11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 219. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yes-elûneke ‘ani-lḣamri velmeysir(i)(S) kul fîhimâ iśmun kebîrun vemenâfi’u linnâsi ve-iśmuhumâ akberu min nef’ihimâ(k) ve yes-elûneke mâżâ yunfikûnekuli-l’afv(e)(k) keżâlike yubeyyinu(A)llâhu lekumu-l-âyâti le’allekum tetefekkerûn(e)

Sana şarap ve kumarın hükümlerini soruyorlar. De ki: İkisinde de hem büyük günah var, hem insanlara faydalar var; fakat günahları, faydalarından daha çok. Sonra mallarından neyi vereceklerini soruyorlar. De ki: Kendilerini sıkmayanını, sıkıntıya düşürmeyenini, fazlasını. İşte Allah, delillerini size böylece bildirir, ta ki düşünesiniz.

Bu ayet henüz içki ve kumar haram edilmeden vahyedilmiştir.

 Sana içki ve kumar hakkında sorarlar(sa) de ki: “Bunlarda insanlar için (basit ve bayağı bazı) menfaatler (geçici rahatlama ve kazançlar) bulunsa da, her ikisi de aslında büyük günahtır. Ancak günahı ve zararı faydalarından kat be kat fazla olan (kötü alışkanlıklar)dır.” Ve yine Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: “Afv” (Yani; Senin, ailenin ve zaruri hizmet giderlerinin dışında) "İhtiyaçtan artakalanı (hayır ve hizmet yolunda harcayabilirsiniz veya insanların kusurlarını bağışlayıp hakkınızdan vazgeçebilirsiniz)." Böylece Allah, size ayetlerini açıklıyor; umulur ki düşünür (ve gereğini yerine getirirsiniz).

[Not: İçki ve kumar aşamalı şekilde, Maide Suresi 90. ayetiyle kesin olarak yasaklanmıştır.]

Sana, sarhoşluk veren şeyler ve şans oyunları hakkında sorarlar. De ki: Onların her ikisinde de, hem büyük bir günah, hem de satışını yapan için para kazanmak gibi bazı yararlar vardır. Ancak yol açtıkları kötülük, sağladıkları yarardan daha büyüktür. Bir de sana Allah yolunda neyi harcayacaklarını sorarlar. De ki: “İhtiyacınızdan arta kalan herşeyi.” Allah düşünüp öğüt alasınız diye size ayetlerini böylece açıklıyor.

Sana, mayalanmış, zihnî melekeleri bulandıran şarap ve benzeri içkiler ve kumarla ilgili sualler soruyorlar.
“Her ikisinde de bilerek işlenmiş büyük günah, zarar var ve insanlar için bir takım faydalar da var. Ancak her ikisinin de bilerek işlenen günahı, zararı, faydasından daha çok ve büyüktür." de.
Bir de sana Allah yolunda İslâm uğrunda karşılık beklemeden, gönüllü ne kadar harcayacaklarını soruyorlar.
“Gönül rızaları ile ihtiyaç fazlasını, değerlisini" de. Allah dünya ve âhiretle ilgili işlerinizi düzene koymak için düşünesiniz diye âyetlerini size böyle açıklıyor.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 4/43; 5/90-91; el-Câmi’ li-Ahkâmi’l-Kur’ân, 3/60-61; Tefsîru Ebussuud, 1/219.

Sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki: "Onlarda büyük günah ve insanlar için bazı yararlar vardır. Ancak günahları yararlarından daha büyüktür." Yine sana neyi sarfedeceklerini (infak edeceklerini) soruyorlar. De ki: "İhtiyaçtan fazlasını." İşte Allah, olur ki düşünürsünüz diye ayetlerini size böyle açıklamaktadır.

219.Bu ayeti kerimenin şarap ve kumarla ilgili kısmı hakkında Maide suresinin 90. ayeti kerimesinin iniş sebebi açıklanırken bilgi verilecektir.Ayetin... Devamı..

Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: 'Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür.' Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: 'İhtiyaçtan artakalanı.' Böylece Allah, size ayetlerini açıklar; umulur ki düşünürsünüz;

(Ey Rasûlüm), sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “- Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için bazı (ufak tefek) faydalar vardır. Fakat günahları faydalarından daha büyüktür; “Yine sana hangi şeyi nafaka verceklerini soruyorlar. De ki: “- İhtiyacınızdan geri kalanı harcayın.” Allah âyetlerini size böyle açıklıyor ki, düşünesiniz;

Sana içki ve kumarı(n hükmünü) soruyorlar. De ki: “Onlarda büyük bir günah ve insanlar için menfaatler vardır. Fakat günahları menfaatlerinden daha büyüktür.” Neyi nafaka vermeleri gerektiğini soruyorlar. De ki: “Malınızın fazlasını.” Allah böylece ayetlerini size açıklıyor ki, düşünesiniz.

Sana alkol ve kumar hakkında soruyorlar. De ki: “Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için birtakım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından büyüktür.” Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. “İhtiyaç fazlasını” de. Allah, düşünesiniz diye size âyetlerini böyle açıklıyor.[37]

[37] İçki ve kumar hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, III, 79-89.

Şarap ile, kumardan sana sormaktadırlar, diyesin ki: «Bunlarda büyük bir günah vardır, herkes için fayda dahi varsa da, günahları faydasından çok büyük», ne gibi bir şeyi yedirip içirmeden sana sorarlar, diyesin ki: «Elden geleni», Allah sizin için, böylecene açıklar âyetlerin dünya ile ahret işlerini de, ola ki düşünesiz

Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat günahları faydalarından daha büyüktür.” Ve yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: “İhtiyacınızdan arta kalan her şeyi.” Allah size mesajlarını böylece açıklıyor ki düşünüp ders alasınız.

Bkz. 2/215Şarap (sarhoş eden içecek) haramdır. Bu, onun hiçbir faydası olmadığı anlamına da gelmez. Sarhoş edici olduğu halde bazı faydaları olan içec... Devamı..

Şarab ve kumar hakkında senden soracaklardır. Ânlara di ki her ikisinin de insânlar içün zararı fâidesinden ziyâdedir. Senden nasıl infâk ideceklerini soracaklar " ’Adâlet dâiresinde infâk idiniz" cevâbını vir, Allâh size tefekkür itmeniz içün âyetler gönderdi.

Sana içki ve kumarı sorarlar, de ki: "İkisinde hem büyük günah ve hem insanlara bazı faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür". Ne sarfedeceklerini sana sorarlar, de ki: "Artanı". Böylece Allah, dünya ve ahiret hususunda düşünesiniz diye size ayetleri açıklar.

Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı zahirî) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.” Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İhtiyaçtan arta kalanı.” Allah, size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.[63]

Bu âyet, içki ile ilgili olarak inen ikinci âyettir. Bu konuda nazil olan ilk âyet ise Nahl sûresinin 67. âyetidir. İçki, daha sonra Nisâ sûresi, âyet... Devamı..

Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır; zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: İhtiyaç fazlasını. Allah sizin için âyetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz.

Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. «İhtiyaç fazlasını» de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.

 Şarap haramdır. Şarabın haram olması onun hiçbir faydasının olmamasını gerektirmez. Zararı faydasından çok olduğu için haram kılınmıştır. Kumarda da ... Devamı..

Sana sarhoş edicilerden ve kumardan sorarlar: "O ikisinde büyük bir günah ve insanlar için yararlar var; ancak günahları yararlarından daha büyüktür," de. Ayrıca, sadaka olarak neyi vereceklerini senden sorarlar: "Artanı," de. ALLAH ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz...

"Sarhoş ediciler" diye çevirdiğimiz Arapça sözcüğün kökü "hamara" olup, "örtmek" anlamına gelir. Bu kelimeyi "şarap" ve "içki" olarak çevirerek kapsam... Devamı..

Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah, bir de insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları, menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah, size âyetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz.

Sana hamr-ü meysirden soruyorlar, de ki bu iksindbüyük bir günah bir de nasa ba'zı menfeatler var fakat günahları menfeatlerinden daha büyüktür, yine sana soruyorlar: Neyi infak edecekler? de ki sıkmayanını, böyle beyan ediyor Allah size âyetlerini ki düşünesiniz

219-220. (Habibim!) Sana, şarap ve kumar hakkında (ki hükmü) sorarlar. De ki: “Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için (görünüşte) bir takım (şaraptan lezzetlenme, kumardan da kolay para kazanma gibi kalıcı olmayan cüz’î) faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı (ve tahribatı, görünüşteki) faydasından daha büyüktür.” Yine sana (hayır yolunda) ne harcayacaklarını sorarlar. “İhtiyacınızdan artanı” de. Dünya ve âhiret hakkında düşünesiniz diye Allah size âyetlerini böyle açıklıyor. (Resûlüm!) Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: “Onları iyi yetiştirmek (kendi hâllerine bırakmaktan) daha hayırlıdır. Ve eğer onlarla birlikte yaşarsanız (unutmayın ki) onlar sizin (din) kardeşlerinizdir. Allah, bozguncu ile ıslah ediciyi bilir. Eğer Allah dileseydi (yetimlerin malı ve bakımları hususunda, ağır hükümlerle) sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah, her işinde mutlak galip olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Sana hamrın¹ ve şans oyunlarının² hükmünü soruyorlar. De ki: “Her ikisinde de büyük günah vardır. İnsanlar için yararaları³ olsa da. Günahları yararlarından daha büyüktür.” Sana neyi infak⁴ edeceklerini soruyorlar. De ki: Afvı5. Allah size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Umulur ki düşünürsünüz.

1- Aklı örten/sarhoş edici içecekler. 2- Fal oklarıyla oynamak, kumar, at yarışı, loto, toto, piyango vb. 3- Kısmen yarardan kasıt; bu işlerin tic... Devamı..

219,220. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: «Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için fâideler vardır. Günahları ise fâidelerinden daha büyükdür.» (Yine) sana hangi şey'i nafaka vereceklerini sorarlar. De ki: «İhtiyacınızdan artanı (verin)». Allah size böylece âyetlerini (pek güzel) açıklar. Olur ki dünyâ hususunda da, âhiret işinde de iyice düşünürsünüz. Bir de sana yetimleri sorarlar. De ki: «Onları yarar ve iyi bir haale getirmek hayırlıdır. Şayet kendileriyle bir arada yaşarsanız onlar sizin kardeşierinizdir. Allah, (yetimlerin) salâhına çalışanlarla (onların mal ve haalinde) fesâd (ve fenalık) yapanları bilir. Eğer Allah dileseydi sizi muhakkak zahmete sokardı. Şübhesiz Allah mutlak gaalibdir, tam hüküm ve hikmet saahibidir.

Sana, şarab ve kumardan soruyorlar. De ki: “Onlarda büyük bir günah ve insanlar için birtakım faydalar vardır. Fakat günahları, faydalarından daha büyüktür.”(4) Sana, (Allah yolunda) neyi (kime) sarf edeceklerini soruyorlar. De ki: “(İhtiyaçtan) fazla olanı!” Allah, size âyetleri böyle iyice açıklar; tâ ki düşünesiniz.(5)

(4)Bu âyet-i kerîme üzerine ashâbın çoğu şarabı terk etti. Nisâ Sûresinin 43. âyeti ile getirilen: “İçkili iken namaza yaklaşmayınız!” hükmü ile hemen... Devamı..

Sana içki ve kumarı soruyorlar. Deki “O ikisinde büyük günah olduğu gibi, insanlar için faydaları da vardır. Ama sebep oldukları kötülükler, faydalarından daha fazladır.” Yine sana neyi infak edeceklerini sorarlar. Deki “İhtiyacınızdan arta kalanı.” Allah ayetlerini böylece açıklıyor ki, belki düşünürsünüz.

Sana şarabı, kumarı sorarlar. De ki: « İkisinin de insanlar için büyük günahı hem de yararları vardır. Ancak, ikisinin de günahı yararlarından daha büyüktür.» Yoksulları geçindirmek için ne vereceklerini de sorarlar. « Artanı» de. Allah ayetlerini size işte böyle açıklar, düşünesiniz diye,

Sana şaraptan, kumardan soruyorlar. Onlara de ki ikisinde de hem büyük günah, hem insanlar için menfaatler vardır. Onların günahları ise menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana ne harcedeceklerini soruyorlar. Onlara de ki kolay bir şey [⁶] verin. Allah âyetleri size böyle beyân ediyor.

[6] Yahut kalbe güç gelmeyen, ihtiyacattan artan, ehlüayale ait nafakadan fazla kalan, teberruan olan.

Sana içki ve kumardan sorarlar. De ki: “Her ikisinde de büyük günah ve insanlar için yararlar da vardır. Ancak o ikisinin günahı yararından daha büyüktür.” Yine sana Allah yolunda ne vereceklerini soruyorlar. De ki: “Bağışlayabildiklerinizi/gönlünüzden kopanı¹⁴²” [el-afv]. Allah böylece ayetlerini size açıklıyor. Ola ki düşünürsünüz [tetefekkerûn].

142 El-Afv, kelimesini, ihtiyaç fazlası olarak tercüme edenler de vardır. Semantik olarak kişinin malından bağışlayabildiğidir. İsterse birazını, iste... Devamı..

Sana içki ve kumarı sorarlar. De ki: “İkisinde hem büyük günah ve hem insanlara bazı (maddi) faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür.” Sana neyi (ne kadar) infak edeceklerini sorarlar. De ki: “İtidal miktarınca” Allah umulur da düşünürsünüz diye size ayetleri böylece açıklar.

Sana, sarhoşluk verici ve uyuşturucu maddelerin sembolü olan şarabı ve şans oyunlarıyla para kazanmanın hükmünü, yani kumarı soruyorlar. De ki:
Gerek şarap, gerek kumar olsun, her ikisinde de hem büyük bir günah ve kötülük,hem de insanlara ufak tefek faydalar vardır fakat günahları ve yol açtığı zararları, sağladığı faydalarından çok daha büyüktür.” Öyleyse içki ve kumar, —azı da, çoğu da— kesinlikle yasaktır.
Yine sana, yoksul ve muhtaçlara ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki:
“İhtiyacınızdan arta kalanını harcayın; ne aç gözlülük edip servet üstüne servet yığın, ne de iyilik edeceğiz diye kendinizi ve ailenizi muhtaç duruma düşürün.
İşte Allah, dünya ve âhiret hakkında düşünüp ibret alabilesiniz diye, size ayetlerini böyle açıklıyor:

Sana Şarap ve Kumar’dan soruyorlar.
De ki:
-“İkisinde de büyük bir günah vardır.
İnsanlar için yararlar da vardır.
İkisinin de günahı yararından daha büyüktür”.
Sana ne harcayacaklarını da soruyorlar.
De ki:
-“İçten geleni / gönülden kopanı”.
Allah Âyetler’i size böyle açıklıyor.
Umulur ki düşünürsünüz.

219,220. Sana içki ve kumarı soruyorlar: Şöyle de: " her ikisi de büyük günahtır ancak insanlık için faydaları da vardır. Ama zararı, yararından daha fazladır ". Sana ne gibi bir harcama yapmaları gerektiğini soruyorlar. De ki: " ihtiyaç fazlasını ". Allah, hem dünya hem ahiret konularında düşünebilmeniz için ayetlerini, size bu şekilde açıklamaktadır. Sana yetimleri soruyorlar. De ki: " onların durumlarını düzeltmek hayırlı bir iştir. Ama onları aranıza alırsanız, kardeş gibi olursunuz. " Allah, karıştırıcı ile yatıştırıcının farkını bilir. Allah isteseydi, sizi zora koşardı. Çünkü Allah, muhteşem gücü ile her şeye hakimdir.

Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları faydalarına göre çok daha fazladır." Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "İhtiyaçtan arta kalanı Allah yolunda harcayın!" Allah size ayetlerini açıkça bildiriyor ki düşünesiniz!

Sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki: “Her ikisinde de büyük bir günah (haram) [*] ve insanlar için birtakım çıkarlar vardır. Her ikisinin (de) günahı çıkarından daha büyüktür.” Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: “Vazgeçilebileni.” [*] Allah düşünesiniz diye ayetleri size işte böyle açıklıyor.

Buradaki [ism] kelimesi A‘râf 7:33 gereği “haram” demektir. İçkinin de kumarın da haram olduğunu bildiren ilk hüküm ayeti budur.,Ayette infaka konu ol... Devamı..

(Ey Muhammed!) Sana, içki¹ ve kumar hakkında soruyorlar. Sen, onlara: “Onların her ikisinde de bir kısım faydalarıyla birlikte büyük günâh vardır. Fakat onların günâhları faydalarından çok daha büyüktür.” de.² Ve sana Allah yolunda neyi, harcayacaklarını soruyorlar. Sen, onlara: “ihtiyaçlarınızdan kalanını...”³ de. İşte Allah, düşünüp anlayasınız diye size âyetlerini, böyle açıklamaktadır.

1 Hamr: Kök anlamıyla “örtmek” mânâsına mastardır. Aklı bürüyüp örtmesi sebebiyle, çiğ üzüm şırasından, hurma, buğday, arpa ve darıdan yapılan ve içen... Devamı..

SANA, sarhoşluk veren şeyler ve şans oyunları hakkında sorarlar. De ki: “Onların her ikisinde de hem büyük bir kötülük ²⁰⁴ hem de insanlar için bazı yararlar vardır; ancak yol açtıkları kötülük, sağladıkları yarardan daha büyüktür.” ²⁰⁵ [Allah yolunda] neyi harcayacaklarını sana sorarlar. De ki: “O’nun için ayırabileceğiniz her şeyi.” Böylece Allah mesajlarını size açıklıyor ki tefekkür edebilesiniz:

204 Lafzen, “günah”, yahut günah işlemeye teşvik eden herhangi bir şey. Bazı klasik müfessirlerin (mesela Râzî) işaret ettikleri gibi, ism terimi bura... Devamı..

Sana aklı örten içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: “Onlarda büyük günah ve insanlara bazı faydalar vardır. Günahları, sağlayacağı faydadan daha büyüktür.” Ne sarf edeceklerini sana soruyorlar. De ki: ihtiyaçtan fazlası/Vazgeçebileceklerinizden.” İşte Allah, size düşünesiniz diye ayetleri açıklıyor. 5/90-91-92-93, 24/22

SANA sarhoşluk veren şeyler ve şans oyunları hakkında soruyorlar. De ki: “Onların her ikisinde de insanlar için büyük bir kötülük ve birtakım menfaatler vardır. Her ikisinin yol açtıkları kötülük sağladıkları menfaatten çok daha büyüktür.”[⁴¹⁵] Yine onlar “Ne infak edelim?” diye soruyorlar. De ki: “Fazla olanı”. Böylece Allah size mesajlarını açıklıyor ki, tefekkür edebilesiniz

[415] Cahiliye Arapları içki ve kumar meclislerini aynı zamanda fakir fukaraya ikram ve “meysir” adı verilen ve âyette yasaklanan kumar çeşidini fakir... Devamı..

(Ey Muhammed) Sana şaraptan (şuuru gideren içkilerden) ve meysirden (kumara dönüşen oyunlardan) soruyorlar. De ki: "Her ikisinde de büyük günah vardır. (Çünkü; şarap aklı-şuuru- giderir, akıl ise hem dinin, hem de dünyanın dayanağıdır, kumara dönüşen oyunlar da malları telef eder, çoluk çocuğu yoksul bırakır) İnsanlara bazı yararları da vardır. (Nitekim Tıp'ta - hastaların ağrılarını gidermek ve ameliyatlarda narkoz yapmak için- alkol ve morfin türevlerinden yarar sağlanır. Satranç gibi zihni geliştiren ve bir menfaat karşılığında oynanmayan oyunlar ve hastaları tedavi için hastane, fakir çocukları yetiştirmek için yurt yapılacak piyango gelirleri de toplum için yararlıdır) Ancak bunların günahları (ve zararları) yararlarından fazladır. (Çünkü toplumu felakete sürükler.. nitekim daha sonra murdardır, ondan kaçının."(Maide/90- emriyle bunlar yasaklanmıştır)
(Ey Muhammed) Sana, hayırdan (helal maldan) ne (miktar) harcama yapacaklarını da soruyorlar. De ki: ”Gerekli ihtiyaçlarınızdan artanı (onları giderdikten sonra arta kalanı) harcayın." İşte Allah, düşünesiniz (yararınıza olduğunu anlayıp, amel edesiniz) diye, ayetlerini böyle açıklar.

Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için yararlar vardır. Ama günahları yaarlarından büyüktür. " Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Affetmeyi (tavsiye eder)" Allah, size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.

Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki: «İkisinde de büyük günah vardır. Ve nâs için menfaatler de vardır. Bunların günahı ise menfaatlerden çok büyüktür.» Sana ne infak edeceklerini de sual ediyorlar. De ki: «İhtiyacınızdan artanı.» Allah Teâlâ âyetlerini sizlere işte böyle beyan ediyor, tâ ki tefekkür edesiniz.

Sana şarap ve kumar hakkındaki hükmü sorarlar. De ki: İkisinde de hem büyük günah, hem de insanlara bazı menfaatler vardır. Fakat günahları faydalarından daha çoktur. Bir de senden hayır olarak ne harcayacaklarını sorarlar. De ki: İhtiyacınızdan artanı harcayın. Böylece Allah size âyetlerini açıklıyor ki dünya ve âhiret hakkında düşünesiniz. [5, 90, 91; 4, 43] {KM, Tekvin 27, 28; Tesniye 11, 14; Sayılar 28, 14}

Sarhoş edici içkilerle kumar hakkında açık yasaklama bu âyetle başlamıştır. Daha sonra sarhoşken namaz kılma yasaklanmış (4,43), nihaî olarak da kayıt... Devamı..

Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki; "O ikisinde büyük günah ve insanlara bazı yararlar vardır. Fakat onların günahı yararından büyüktür." Ve sana Allah yolunda ne vereceklerini soruyorlar. De ki; "Af (yani ihtiyaçlarınızdan fazlasını veya helal ve güzel olan şeyleri verin!)" Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz:

(Yâ Muhammed) Senden şarab ve kumar hakkında sorarlar. Di ki: Bunlarda büyük günâh ve insânlara menfa'at vardır lâkin günâhları fâidelerinden büyükdür. (Yâ Muhammed) İnfâkın mikdârı ve derecesi hakkında senden sorarlar. Onlara 'adâlet dâiresinde, fazlasından infâkdır cevâbını vir. Allâh Te'âlâ size âyâtını bu sûretle beyân buyuruyor ki dünyâ ve âhiretde tefekkür idesiniz. (Umûr-u dünyâ ve âhiretde tefekkür idüb hareket idesiniz) [¹]

[1] İnfâkda isrâf veyâ buhl câiz değildir. Bir kimse sadaka ve infâk ideceğim diye kendisinin ve ehl-i 'iyâlinin muhtâc oldığı şeyi virmekle sevâb kaz... Devamı..

Sana hamrı (sarhoşluk veren maddeleri)[1] ve kumarı soruyorlar. De ki her ikisinde büyük bir ism[2] (zararlar) ve insanlar için yararlar vardır[3]. Ama bunlardaki ism yararlarından büyüktür. (Hayra) neyi harcayacaklarını da soruyorlar. De ki: Artanı![4]. Allah, âyetlerini size böyle açıklar ki düşünesiniz.

[*] Ayetteki İsm (إِثْم) , kişiyi sevaptan yani iyiliklerden ve doğal yapısından uzaklaştıran davranış anlamındadır (Müfredât). Hamr ve kumar kişiyi K... Devamı..

Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki:-Onlarda büyük günah ve insanlara bazı faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür. Ne sarf edeceklerini sana soruyorlar; De ki:-İhtiyaçtan fazlasını! İşte Allah, size düşünesiniz diye ayetleri (böyle) açıklıyor.

Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: İkisinde de büyük bir günah, bir de insanlar için bazı yararlar vardır; fakat günahları, yararlarından daha büyüktür.(107) Bir de ne bağışlayacaklarını soruyorlar. “İhtiyaçtan fazlasını” de.(108) İşte, Allah, düşünmeniz için âyetlerini size böyle açıklıyor.

(107) Âyet, içki ve kumarın yarar ve zararını karşılaştırarak, hükmün buna göre verileceğini bildirmekte ve her ikisinin de haram kılınacağının işaret... Devamı..

Sana uyuşturucuyu/şarabı ve kumarı sorarlar. De ki: "Bu ikisinde büyük bir günah vardır; insanlar için çıkarlar da vardır. Ama onların kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür." Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: "Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin." Allah, ayetleri size işte böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz.

śorarlar saña süciden, daħı ķımār oynamakdan. eyit: “ol iki içinde yazuķdur ulu ya'nį savaş ķopmaķ, daħı yalan söylemek daħı aķl gitmek; daħı aśśılardur ādemįlerüñ. daħı ol ikinüñ yazuġı, uluraķdur aśśısından ol ikinüñ.” daħı śorarlar saña, ne nesene nafaķa eylerler? eyit: artugı ancılayın bellü eyler Tañrı size āyetleri anuñ-içün kim siz endįşe ķılasız;

Yā Muḥammed ṣorarlar saña süci içmekden, ḳumār oynamaḳdan. Eyit: Olikisinde ulu yazuḳlar vardur, daḫı menfa‘atlar vardur kişilere, līkinyazuḳları ḳatı olur menfa‘atlarından. Daḫı ṣorar saña ne nesne nafaḳa eyler‐bizdirler. Eyit: Māluñuz nafaḳañuzdan artuḳ olsa Allāh yolında nafaḳa ey‐leñüz. Anuñ gibi beyān eyler Tañrı Ta‘ālā size āyetleri. Ola kim fikr eyleyesiz.

(Ya Rəsulum!) Səndən içki və qumar (meysir) haqqında sual edənlərə söylə: “Onlarda həm böyük günah, həm də insanlar üçün mənfəət (dünya mənfəəti) vardır. Lakin günahları mənfəətlərindən daha böyükdür”! (Allah yolunda) nəyi paylamalı olduqlarını soruşanlara isə de: “Ehtiyacınızdan artıq qalanını (möhtaclara paylayın)!” Allah sizə Öz ayələrini bu cür bildirir ki, bəlkə, fikirləşəsiniz.

They question thee about strong drink and games of chance. Say: In both is great sin, and (some) utility for men; but the sin of them is greater than their usefulness. And they ask thee what they ought to spend. Say: That which is superfluous. Thus Allah maketh plain to you (His) revelations, that haply ye may reflect

They ask thee concerning wine(240) and gambling(241). Say: "In them is great sin, and some profit, for men; but the sin is greater than the profit." They ask thee how much they are to spend; Say: "What is beyond(242) your needs." Thus doth Allah Make clear to you His Signs: In order that ye may consider-

240 Wine: Khamr. literally understood to mean the fermented juice of the grape; applied by analogy to all fermented liquor, and by further analogy to ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.