30 Kasım 2023 - 17 Cemaziye'l-Evvel 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 242. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Keżâlike yubeyyinu(A)llâhu lekum âyâtihi le’allekum ta’kilûn(e)

İşte Allah, aklınız ersin diye size ayetlerini böyle apaçık bildirir.

 İşte akıl edip düşünesiniz diye Allah ayetlerini size böyle açıklayıp (öğretmektedir).

Allah düşünüp gerçekleri anlıyasınız diye, size mesajlarını böyle açıklıyor.

Bunları açıkladığı gibi, Allah size âyetlerini, ibadetleri, şer'î hükümleri de açıklıyor ki, aklınızı kullanarak düşünebilesiniz, şer'î hükümlerin hikmetini anlayıp, size emrolunanları uygulayasınız.

Allah size belki akıl edersiniz diye ayetlerini böylece açıklamaktadır.

İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; ki akıl erdiresiniz.

İşte akıllarınız ersin diye; Allah size âyetlerini böyle açıklıyor.

Böylece Allah ayetlerini size açıklıyor ki düşünesiniz.

[Toplum ve aile, Allah’ın emir ve mesajlarına uydukları zaman, canlı ve düzenli olabilirler.]

Aklınızı kullanasınız diye Allah size âyetlerini böyle açıklıyor.

İşte böylece, size Allah bildiriyor âyetlerini, ola ki akledesiz

İşte Allah, akıllarınızı kullanarak düşünesiniz diye mesajlarını size böyle açıklıyor.

Allâh size âyâtını bu vecihle telkîn idiyor. Tâ ki tefekkür idesiniz.

Allah ayetlerini düşünesiniz diye böylece açıklamaktadır.*

Düşünesiniz diye Allah size âyetlerini böyle açıklamaktadır.

Aklınızı kullanasınız diye Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor.

Allah size işte böylece âyetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayasınız.

Düşünesiniz diye ALLAH ayetlerini böyle açıklar.

İşte akıllarınız ersin diye, Allah size âyetlerini böylece açıklıyor.

İşte akıllarınız irsin diye Allah size âyetlerini böyle beyan buyuruyor

Düşünesiniz diye Allah size âyetlerini böyle açıklamaktadır.

İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

İşte Allah akıllarınız ersin diye size âyetlerini böyle açıklar.

Allah size âyetlerini böyle iyice açıklar ki akıl erdiresiniz.

Siz akledesiniz diye Allah ayetlerini böyle açıklıyor.

İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Aklınız yatsın diye.

Allah âyetlerini taakkul etmeniz için [¹⁰] size böyle beyân ediyor.

[10] Anlayıp mucibiyle âmil olmanız için.

İşte Allah ayetlerini size böyle açıklamaktadır. Ola ki aklınızı kullanırsınız.

Allah, ayetlerini düşünesiniz diye böylece açıklamaktadır.

İşte Allah, düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor.
Aile hayatınızı düzenleyen hükümlerden sonra, gelelim toplumsal hayatınızı düzenleyen hükümlerin açıklanmasına:
İlâhî yasalara göre, büyük tehlikeler karşısında ölüm korkusuyla paniğe kapılarak mücâdeleden kaçan toplumlar, çok daha büyük zararlara uğrar, hattâ yok olup giderler. İşte, İsrail Oğulları tarihinden bir örnek:

Akletmeniz için Allah size âyetlerini böyle açıklıyor.

Allah, ayetlerini size bu şekilde açıklıyorsa bu, sizi düşünceye salmak içindir...

Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır.

Allah akıl edesiniz diye ayetlerini size işte böyle açıklıyor.

İşte Allah, düşünüp anlayasınız diye size âyetlerini böyle açıklamaktadır.

Aklınızı kullan[mayı öğren]meniz için Allah size mesajlarını böyle a-çıklıyor.

Allah, size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Belki aklınızı kullanırsınız. 2/177, 21/10

İşte Allah aklınızı kullanabilesiniz diye, size mesajlarını böyle açıklıyor.[⁴⁵¹]

[451] 217. âyetten buraya kadarki pasajlar, “Hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı” diye başlayan 216. âyetin alt başlıklarıdır. Dul kadınların ... Devamı..

İşte Allah, aklınız ersin diye, ayetlerini böyle açıklıyor.

(Ey iman edenler, Rabbiniz sizleri dünya hayatı hususunda- hükümler koyarak ve öğütler vererek- böyle uyardığı gibi, ahiret hakkında da uyarır)... Devamı..

Düşünesiniz diye Allah size âyetlerini böyle açıklamaktadır.

İşte Allah Teâlâ âyetlerini böyle beyan buyuruyor, tâ ki aklınızla düşünüp anlayasınız.

Böylece, düşünesiniz diye Allah size âyetlerini iyice açıklar.

Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır.

İşte Allâh size âyetlerini bu sûretle beyân ider. Tâ ki onları ta'akkul idesiniz.

Allah size âyetlerini böyle açıklar; belki aklınızı kullanırsınız.

Düşünesiniz diye Allah, ayetlerini size böyle açıklar.

Düşünüp de anlarsınız diye, Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor.

Aklınızı işletmeniz ümidiyle Allah, ayetlerini size işte böyle açıklıyor.

ancılayın bellü eyler Tañrı sizüñ içün āyetlerin?, anuñ-içün kim siz anlayasız.

Anuñ gibi beyān eyler Tañrı Ta‘ālā size āyetlerini. Ola kim fehm eyleyesiz.

Allah sizə Öz ayələrini, (hökmlərini) bu qaydada aydınlaşdırır ki, düşünüb anlayasınız (əqlinizə batsın).

Thus Allah expoundeth unto you His revelations so that ye may understand.

Thus doth Allah Make clear His Signs to you: In order that ye may understand.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.