25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 248. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vekâle lehum nebiyyuhum inne âyete mulkihi en ye/tiyekumu-ttâbûtu fîhi sekînetun min rabbikum vebakiyyetun mimmâ terake âlu mûsâ veâlu hârûne tahmiluhu-lmelâ-ike(tu)(c) inne fî żâlike leâyeten lekum in kuntum mu/minîn(e)

Gene peygamberleri demişti ki: Onun padişahlığının apaçık alameti, Rabbinizden size itminan ve sükun veren, içinde, Musa ile Harun soyundan artakalanlar bulunan ve melekler tarafından taşınan tabutla gelmesidir. İnanmışsınız işte bunda, size kesin bir delil var.

Tevrat'ta, "Tâbut-ı Sekiyne" diye birçok yerlerde geçer (Meselâ bakınız: 15 v. d.)

 Peygamberleri, onlara (şöyle) dedi: “Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut’un (kutsal emanet bulunan sandukanın) gelmesi (olacaktır ki); onda Rabbinizden ’bir güven duygusu ve huzur’ ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalan (kutsal hatıra)lar vardır. Onu melekler (manevi görevliler ve enerji güçler) yüklenip getirirler. Eğer inanmış kimselerseniz, şüphesiz bu sizin için bir ayet ve delildir.”

Ve peygamberleri onlara dedi ki: “O'nun hükümdarlığının işareti, Tâbût'un size gelmesidir ki, onun içinde Rabbinizden bir iç huzuru ile Musa ve Harun ailesinden geriye kalan bir hatıra vardır. O'nu melekler taşımaktadır. Eğer inanıyorsanız bu olayda sizin için Tâlût'un hükümdarlığına bir belge vardır.”

Peygamberleri onlara şunu da söylemişti:
“Onun krallığının, komutanlığının alâmeti size o ahit sandığının gelmesi olacaktır. Onda Rabbinizin ilâhî kudretinin bir tecellisi, bir huzur, kalplerinize bir ferahlık; Mûsâ ve Hârûn ailelerinin bıraktıkları eşyalardan Tevrat parçaları, asâ ve levhalar, vesaire vardır. Onu melekler getirecektir. Eğer inanmış kimseler iseniz bunda sizin için kesinlikle bir ibret, bir ikaz vardır.

Peygamberleri onlara: "Onun hükümdarlığının belgesi, size, içinde Rabbinizden bir ferahlık ve Musa ailesiyle Harun ailesinin geriye bıraktıklarından arta kalanların bulunduğu ve meleklerin taşıdığı Tabut'un gelmesidir. Eğer iman ediyorsanız, bunda sizin için bir delil vardır" dedi.

Peygamberleri, onlara (şöyle) dedi: 'Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut'un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden 'bir güven duygusu ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.'

Peygamberleri onlara şunu da söylemişti: “- Talût'un, Mûsâ'ya verilen Tabut'u (sandığı) getirmesi padişahlığına alâmettir. O Tabut'da, Rabbiniz tarafından size mânevi bir kuvvet ve Mûsâ ailesiyle Hârun ailesinin arkaya bıraktıkları Tevrat levhalarından bakıyye (arta kalanlar) vardır. Melekler onu taşıyacaktır. Şüphesiz ki bu Tabut'un size gelmesi, peygamberin sözünün doğruluğuna delildir, eğer iman getirenlerdenseniz.

Ve peygamberleri onlara dedi ki: “Onun iktidarının mucizesi, size bir tabut (mahfaza) gelecek; onda Rabbinizden bir sekine (huzur veren vahiy,) Musa ve Harun ailelerinin terekesinden (kültüründen) bir bakiye olacak. O mahfazayı melekler taşıyacaktır. Eğer inanmışsanız, bunda sizin için bir mesaj ve mucize vardır.

Peygamberleri onlara, “Onun hükümranlığının delili, tâbûtun/sandukanın size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o tâbûtun/sandukanın içinde Rabbinizden size bir huzur; Mûsâ ve Hârûn ailelerinin bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir ders vardır” dedi.

Peygamberleri onlara dedi : «Onun hâkanlığı belgesi şudur ki, Tanrı tarafından bir sandık getirmesidir, bu sandıkta hikmet ile sükûn, Musa ile Harun nesillerinden kalan şeyler dahi ordadır, onu melekler taşır, eğer inanırsanız, size bunda belge var»

Nebileri onlara dedi ki: “Onun hükümdarlığının alâmeti, Tabut'un (kutsal emanet bulunan sandukanın onun vasıtasıyla) sizin elinize geçmesi olacaktır. Meleklerin taşıyarak getireceği o sandığın içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sekinet; Musa ve Harun hanedanlarının bıraktığı bazı önemli eşyalar ve hatıralar vardır. Eğer inanmış kimselerseniz, bunda şüphesiz sizin için bir ibret vardır.”

Otoritelerin çoğuna göre, Tabut; içinde Tevrat levhaları ile beraber Hz. Musa ve Harun’dan kalan bazı tarihi eşyaların ve hatıraların saklı bulunduğu ... Devamı..

Nebî ânlara didi ki: "Kudretinin ’alâmeti olmak üzere Tâlût’ın hükümdar oldığına nişân olarak size bir tâbût gelecekdir. Bu tâbûtda rabbinizin size te’mînatı olarak Mûsâ ve Hârûn’un metrûkâtı bulunacakdır. Ânları melekler taşıyacaklar. Eğer mü’min iseniz bu size ’alâmet olacakdır."

Peygamberleri onlara, "Onun hükümdarlığının alameti, size sandığın gelmesidir, onda Rabbinizden gelen gönül rahatlığı ve Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar var; onu melekler taşır, eğer inanmışsanız bunda sizin için delil vardır" dedi.*

Peygamberleri onlara şöyle dedi: “Onun hükümdarlığının alameti, size o sandığın gelmesidir.[68] Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Mûsâ ailesinin, Hârûn ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz, bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır.”

Rivayete göre söz konusu sandık Tevrat’ın içinde bulunduğu sandıktır. İsrailoğullarının isyanı üzerine bu sandık ellerinden çıkmıştı.... Devamı..

Peygamberleri onlara “O’nun hükümdarlığının alâmeti, içinde rabbinizden bir sekînet, Mûsâ ve Hârûn ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir” dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır.

Peygamberleri onlara: Onun hükümdarlığının alâmeti, Tabut'un size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o Tabut'un içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükûnet, Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir alâmet vardır, dedi.

 Rivayete göre «Tabut» sandıktır. Hz. Musa onu savaşlarda ordunun önünde bulundurur, bu sayede askerleri güç ve moral kazanırlardı. Zamanla yahudiler ... Devamı..

Peygamberleri onlara: "Onun hükümdarlığının kanıtı, sandığın size gelmesidir. Onda Rabbinizden bir huzur ve Musa ile Harun'un halkının geriye bıraktığı bir kalıntı bulacaksınız. Onu melekler taşımaktadır. İnanıyorsanız bunda sizi ikna edecek bir delil var."

Peygamberleri, onlara şunu da söylemişti: Haberiniz olsun, Onun hükümdarlığının alâmeti, size o tabutun gelmesi olacaktır ki onda Rabbinizden bir sekine (sükûnet, gönül rahatlığı), Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiyye (kalıntı) vardır. Onu melekler getirecektir. Eğer iman etmiş kimselerden iseniz, bunda sizin için kesin bir ibret, bir alâmet vardır.

Peygamberleri onlara şunu da söylemişdi: Haberiniz olsun onun melikliğinin alâmeti size o Tabutun gelmesi olacaktır, ki onda rabbınızdan bir sekîne ve ali Musa ile ali Harunun metrükâtından bir bakiyye vardır, onu Melaike getirecektir, elbette bunda size kat'î bir alâmet vardır, eğer mü'minlerseniz

(Peygamberleri sözlerine şöyle devam etti ve) dedi ki: “Muhakkak ki onun (Tâlût’un) hükümdarlığının alâmeti, (kutsal emânetlerin bulunduğu) tabutun size gelmesidir. Onda Rabbiniz tarafından size sekînet (kalplerinize manevi bir kuvvet) ile Mûsâ ve Hârûn ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar (asa, hırka, sarık ve Tevrât’tan bazı levhalar) vardır. Onu (tabutu) melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz, sizin için bunda (Tâlût’un hükümdar olarak tayin edildiğine dair) kesin bir delil vardır.”

Nebileri onlara: “Onun komutanlık kanıtı, içinde Rabb'inizden bir sekine¹ ve Musa ile Harun soyundan bakiye kalanların bulunduğu ve meleklerin/güçlü varlıkların taşıdığı, yüklendiği bir sandığın size gelmesidir. Eğer inanmış kimselerseniz, kuşkusuz bunda sizin için kesin bir ayet² vardır.” dedi.

1- Teskin edici, dinginlik ve huzur verici şey. Sandığın içinde olanlara kavuşmanın verdiği mutluluk. 2- Kanıt.

Peygamberleri onlara (şöyle de) söyledi: «Gerçek, onun hükümdarlığının açık alâmeti size o Tâbutun gelmesi olacakdır ki içinde Rabbinizden bir sekînet ve Mûsâ haanedâniyle Harun ailesinin metrûkâtından bir bakiyye vardır. Melekler onu yüklen (ib getir) ecekdir. Elbette bunda size kafi bir alâmet (ve ibret) vardır, eğer îman etmiş (kimse) lerseniz.

Nihâyet peygamberleri onlara şöyle dedi: “Şübhesiz onun hükümdarlığının alâmeti,(vaktiyle sizden alınan) tabutun(3) size gelmesidir ki, onun içinde Rabbinizden bir sekîne(ruhlara emniyet veren bir huzur) ve Mûsâ ehlinin ve Hârûn ehlinin bıraktıklarından geriye kalan birtakım şeyler vardır; onu melekler taşıyacaktır.Eğer mü'min kimseler iseniz, şübhesizbunda sizin için gerçekten bir delil vardır.”

(3)Tabut, içinde Tevrât levhalarının asıl nüshasından parçalar, yine Tevrât’tan yazılmış bir parça ve Hz. Mûsâ (as)’ın Asâ’sı, elbisesi, ayakkabısı ve... Devamı..

O’nun mülkünün (yönetici veya hükümdar seçilişinin) işareti, Musa ve Harun ailesinden kalma, meleklerin taşıdığı, içinde, Rabbinizden iç huzuru sağlayan bir sandığın (Musa ile birlikte gelen ve yazılı olarak onlara ulaşan vahyin) size gelmesidir. Eğer inanıyorsanız, bunda sizin için açık işaretler vardır.

Peygamberleri dedi: « Talut’un hakanlığına belge size bir sandığın gelmesidir. Bu sandığın içinde hem sizi yönlendirecek olan Tevrat, hm de Musagillerle Harungillerin bıraktıklarından kalanlar vardır. Bu sandığı melekler taşıyacaklardır. Gerçekten bu sizin için kesin bir belgedir, eğer inanan kimselerseniz.»

Peygamberleri onlara dedi ki: Talût/un padişahlığına alâmet size tabutun [⁷] kelimesidir ki onda Rabbiniz tarafından sükûnet, Musa ve Harun hanedanının metrukât-ı bakiyesi vardır. Onları melekler taşıyorlar, imanınız var ise [⁸] bu hususta size alâmet [⁹] vardır.

[7] Tabut Tevrat'ın sandığı idi. Musa Aleyhisselâmın asası ile elvah parçaları: Musa ve Harun Aleyhisselâmın asası ile bâzı elvah-ı Tevrat; Tevrat ve ... Devamı..

Peygamberleri onlara yine dedi ki: “Onun hükümdarlığının delili/alâmeti size, Rabbiniz tarafından bahşedilmiş bir iç huzuru [sekîne] ve Musa ailesi ve Harun ailesinin mirasından geri kalan ve meleklerin taşıdığı bir sandığın [tabut] gelmesidir.¹⁵⁸ Eğer gerçekten inanıyorsanız bunda sizin için elbette bir delil vardır.”

158 Sandık/tabut bunun soyut ve somut yorumları vardır. Soyut yorumu, “gönül veya kalp huzuru” şeklinde yorumlanır. Somut yorumu ise “içinde Tevrat sa... Devamı..

Peygamberleri onlara, “Onun hükümdarlığının alameti, size sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden gelen bir huzur, Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır ve onu melekler taşır. Eğer iman etmişseniz, bunda sizin için apaçık delil vardır” dedi.

Peygamberleri, onlara devamla dedi ki:
“Onun komutanlığının işâreti, öteden beri savaşırken yanınızda bulundurduğunuz, fakat uzun zaman önce düşmanın eline geçmiş olan o kutsal sandığın onun vasıtasıyla elinize geçmesi olacaktır. Meleklerin taşıyarak getireceği o sandığın içinde, Rabb’inizden bir sekinet, bir gönül ferahlığı ve Mûsâ ile Hârûn ailesinden kalan bazı önemli eşyalar, kutsal emânetler ve hatıralar vardır. Bu sandığın bu şekilde size getirilmesi, kalplerinizin huzur ve güvenle dolmasını sağlayacaktır. Eğer gerçekten inançlı kişiler iseniz, buaynı zamanda, Talut’un komutanlığı konusunda sizin için kesin bir işaret, apaçık bir delildir.” Böylece, sözü edilen sandık geldi ve Talut komutan olarak ordunun başına geçti.

Onların nebiyysi onlara dedi ki:
-“Onun mülkünün alâmeti, size Tâbût’un / Sandığın gelmesidir.
Sandık içinde rabbinizden size bir sekînet /güven / huzur vardır.
Melekler’in (Melikler’in, Elçiler’in) taşıyacağı, Musa’nın ailesinin ve Harun’un ailesinin bıraktığı şeylerden bir kalıntı da vardır.
Mümin iseniz, sizin için bunda elbette âyet vardır”.

Haberci: " Size, bir tabut gönderilmiş olması, herhalde Talût için bir önderlik işareti olmalı. Bu tabut, Rabb'inizin size bir güven işareti; ayrıca içinde Musa ve Harûn ailesinden bir takım emanetler de var. Üstelik bunu melekler getirdi. Eğer biraz imanınız varsa bunun anlamını çözebilirsiniz. "

Nebileri onlara şöyle dedi: "Talut’un hükümdarlığının alameti size sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur vardır. Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktıkları vardır. Sandığı korumaya layık iyi muhafızlar taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz bu sandıkta sizin için kesin bir delil vardır. Sizler o delillerle gerçeği bulur, atanız Musa ile bağınızı koparmamış olur, Rabbinize karşı görevinizi yapmış olursunuz."

Peygamberleri onlara şöyle demişti: “Onun hükümdarlığının işareti, meleklerin taşıdığı, içinde Rabbinizden bir ferahlık ve sükûnet, Musa’nın ailesinin ve Harun’un ailesinin bıraktıklarından bir kalıntı bulunan [Tâbût]’un [*] size gelmesidir. İnananlarsanız şüphesiz ki bunda sizin için bir delil vardır.””

[Tâbût], Hz. Musa’nın emanetlerinin bulunduğu sandıktır. Yüce Allah söz konusu toplumun yöneticilerine, Talut’un görevlendirilmesiyle ilgili delil ola... Devamı..

Peygamberleri onlara: “Onun hükümdarlığının belgesi size meleklerin taşıdığı, içerisinde size yönelik bir güven duygusu,¹ Mûsa ailesinin ve Hârûn ailesinin geride bıraktığı bazı önemli eşyaların bulunduğu bir sandığın² gelmesidir. Eğer inanırsanız, bunlar sizin için birer mûcizedir.” dedi.³

1 Sekîne: Sükûnet, vakar, sebat ve güven duygusu demektir. Hafifliğin ve telâşın zıddıdır. Kendisiyle insana güven duygusu gelen bir âyet veya bir alâ... Devamı..

Ve Peygamberleri onlara: “Bakın, meşru hükümranlığın bir işareti olarak size içinde Rabbiniz tarafından bahşedilmiş bir iç huzuru ile Musa’nın ailesi ve Harun’un ailesinden geriye kalan, meleklerce taşınan mirasın bulunduğu ²³⁹ bir kalp bağışlanacaktır. ²⁴⁰ Eğer [gerçekten] inanıyorsanız, bunda sizin için bir işaret vardır” dedi.

239 Lafzen, “ve Musa Ailesi’nin (âl) ve Harun Ailesi’nin geride bıraktıklarından kalanlar, meleklerce taşınan”. “Meleklerce taşınan” veya “meleklerin ... Devamı..

Ve yine onlara Nebileri, şöyle dedi: “Onun, hükümdarlığının belgesi, meleklerin taşıdığı, içinde Rabbinizden bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin emanetlerinin bulunduğu sandığı size getirmesidir. Eğer inanıyorsanız, bunda sizin için kesin bir belge vardır.”

Ve nebileri onlara dedi ki: “Bakın, onun (meşru) otorite oluşunun delili, Tabut’un[⁴⁵⁷] (yeniden) elinize geç­me­si­dir. Onda, Rabbiniz tarafından bahşedilmiş bir gönül huzuru ile Musa’nın ailesi ve Harun’un ailesinden kalan bazı eşyalar bulunmakta, onu melekler/melikler taşımaktadır. Eğer gerçekten inanıyorsanız, bunda sizin için bir delil vardır.”

[457] Tabut’un ne olduğu konusu tartışmalıdır. Tabut konusunda biri mecazi diğeri lafzî olmak üzere iki tür yorum yapılmıştır: 1) Mecazi anlam: Tabut... Devamı..

Onun hükümdarlığının kesin delili ise, o Tâbût'un (değerli sandığın) size gelmesi olacaktır. Meleklerin taşıdığı o Tâbût'un içinde, Rabbinizden size manevi bir güç ve Musa ile Harun hanedanının bıraktıklarından (kutsal şeylerden) bir kalıntı vardır, eğer inanmış kimselerseniz, o sandığın gelişinde sizin için (Tâlûtun emir olduğunda ilahi) bir delil vardır" diyerek bir kez daha uyardı, (bu uyarı üzerine onlar Tâlût'un kumandanlığını kabul ettiler)

Ve Nebileri onlara dedi ki; "Onun Melikliğinin alâmeti, içinde Rabbinizden bir huzûr ve Mûsâ, Hârûn çevresinin geriye bıraktığından bir kalıntı bulunan ve meleklerin taşıdığı bir tâbut’un size gelmesidir. Eğer iman ediyorsanız bunda sizin için (Tâlût’un Melikliğine) kesin bir kanıt vardır. "

Ve onlara peygamberleri dedi ki: «Şüphesiz Tâlut'un hükümdarlığına açık alâmet, size tabutun gelmesidir ki, onda Rabbiniz tarafından bir sekinet vardır ve Mûsa ile Hârun hanedanının metrukatından bir bakiyye vardır. Onu melekler yükleneceklerdir. Eğer siz mü'minler iseniz şüphe yok ki, onda sizin için bir delil-i kat'i vardır.

Peygamberleri devamla şöyle dedi: “Onun hükümdarlığının alâmeti, size içinde Rabbinizden bir sekîne ile Mûsâ ve Harun'un manevî mirasından bir bakiyyenin bulunduğu ve meleklerce taşınan bir sandığın gelmesidir. Eğer iman etmeye niyetli iseniz bunda, elbette sizin için delil vardır. ” [KM, Çıkış 25, 10; I Samuel 14, 18; II Samuel 6, 2]

Ve peygamberleri onlara dedi ki; "Onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir huzur ve Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından bir kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı (Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un size gelmesidir. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için (Talut'un hükümdarlığına) kesin bir alamet vardır."

Yine peygamberleri onlara: Tâlût'un pâdişâhlığının nişânı ve 'alâmeti rabbiniz tarafından sizi teskîn ve tatmîn idecek şeyi ve Âl-i Mûsâ ve Âl-i Hârûn'un terk itdikleri şeylerin bakâyâsını muhtevî olan Tâbût'ı (sandığı) [¹] melâikenin muhâfazasında olarak size getirmesidir. Eğer îmân idenlerden iseniz bunda sizin içün âyet ve burhân vardır didi.

[1] Tâbût, Âdem zamânından kalub peygamberden peygambere intikâl iderek Mûsâ alyeyhisselama kadar gelmiş bir sandık idi ki Cenâb-ı Mûsâ onun içine enb... Devamı..

Nebîleri onlara dedi ki: “Ona komutanlık verildiğinin işareti, size Sandık’ın[*] gelmesidir. İçinde Sahibinizden (Rabbinizden) sizi rahatlatacak bir şey, Musa ve Harun ailelerinin bıraktığı hatıralar olacak ve onu melekler taşıyacaktır. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için gerçek bir gösterge vardır.”

[*] On emrin yazılı olduğu levhaların muhafaza edildiği sandık. (Abdurrahman KÜÇÜK, Ahid Sandığı, DİA)

Ve yine onlara Peygamberleri, şöyle dedi:-O'nun, hükümdarlığının alameti sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbiniz'den bir ferahlık ve Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanıyorsanız, bunda sizin için kesin bir alâmet vardır.

Peygamberleri onlara şunu da söyledi. “Tâlût'un hükümdarlığına alâmet, size meleklerin taşıyacağı bir sandık getirmesidir ki, o sandıkta size Rabbinizden bir huzur ve sükûn ile Musa ve Harun ailelerinin mirasından kalan şeyler bulunur. Eğer iman eden kimselerseniz, bunda sizin için bir delil vardır.”

Nebileri onlara şöyle söyledi: "Onun mülk ve saltanatının belirtisi o Tabut'un size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden bir huzur, Hârun hanedanının, Mûsa hanedanının bıraktığından bir kalıntı vardır. Onu melekler taşır. Eğer iman sahipleri iseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardır."

daħı eyitti anlara peyġamberi anlaruñ: “bayıķ pādişāhlıķ. nişānudur kim gele size śanduķ anuñ içinde dölenmekdür, çalabuñuzdan daħı girü ķalmışdur anlardan kim, ķodı mūsā ķavmı daħı ḥārun ķavmı; götürür-idi anı firişteler. bayıķ şunuñ içinde nişāndur size, eger olur-iseñüz inanıcılar.

Daḫı eyitdi anlara nebīleri: Anuñ mülki ‘alāmeti oldur kim gele size tābūt,anda vardur nuṣret Tañrıñuzdan. Daḫı nice āyetler Mūsā terk eylegendeTevrīt elvāḥlarından, daḫı Hārūn terk eylegende feriştehler getürüp götüreanı. Ṭālūt melik olmaḳda āyetler vardur size, eger siz mü’min olsañuz.

(İsrail övladının) peyğəmbəri onlara dedi: “(Talutun) padşahlıq əlaməti (Musaya verilən) sandığın sizə gəlməsidir. Onun içində (sizin üçün) Rəbbinizdən bir arxayınlıq, rahatlıq (mə’nəvi bir qüvvə, səbat), həmçinin Musa və Harun nəslindən qalan şeylər (Musanın əsası, Tövratın bə’zi lövhələri, bir az qüdrət halvası və s.) vardır. Onu mələklər gətirəcək. Əgər siz mö’minsinizsə, onda sizin üçün (peyğəmbərin verdiyi xəbərin doğruluğunu təsbiq edən) qəti dəlil vardır”.

And their Prophet said unto them: Lo! the token of his kingdom is that there shall come unto you the ark wherein is peace of reassurance from your Lord, and a remnant of that which the house of Moses and the house of Aaron left behind, the angels bearing it. Lo! herein shall be a token for you if (in truth) ye are believers.

And (further) their Prophet said to them: "A Sign of his authority is that there shall come to you the Ark of the covenant(281), with (an assurance) therein of security(282) from your Lord, and the relics left by the family of Moses and the family of Aaron, carried by angels(283). In this is a symbol for you if ye indeed have faith."

281 Ark of the Covenant: Tabut: a chest of acacia wood covered and lined with pure gold, about 5 ft. x 3ft x 3 ft. See Exod. 25:10-22. It was to conta... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.