30 Kasım 2023 - 17 Cemaziye'l-Evvel 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 226. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lilleżîne yu/lûne min nisâ-ihim terabbusu erbe’ati eşhur(in)(s) fe-in fâû fe-inna(A)llâhe ġafûrun rahîm(un)

Kadınlarına yaklaşmamak için yemin edenler, dört ay beklerler. Erkekler, bundan vazgeçerlerse şüphe yok ki Allah suçları örter, rahimdir.

 Kadınlarından uzaklaşmaya (ve onları boşamaya) yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer (bu süre içinde pişman olup eşlerine) dönerlerse, (nikâhları yenilenmiş olacaktır;) şüphesiz Allah, Bağışlayandır, Esirgeyendir.

Kadınlarına cinsel yaklaşımda bulunmayacaklarına yemin edenlerin dört ay beklemeleri gerekir. Şayet erkekler bu süre bitmeden keffaret verip kadınlarına dönerlerse unutmayın ki, Allah çok affeden ve çok acıyandır.

Hanımlarıyla ilişki kurmamaya yemin edenlere, dört aylık bekleme süresi konmuştur. Eğer bu müddet içinde hanımlarına dönerlerse, biliniz ki, Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.

Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenlerin dört ay bekleme süreleri vardır. Eğer (bu süre içinde) yeminlerinden dönerlerse bilsinler ki, Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer (bu süre içinde eşlerine) dönerlerse, şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

Hanımlarına yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer bu müddet içerisinde erkekler yeminlerinden dönerek hanımlarına yanaşır da keffaret verirlerse, şüphesiz ki Allah bu şekilde yeminlerini bağışlaycıdır, esirgeyicidir.

Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için, dört ay bekleme hakkı vardır. Eğer yeminlerinden vazgeçerlerse, bilsinler ki Allah, Gafur ve Rahimdir.

Hanımlarına yaklaşmamaya yemin edenler dört ay bekleyebilirler. Eğer bu müddet zarfında hanımlarına dönerlerse, şüphesiz Allah affedicidir; merhamet sahibidir.

Kadına yaklaşmamakçin, ant içen erkekler için, dört ay beklemek vardır, andından dönerlerse, Allah bağışlayıcı, Allah yarlıgayıcı

Eşlerine yaklaşmayacaklarına (ve onları boşayacaklarına) dair yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer (bu müddet içinde pişman olup yeminlerine kefaret ödeyerek hanımlarına) dönerlerse (nikâhları yenilenmiş olacaktır). Kuşku yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

Bkz. 2/232, 65/1-2

Zevcelerinden ayrılmağa ’azîm idenler mülâhazasız talâk virmemek içün dört ay tefekkür ideceklerdir. Eğer bu zamân zarfında kadınlarına rücû’ iderler ise Allâh gafûr ve rahîmdir.

Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler, dört ay bekleyebilirler; eğer yeminlerinden dönerlerse, bilsinler ki Allah bağışlar ve merhamet eder.

Eşlerine yaklaşmamağa yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer (bu süre içinde) dönerlerse, şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir.

Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler dört ay beklerler. Eğer (bu müddet içinde) kadınlarına dönerlerse, şüphesiz Allah çokça bağışlayan ve esirgeyendir.

Kadınlarını boşamayı tasarlayanlar (sağlıklı bir karar için) dört ay beklemeli. Vazgeçip uzlaşırlarsa ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Peygamberden sonra uydurulan hadis ve sünneti Kuran'a ortak koşanlar, erkeğin ağzından çıkan bir sözle kadının ebediyen boşanacağı gibi bir hükmü geçe... Devamı..

Kadınlarından îlâ edenler (onlara yaklaşmamaya yemin edenler) için dört ay beklemek vardır. Eğer bu yeminlerinden dönerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Kadınlarından perhiz yemini (îlâ) edenler için dört ay beklemek vardır, şayed rücu' ederlerse şüphesiz Allah gafur, rahîmdir

Kadınlarına (kızıp da) yaklaşmamaya (cimâ etmemeye) yemin eden (erkek) ler, (eşlerine dönmeme hususunda en fazla) dört ay beklerler. Eğer (bu müddet içinde, yeminlerini bozarak eşlerine) dön (mek ist) erlerse, (yemin kefareti vermeleri gerekir), şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden kimseler için, dört ay bekleme süresi vardır. Eğer bu yeminlerinden dönerlerse; doğrusu Allah, Çok Bağışlayan'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Kadınlarına yaklaşmamıya yemîn edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer erkekler (o müddet içinde keffâret yaparak zevcelerine) dönerlerse şüphe yok ki Allah cidden yarlığayıcı, hakkıyle esirgeyicidir.

Kadınlarından uzak durmaya yemîn edenler için dört ay beklemek (mecbûriyeti)vardır. O hâlde (bu müddet içinde kadınlarına) dönerlerse, artık şübhesiz ki Allah, Gafûr(çok bağışlayıcı)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

Boşadıkları eşlerine yaklaşmayacaklarına yemin edenler, dört ay beklerler. Eğer (eşlerine) dönerlerse, bilin ki Allah bağışlayan ve acıyandır.

O kimseler ki karılarına yaklaşmamaya ant içmişlerdir, onlar için dört ay beklemek vardır. Ancak antlarından dönecek olurlarsa gerçekten Allah yarlıgayıcıdır, yumuşak davranıcıdır.

Kadınlarına yaklaşmamağa yemin [³] edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse [⁴] Allah onları affeder, esirger; çünkü Allah gafurdur, rahimdir.

[3] Buna «ilâ'» derler.[4] Yemini bozarlarsa.

Hanımlarına yaklaşmamaya yemin edenler¹⁴⁶ için, dört ay bekleme süresi vardır. Eğer (yeminlerinden) dönerlerse Muhakkak ki Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.

146 Cahiliye dönemi yeminidir. Buna “îlâ” denir. Bir tür boşamadır. Ancak kadın bir başkasıyla evlenemez. İslamiyet’ten önce süresizdi. Kur’an ona dör... Devamı..

Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler, dört ay beklerler; bundan sonra dönerlerse, (bilsinler ki) şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, merhamet edicidir.

(Eşler arasındaki ilişkilerin her zaman için uyumlu olmadığı doğru ise de Allah, eziyet verici bir ilişkinin devam etmesine izin vermez. Bu nedenle Ku... Devamı..

Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenlerin en fazla dört ay bekleme hakları vardır. Eğer bu süre içinde pişman olup eşlerine yeniden dönerlerse, elbette Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Hoş olmayan bu duruma son verdiği için onu bağışlar, fakat yemin eden kişinin, yemininden döndüğü için kefaret ödemesi gerekir.

Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay gözlemek vardır.
Eğer yemini bozup döndülerse, şüphesiz Allah, rahîm gafûrdur.

Kadınlarına yaklaşmamak üzere yemin edenler, dört ay beklesinler. Bakarsın vazgeçerler, çünkü Allah, engin hoşgörülü bir sevgi selidir.

Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenlerin dört ay bekleme süresi vardır. Eğer bu süre içinde dönerlerse şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Kadınlarına [îlâ]’da [*] bulunanların dört ay beklemesi gerekir. (Bu sürede hanımlarına) dönerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

[Îlâ,] Araplar arasında bilinen “evli bir erkeğin eşine yaklaşmamaya yemin etme geleneği”dir.

Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler için, dört ay bekleme süresi vardır.¹ Eğer (bu süre içerisinde eşlerine) dönerlerse, şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, pek esirgeyendir.

1 İ’lâ: Yemin etmek anlamına gelir. Terim olarak ise; “ehil olan kocanın, nikâhlı karısıyla birlikte olmayacağına dâir, Allah adına yemin etmesi”, dem... Devamı..

Eşlerine yaklaşmayacaklarına dair yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır; şayet [yeminlerinden] dönerlerse, ²¹³ unutmayın ki Allah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır.

213 Yani, bu bekleme döneminde.

Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenlerin, dört ay beklemeleri gerekir. Eğer dönerlerse, şüphesiz Allah eşsiz bir bağışlayıcı ve sınırsız merhamet edendir. 4/35, 58/3-4

Hanımlarına yaklaşmamaya yemin edenlere dört ay bekleme süresi vardır.[⁴²⁶] Şayet dönerlerse, bu takdirde (unutmasınlar ki) Allah tarifsiz bağış, eşsiz merhamet sahibidir.[⁴²⁷]

[426] Cahiliyye Arapları, herhangi bir sebeple hanımlarına kızıp ona yaklaşmamaya yemin ederler, bu durum bir zamanla sınırlı olmadığından bazen yılla... Devamı..

Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için, dört ay beklemeleri gerekir, Eğer bu yeminlerinden dönerlerse, şüphe yok ki Allah, çok bağışlayandır ve çok merhametli olandır!

Kadınlarına yaklaşmamağa yemin edenler için ancak dört ay bekleme (hakkı) vardır. Eğer (o süre) içinde dönerlerse Allâh bağışlayan, merhamet edendir.

Zevcelerine yaklaşmamağa yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer bu yeminlerinden rücu ederlerse şüphe yok ki Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.

Eşlerine yaklaşmamaya yemin eden kocaların, dört ay bekleme hakkı vardır. Şayet kocaları bu süre bitmeden eşlerine dönerlerse bunda mahzur yoktur. Çünkü Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Cahiliye arap erkekleri, kadınları sıkıştırmak için yaklaşmamaya yemin eder ve süresiz olarak perişan vaziyette bırakırlardı. Buna îla denir. Kur’ân î... Devamı..

Kadınlarına yaklaşmamağa yemin edenler için ancak dört ay bekleme (hakkı) vardır. Eğer (o süre) içinde dönerlerse Allah bağışlayan, merhamet edendir.

Zevcelerinde îlâ' (mukârenet itmemeğe yemîn) idenler içün dört ay beklemek vardır. Eğer bu müddet zarfında rücû' iderler ise Allâh Te'âlâ (kadınları dûçâr-ı zarar itmekden vaz geçdikleri cihetle) îlâ' idenleri 'afv ider ve onları merhamet buyurur. [⁴]

[4] Îlâ' lisân-ı şerî'atde zevcesine mukârenet itmemeğe idilen yemîne isim olmuşdur. İslâm'dan evvel îlâ'da zevcin dönmeğe hakkı kalmamakla berâber ka... Devamı..

Eşiyle ilişkide bulunmamaya yemin edenler (îlâ yapanlar[*]), onlardan en fazla dört ay uzak kalabilirler. Eğer yeminlerinden dönerlerse, Allah bağışlar ve ikram eder.

[*] İlâ, bir erkeğin karısı ile cinsel ilişkiye girmemeye yemin etmesidir.

Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenlerin, dört ay beklemeleri gerekir. Eğer (yeminlerinden) dönerlerse şüphesiz Allah, bağışlayandır, merhamet edendir.

Hanımlarına yaklaşmamaya yemin edenler için dört aylık bir bekleyiş vardır. Bu süre içinde dönecek olurlarsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.(115)

(115) Yeminlerini bozup kefaret verirler ve tekrar eşlerine dönerler.

Kadınları hakkında îlâ yapanlar/yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay bekleme vardır. Eğer o süre içinde eşlerine dönerlerse Allah bağışlayan, merhamet edendir.

anlaruñ kim and içerler 'avratlarından, göz dutmagıdur dört ayuñ. eger dönerlerse ya'nį andan, bayıķ Tañrı yarlıġayıcıdur, raḥmet ķılıcı.

Ol kişiler kim and içerler ‘avratlarından ki cimā‘ eylemeyeler. Ṣaḳlaşmaḳgerek dört ay. Eger ḳaytup andlarından dönseler, pes Tañrı Ta‘ālā yazuḳlarbaġışlayıcıdur, raḥmet idicidür.

Övrətlərinə yaxınlaşmamağı and içən kimsələr üçün dörd ay gözləmə müddəti vardır, əgər bu müddət içərisində andlarından dönsələr, Allah (onları kəffarə vermək şərtilə) bağışlayandır, rəhm edəndir.

Those who forswear their wives must wait four months; then, if they change their mind, lo! Allah is Forgiving, Merciful.

For those who take an oath for abstention from their wives, a waiting for four months is ordained; if then they return, Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.