuk da iblîs hariç hepsi (Âdem’e, hürmet kastı ile) secde etmişlerdi, iblîs (emirden) kaçınarak (Âdem’e secde etmeyerek) kibirlenip (üstünlük tasladı ve) kâfirlerden oldu.

İblis (şeytan), meleklerden değil, cin taifesindendir. Bu husus Kehf Sûresi 50. âyet-i kerîmesinde bildirilmiştir. Şâyet iblîs (şeytan), meleklerden o... Devamı..

Sonra meleklere: “Âdem için secde edin”¹ dedik. İblis² hariç hemen secde ettiler. O, yüz çevirip büyüklük tasladı. O kâfirlerdendi.³

1- Ademi yarattığım için bana secde edin. 2- Şeytanın bir tür başka özelliğini ifade eden bir sıfattır. Şeytan-i racîm, İblis olarak anılmaktadır. ... Devamı..

Hani meleklere: «Âdeme (yahud: Âdem için Allaha) secde edin» demişdik de (şeytanların reisi olan) iblisden başkası hemen secde etmişlerdi. O ise dayatmış, kibirlenmek istemişdi. (Zâten de) o kâfirlerdendi.

O vakit meleklere: “Âdem'e secde edin!”(2) demiştik; (cinlerden olan) İblis hâriç, hemen secde ettiler. (O) dayattı ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.

(2)Buradaki secde emri, Allah’a itâat, Âdem (as)’a selâm ve hürmet içindir. (İbn-i Kesîr, c. 1, 53)“Âdem’e melâikenin secde etmesi ve şeytanın etmemes... Devamı..

Meleklere âdem için (Rabbinize) secde edin demiştik. İblisin dışında, meleklerin tamamı secde ettiler. İblis secde etmemekte diretti ve büyüklendi. Bundan dolayı inkârcılardan oldu.

O gün Biz meleklere: « Adem’e secde edin» dedik. Onlar da secde ettiler. Yalnız İblis bundan kaçındı, büyüklük taslamak istedi. Böylece Allah’ı tanımaz oldu.

Hani meleklere « Âdem/e secde edin, demiştik, onlar hemen secde etmişlerdi, yalnız İblis secdeden çekinmiş, bunu kibirine yedirememişti. O zaten kâfirlerdendi [⁵].

[5] İlm-i İlâhide kafirlerdendi. Yahut emr-i İlâhiyi kabih görmekle kâfirlerden oldu, demektir.

Hani o zaman meleklere: “Âdem’e secde²³ edin” demiştik de İblis²⁴ hariç hepsi secde etmişlerdi. O ise çekindi, kibirlendi ve inkâr edenlerden²⁵ oldu.

23 “Âdem’e secde edin” ibaresi “Âdem için secde edin” şeklinde de tercüme edilebilir. O zaman “Âdem’den dolayı Allah’a secde edin” anlamı çıkar. Çünkü... Devamı..

Hani meleklere, “Âdem'e secde edin” demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişlerdi. O ise şiddetle kaçınmış, büyüklük taslamıştı ve kafirlerden olmuştu.

(İblis, sözlükte çok aşırı karamsar olan, ümitsiz anlamına gelir. Aynı zamanda Allah’a isyan eden, insan soyuna boyun eğmemenin sembolik göstergesi ol... Devamı..

Hani meleklere: “Karşısında saygıyla eğilmek sûretiyle, Âdem’e secde edin!” demiştik. Bunun üzerine, melekler Allah’ın emrine boyun eğerek secde ettiler; ancak meleklerin arasında yaşayan ve aslen bir cin olan İblis emrimize karşı geldi, kendisini Âdem’den üstün görerek kibre kapıldı ve bu nankörlüğünün sonucunda, ilâhî emre başkaldıran kâfirlerden biri oldu!

Hani, Melekler’e dedik:
-“Âdem’e secde edin!”.
Hemen secde ettiler; ancak İblîs kaçındı, kibirlendi / büyüklük tasladı, Kafirler’den oldu.

Bunun üzerine meleklere: “ Adem’e selâm durun “ dedik. İblis dışında hepsi saygılarını gösterdiler, İblis ise, Ademi kabullenemedi, kibirlendi, inkarcı olup çıktı.

Hani Meleklere, "Yarattığım insan önünde saygı ile eğilin! Onun yaratılışını yücelterek kutsayın!" Demiştik. İblis hariç bütün Melekler hemen saygıyla eğilmişler, insanın yaratılışını yüceltip kutsamışlardı. İblis büyüklük taslamış ve insanın yaratılış gerçeğini inkâr edenlerden olmuştu.

Hani meleklere “Âdem için (Allah’a) secde edin.” demiştik; onlar da hemen secde etmişti. İblis hariç. [*] Yüz çevirmiş, kibirlenmiş, kâfirlerden olmuştu.

Buradaki hitabın meleklere yönelik olması ile İblis’in hariç tutulma durumu birbirine karıştırılmamalıdır. Zira Kehf 18:50’de belirtildiği üzere o, ci... Devamı..

Ve Biz, meleklere:¹ “Âdem’e secde² edin.” deyince İblis’in³ dışında hepsi secde ettiler. O ise (secde etmekten) kaçındı, büyüklük tasladı ve o, kâfirlerden oldu.⁴

1 Burada iblis’in Âdem’e secde etmesi emredilmemişse de (A’raf:12, Hicr: 32, Sâd: 75)’de emredilmektedir.2 Secde: Lügatte son derece tevazu ile alçalı... Devamı..

Sonra Meleklere “(Haydi!) Â-dem’in önünde yere kapanın!” dediğimizde ²⁵ İblis dışında hepsi yere kapandı, o ise reddetti ve (üstelik) küstahça böbürlendi: böylece hakkı inkar edenlerden oldu. ²⁶

25 İnsanın, kavramsal düşünme yeteneğinden dolayı, bu konuda meleklerden bile üstün olduğunu göstermek için.26 Kovulan Meleğin (the Fallen Angel) ismi... Devamı..

Meleklere “Âdem için secde edin/emre amade olun” demiştik de onlar da hemen emre amade oldular. Sadece İblis kaçınmış, büyüklenmiş ve kâfirlerden olmuştu. 7/11, 15/29, 17/61, 20/116

İşte o zaman meleklere demiştik ki: “Âdem(oğlu) için emre âmâde olun![⁶⁶] İblis[⁶⁷] hariç, hepsi emre âmâde olmuştular. O (ise) emre karşı geldi, büyüklük tasladı ve nankörlerden oldu.

[66] Âdem’i “Âdemoğlu” olarak çevirimiz ve bu secdenin mahiyeti için bkz: 7:11, not 6 ve 7. [67] İblis, şeytanın ismi değil içine düştüğü açmazı en... Devamı..

(Ey Muhammed, hatırla ki) Biz bir vakit meleklere: "Adem'e secde edin!" diye emrettik de; İblis’ten başkası hemen secde ettiler! O ise dayattı ve büyüklük tasladı. (Adem'i küçümsedi; nitekim Sad suresinin 76. ayetinde buyurulduğu üzere "Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten onu ise topraktan yarattın deme küstahlığında bulundu) Ve kafirlerden oldu.

(Aslında Kehf suresinin 50. ayetinde belirtildiği gibi İblis, cin tayfasından idi! ki bunların kafirleri de vardır; İblis melekler cinsinden olmadığı ... Devamı..

Meleklere: "Âdem’e secde edin" demiştik, hemen secde ettiler: Yalnız İblis diretti, böbürlendi ve kafirlerden oldu.

Hani Biz meleklere demiştik ki: «Âdem'e secde ediniz.» Onlar da hemen secde edivermişlerdi. Yanlız İblîs (Şeytan) kaçınmış, kibirlenmiş ve kâfirlerden olmuştu.

O vakit meleklere: “Âdem'e secde edin! ” dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı, kibrine yediremedi ve kâfirlerden oldu [7, 11; 15, 29; 20, 116; 38, 72]

Meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik, hemen secde ettiler: Yalnız İblis diretti, böbürlendi, nankörlerden oldu.

Ve biz meleklere Âdem'e secde idiniz didiğimizde derhâl secde itdiler ancak iblîs (emre itâ'atden) imtinâ' itdi ve büyüklük gösterdi. Ve kâfirlerden oldı (yâhud kâfirlerden idi) [¹]

[1] Bu âyet-i kerîme 'ilmin şerefine delâlet ider. Çünki Cenâb-ı Hak Âdem'in şerefini melâikeye 'ilmiyle göstermiş ve isbât buyurmuşdur. Sonra melâike... Devamı..

Meleklere “Âdem’e secde edin!” dediğimizde hemen secdeye kapandılar ama İblis öyle yapmadı, büyüklenerek direndi ve kâfirlerden [*] oldu.

[*] "Kâfirlerden oldu" sözü, İblis'ten önce de bazı meleklerin kâfir olduklarını gösterir. Melek, elçi anlamındadır (Müfredât). Onlar Allah'ın, birçok... Devamı..

Meleklere:-Adem için secde edin, demiştik de onlar da hemen secde edivermişlerdi. Sadece İblis kaçınmış, büyüklenmiş ve kafirlerden olmuştu.

Meleklere, “Âdem'e secde edin” dediğimizde,(21) İblis'ten başka hepsi secdeye kapandı. O ise bundan kaçındı ve büyüklük taslayarak kâfir oldu.(22)

(21) Secde emri, Hz. Âdem’in şahsında, insan nesline verilmiş olan yetenek ve görevlerin büyüklüğünü ve bu özellikleriyle insanın diğer bütün varlıkla... Devamı..

O vakit biz meleklere, "Âdem'e secde edin" demiştik de İblis dışında tümü secde etmişti. İblis yan çizmiş, kibre sapmış ve nankörlerden olmuştu.

daħı ol vaķt kim eyiddük firiştelere: “secde ķıluñ ādem’e. pes secde ķıldılar illā iblįs, onamadı; daħı tekebbürlik eyledi daħı oldı kāfirlerden.

Daḫı ol vaḳt ki eyitdük feriştehlere secde eyle kim Ādeme. Pes secde eyle‐diler feriştehler, līkin şeyṭān men‘ oldı secdeden. Büyüklendi, kāfirlerden oldı.

(Ya Peyğəmbər!) Biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin! – dedikdə İblisdən başqa (hamısı) səcdə etdi. (Yalnız) o, lovğalanaraq (səcdə etməkdən) imtina etdi və kafirlərdən oldu.

And when We said unto the angels: Prostrate yourselves before Adam, they fell prostrate, all save Iblis He demurred through pride, and so became a disbeliever.

And behold, We said to the angels: "Bow down to Adam" and they bowed down. Not so Iblis(49): he refused and was haughty: He was of those who reject Faith.

49 The Arabic may also be translated: "They bowed down, except Iblis.” In that case Ibl i s (Satan) would be one of the angels. But the theory of fall... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.