5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 227. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-in ‘azemû-ttalâka fe-inna(A)llâhe semî’un ‘alîm(un)

Boşamayı kurmuşlarsa şüphe yok ki Allah duyar ve bilir.

(Yok) Eğer boşamada kararlı davranırlarsa (ve artık birlikte yaşama istekleri ve sevgileri hiç kalmamışsa, hâkim tarafından boşanırlar). Şüphesiz Allah, İşitendir, Bilendir.

Eğer boşanmaya kesin kararlı iseler, Allah herşeyi işitendir, herşeyi bilendir.

Boşanmaya karar verirlerse, Allah'ın, onların sözlerini işittiğini, maksatlarını bildiğini hatırınızdan çıkarmayın.

Eğer boşamayı amaçlarlarsa şüphesiz ki, Allah işitendir, bilendir.

(Yok) Eğer boşanmaya ısrar ederlerse (boşanırlar). Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.

Bu türlü yemin edenler eğer kadınlarını boşamaya karar verirlerse onu yerine getirirler. Şüphesiz Allah söylediklerini işidici (niyetlerini) gerçekten bilcidir.

Yok eğer boşanmak istiyorlarsa, Allah işiten ve bilendir. (Dört ay sonra onların boşanma kararını kabul etmiştir.)

Eğer boşamaya karar verirlerse, şüphesiz Allah işitendir; bilendir.

Bu sırada boşamayı kurarlarsa, Allah işitici, Allah bilici

Eğer (yemin edenler birlikte yaşama istek ve sevgileri kalmadığı için yeminlerinden dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (hâkim tarafından boşanırlar). Biliniz ki Allah, (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

Nihâyet talâk içün ’azîm iderler ise Allâh her şeyi işidir.

Şayet boşanmaya kararlı iseler, bilsinler ki Allah şüphesiz işitir ve bilir.

Eğer (yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Boşamaya karar vermiş olurlarsa, şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

Eğer (müddeti içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah işitir ve bilir.

 «Îlâ» yemin manasınadır. Kişinin eşine yaklaşmamak için yaptığı yemin karşılığında kullanılmıştır. Câhiliye devri Arapları, kadınlar üzerinde bir bas... Devamı..

Boşamaya kararlıysalar, ALLAH İşiten ve Bilendir.

Yok eğer boşamaya karar vermişlerse, şüphesiz ki Allah söylediklerini işitir, kurduklarını bilir.

Yok eğer talâka azmetmişlerse şüphesiz Allah söylediklerini işidir, kurduklarını bilir

Eğer (dört aylık müddet içinde dönmeyip kadınlarını) kesin boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitendir, her şeyi hakkıyla bilendir.

Eğer boşamaya kesin karar verirlerse; kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

Eğer (o suretle yemîn edenler ric'at etmeyib de kadınlarını) boşamıya karar verirlerse (ayrılırlar). Şübhesiz Allah (onların sözlerini) hakkıyle işidici, (niyyetlerini) gerçekden bilicidir.

Eğer boşamaya karar verirlerse, artık muhakkak ki Allah, Semî' (hakkıyla işiten)dir, Alîm (herşeyi bilen)dir.

Eğer boşanmaya kesin kararlı iseler, Allah işiten ve her şeyi bilendir.

Eğer onlar boşamak isterlerse boşasınlar. Çünkü Allah işiticidir, bilicidir.

Eğer bu müddet esnasında boşamağa gerçekten niyet ederlerse boşansınlar; Allah semi/dir, hakkiyle âlimdir [⁵].

[5] Allah onların sözlerini işitir. Gerçekten olan niyetlerini de bilir.

Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse, muhakkak ki Allah Semî’dir, Alîm’dir.

Yok eğer boşanmaya karar verirlerse, (bilsinler ki) Allah şüphesiz işitendir, bilendir.

Eğer eşlerine yeniden dönmeyip boşamaya karar verirlerse, şunu hiç unutmasınlar ki, Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Bu yüzden iyice düşünüp doğru karar versinler, eşlerine haksızlık etmesinler.

Boşama’ya karar verdilerse, şüphesiz Allah, bilen işitendir.

Boşamakta kararlı iseler, Allah zaten her şeyi duyup bilmektedir.

Eğer yemin edenler, yeminlerinden dönmeyip kadınlarını boşamaya karar verirlerse veya eşleri boşanmaya karar verirse ayrılırlar. Bilin ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

(Bu süre sonunda hanımlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Şüphesiz ki Allah duyandır, bilendir.

Yok, eğer (eşlerini) boşamaya karar verirlerse şüphesiz Allah, (söylediklerinizi) hakkıyla işitendir, (her şeyi) tam bilendir.

Ama eğer ayrılmaya kararlı iseler, unutmayın ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

Eğer boşanmaya karar verirlerse, şüphesiz Allah her şeyi işitendir, bilendir. 2/226...242, 65/1-6

Ama eğer ayrılmaya karar verirlerse, bilsinler ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.[⁴²⁸]

[428] Kişinin îlâ ile neyi amaçladığını Allah’ın bildiği gerçeğine işaret eden bu âyet, erkekleri sorumlu davranmaya davet eder.

Eğer (bu müddet içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Şüphe yok ki Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, her şeyi hakkıyle bilendir.

Eğer boşamağa kesin karar verirlerse, şüphesiz Allâh işitendir, bilendir.

Ve eğer talaka azmederlerse muhakkak Allah-ü Azîmü'şŞân semîdir, alîmdir.

Yok eğer boşanmaya azmederlerse, bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Eğer boşamağa kesin karar verirlerse, şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

Eğer (rücû' itmeyüb) boşamağa 'azim iderler ise (ayrılırlar) Hak Te'âlâ (onların sözüni) işidici ve (niyetlerini) bilicidir.

Onları boşamaya karar vermişlerse, Allah dinler ve bilir.[*]

[*] Bu işi dört aydan fazla uzatmak caiz değildir.

Eğer boşanmaya karar verirlerse şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

Eğer boşanmaya azmederlerse, şüphesiz ki Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Eğer boşanmaya kesin karar vermişlerse, şüphesiz Allah çok iyi işiten çok iyi bilendir.

daħı eger ķaśd eylerler-ise ŧalāķa, bayıķ Tañrı işidicidür, bilicidür.

Eger ḳaṣd eyleseler ‘avratlarını boşatmaġa dört ay geçmeg‐ile. Tañrı Ta‘ālāişidicidür, bilicidür.

Əgər talaq vermək (boşamaq) istəsələr, şübhəsiz ki, Allah (onların niyyətlərini) eşidəndir, biləndir.

And if they decide upon divorce (let them remember that) Allah is Nearer, Knower.

But if their intention is firm for divorce, Allah heareth and knoweth all things(253).

253 Verses 225-227 should be read together with verse 224. The latter, though it is perfectly general, leads up to the other three. The Pagan Arabs h... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.