25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 263. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kavlun ma’rûfun vemaġfiratun ḣayrun min sadekatin yetbe’uhâ eżâ(en)(k) va(A)llâhu ġaniyyun halîm(un)

Güzel söz ve suç bağışlama, ardında minnet olan sadakadan hayırlıdır. Allah müstağnidir, ceza vermede acele etmez.

(Elbette) Güzel bir söz ve (kusur) bağışlama, peşinden eziyet gelen (ve minnet edilen) bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır.

Gönül alıcı bir söz ve başkasının eksiğini gizlemek, peşinden incitmenin geldiği bir yardımdan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Ve yumuşak davranıp azapta acele etmez.

Bir tatlı dil, güler yüzle bir karşılık ve kusurları bağışlamak sonradan gönül inciten, imandaki sadâkatın ve kemalin ifadesi olan sadakadan daha hayırlıdır. Allah zengindir, yarattıklarına muhtaç değildir, kudretli, âdil ve müsamahakârdır, fırsatlar ve imkânlar tanır.

İyi bir söz ve bağışlama arkasından eziyette bulunulan bir sadakadan hayırlıdır. Allah bir şeye ihtiyacı olmayandır, hilim sahibidir.

Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır.

İyi ve güzel bir söz ile bir kusur bağışlamak, arkasına eza takılacak sadakadan daha hayırlıdır. Allah minnet ve eziyetle sadaka verenlerin sadakalarından müstağnidir; onların cezasını vermekte acele edici değildir (hâlimdir).

Güzel bir söz ve bağışlamak, peşinde eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah’ın sonsuz zenginliği vardır. Ve son derece hilm ile muamele eder.

Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir; yumuşak davranandır.

Tatlı bir söz söylemek, bir suçu bağışlamak, arkasında başa kakma bulunan bir sadakadan daha hayırlıdır; Allah zengin, Allah halimdir

Güzel bir söz ve (bir kusuru) bağışlama, peşinden onur kırıcı davranışlar getiren bir yardımdan daha hayırlıdır. Allah, zengindir (kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur), halimdir (günahlarından dolayı insanların rızkını kesmez ve cezada acele etmez).

Âyetten anlaşılıyor ki hoş görmek ve güzel söz söylemek, arkasından onur kırıcı ve aşağılayıcı davranışın geldiği sadakadan çok daha iyidir. Nitekim İ... Devamı..

Nevâzişkârâne söz söylemek ve hakâreti ’afv itmek, etvâr-ı dürüştâne ile mezc idilen sadakadan hayırlıdır. Allâh zengin ve halîmdir.

Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eza gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah müstağnidir, Halim'dir.

Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).

İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halîmdir.

Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur.

Güzel bir söz ve hoşgörü, peşinden onur kırıcı davranışlar getiren bir yardımdan daha hayırlıdır. ALLAH Zengindir, Şefkatlidir.

Bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak, arkasından eza ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, halimdir, yumuşak davranır.

Bir tatlı dil, bir mağfiret arkasına eza takılacak sadakadan daha iyidir, Allah ganîdir halîmdir

Güzel bir söz ve (kusurları) affetmek, ardından (başa kakma ya da daha başka davranışlar ile) eza veren (gönül inciten) bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, (günahı sebebiyle kuluna) hemen ceza vermeyip (tövbe etmesi için) mühlet tanıyandır.

Ma'ruf¹ bir söz ve bağışlayıcı olmak, ardından başa kakılarak eziyete dönüşen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, Hiçbir Şeye Muhtaç Olmayan'dır, Çok Şefkatli'dir.

1- İyi, güzel, sevimli.

İyi (güzel ve tatlı) bir söz ve bir ayıb örtme; ardından eziyyet gelen bir sadakadan hayırlıdır. Allah (kullarının sadakalarından) müstağnidir, halimdir (ukuubetde acele edici değildir).

Güzel bir söz ve bir bağışlama, kendisini bir incitme takib eden sadakadan daha hayırlıdır. Hâlbuki Allah, Ganî (kullarının sadakasına ihtiyâcı olmayan)dır, Halîm(cezâlandırmakta hiç acele etmeyen)dir.

Uygun yerinde bir söz ve bağışlamak, arkasından eziyet haline gelen, sadakadan daha hayırlıdır. Allah ihtiyaçsız ve kullarına çok şefkatlidir.

Tatlı bir söz söyleme, bir suç bağışlama gönül kırmakla biten bir sadakadan yeydir. Allah kendine yeticidir, yumuşak davranıcıdır.

Güzelce bir söz söylemek, kusuru örtmek [⁶], arkasından eziyet gelen sadakadan hayırlıdır. Allah her şeyden müstağnidir, yavaştır [⁷].

[6] Sâile hatırnüvazane söz söylemek, suçunu bağışlamak, sâilin fakir hâlini örtmek, özür dermeyan etmek.[7] Yâni fukarayı başa kakmak, eziyet çekmek ... Devamı..

Gönül alıcı bir söz [kavlun ma’rûfun] ve bir bağışlama, incitmeye yol açan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah Ganîy’dir¹⁷², Halîm’dir.

172 El-Ganîy: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, çok zengin olandır.

Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, hilim sahibidir.

Gönül alıcı tatlı bir söz söylemek veya bir kimsenin ayıbını örtüp kusurunu bağışlamak, peşinden başa kakma ve incitme gelen bir sadakadan daha değerlidir.
Öyle ya, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, dolayısıyla sizin vereceğiniz sadakalara da ihtiyacı yoktur; bununla birlikte, O ceza vermekte acele etmez, sonsuz şefkatiyle yumuşak davranır. O hâlde:

Örfe uygun bir söz ve mağfiret / bağışlama, ardı sıra incitme gelen bir sadakadan daha hayırlıdır.
Allah halîm ganiyydir.

Tatlı ve yumuşak bir söz, ardından acı veren sadakadan daha hayırlıdır. Allah duyarlı bir gönül zenginidir.

Güzel bir söz ve bağışlamak; peşinden gönül kırma gelen iyilikten daha hayırlıdır. Allah her bakımdan zengindir. Yumuşak huylu ve anlayışlıdır. Onun için hatalarınıza karşılık hemen size ceza yağdırmaz. Düşünmeniz, hatalarınızdan dönüp özür dilemeniz, Rabbinizden af dilemeniz için süre verir.

Güzel bir söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen [sadaka]dan hayırlıdır. [*] Allah zengindir, hoşgörülüdür.

Bu ayet İsrâ 17:28 ile birlikte okunmalıdır.

Gönül alan hoş bir söz ve kusurları bağışlamak, peşinden incitme gelen bir sadakadan, daha hayırlıdır. (Unutmayın ki) Allah, hiç bir şeye muhtaç değildir ve (kullarına karşı da) çok yumuşak davranandır.¹

1 Gönül alan hoş bir söz, tatlı dille reddetmek, kusura bakmamak ayıp örtmek, münasebetsizliğe karşı af ile muamele etmek, arkasından ezâ gelen veya b... Devamı..

Gönül alıcı bir söz ve başkasının eksiğini gizlemek, ²⁵⁹ peşinden incitmenin geldiği bir yardımdan daha hayırlıdır; ve Allah Kendine yeterlidir, tahammül (hilm) Sahibidir.

259 Mağfiret’i (lafzen, “bağışlama”) bu bağlamda “başka birinin eksiğini gizleme” olarak çevirmemi Beğavî’nin bu ayet ile ilgili açıklamasına borçluyu... Devamı..

Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç olmayan, hemen cezalandırmayandır. 4/8, 14/24-25, 35/10

[⁴⁹⁰] Gönül yapan hoş bir söz ve rahmet dileme, arkasından incitmenin geldiği bir yardımdan daha hayırlıdır.[⁴⁹¹] Ve Allah kendi kendine yetendir, cezalandırmadan önce fırsat tanıyandır.[⁴⁹²]

[490] Yardım maksadıyla yapılan harcamada temel esprinin “gönül kırma” değil “gönül alma” olduğu, yani “iyi davranış”ın amacının Allah değil (zira O’n... Devamı..

Bir tatlı dil ve kusurları bağışlama, peşinden gönül incitecek bir söz gelen sadakadan daha hayırlıdır. Çünkü Allah gani'dir. (hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah, fakirlerine başkalarının minnet yükünü yüklemez, onları hatır ve hayale gelmeyen yönlerden rızıklandırır ki, gün gelir fakirini, o başa kakan kişiye sadaka verecek derecede zengin eder) Allah halim’dir. (Her günahkarı derhal cezalandırmaz, tövbekar olsun diye ona mühlet tanır)

Güzel bir söz (söylemek) ve affetmek, peşinden eziyet gelen sadakadan iyidir. Allâh, zengindir, halimdir

Bir iyi söz, bir af, kendisini bir eziyet takip eden bir sadakadan hayırlıdır. Ve Allah Teâlâ ganîdir, halîmdir.

Bir tatlı söz, bir kusur bağışlama, peşinden incitme gelen maddî yardımdan (sadakadan) çok daha iyidir. Zira Allah ganî ve halîmdir (sizin sadakalarınıza muhtaç değildir, çok müsamahalı olup cezayı çabuk vermez).

Güzel bir söz (söylemek) ve affetmek, peşinden eziyet gelen sadakadan iyidir. Allah, zengindir, halimdir.

Eyi bir söz ve du'â-yı mağfiret, (Allâh virsün, Allâh 'afv itsün gibi) minnet ve ezânın ta'kîb ideceği sadakadan hayırlıdır. Allâh (kullarının sadakalarından ve infâklarından) ganîdir ('ikâb ve cezâda 'aceleden berî) halîmdir.

Güzel bir söz söylemek ve bir hatayı örtmek, yardım ettikten sonra karşı tarafı üzmekten iyidir. Yapacağınız yardıma Allah’ın ihtiyacı olmaz, ama O, yumuşak davranır.

Güzel bir söz ve af, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, zengindir, şefkatlidir.

Güzel bir söz, bir affediş, ardından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Sizin bağışlarınıza Allah'ın ihtiyacı yoktur; O kullarına yumuşaklık ve müsamaha ile davranır.

Güzel, yapıcı bir söz, bir bağışlama, ardından bir eziyet gelen sadakadan daha üstündür. Allah Ganî'dir, cömertliğine sınır yoktur; Halîm'dir, hoşgörüsüne sınır yoktur.

eyü söz daħı suç geçürmek, yigrekdür śadaķadan kim gele ardınca anuñ incinesi nesene. daħı Tañrı baydur, ivici degül 'aźāba.

Yaḫşı söz söylemek, daḫı ṣuç baġışlamaḳ yigrekdür ol ṣadaḳadan kim ardıncaola incitmek. Daḫı Tañrı Ta‘ālā ġanīdür, tiz ‘aẕāb eylemez.

Xoş bir söz və günahları bağışlamaq əziyyətlə (minnətlə) verilən sədəqədən daha yaxşıdır. Allah ehtiyacsızdır, həlimdir!

A kind word with forgiveness is better than alms giving followed by injury. Allah is Absolute, Clement.

Kind words(309) and the covering of faults are better than charity followed by injury. Allah is free of all wants, and He is Most-Forbearing.

309 A very high standard is set for chanty. ( 1) It must be in the way of Allah. (2) It must expect no reward in this world. (3) It must not be follow... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.