18 Nisan 2024 - 9 Şevval 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 221. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ tenkihu-lmuşrikâti hattâ yu/min(ne)(c) veleemetun mu/minetun ḣayrun min muşriketin velev a’cebetkum(k) velâ tunkihu-lmuşrikîne hattâ yu/minû(c) vele’abdun mu/minun ḣayrun min muşrikin velev a’cebekum ulâ-ike yed’ûne ilâ-nnâr(i)(s) va(A)llâhu yed’û ile-lcenneti velmaġfirati bi-iżnih(i)(s) veyubeyyinu âyâtihi linnâsi le’allehum yeteżekkerûn(e)

Allah'a şirk koşan kadınları, imana gelmedikçe nikahlamayın. İman sahibi bir cariye bile sizi imrendiren bir müşrik kadından daha hayırlıdır. Şirk koşan erkeklere de kızlarınızı vermeyin. Müşrik, sizi imrendirse bile iman ehli bir kul, ondan hayırlıdır. Onlar, sizi ateşe çağırırlar, Allah'sa, izniyle cennete ve yarlıganmaya. Anarlar, hatırda tutarlar diye de insanlara delillerini apaçık bildirmededir.

Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikâhlamayın; iman eden bir cariye (cahiliye toplumunda fakir ve hakir görülen kızlar ve kadınlar; güzelliği ve zenginliği), hoşunuza gitse bile müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikâhlamayın; iman eden bir köle, (düşük statüde görülen kesimden mü’min ve müstakim kimse; varlığı ve yakışıklılığı) hoşunuza gitse bile müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar, (şirk ve şekavet ehli odaklar sizi) ateşe çağırırlar, Allah ise Kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. O (Allah), insanlara ayetlerini (böyle) açıklar. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler.

Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını da tanıyan müşrik kadınlarla iman edinceye kadar evlenmeyin. Çünkü inanmış bir kadın, böyle müşrik bir kadından bu sizin hoşunuza gitse de kesinlikle daha hayırlıdır. Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını tanıyan müşrik erkeklerle iman edinceye kadar, kadınlarınızı nikahlamayın. Zira inanan bir mü'min erkek, böyle müşrik bir erkekten bu sizin hoşunuza gitse bile kesinlikle daha hayırlıdır. Müşrikler sizi ateşe çağırırken, Allah ta sizi kendi izniyle cennete ve günahlardan temizleyip bağışlamaya çağırır. Ve Allah mesajını insanlığa açıklar ki, ondan ders alabilsinler.

İmân etmedikçe, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşan putperest, müşrik kadınlarla evlenmeyin.
Güzelliği ile sizi büyülemiş, hayranlığınızı mûcip olup son derece hoşunuza gitmiş olsa bile, putperest hür bir kadından, mü'min bir câriye daha hayırlıdır.
Mü'min kadınları da, imân etmedikçe putperest, müşrik erkeklerle evlendirmeyin.
Hoşunuza bile gitmiş olsa, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşan müşrik, putperest hür bir erkekten mü'min bir köle daha hayırlıdır.
Onlar ateşe, Cehennem'e sürüklerler. Allah ise, planı, iradesi ve lütfuyla Cennet'e, koruma kalkanına almaya, bağışlamaya davet ediyor, teşvik ediyor. Hatırlarında tutup, öğüt alsınlar diye âyetlerini, dinin emir ve yasaklarını insanların iyiliği, kurtuluşu için açıklıyor.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/96; 5/5; 60/10.

Allah'a iman etmedikleri sürece müşrik kadınları nikahlamayın. Şüphesiz mü'min bir cariye, hoşunuza gitse bile müşrik olan bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de iman etmedikleri sürece (kızlarınızı) nikahlamayın. Şüphesiz mü'min bir köle, hoşunuza gitse bile müşrik bir adamdan daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırmaktadırlar. Allah ise, kendi izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırmakta ve belki, düşünüp öğüt alırlar diye insanlara ayetlerini açıklamaktadır.

221.İbnu Münzir, İbnu Ebi Hatim ve Vahidi`nin Mukâtil`den rivayet ettiklerine göre bu ayeti kerime İbnu Ebi Mürsed el-Ganevi hakkında indirilmiştir. O... Devamı..

Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir cariye, -hoşunuza gitse de müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir köle, -hoşunuza gitse de müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler.

Ey müminler, Allah'a ortak koşan (kâfir) kadınlarla, onlar iman etmedikçe evlenmeyin. İmanı olmıyan (müşrike) bir kadın, sizi imrendirse bile, iman etmiş bir cariye elbette ondan daha hayırlıdır. (Bu yasak, Mâide Sûresi 5. âyeti ile kitap ehli olmıyan kâfirlere tahsis edilmiştir. Kitap ehli olanlarla evlenmek böylece câiz olmuştur. Celâleyn) Müşrik erkekler de iman etmedikçe, onlara mümin kadınları nikâhlamayın; bir kâfir size hoş görünse bile. Mümin köle elbette ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete dâvet ediyor da âyetlerini insanlara beyan buyuruyor. Gerek ki düşünüp ibret alsınlar.

Fakat müşrik kadınlar iman etmeden, onlarla evlenmeyin. Mümine bir cariye, güzel de olsa bir müşrikeden daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle de, onlar imana gelmeden evlenmeyiniz. Çünkü mümin bir köle, bir müşrikten –hoşunuza gitse de- daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendi iradesiyle Cennete, mağfirete çağırıyor; hatırlarlar diye ayetlerini insanlara açıklıyor.

İman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyiniz. İman eden bir cariye, beğendiğiniz müşrik bir kadından kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe müşrik erkekleri de kızlarınızla evlendirmeyiniz. İnanmış bir köle beğenseniz bile müşrik bir kişiden kesinlikle daha iyidir. Müşrikler cehenneme çağırır. Allah ise, izniyle cennete ve affa çağırır. Allah, düşünüp anlasınlar diye âyetlerini insanlara açıklar.

Allaha eş koşan kadınlarla, inan kılmadıkça evlenmeyiniz, inanlı bir cariye, inansızdan hayırlıdır, hoşunuza giderse de; eş koşan erkeğe, inan getirmedikçe, kız vermeyiniz, inanlı bir köle, inansızdan hayırlıdır, bundan hoşlansanız da; onlar çağırırlar ateşe, Allah da yine kendi izniyle cennete, bağışına çağırır, herkese de âyetlerin açıklar, olur ki öğütlenirler

(Ey inananlar!) İman etmedikleri müddetçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile müşrik bir kadından, imanlı bir cariye kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe müşrik erkekleri de (kızlarınızla/kadınlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile müşrik bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise sizi kendi izniyle cennete ve affa davet eder ve üzerinde düşünüp gerekli dersi alsınlar diye ayetlerini insanlara (böyle) açıklar.

Îman itmedikce müşrik kadınları nikâh itmeyiniz. Mü’min esîr bir kadın müşrik hür bir kadından hayırlıdır, velev bu sonraki sizin daha ziyâde hoşunuza gitmiş olsun. Îmân itmedikce müşriklere kızlarınızı virmeyiniz, mü’min bir esîr müşrik hür bir âdemden daha iyidir velev bu sonrakini beğenmiş olsanız. Müşrikler sizi âteşe; Allâh ise mağfiret ve cennete da’vet idiyor.

Allah'a eş koşan kadınlarla onlar imana gelinceye kadar evlenmeyin. İnanan bir cariye, hoşunuza gitse de ortak koşan bir kadından daha iyidir. İnanmalarına kadar; ortak koşan erkeklerle mümin kadınları evlendirmeyin. İnanan bir köle, hoşunuza gitmiş olsa da, ortak koşan bir erkekten daha iyidir. İşte onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırır ve insanlara ibret alsınlar diye ayetlerini açıklar.*

İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mü’min bir cariye Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de; iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara âyetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler.

İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir câriye, sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle, sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar, Allah ise izni ile cennete ve bağışlanmaya çağırır, gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara âyetlerini açıklar.

İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kadından, imanlı bir câriye kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar (müşrikler) cehenneme çağırır. Allah ise, izni (ve yardımı) ile cennete ve mağfirete çağırır. Allah, düşünüp anlasınlar diye âyetlerini insanlara açıklar.

 İslâm’a göre insanın değeri imanına bağlıdır. Allah katında köle ve câriye bile olsa imanlı kimse daha üstündür ve daha temizdir. Onun için bir müslü... Devamı..

İnanmadıkça, ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. İnanan bir hizmetçi kadın ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır; ondan hoşlansanız bile. Ortak koşan erkeklerle, inanıncaya kadar kızlarınızı evlendirmeyin. İnanan bir hizmetçi erkek ortak koşandan daha hayırlıdır, hoşlansanız bile... Onlar, ateşe çağırıyor. ALLAH ise cennete ve bağışlanmaya çağırır ve öğüt almaları için ayetlerini halka açıklar.

Müşrik kadınları, iman etmedikçe nikâhlamayın. Bir müşrik kadın, sizin hoşunuza gitse bile, iman etmiş olan bir cariye herhalde ondan daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de mümin kadınları nikâh ettirmeyin. Bir müşrik, sizin hoşunuza gitse bile, mümin bir köle elbette ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe davet ederler, Allah ise, kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor ve âyetlerini insanlara açıklıyor. Umulur ki onlar hatırda tutup, öğüt alırlar.

Maamafih müşrikleri iyman etmedikçe nikâh etmeyin, bir müşrike sizi imrendirse bile iyman etmiş bir cariye her halde ondan daha hayırlıdır, müşrik erkeklere de nikâh ettirmeyin bir müşrik size hoş görünse bile, mü'min bir kul elbette daha hayırlıdır, onlar sizi ateşe da'vet ederler, Allah ise iznile Cennete ve mağfirete davet ediyor da âyetlerini insanlara beyan buyuruyor gerekki hatırda tutarlar

(Ey mü’minler!) Îmân etmedikleri müddetçe, müşrik kadınlarla evlenmeyin. Îmânlı bir cariye, hoşunuza giden müşrik (hür) bir kadından daha hayırlıdır. Îmân etmedikleri müddetçe, müşrik erkekleri de, (müslüman kadınlarla) evlendirmeyin. Müslüman (erkek) bir köle, hoşunuza giden müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar (müşrik ve müşrikeler sizi) cehenneme çağırır. Allah ise lütfu ile cennete ve mağfirete davet eder. Öğüt alıp düşünsünler diye Allah âyetlerini insanlara (işte) böyle açıklar.

İman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz de mü'min bir emet¹, müşrik bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikçe, müşrik erkeklerle evlenmeyin. Beğenseniz de abd² olan bir mü'min, müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Zira onlar ateşe çağırırlar. Allah ise izni ile Cennet'e ve bağışlanmaya çağırır. İnsanlara ayetlerini böyle açıklar. Umulur ki öğüt alıp düşünürler.

1- Cariye. 2- “Abd”, kul demektir. Kul olma, boyun eğme, alçalma, kendisini aşağı tutma gibi anlamlara gelmektedir. Bu kulluğun; Allah\a özgü olanın... Devamı..

(Ey mü'minler) Allaha eş tanıyan kadınlarla (müşriklerle), onlar îmana gelinceye kadar, evlenmeyin. İman eden bir câriye, müşrik bir kadından — bu, sizin hoşunuza gitse de — elbet daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de, onlar îman edinceye kadar, (mü'min kadınları) nikahlamayın. Mü'min bir kul müşrikden — o, sizin hoşunuza gitse de — elbette hayırlıdır. Onlar sizi cehenneme çağırırlar, Allah ise, kendi iradesiyle, cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara âyetlerini apaçık söyler. Tâki iyice düşünüb ibret alsınlar.

Hem îmân etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin! Ve elbette mü'min bir câriye,(hür) bir müşrik kadından daha hayırlıdır. (O müşrik kadın) hoşunuza gitse bile! Îmân etmedikçe müşrik erkekleri de (mü'min kadınlarla) evlendirmeyin! Elbette mü'min bir köle,(hür) bir müşrikten daha hayırlıdır. (O müşrik) hoşunuza dahi gitse!(2) İşte onlar ateşe da'vet ederler. Allah ise, izniyle Cennete ve mağfirete (vesîle olacak amellere) da'vet ediyor; âyetlerini de insanlara iyice açıklıyor, tâ ki ibret alsınlar.

(2)Bu âyet-i kerîme, Abdullah bin Revâha (ra)’ın âzâd ettiği câriyesi ile evlenmesini, bazı kimselerin kınaması üzerine nâzil olmuştur. Mâide Sûresini... Devamı..

Müşrik kadınlarla inanıncaya kadar evlenmeyin. Müşrik kadınlar hoşunuza gitse de, inanmış bir cariye (köle), Allah’a ortak koşan hür bir kadından daha hayırlıdır. İnanmış kadınlarınızı, hoşunuza gitse de, Allah’a ortak koşan erkeklerle, inanıncaya kadar evlendirmeyin. Zira inanmış bir köle (cariye), Allah’a ortak koşan hür bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar (Allah’ın hükümlerine muhalefet edenler) sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise cennete ve onun izniyle bağışlanmaya çağırıyor. Allah ayetlerini insanlar için böyle açıklıyor ki, belki daha iyi düşünürler.

Allah’a eş koşan kadınlarla, onlar Allah’a inanmadıkça evlenmeyin. Allah’a inanan bir köle kadın, Allah’a eş koşan bir kadından besbelli ki yeydir, beriki gönlünüzü çekse bile. Allah’a eş koşan erkeklere de, onlar Allah’a inanmadıkça kız vermeyin. İnanan bir erkek köle, eş koşan bir erkekten yeydir, beriki gönlünüzü çekse bile. Allah’a eş koşanlar sizi ateşe sürüklerler. Allah ise sizi kendi dileğiyle Cennet’e, yarlıganmaya çağırır. Allah ayetlerini insanlara işte böyle açıklar, öğütlensinler diye.

Şerik koşan kadınları hoşunuza gitse de iman edinceye kadar nikâh etmeyiniz, iman eden bir cariye [³] elbet şerik koşan bir kadından hayırlıdır, bir de kadınlarınızı müşriklere hoşunuza gitse bile iman edinceye kadar nikâh etmeyiniz. İman eden köle müşrikten hayırlıdır velev ki bu, hoşunuza gitsin. Müşrikler ateşe davet ederler. Allah ise insanları izni ile Cennet/e, mağfirete dâvet eder, insanlara âyetlerini beyan eyler, tâ ki nasihat kabul ederler.

[3] Yahut hür olsun, cariye olsun iman etmiş bir kadın.

(Ey inananlar!) Allah’a şirk koşan kadınları, inanıncaya kadar nikâhlamayınız. Elbette inanan bir köle kadın [emetun], şirk koşan bir kadından -velev ki hoşunuza gitse bile- daha hayırlıdır. Şirk koşan erkeklerin inanıncaya kadar (inanan kadınlarla) nikâhlarını kıymayınız. İnanan bir köle, şirk koşan bir erkekten -velev ki hoşunuza gitse dedaha hayırlıdır. Çünkü onlar sizi ateşe çağırırlar. Hâlbuki Allah kendi izni ile sizi cennete ve mağfirete çağırır. Allah insanlara ayetlerini açıklıyor ki, onlar ibret alsınlar [yetezekkerûn].

İman edinceye kadar Allah'a şirk koşan kadınlarla evlenmeyin. İman eden bir cariye, gönlünüzü çekse de müşrik bir kadından daha iyidir. İman edinceye kadar müşrik erkeklerle mümin kadınları da evlendirmeyin. İman eden bir köle, gönlünüzü çekmiş olsa da müşrik bir erkekten daha iyidir. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırır ve insanlara umulur da hatırda tutarlar diye ayetlerini açıklar.

Allah’ın varlığına inanmakla birlikte, başka tanrılara ve otoritelere boyun eğerek bunları Allah’a eş ve ortak koşan müşrik kadınlarla, onlar Allah’ın birliğine ve âhiret gününe iman etmedikleri sürece evlenmeyin. Çünkü özgürlüğünden yoksun olsa bile inançlı bir kadın, özgür ama müşrik bir kadından, —o müşrik kadın hoşunuza gitse bile— çok daha hayırlıdır.Toplumsal statüsü ne kadar aşağı olursa olsun, inançlı bir kadın; güzelliği, asaleti ve toplumdaki üstün konumuyla sizi büyüleyen müşrik bir kadından çok daha hayırlıdır. Dolayısıyla, Allah’a ortak koşan kimselerle hiçbir şekilde evlenmemelisiniz.
Ve müşrik erkeklere, onlar iman etmedikleri sürece kız vermeyin. Müslüman kadınları onlarla evlendirmeyin. Zira özgür, güçlü, zengin ve yakışıklı bir müşrik, maddî üstünlük ve meziyetleriyle gözünüze cazip görünse de, Allah’a ve ahiret gününe iman etmiş bir köle, ondan çok daha hayırlıdır. Çünkü o müşrikler sizicehennem ateşine çağırırlarken, o fakir ve zayıf Müslümanların inanıp boyun eğdiği Allah, sizleri izniyle cennete ve sonsuz merhameti sayesinde bağışlamaya çağırıyor.
İşte Allah, ayetlerini insanlara açıkça bildiriyor ki, düşünüp öğüt alabilsinler.
Eşlerinizle aranızdaki özel ilişkilere gelince:

Kadın Müşrikler’i, onlar inanıncaya kadar nikâhlamayın!
Mümin bir câriye, sizi hayran bıraksa bile, kadın bir müşrikten daha hayırlıdır.
Erkek Müşrikler’i de, onlar inanıncaya kadar nikâhlamayın!
Mümin kul-köle, sizi hayrete düşürse bile, erkek müşrikten daha hayırlıdır.
İşte onlar, Ateş’e çağırıyor. Kendi izni ile Cennet’e ve Bağışlanma’ya Allah çağırıyor, İnsanlar’a âyetlerini açıklıyor.
Umulur ki hatırda tutarlar.

Müslüman olmadıkça müşrik bayanlarla evlenmeyin. İnançlı bir cariye, hoşunuza gitse de müşrik bayandan daha hayırlıdır. Müslüman olmadıkça müşrik baylarla da evlenmeyin. İnançlı bir köle, hoşunuza gitse de müşrik bir beyden daha hayırlıdır. İnkarcılar sizi, hep yakmaya, Allah ise, cennetine ve affına çağırıyor. Bir durum değerlendirmesi yapmaları için de belgelerini insanlığın önüne seriyor...

Bundan böyle iman etmedikleri sürece Allah’ın yasalarına uymayan, insanların yasalarına uyarak Allah’a ortak koşan müşrik kadınlarla evlenmeyin! Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, sahibi olduğunuz hür olmayan bekâr bir kadın, Allah’a ortak koşan özgür müşrik bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin! Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de, iman eden hür olmayan bir erkek, Allah’a ortak koşan özgür bir erkekten daha hayırlıdır. Allah’a ortak koşan müşrikler sizi ateşe çağırırlar. Çünkü onlar Allah’ın yasalarına karşı çıkar, çıkarlarına göre uydurdukları yasalara uyarlar. Üstelik insanlardan bazılarına yasama, yürütme, yargılama, cezalandırma hakkı vererek ilahlaştırırlar. Böylelerinin gittiği yol sizi cehenneme götürür. Allah sizi; bilerek bilmeyerek yaptığınız suçlar için bağışlanmaya çağırarak cennetine davet eder. Allah insanlara ayetlerini böyle açıklar ki; öğüt alıp düşünebilesiniz!

Müşrik kadınlarla, (onlar) iman edinceye kadar evlenmeyin! İmanlı bir cariye, -hoşunuza gitse de- müşrik bir kadından elbette daha hayırlıdır. İman edinceye kadar müşrik erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin! İnanmış bir köle, -hoşunuza gitse de- müşrik bir (kişi)den elbette daha hayırlıdır. [*] Onlar (müşrikler), ateşe çağırır. Allah ise buyruğu ile cennete ve bağışlanmaya çağırır. (Allah gerçeği) hatırlasınlar diye ayetlerini insanlara açıklıyor.

Bu ayet her türlü şirkin nikâha engel olduğunun delilidir.

(Ey îman edenler!) Müşrik¹ kadınlarla,² onlar Müslüman olmadıkça, kesinlikle evlenmeyin.³ Çünkü Müslüman bir cariye,⁴ çok hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle de (kızlarınızı) onlar Müslüman olmadıkça, sakın evlendirmeyin. Çünkü Müslüman bir köle, çok hoşunuza giden müşrik⁵ bir erkekten daha hayırlıdır.⁶ Zîrâ onlar, sizi Cehenneme çağırırlarken, Allah ise sizi, izni ile Cennete ve affa nail olmaya çağırıyor ve âyetlerini insanlara belki düşünüp (inanırlar) diye (böyle) açıkça anlatıyor.⁷

1 Müşrik: Kur’an’da iki manada kullanılır ki biri zahirî, diğeri hakikîdir. Zahirî müşrik, açıktan açığa Allah’a eş koşan ve birden fazla ilaha inanan... Devamı..

VE ALLAH’TAN başkasına ilahlık yakıştıran kadınlarla onlar [sahih] inanca ulaşıncaya kadar evlenmeyin: çünkü [Allah’a] bağlanmış mümin bir kadın, ²⁰⁸ Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıran kadından -bu sizin hoşunuza gitse de- kesinlikle daha hayırlıdır. Ve Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıran erkekler ile onlar [sahih] inanca ulaşıncaya kadar kadınlarınızı nikahlamayın; zira [Allah’a] bağlanmış bir mümin erkek, Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıran erkekten -bu sizi hoşnut etse bile- kesinlikle daha hayırlıdır. [Böyleleri] sizi ateşe davet ederken Allah sizi cennete ve O’nun izniyle mağfiret[e nail olma]ya davet eder; ve Allah mesajını insanlığa açıklar ki ondan ders alabilsinler.

208 Müfessirlerin büyük çoğunluğu, emeh terimine, bu bağlamda geleneksel karşılığı olan “cariye” anlamını yükledikleri halde bir kısmı da onun burada ... Devamı..

Müşrik kadınlarla, onlar iman etmedikçe evlenmeyin. Mümin bir köle, hoşunuza gitse bile müşrik bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikçe, müşrik erkeklerle mümin kadınları nikâhlamayın. Mümin bir köle, hoşunuza gitse bile müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırırlar. Allah ise, izniyle, cennete ve bağışlamaya davet eder ve insanlara düşünüp ibret alsınlar diye ayetlerini açıklıyor. 4/24, 3/133, 10/25, 24/3

Müşrik kadınlarla onlar imana ulaşıncaya kadar evlenmeyiniz! Çünkü (Allah’a) bağlanmış hür olmayan mü’min bir kadın[⁴¹⁸] bile, müşrik bir hür kadından –ondan hoşlanıyor da olsanız- daha hayırlıdır. Yine müşrik erkeklerle, onlar iman edinceye kadar kadınlarınızı nikâhlamayınız![⁴¹⁹] Zira (Allah’a) kulluk yapan mü’min bir köle, müşrik bir erkekten –ondan hoşlanıyor da olsanız- daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe çağırıyor, oysa Allah sizi kendi rızasıyla cennet ve mağfirete çağırıyor; dahası, mesajlarını insanlığa açıklıyor ki ders alsınlar.

[418] Emeh mücerret olarak “kadın” anlamına gelse de burada sözgeliminden “hür olmayan kadın” mânasına kullanıldığı açıktır. Zemahşerî, -muhtemelen Cü... Devamı..

Müşrik (Rabbine eş koşan) kadınlarla; imana gelmedikçe evlenmeyin, o hoşunuza gitse bile, iman eden bir cariye elbet ondan hayırlıdır, (aynı şekilde) Müşrik erkeklerle de imana gelmedikçe kızlarınızı evlendirmeyin, o hoşunuza gitse bile, iman eden bir köle elbet ondan hayırlıdır. Onlar (kadın olsun erkek olsun o müşrikler, insanı) cehenneme davet ederler. (Kendi dinlerini onlara aşılamak isterler) Allah ise kullarını, izni ve yardımı ile cennete ve bağışlanmaya davet eder. İşte Allah, insanlara düşünsünler (ve gereği gibi amel etsinler) diye ayetlerini böyle açıkça bildiriyor!

İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mü’min bir kadın köle Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de; iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara âyetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler.

Müşrikeleri imân edinceye kadar nikah etmeyiniz. Elbette mü'min olan bir cariye, bir müşrikeden hayırlıdır. Velev ki müşrike sizin hoşunuza gitsin. Ve müşrik erkeklere de, imân etmedikçe (müslüman kadınları) nikah ettirmeyiniz. Elbette bir mü'min köle, bir müşrikten hayırlıdır. Velev ki o müşrik hoşunuza gidecek olsun. Onlar (o müşrik ve müşrikeler, insanı) ateşe davet ederler. Allah Teâlâ ise kendi izniyle cennete ve mağfirete davet buyurur. Ve insanlara âyetlerini açıkça bildirir, tâ ki tezekkür etsinler.

Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin! Mümin bir cariye, hoşunuza giden hür bir müşrik kadından daha hayırlıdır! Mümin kadınları da, onlar iman etmedikçe, müşriklere nikâhlamayınız; Mümin bir köle hoşunuza giden hür bir müşrikten daha hayırlıdır. Müşrikler sizi cehenneme dâvet ederler. Allah ise sizi Kendi izniyle, cennete ve mağfirete dâvet eder ve üzerinde düşünüp gerekli dersi alsınlar diye âyetlerini insanlara açıklar. [2, 96; 5, 5; 60, 10] {KM, Çıkış 9, 12; Tesniye 7, 3-4}

Allah'a ortak koşan kadınlarla, onlar inanıncaya kadar, evlenmeyin. (Allah'a ortak koşan hür kadın), hoşunuza gitse dahi, inanan bir cariye, ortak koşan (hür) kadından iyidir. Ortak koşan erkekler de inanıncaya kadar, onları (kadınlarınızla) evlendirmeyin. (Allah'a ortak koşan hür erkek) hoşunuza gitse dahi, inanan bir köle, ortak koşan (hür) adamdan iyidir. (Zira) onlar ateşe çağırıyorlar. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırıyor. İnsanlara ayetlerini açıklıyor ki öğüt alsınlar.

(Ey Mü'minler) Îmân idüb müslümân olmadıkca müşrik kadınları nikâhlanmayınız. Müslümân bir câriye, (hüsn ve cemâl, neseb ve mal gibi şeyleri içün) beğenmiş olsanız bile bir müşrikden hayırlıdır. Ve îmân idüb müslümân olmadıkca bir müşrike bir müslümân kadını tezvîc itmeyiniz. Onı (nesebi, malı ve sâir ahvâli ile) beğenmiş olsanız bile bir mü'min köle ondan hayırlıdır. Onlar (müşrikler) sizi cehenneme da'vet iderler ve Allâh Te'âlâ ise izniyle cennet ve mağfirete da'vet ider. Tefekkür ve tezekkür iderler diye insânlara âyetlerini beyân iyler.[¹]

[1] Mekke'de kalmış olan ashâbı oradan gizlice çıkarub Medine'ye getirmek üzere Rasûlullah tarafından gönderilen (Ebû Mürted el-Ganevî)nin Mekke'ye vu... Devamı..

İman edene kadar, müşrik kadınlarla evlenmeyin. İman etmiş esir kadın,[1] müşrik kadından elbette iyidir; isterse sizi çok etkilemiş olsun. İman edene kadar, müşrik erkeklere kız vermeyin. İman etmiş esir erkek, müşrikten elbette daha iyidir; isterse sizi çok etkilemiş olsun.[2] Onlar sizi ateşe çağırırlar, Allah ise kendi izniyle Cennet’e ve günahlardan arınmaya çağırır. Allah âyetlerini insanlara açıklar ki akıllarını başlarına toplasınlar.

[*] Hür olmayan kadına eme (الأمة), erkeğe abd(عبد)denir (es-Sıhah). Bunların Türkçe karşılığı esirdir. [2] Din farkının evlenmeye etkisi yoktur ama â... Devamı..

Müşrik kadınlarla, onlar iman etmedikçe evlenmeyin. Mümin bir cariye, hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikçe, müşrik erkeklerle mümin kadınları evlendirmeyin. Mümin bir köle, hoşunuza gitse bile müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise, izniyle, cennete ve mağfirete çağırır ve insanlara düşünüp ibret alsınlar diye ayetlerini açıklar.

Onlar iman etmedikçe, müşrik kadınlarla evlenmeyin. Hoşlansanız bile, müşrik bir kadından ise, mü'min bir cariye daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle de, onlar iman etmedikçe evlenmeyin. Hoşlansanız bile, müşrik bir erkekten ise, mü'min bir köle daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar; Allah ise izniyle sizi Cennete ve bağışlanmaya çağırıyor. Ve, düşünüp öğüt alsınlar diye, insanlara âyetlerini açıklıyor.

Müşrik kadınlarla, onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. Özgürlüğünden yoksun inanmış bir kadın, müşrik bir kadından -müşrik kadın sizin hoşunuza gitse de- çok daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle de onlar iman edinceye kadar nikâhlanmayın. İnanmış bir köle, müşrik bir erkekten -o hoşunuza gitse de- çok daha hayırlıdır. Bu müşrikler sizleri ateşe çağırır. Allah ise sizi, izniyle cennete ve affa çağırır. Ve ayetlerini insanlara açık açık bildirir ki, düşünüp öğüt alabilsinler.

daħı çiftlenmeñ, Tañrı’nuñ ortaġı var diyen 'avratları, tā įmān getüreler. daħı bir ķaravaş, įmān getürici, yiġrekdür Tañrı’nuñ ortaġı var diyen 'avratlardan; eger ŧañlandurursa daħı sizi. daħı çiftlendürmeñ ya'nį mü’mine 'avratları, Tañrı’nuñ ortaġı var diyen erenlere, tā įmān getüreler. daħı bir kul, įmān getürici, yiġrekdür Tañrı’nuñ ortaġı var diyen erden; eger ŧañlandurursa daħı sizi. şunlar oķırlar od dapa; daħı Tañrı oķır uçmaķ dapa, daħı yarlıġamaķ dapa, dilegi-y-ile. daħı bellü eyler āyetlerini ādemįlere; anun- içün kim anlar anlarlar ya'nį Tañrı buyurduķlarını.

Evlenmeñüz kāfir ‘avratları īmān getürmeyince. Bir mü’min ḳırnaḳ yig‐rekdür kāfir ‘avratdan eger begenseñüz daḫı. Daḫı evlendürmeñüz kāfirerleri īmān getürmeyince, bir mü’min ḳul kişi yigrekdür kāfirden eger be‐genseñüz daḫı. Anlar da‘vet iderler ṭamu odına, Tañrı Ta‘ālā da‘vet ider uçmaġa, yazuḳlar baġışlamaġa buyruġı bile. Daḫı bellü ider āyetlerini ḫalḳa,ola kim ẕikr eyleyesiz.

Allaha şərik qərar verən (Onu inkar edən) qadınlar imana gəlməyincə onlarla evlənməyin! Əlbəttə, Allaha iman gətirmiş bir cariyə, gözəlliyinə heyran olduğunuz bir müşrik bir qadından daha yaxşıdır. Həmçinin müşrik kişilər Allaha iman gətirməyənə qədər mö’min qadınları (onlara) arvadlığa verməyin! Əlbəttə, Allaha iman gətirən bir kölə camalına məftun olduğunuz müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar (müşrik qadınlar və kişilər) sizi Cəhənnəmə çağırdıqları halda, Allah sizi Öz izni ilə Cənnətə, məğfirətə (bağışlanmağa) çağırır və yaxşı düşünüb ibrət almaları üçün insanlara hökmlərini aydınlaşdırır.

Wed not idolatresses till they believe; for lo! a believing bondwoman is better than an idolatress though she please you; and give not your daughters in marriage to idolaters till they believe, for lo! a believing slave is better than an idolater though he please you. These invite unto the Fire, and Allah inviteth unto the Garden, and unto forgiveness by His grace, and expoundeth thus His revelations to mankind that haply they may remember.

Do not marry unbelieving(245-A) women (idolaters), until they believe: A slave woman who believes is better than an unbelieving woman, even though she allures you. Nor marry (your girls) to unbelievers until they believe: A man slave who believes is better than an unbeliever, even though he allures you. Unbelievers do (but) beckon you to the Fire. But Allah beckons by His Grace to the Garden (of bliss) and forgiveness, and makes His Signs clear to mankind: That they may celebrate His praise.

245-A Literally "pagan",


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.