25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Keyfe tekfurûne bi(A)llâhi vekuntum emvâten feahyâkum(s) śumme yumîtukum śumme yuhyîkum śumme ileyhi turce’ûn(e)

Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki ölüydünüz, diriltti sizi. Sonra öldürür, sonra gene diriltir, sonra da gerisin geriye ona dönersiniz.

 Allah’ı nasıl inkâr ve nankörlük edersiniz ki, ölü idiniz sizleri diriltti. (Hiç yoktan var etti.) Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da (hepiniz) döndürülüp O’na götürüleceksiniz.

Cansız iken, size hayat veren ve sizi ölüme götüren sonra tekrar diriltip hayata kavuşturan ve sonunda kendisine döndürüleceğiniz Allah'ı nasıl inkâr edersiniz?

Allah'ı nasıl inkâr edersiniz? Biyolojik hücreler, ruhsuz, bilinçsiz ölü varlıklar halinde idiniz, hayatî fonksiyonlarınız yoktu. Hücrelerinize ruh yayarak sizlere hayat verdi. Sonra ecelleriniz gelince, sizlerin ölümlerinizi gerçekleştirecek. Sonra yine diriltecek. Sonra da onun huzuruna götürülüp hesaba çekileceksiniz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 20/54; 22/66; 27/64; 30/40; 40/11; 45/26; 52/35; 76/1; Tefsîru Ebüssuûd, 1/77; et-Tefsîru’l-Kebîr, 2/149-153.

Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki, siz ölü idiniz Allah sizi diriltti. Sonra sizi yine öldürür ve ardından tekrar diriltir. Bundan sonra da O'na döndürülürsünüz.

Nasıl oluyor da Allah'ı inkâr ediyorsunuz? Oysa ölü iken sizi O diriltti; sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra O'na döndürüleceksiniz.

Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz ki, siz, ölü (birer nütfe, hormon) idiniz; O sizi diriltti. Sonra (ecelleriniz gelince) sizleri yine öldürecek, sonra (kıyamette) sizi diriltecek. Sonra da (amellerinizin hesabı görülmek üzere) ona döndürüleceksiniz.

Nasıl Allah’ı inkâr edersiniz? Hâlbuki sizler ölüler (cansız elementler) iken, O size hayat verdi. Sonra öldürecek, sonra diriltecek, sonra O’na döneceksiniz.

(İnsan önemli bir yaratıktır, başıboş kalamaz; sorumluluğu büyüktür. Gökler ve yer onun için yaratılmıştır ölüp yok olamaz.)

Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Siz yokken, sizi var etti. Sonra sizi öldürecek ve sonra tekrar diriltecek. Sonunda O'na döndürüleceksiniz.

Allaha karşı, siz nice küfredersiniz? 0, ölüydünüz, diriltti sizleri, yine sizi öldürüp diriltecektir, sonra yine ona döneceksiniz

Allah'ı nasıl inkâr edebilirsiniz ki? Siz ölü iken, sizi var etti. Sonra sizi öldürecek ve sonra tekrar diriltecek. Sonra ona döndürüleceksiniz. 

Bkz. 22/66Bu âyetin, bazılarının iddia ettikleri gibi reenkarnasyonla yani ölüm sonrasında ruhun, bir başka bedene girmek suretiyle yaşadığı hikâyesiy... Devamı..

Sizi yokdan var iden ve sizi tekrâr öldürüb diriltecek olan Allâh’ı nasıl inkâr idersiniz, günün birinde yine ânın nezdine gideceksiniz.

Ölü idiniz sizleri diriltti, sonra öldürecek sonra tekrar diriltecek ve sonunda O'na döneceksiniz; öyleyken Allah'ı nasıl inkar edersiniz?

Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O’na döndürüleceksiniz.

Sizler cansız iken size O hayat verdiği halde Allah’ı nasıl inkâr edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra O’na götürüleceksiniz.

Siz cansız iken size can veren Allah'ı nasıl inkâr edersiniz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz.

 Bu âyette, insanın ilk yaratılmasından önceki haline «ölü» denilmesi, bazılarının iddia ettikleri gibi tenâsüh ile ilgili değildir. Âyette insan haya... Devamı..

ALLAH'ı nasıl inkar edersiniz? Siz ölüler idiniz o sizi diriltti. Sonra sizi öldürür ve tekrar diriltir ve sonunda ona döndürülürsünüz.

Bu ayetin re-enkarnasyon (yeniden bedenlenme) denilen hikaye ile bir ilgisi yoktur. İnsan yaratıldıktan sonra cennette işlediği hata yüzünden ölüme ma... Devamı..

Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki, ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz.

Allaha nasıl küfr ediyorsunuz ki ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek sonra sizleri yine diriltecek. Sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz

Sizler ölü (henüz canlı bir varlık değil) iken (size, yaratmış olduğu rûh ile hayat verip) sizleri dirilten *Allah’a nasıl nankörlük edersiniz? Sonra, (O sizi ecelleriniz gelince) öldürecek, (kıyametin kopmasından) sonra (sizi, diriliş gününde tekrar) diriltecek, sonra (da dünyada iken yapmış olduğunuz iyi ve kötü amellerinizin hesapları görülmek üzere) O’na (zaman ve mekândan münezzeh olan Allah’ın manevi huzuruna) döndürüleceksiniz.

* “…Allah’a nasıl nankörlük edersiniz?”; Ezelî ve ebedî ilmi ile her şeyi hakkıyla bilen Rabbimizin, kâfirlere yöneltmiş olduğu bu soru, esasında onla... Devamı..

Allah'a, nasıl gerçeği yalanlayarak nankörlük edersiniz? Sizi ölüler¹ iken var etti, sonra sizi öldürecek, sonra tekrar dirilterek kendisine döndürecektir.

1 – Yok iken.

Allaha nasıl olub da küfrediyor (Onun varlığını ve birliğini inkâr ediyor) sunuz? Halbuki siz ölüler iken (henüz babalarınızın sulbünde bir nutfe iken annelerinizin rahminde, sonra da dünyâda sizi) O diriltdi. Sonra sizi yine O öldürecek, tekrar sizi (kabirde ve neşirde) O diriltecek ve nihayet (Haşirden sonra) yine yalınız ona döndürüleceksiniz.

(Ey kâfirler!) Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz ki, (siz) ölüler idiniz de, size (O) hayat verdi. Sonra sizi öldürecek, sonra sizi (tekrar) diriltecek, sonra da ancak O'na döndürüleceksiniz.

Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz ki? Sizler yoktunuz (ölü idiniz), size hayat verdi, sonra sizi tekrar yok edecek (öldürecek) ve sonra size yeniden hayat verecek sonra ona döndürüleceksiniz.

Siz Allah’ı nasıl olur da tanımazlık edersiniz ki cansız iken size O can verdi, sonra sizin canınızı O alacak, sonra sizi yine O diriltecek, daha sonra da yine Ona döndürüleceksiniz.

Allah/ı nasıl tanımıyorsunuz ki, sizi ölü iken O, diriltti, sonra yine sizi O, öldürecek, yine sizi O, diriltecektir; nihayet âhirette yalnız O/na döneceksiniz [⁴].

[4] Allah da âmâlinize göre size ceza verecektir.

Allah’ı nasıl inkâr edersiniz? Hâlbuki sizler cansızdınız [emvâten], O size hayat verdi. Sonra sizleri öldürür ve tekrar diriltir. En sonunda O’na döndürüleceksiniz.¹⁶

16 İnsan orijin olarak toprak olduğundan cansızdı. Ayrıca Kur’an insanı dünyaya gelmeden önce hayatta değil anlamında cansız telakki eder. Sonra dünya... Devamı..

Allah'ı nasıl inkâr edersiniz? Hâlbuki ölü idiniz de sizleri diriltti, sonra öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz.

Ey gâfiller; nasıl olur da Allah’ı inkâr edersiniz? Hangi yüzle Allah’a karşı nankörlük eder, söz ve davranışlarınızla O’nun ayetlerini yalanlamaya kalkarsınız? Oysa siz ölü idiniz de, size hayat verdi. Cansız, ruhsuz bir topraktan, şu canlı bedeninizi yarattı. Sonra sizi öldürecek, sonra yeniden diriltecek ve sonunda, yaptıklarınızın hesabını vermek üzere O’na döndürüleceksiniz.
Evet, nasıl olur da Allah’ı inkâr edersiniz?

Allah’ı nasıl inkâr edersiniz?
Ölüydünüz; size hayat verdi.
Sonra öldürür;
Sonra diriltir;
Sonra O’na döndürülürsünüz.

Nasıl olur da Allah’ı göz ardı edebilirsiniz ki: Ölüydünüz size hayat verdi, sonra öldürecek, sonra tekrar hayat verecek ve en sonunda ona döneceksiniz.

Siz henüz yokken sizi yaratan, size dünya hayatını veren Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Düşünmüyor musunuz? Allah sizi dünyada yaşarken öldürecek, sonra ahiret hayatınızda diriltilecek. Dünya hayatının hesabını vermek için huzura getirileceksiniz. Siz bu gerçeği kabul etmeyip inkâr etseniz, ölmeyecek misiniz? Diriltilip hesaba çekilmeyecek misiniz? Sizin inkârınızla her şey bitmiş mi olacak? Nasıl akıl ediyorsunuz? Sizin elinizde ne var ki? Unutmayın! Allah’ın elinde her şeyi yapma gücü vardır. Siz Allah ile yarışıyor musunuz? Yoksa Allah’ın düzenini değiştireceğinize mi inanıyorsunuz? Gerçekten şeytan sizi oldukça aldatmış. Aklınızı boşu boşuna kafanızda taşıyorsunuz.

Siz ölü (cansız)ken size hayat veren Allah’ı nasıl oluyor da inkâr ediyorsunuz! Sonra sizi öldürecek, sonra sizi (tekrar) diriltecek ve sonunda yalnızca O’na döndürüleceksiniz. [*]

Ayette insanlar için söz konusu olan beş aşama dile getirilmektedir. İnsan bedeninin canlanmadan ve ruh sahibi kılınmadan önceki hali onun ölüm yani c... Devamı..

(Ey kâfirler!) Nasıl oluyor da; sizler ölü iken sizi yoktan yaratan¹, sonra öldürecek, sonra da (tekrar) diriltecek olan ve en sonunda da kendisine döndürüleceğiniz Allah’ı, inkâr ediyorsunuz?²

1 Âdemi çamurdan, sizi nutfeden yaratan.2 Bu âyetten “tenasüh inancı” yani (reenkarnasyon/ruh göçü) anlaşılamaz. Çünkü tekrar dirilme, ancak âhiretted... Devamı..

Cansız iken size hayat veren ve sizi ölüme götüren, sonra tekrar hayata kavuşturan ve (sonunda) Kendisine döndürüleceğiniz Allah’ı nasıl inkar edersiniz?

Nasıl olur da Allah’a karşı nankör olabilirsiniz? Oysa siz cansız iken size can verdi. Sonra sizin canınızı alacak, sonra da sizi diriltecek ve sonunda yalnızca Ona döndürüleceksiniz. 40/11, 30/19

Cansızken size hayat bahşeden, ardından sizi öldürecek ve ondan sonra da diriltecek olan,[⁴⁹] en sonunda sizi kendisine döndürecek olan Allah’a karşı nasıl olur da nankörlük yaparsınız?

[49] Krş: 40:11. Âyetin açılımı şudur: Siz varlıkta var idiniz. Fakat hayat sahibi değildiniz. Hayata gelmeden de “varoluş” açısından var idiniz. Alla... Devamı..

(Ey kafirler) Nasıl oluyor da Allah'ı (Onun varlığını ve birliğini) inkar ediyorsunuz? (oysa) Siz ölüler halinde iken, sizleri O diriltti!... (Dünyaya gelmeden önce siz nerede idiniz?.. İlkin toprakta, sonra besin maddelerinde, sonra da baba ile ananızın döl hücrelerinde idiniz., ölüden farkınız yoktu! onların birleşmesiyle "fekonde hücre" oldunuz, ananızın karnında cenin haline, sonra bebek olup dünyaya geldiniz) Sonra da (eceliniz geldiğinde) sizi O öldürecek; tekrar sizi diriltecek ve sonunda (hesab vermek üzere) O'na (huzuruna) döndürüleceksiniz! (Evet, hesap vereceksiniz!... çünkü)

Allah’a nasıl nankörlük edersiniz ki, siz ölüler idiniz, O sizi diriltti; yine öldürecek, yine diriltecek; sonra O’na döndürüleceksiniz.

Allah Teâlâ'yı nasıl inkâr ediyorsunuz ki sizi ölüler iken o diriltti. Sonra sizi öldürecektir. Sonra da sizi diriltecektir. Sonra da O'na döndürüleceksiniz.

Ey kâfirler! Allah'ı nasıl inkâr edebilirsiniz ki, siz ölü iken size hayatı veren O'dur. Şunu bilin ki, tayin ettiği vâde gelince sizi öldürecek, yine diriltecek ve sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz. [52, 35; 76, 1; 40, 11; 45, 26] {KM, Hezekiel 37, 1-14; İşaya 26, 19; Daniel 12, 2-3; Yuhanna 5, 21; Romalılara 4, 17}

Allah'a nasıl nankörlük edersiniz ki, siz ölüler idiniz, O sizi diriltti; yine öldürecek, yine diriltecek; sonra O'na döndürüleceksiniz.

Allâh Te'âlâya nasıl küfr idersiniz ki o, siz (babanızın sulbünde ve ananızın rahmine yeni düşdiğinizde) ölülerden iken size rûh virüb diriltdi. Sonra sizi (eceliniz geldiği zamân) öldirecek, sonra (ba's ve haşr içün) dirildecekdir. Sonra cümleniz ona rücû' idersiniz.

Allah’a karşı nasıl iyilik bilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız hale getirecek ve yeniden can verecektir.[*] Sonra O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.

[*] Bizler yokken, bizi oluşturan maddeler vardı; biz onlarla hayat bulduk. (bkz. İnsan 76/1) Yine o maddelere dönüşüp toprak olacak ve bir kez daha h... Devamı..

Nasıl olur da Allah'a karşı nankör olabilirsiniz? Oysa, siz cansız iken, size o can verdi. Sonra sizin yine canınızı alacak; sonra da sizi diriltecek ve sonunda yine yalnızca O'na döndürüleceksiniz.

Nasıl olur da Allah'ı inkâr edersiniz ki, siz cansız iken O size can verdi.(15) Sonra O sizi öldürür; sonra yine diriltir; sonra da Onun huzuruna dönersiniz.(16)

(15) Cansız maddelerden bir insan bedeni inşa edilip can verilmiştir.(16) Bu âyetin anlamı, Tâhâ Sûresinde net bir şekilde açıklığa kavuşturulmakta ve... Devamı..

Allah'a nasıl nankörlük ediyorsunuz/Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz?! Siz ölülerdiniz, O sizi diriltti. Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir. Nihayet O'na döndürüleceksiniz.

nite kāfir olursız Tañrı’ya şol ḥalden kim ölüleridüñüz; pes diri eyledi sizi. andan öldüre sizi; andan dirilde sizi andın anuñ dapa döndürinilesiz.

Nite kāfir olursız Tañrı Ta‘ālāya? Siz ölmiş‐iken ata ṣulbinde diri ḳıldı,sizi vücūda getürdi. Andan ṣoñra öldürür sizi, andan ṣoñra dirildür siziḳıyāmet güninde. Andan ṣoñra aña dönersiz.

Allahı necə inkar edirsiniz ki, siz ölü idiniz, O sizi diriltdi. O sizi (əcəliniz gəldikcə) yenə öldürəcək, sonra (qiyamətdə) yenə də dirildəcək və daha sonra siz (əməllərinizin haqq-hesabı çəkilmək üçün) Ona tərəf (Onun hüzuruna) qaytarılacaqsınız.

How disbelieve ye in Allah when ye were dead and He gave life to you! Then he will give you death, then life again, and then unto Him ye will return.

How can ye reject(46) the faith in Allah.- seeing that ye were without life, and He gave you life; then will He cause you to die, and will again bring you to life; and again to Him will ye return.

46 In the preceding verses Allah has used various arguments. He has recalled His goodness ( 2:21 -22); resolved doubts ( 2:23 ); plainly set forth the... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.