2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 225. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lâ yu-âḣiżukumu(A)llâhu billaġvi fî eymânikum velâkin yu-âḣiżukum bimâ kesebet kulûbukum(k) va(A)llâhu ġafûrun halîm(un)

Allah, boş yere yemin ettiğiniz için sizi suçlu tutmaz, kalplerinizde, niyet yüzünden kazandığınız günah dolayısıyla sizi suçlu tutar. Allah suçları örter, ceza vermede acele etmez.

 Allah sizi, yeminlerinizdeki ’rastgele söylemlerinizden, boş ve kasıtsız olarak (ağzınızdan çıkan) sözler’den dolayı sorumlu tutmaz; fakat kalplerinizin (aldatma niyetli) kesb ve girişimlerinden dolayı sorumlu tutar. Allah Bağışlayandır, yumuşak davranandır (Halîm’dir).

Allah, kasıtsız düşünmeden yapmış olduğunuz alışkanlık halindeki yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz, ama kalplerinizin kuvvetli eğilim ve arzularından sorumlu tutacaktır. Allah çok affedici ve yumuşak davranandır.

Allah, kasıtsız, gelişigüzel yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, cezalandırmaz. Lâkin bilerek, kasıtlı yaptığınız, zihnen ve kalben sorumluluğunu yüklendiğiniz yeminler sebebiyle sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcı, kudretli, âdil ve müsamahakârdır, fırsatlar ve imkânlar tanır.

Allah dil sürçmesiyle yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Ama kalplerinizin kazandıklarından dolayı sorumlu tutar. [47] Allah bağışlayandır, yumuşak davranandır.

47.Yani "yemin niyeti taşımaksızın sadece dil alışkanlığıyla yaptığınız yeminden sorumlu olmazsınız. Ancak kalben yemine niyet edip de bilerek yaptığı... Devamı..

Allah sizi, yeminlerinizdeki 'rastgele söylemelerinizden, boş, amaçsız sözler'den dolayı sorumlu tutmaz; fakat kalplerinizin kazandıklarından dolayı sorumlu tutar. Allah bağışlayandır, yumuşak davranandır.

Allah, sizi yeminlerinizdeki yanılmadan dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi, kalblerinizin irtikâp ettiği yeminlerle sorumlu tutar da muahaze eder. Allah, yanılarak yemin edenleri bağışlayıcıdır, halîmdir (azâba hak kazananların azâbını geciktirmekle rızıklarını vericidir.)

Allah, boş yeminlerinizden dolayı sizi mes’ul tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı (günahlardan) sizi mes’ul tutar… Fakat Allah, Gafur ve Halimdir (bağışlar.)

Allah, düşünmeden yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz; ama kalplerinizin eylemlerinden sorumlu tutar. Allah, çok affedicidir; yumuşak davranandır.

Düşünmeden, yanılarak edilen antlarınızdan Allah size sormıyacak, yalnız yüreklerden doğan antlar yüzünden, Allah sizi sorgular, Allah bağışlayıcı, Allah halimdir

Allah, düşünmeden yapmış olduğunuz (hayırsız ve yarasız) yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmayacak, ama kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutacaktır. Allah, çok bağışlayandır, halimdir (rızıkları günahlardan dolayı kesmeyen ve ceza vermekte de acele etmeyendir). 

Bkz. 5/89

Yemîninizde nazar-ı i’tibâra almadığınız bir söz içün Allâh sizi muâhaze itmeyecekdir yalnız kalbinizin a’mâlinden dolayı sizi muâhaze idecekdir. Zîrâ gafûr ve halîmdir.

Allah sizi rastgele yeminlerinizden dolayı değil, fakat kalblerinizin kasdettiği yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Allah bağışlayandır, Halim'dir.

Allah, sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz, fakat sizi kalplerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar. Allah, çok bağışlayandır, halîmdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)

Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz, fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir.

Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Lâkin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafûrdur, halîmdir.

ALLAH yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sizi sorumlu tutmaz; ancak kalbinizdeki gerçek niyetinizden sorumlu tutar. ALLAH Bağışlayandır, Şefkatlidir.

Allah, sizi yeminlerinizde bilmeyerek ettiğiniz lağıv (herhangi bir kasıt olmadan, kanaate göre yanlış yere yapılan yemin)dan sorumlu tutmaz. Fakat kalbinizin kazandığı yalan yere yapılan yeminden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, çok halimdir.

Allah sizi yeminlerinizde bilmiyerek ettiğiniz -lağıv- le mü'ahaze etmez ve lâkin kalblerinizin irtikâb ettiği yeminlerle mü'ahaze eder ve Allah gafurdur, halîmdir

Allah, kasıtsız (dil alışkanlığı ile yemin kastı olmaksızın, yaptığınız boş) yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Lâkin kalplerinizin kast ettiğinden (kesin bir yemin niyeti ile yapmış olduğunuz yeminlerden) dolayı sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, (günahı sebebiyle kuluna) hemen ceza vermeyip (tövbe etmesi için) mühlet tanıyandır.

Allah, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Ancak, kasıtlı yaptığınız yeminlerden sizi sorumlu tutar. Allah; Çok Bağışlayan'dır, Çok Hoşgörülü'dür.

Allah, sizi yeminlerinizdeki «lâğv» dan dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin azmetdiği yeminler yüzünden muaahaze eder. Allah çok yarlığayıcıdır, halîmdir (kullarının günâhı sebebiyle azıklarını da kesici değildir).

Allah, yeminlerinizdeki kasıdsız hatâ(larınız) ile sizi mes'ûl tutmaz, fakat kalblerinizin kazandığı (asıl kasdettiğiniz yeminler) ile sizi mes'ûl tutar. Çünki Allah, Gafûr(çok mağfiret eden)dir, Halîm (cezâlandırmakta hiç acele etmeyen)dir.

Allah, rast gele ağız alışkanlığıyla yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmayacaktır. Ancak, kalplerinizin bir kazanç elde etmek için yaptığı kasıtlı yeminlerden sorumlu tutacaktır ve Allah bağışlayan ve çok şefkatli olandır.

Çünkü Allah bilmiyerek ant içtiğinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Ancak gönül dileğiyle ant içtiğinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah yarlıgayıcıdır, yumuşak davranıcıdır.

Allah sizi mânâsız sözle muaheze etmez; fakat kalbinizin kazandığı ile [¹] muaheze eder. Allah gafurdur, rahimdir [²].

[1] Kasten olan şeylerle.[2] Ukubette acele etmez.

Allah düşünmeden [bi’l-lağv] yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandıklarından/bilinçli yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. Allah Gafûr’dur, Halîm’dir¹⁴⁵.

145 Acele etmeyen, sabır ve sükûnet sahibi olandır.

Allah kasıtsız yaptığınız yeminlerinizden dolayı değil, fakat kalplerinizin kazandığı (kasıtlı yaptığı) yeminler sebebiyle sizi sorumlu tutar. Allah bağışlayandır, hilim sahibidir.

Allah sizi, yemin amacıyla olmaksızın, ağzınızdan kaçıveren, ya da doğru olduğuna inanarak ettiğiniz, fakat daha sonra doğru olmadığı anlaşılan yeminlerinizdeki yanılgıdan dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi, kalplerinizin kazandıklarından,bilerek ve isteyerek söylediğiniz sözlerden ve yaptığınız işlerden sorumlu tutacaktır. Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz şefkatiyle kullarına yumuşak ve hoşgörülü davranır, ceza vermekte acele etmez, yani halîmdir. İşte, sorumlu olacağınız bir konu:
İslâm öncesi Arap geleneklerine göre, erkek karısına sinirlenip ona yaklaşmamaya yemin edince, bu yemininden dönünceye veya onu boşayıncaya kadar, zavallı kadıncağız ne kocasıyla aile hayatı yaşayabilir, ne de ondan boşanıp başkasıyla evlenebilirdi. Tamamen erkeğin vereceği keyfî karara bağlı olan bu durum, bazen yıllarca sürerdi. İşte Allah, aşağıdaki ayetle bu zulme son verdi. Böyle bir yemini hoş görmemekle birlikte, yemin edildiği zaman da ona uyulması gerektiğini, ancak bu sürenin dört ayı geçemeyeceğini bildirdi. Buna göre erkek, bu süre bitinceye kadar karısına dönmediği taktirde evlilik sona erer, kadın başka biriyle evlenebilir:

Allah, sizi yeminlerinizdeki Lağv / Geçersizlik / Boş Söz sebebiyle sorguya çekmez; ama kalblerinizin kazandıkları ile sorguya çeker.
Allah halîm gafûrdur.

Allah sizi, istemeden ağzınızdan kaçırdığınız yeminlerinizden değil, bilerek söylediğiniz yeminlerinizden dolayı sorgular. Allah, çok ince ayarlı bir hoşgörüye sahiptir.

Allah bilmeden veya öfke halinde yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat aklı başında, düşünerek, ne yaptığınızı bilerek yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Yine de yemin ettikten sonra aklınız başınıza gelince, yemininizden caymak isterseniz; Allah tövbenizi kabul eder. Çünkü Allah çok anlayışlı, çok bağışlayandır. Bilin ki Allah hiçbir iyiliğe, hiçbir hayra engel olmaz.

Allah yeminlerinizdeki boş sözlerle ilgili (kasıtsız yeminlerinizden) sizi sorumlu tutmaz. Ancak kalplerinizin kazandıklarıyla (kasıtlı yeminlerinizden) sorumlu tutar. [*] Allah çok bağışlayandır, hoşgörülüdür.

Benzer mesaj: Mâide 5:89.

Allah, sizi yeminlerinizdeki boş sözlerinizden dolayı sorumlu tutmayıp,¹ kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutar.² Çünkü Allah, çok bağışlayandır ve (kullarına karşı da) çok yumuşak davranandır.

1 Lağv: Kelime olarak, “itibar edilemeyecek kadar önemsiz söz” demektir. Yemin-i lâğv ise; bir yalan kastı bulunmaksızın yapılan yemindir. Bu yeminler... Devamı..

Allah, düşünmeden yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmayacak, ama kalplerinizin [ihtirasla] arzuladıklarından sorumlu tutacaktır: Allah, çok affedicidir, çok tahammül (hilm) sahibidir.

Allah, sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz, fakat bilinçli yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah, eşsiz bir bağışlayıcı ve hemen cezalandırmayandır. 5/89, 58/16, 63/1-2

Allah, düşünmeden yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz;[⁴²⁴] fakat kalplerinizin aldığı tavırdan sorumlu tutacaktır; ama Allah tarifsiz bağışlayandır, cezalandırmadan önce fırsat tanıyandır.[⁴²⁵]

[424] Lağv herhangi bir kıymet taşımayan, hükümde itibara alınmayan söz demektir. İnsanın bu türden bir “gevezelik” ve “boşboğazlık” alameti olarak ya... Devamı..

Allah, kasıt olmadan yaptığınız yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Ancak (yalan yere, bile bile) kasıtlı olarak yaptığınız yeminleri affetmez. Allah herşeyi hakkıyla işitendir ve herşeyi hakkıyle bilendir.

Allah, düşünmeden yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmayacak, ama kalplerinizin (kasıtlı olarak) arzuladıklarından sorumlu tutacaktır: Allah, çok bağışlayıcı ve halimdir.

Allah Teâlâ sizleri yeminlerinizdeki lağıvden dolayı muaheze etmez. Fakat sizleri kalblerinizin kesbettiği şey ile muaheze buyurur. Ve Allah Teâlâ gafûrdur, halîmdir.

Allah sizi yeminlerinizdeki yanılmadan dolayı kınamaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlere uymazsanız sizi sorumlu tutar. Allah çok affedicidir, cezayı çabuklaştırmaz (tövbe için fırsat tanır).

Allah sizi, yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz; fakat kalblerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar. Allah bağışlayandır, halimdir.

Allâh yemînlerinizde lağvınız ile sizi muâhaze itmez ve lâkin kalbinizin kesb iylediği şeyle muâhaze ider (sebeb-i muâhaze kasıd ve niyetdir.) Allâh (hatâyı 'afv mağfiret ider) gafûr, (mücâzâtda 'acele itmez) halîmdir. [³]

[3] Söz arasında sarf olunan, kasıd ve niyet olmaksızın ağızdan kaçan yemînler lağvdır. İ'tibârdan sâkıt olub kefâret lâzım gelmez. Allâh'ın gayriyle ... Devamı..

Allah, boş bulunarak yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz, ama bilinçli olarak yaptıklarınızdan sorumlu tutar. Çokça bağışlayan ve yumuşak davranan Allah’tır.

Allah, sizi kasıtsız (olarak yaptığınız) yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz, fakat kalplerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, çok şefkat, merhamet edendir.

Allah sizi yeminlerinizdeki yanılmadan sorumlu tutmaz; fakat kalplerinizde beslediğiniz niyetten sorumlu tutar.(113) Allah çok bağışlayıcıdır ve hilim sahibidir.(114)

(113) Âyette geçen yemin türü, “lâğv yemini” olarak adlandırılmıştır ki, yalan kastı olmadan yapılan yemini ifade eder. Bu, insanların, dil alışkanlığ... Devamı..

Allah sizi, dil sürçmesi sonucu, lağv/lakırdı olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz; ama O sizi kalplerinizin kazandığınızdan hesaba çeker. Allah Gafûr'dur, çok affeder; Halîm'dir, çok yumuşak davranır.

dutmaya sizi Tañrı, i'tibarsuz andlaruñuz içinde ya'nį ol kim, biregü and içe, eyle saña; andan, belüre kim eyle degül-imiş; velįkin duta sizi anuñ-ile kim ķazandı göñüllerüñüz. daħı Tañrı yarlıġayıcıdur, ivici degül.

Muvāḫaẕe eylemez Tañrı Ta‘ālā size laġv and içmekde. Līkin muvāḫaẕe eylersize ḳazanduġı‐çun yüreklerüñüz. Daḫı Tañrı Ta‘ālā yarlıġayıcıdur, ḥalīm‐dür.

Allah, bilmədən (səhvən) içdiyiniz andlara görə sizi cəzalandırmaz, lakin qəlblərinizin kəsb etdiyi şeylərə (yalandan və ya qəsdən içib yerinə yetirmədiyiniz andlara, pis niyyətlərə) görə sizi cəzalandıracaqdır. Allah bağışlayandır, həlimdir!

Allah will not take you to task for that which unintentional in your oaths. But He will take you to task for that which your hearts have garnered. Allah is Forgiving, Clement.

Allah will not call you to account for thoughtlessness in your oaths, but for the intention in your hearts(252); and He is Oft-forgiving, Most Forbearing.

252 It has been held that thoughtless oaths, if there is no intention behind them, can be expiated by an act of charity. ( Cf. 5:89).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.