19 Nisan 2021 - 7 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 242. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Keżâlike yubeyyinu(A)llâhu lekum âyâtihi le’allekum ta’kilûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte akıl edip düşünesiniz diye Allah ayetlerini size böyle açıklayıp (öğretmektedir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İşte Allah, aklınız ersin diye size ayetlerini böyle apaçık bildirir.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah düşünüp gerçekleri anlıyasınız diye, size mesajlarını böyle açıklıyor.

Ahmet Tekin Meali

Bunları açıkladığı gibi, Allah size âyetlerini, ibadetleri, şer'î hükümleri de açıklıyor ki, aklınızı kullanarak düşünebilesiniz, şer'î hükümlerin hikmetini anlayıp, size emrolunanları uygulayasınız.

Ahmet Varol Meali

Allah size belki akıl edersiniz diye ayetlerini böylece açıklamaktadır.

Ali Bulaç Meali

İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; ki akıl erdiresiniz.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte akıllarınız ersin diye; Allah size âyetlerini böyle açıklıyor.

Bahaeddin Sağlam Meali

Böylece Allah ayetlerini size açıklıyor ki düşünesiniz.*

Bayraktar Bayraklı Meali

Aklınızı kullanasınız diye Allah size âyetlerini böyle açıklıyor.

Besim Atalay Meali (1962)

İşte böylece, size Allah bildiriyor âyetlerini, ola ki akledesiz

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte Allah, akıllarınızı kullanarak düşünesiniz diye mesajlarını size böyle açıklıyor.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah ayetlerini düşünesiniz diye böylece açıklamaktadır.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Düşünesiniz diye Allah size âyetlerini böyle açıklamaktadır.

Diyanet Vakfı Meali

Allah size işte böylece âyetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayasınız.

Edip Yüksel Meali

Düşünesiniz diye ALLAH ayetlerini böyle açıklar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte akıllarınız ersin diye, Allah size âyetlerini böylece açıklıyor.

Elmalılı Meali (Orijinal)

İşte akıllarınız irsin diye Allah size âyetlerini böyle beyan buyuruyor

Erhan Aktaş Meali

İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

Hasan Basri Çantay Meali

İşte Allah akıllarınız ersin diye size âyetlerini böyle açıklar.

Hayrat Neşriyat Meali

Allah size âyetlerini böyle iyice açıklar ki akıl erdiresiniz.

İlyas Yorulmaz Meali

Siz akledesiniz diye Allah ayetlerini böyle açıklıyor.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Allah âyetlerini taakkul etmeniz için [¹⁰] size böyle beyân ediyor.*

Kadri Çelik Meali

Allah, ayetlerini düşünesiniz diye böylece açıklamaktadır.

Mahmut Kısa Meali

İşte Allah, düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor.
Aile hayatınızı düzenleyen hükümlerden sonra, gelelim toplumsal hayatınızı düzenleyen hükümlerin açıklanmasına:
İlâhî yasalara göre, büyük tehlikeler karşısında ölüm korkusuyla paniğe kapılarak mücâdeleden kaçan toplumlar, çok daha büyük zararlara uğrar, hattâ yok olup giderler. İşte, İsrail Oğulları tarihinden bir örnek:

Mehmet Türk Meali

İşte Allah, düşünüp anlayasınız diye size âyetlerini böyle açıklamaktadır.

Muhammed Esed Meali

Aklınızı kullan[mayı öğren]meniz için Allah size mesajlarını böyle a-çıklıyor.

Mustafa Çavdar Meali

Allah, size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Belki aklınızı kullanırsınız. 2/177, 21/10

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte Allah aklınızı kullanabilesiniz diye, size mesajlarını böyle açıklıyor.[451]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İşte Allah Teâlâ âyetlerini böyle beyan buyuruyor, tâ ki aklınızla düşünüp anlayasınız.

Suat Yıldırım Meali

Böylece, düşünesiniz diye Allah size âyetlerini iyice açıklar.

Süleyman Ateş Meali

Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah size âyetlerini böyle açıklar; belki aklınızı kullanırsınız.

Şaban Piriş Meali

Düşünesiniz diye Allah, ayetlerini size böyle açıklar.

Ümit Şimşek Meali

Düşünüp de anlarsınız diye, Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Aklınızı işletmeniz ümidiyle Allah, ayetlerini size işte böyle açıklıyor.

Eski Anadolu Türkçesi

ancılayın bellü eyler Tañrı sizüñ içün āyetlerin?, anuñ-içün kim siz anlayasız.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allah sizə Öz ayələrini, (hökmlərini) bu qaydada aydınlaşdırır ki, düşünüb anlayasınız (əqlinizə batsın).

M. Pickthall (English)

Thus Allah expoundeth unto you His revelations so that ye may understand.

Yusuf Ali (English)

Thus doth Allah Make clear His Signs to you: In order that ye may understand.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.