11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 207. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemine-nnâsi men yeşrî nefsehu-btiġâe merdâti(A)llâh(i)(k) va(A)llâhu raûfun bil’ibâd(i)

İnsanların öylesi de var ki Allah rızasına nail olmak için adeta kendisini satar, Allah rızasını alır. Allah kullarını pek esirger.

 (Ama) İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızasını ara(yıp kazan)mak amacıyla nefsini (hevâsını, dünyalık rahatını ve menfaatini) feda etmekte (zulme ve hıyanete karşı tek başına direnmekte ve her türlü baskı ve barbarlığa göğüs germekte)dir. Allah, kullarına karşı (Raûf) şefkat sahibidir. (Münafık ve menfaatçi tipler ise, dinlerini ve davalarını satıp dünyalık makam ve menfaat elde etmektedirler.)

İnsanlar arasında öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah ise, kullarına karşı daima şefkatlidir.

Allah'ın rızasını kazanmak için canını ve malını feda eden, hiçe sayan insanlar var. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

İnsanlardan öyleleri de vardır ki, canlarını Allah'ın rızasını kazanma yolunda feda ederler. Allah kullarına karşı şefkatlidir.

207.Haris bin Ebi Usâme`nin ve İbnu Ebi Hatim`in Said bin el-Museyyeb`den rivayet ettiklerine göre, Suheyb Resulullah (a.s.)`ın yanına hicret etmek üz... Devamı..

İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah'ın rızasını ara(yıp kazan)mak amacıyla nefsini satın alır (kendini feda eder). Allah, kullarına karşı şefkatli olandır.

İnsanlardan bir kısmı da vardır ki, Allah'ın rızasını isteyerek nefsini Allah'a ibadet yolunda sarfeder. Allah ise kullarına çok merhamet edicidir.

İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah’ın rızasını elde etmek için, kendi nefsini satar (feda eder.) Allah ise kullarına çok acıyan ve rahmet edendir.

Ama insanlar arasında bazıları da var ki, Allah'ın rızasını kazanmak için benliğini feda eder. Allah da kullarına çok şefkatlidir.

Birtakım insanlar da vardır ki, Allahın hoşnutluğiyçin kendini feda eder, Allah kullarına acıyıcıdır

İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini (dünyalık hevâsını, malını, canını, tüm varlığını) feda eder. İşte Allah (bu fedakârca davranışı sergileyen) kullarına karşı daima şefkatlidir.

İnsanlardan ba’zıları da Allâh’ın rızâsı içün nefsini fedâ ider. Allâh ’ibâdına karşu lütufkârdır.

İnsanlar arasında, Allah'ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir.

İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah, kullarına çok şefkatlidir.

İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah, kullarına çok şefkatlidir.

İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah'ın rızasını almak için kendini feda eder. Allah da kullarına şefkatlidir.

İbn Abbas’tan gelen rivayete göre bu âyet Suheyb b. Sinan er-Rumî hakkında inmiştir. Mekke müşrikleri bu zatı yakalamış, dininden döndürmek için işken... Devamı..

Halktan öylesi de var ki kendini ALLAH'ın rızasını kazanmaya adar. ALLAH kullarına çok şefkatlidir.

Yine insanlardan kimi de vardır ki, Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir.

Yine nas içinden kimi de vardır ki, Allahın rızasına ermek için kendini feda eder, Allah ise kullarına çok refetlidir

Ve insanlardan öyleleri de var ki Allah’ın rızasını kazanmak için canını, malını, Allah yolunda feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir.

Kimi insanlar da kendisini Allah'ın rızasını kazanmaya adar. Allah, kullarına karşı Çok Şefkatli'dir.

İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allâhın rızasını isteyerek nefsini satın alır. Allah kullarına çok merhametlidir.

Fakat insanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızâsına nâil olmak için kendi nefsini(ve bütün malını O'nun yolunda) fedâ eder. Allah ise, kullar(ın)a karşı çok şefkatli olandır.(3)

(3)Bu âyet-i kerîme Süheyb bin Sinan er-Rûmî (ra) hakkında nâzil oldu. O, Medîne’ye hicret ederken Kureyş müşrikleri arkasından yetişerek kendisine ez... Devamı..

Birde, insanlardan Allah’ın rızasını kazanmak için, kendini feda eden vardır. Allah kullarına çok lütufkârdır.

İnsanlar arasında öylesi de vardır ki: Allah’ın dileğini kazanmak için kendini harcamıştır. Allah kullarını gözeticidir.

Bâzı kimse de Allah/ın rızası uğurunda öz nefsini satar [¹¹]. Allah kullarına karşı pek merhametlidir.

[11] Kendisini ta'at-ı bâri uğrunda feda eder. Yahut nefsini azaptan satın alır.[11] Onlara böyle denildi. Âyet-i kerime Medine'ye hicretten sonra uğr... Devamı..

Kimi insan vardır ki, Allah’ın rızasını kazanmak için kendini fedâ eder. Allah kullarına karşı Ra’ûf’tur.¹³⁵

135 Er-Ra’ûf: Himaye eden, koruyan, örten.

İnsanlar arasında, Allah'ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir.

(Sa’lebi şöyle diyor: “Peygamber-i Ekrem (s.a.a) Medine’ye doğru hicret etmek isteyince, Ali b. Ebu Talib’i (a.s) Mekke’de borçlarını ödemek ve yanınd... Devamı..

Ama insanlardan öyleleri de vardır ki, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için O’nun uğrunda canını, malını ve tüm varlığını seve seve fedâ eder. Allah da kullarına karşı çok şefkatlidir. Bu fedâkârca davranışı elbette ödüllendirecektir! Onun için;

İnsanlar’dan kimileri de var ki Allah’ın rızasına ermek için kendi nefsini feda eder.
Allah Kullar’a raûfdür.

İnsanlar arasında, Allah rızasına erebilme aşkına canını feda edenler de var. Allah böylesi kullarına kıyamaz.

İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah’ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah böyle olanlara karşı çok şefkatlidir.

İnsanlardan öylesi de var ki Allah’ın rızasını kazanmak için kendini (servetini) satar (feda eder). Allah kullara çok şefkatlidir. [*]

Yüce Allah önceki ayet grubunda dünya hayatı için başta inancı yani dini olmak üzere her şeyini satanların aksine, bu ayette de Allah rızasını kazanma... Devamı..

İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah’ın rızasını kazanmak için canını bile verir. Doğrusu Allah, kullarına karşı son derece şefkatlidir.¹

1 Mekke müşrikleri Suheyb b. Sinan’a dininden döndürmek için işkence etmişlerdi. Suheyb, Mekkelilere: “Ben ihtiyar bir adamım, benim bir miktar malım ... Devamı..

Ama insanlar arasında öylesi de var ki Allah’ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder: ¹⁹⁰ Allah ise, kullarına karşı daima şefkatlidir.

190 Lafzen, “öyle kimse vardır ki Allah’ın rızasını dileyerek kendi nefsini satar”: yani Allah’ın rızasına uygun davranma kararlılığı öyle gerektiriyo... Devamı..

İnsanlardan kimisi de, Allah’ın rızasını kazanmak için malından geçer ve canını feda eder. Oysa Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. 3/162-174, 13/22

İnsanlardan kimi de var ki Allah rızasını kazanmak için kendisini vakfeder.[⁴⁰³] Allah ise kullarına karşı hep şefkatlidir.

[403] Lafzen: “satar”.

İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasına ermek için nefsini (varını yoğunu) feda eder. (O bilir ki mülk kendisinin değil Allah'ındır, onlar için en üstün gaye Allah’ın rızasıdır, onlar kendilerini ne dünyaya ne de ahirete değil, ancak Allah'a adarlar. Böyle has kullar "Ey Rabbimiz, bize hem dünyaya hem de ahirette güzellik ver" diyenlerden daha mutludurlar. "Nefs-i razıyye- Allah'tan razı olan nefs" mertebesinden geçip,. "Nefs-i merzıyye- Allah'ın kendisinden razı olduğu nefs" mertebesine ererler) Allah, (böyle) kullarına çok şefkatlidir, (kendisinden razı olan kulundan O da razı olur)

İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızasını kazanmak için kendini feda eder.

İnsanlardan bazıları da vardır ki, Allah Teâlâ'nın rızasına nâiliyet için nefsini satar. Allah-ü Azîmüşşan ise kullarına çok re'fetlidir.

İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah da kullarına pek merhametlidir.

İnsanlardan öylesi var ki, kendisini Allah'ın rızasın(ı kazanmay)a satar. Allah da kullar(ın)a çok şefkatlidir.

İnsânlardan öyleleri de vardır ki Allâh Te'âlânın rızasını isteyerek kendi nefsini satın alır. Cenâb-ı Hak kullarına şefkatli ve merhametlidir. [¹]

[1] "Suheyb bin Sinan er-Rûmî" Medîne'ye hicret içün yola çıkdıkda ba'zı Kureyşler arkasından giderek kendine yetişdiler. Müşârunileyh hayvânından inü... Devamı..

İnsanlardan öylesi de var ki Allah’ın rızasını kazanmak için canını verir. Allah böyle kullarına karşı çok şefkatlidir.

İnsanlar arasında, Allah'ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir.

İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah ise kullarına karşı pek şefkatlidir.

İnsanlardan öylesi de vardır ki, benliğini Allah'ın hoşnutluğunu elde etmeye satar. Allah, kullarına karşı Raûf'tur, çok şefkatlidir

daħı ādemįlerüñ bir nicesi oldur kim śatar nefsini, Tañrı dilegin istemek içün. daħı Tañrı mihrubandur ķullara.

Daḫı ba‘żı kişiler ṣatarlar nefslerini istemeg‐içün Tañrı Ta‘ālānuñ rıżāsını.Daḫı Tañrı Ta‘ālā ġāyetde raḥmet idicidür ḳullarına.

İnsanların eləsi də vardır ki, Allahın razılığını qazanmaq yolunda (Allah rizası üçün) öz canını fəda edər. Allah öz bəndələrinə qarşı çox mehribandır!

And of mankind is he who would sell himself, seeking the pleasure of Allah; and Allah hath compassion on (His) bondmen.

And there is the type of man who gives his life to earn the pleasure of Allah. And Allah is full of kindness to (His) devotees(229).

229 This second type of man-firm, sincere, devoted, willing to give his life for the faith that is in him -was common in early Islam. Such men were it... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.