3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 198. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Leyse ‘aleykum cunâhun en tebteġû fadlen min rabbikum(c) fe-iżâ efadtum min ‘arafâtin feżkurû(A)llâhe ‘inde-lmeş’ari-lharâm(i)(s) veżkurûhu kemâ hedâkum ve-in kuntum min kablihi lemine-ddâllîn(e)

Rabbinizden rızık fazlalığı isteyerek ticarette bulunmanızda bir beis yok. Arafat'tan seller gibi boşanıp hep beraber inince de Meş'arülHaram'da Allah'ı anın. Hem de o, size doğru yolu nasıl gösterdi, onu anmanızı nasıl bellettiyse öyle anın. Bundan önce gerçekten de sapıklardandınız ya.

Arafat, Mekke civarındaki dağdır. Hacılar, zilhiccenin dokuzuncu günü burada toplanırlar. Meş'ar-ül-Harâm, Müzdelife civarındaki yerdir. Arafat'tan in... Devamı..

(Hacc mevsiminde bile) Rabbinizden bir fazıl (rızık ve kazanç) aramanızda (ticaret yapmanızda) sizin için sakınca yoktur. Arafat’tan hep birlikte (Müzdelife’ye) indiğiniz vakitte  Meş’ar-ı Haram’da (Mekke’de, Arafat’la Mina arasındaki ziyaret durağında) Allah’ı anın (zikredip yalvarın). O, sizi nasıl doğru yola yöneltip-ilettiyse, siz de (ibadet ve itaatle) O’nu anıp hatırlayın. Gerçek şu ki, siz bundan (İslam’dan) önce hakikaten şaşkın ve sapkın olanlardandınız.

Bununla beraber, hac mevsiminde ticaret yaparak kâr ve yarar istemenizde size bir günah yoktur. Arafat'tan kalabalıklar halinde dalga dalga Müzdelife'ye indiğinizde, Allah'ı gündeminizde tutun ve O'nu, yolunuzu gerçekten kaybetmişken, size doğru yolu gösteren bir ilah olarak tanıyın.

Hac mevsiminde ticaret yaparak, Rabbinizden gelecek bir lütfu, kazancı aramanızda size herhangi bir günah yoktur.
Arafattan akın akın indiğinizde, Meş'ar-i Haram yanında, Müzdelife'de Allah'ı zikredin. Allah'a ibadet edin, Allah'ın dinini, şeriatını anlatın. Allah'ın, Kur'ân'da ve Rasûlünün sünnetinde size öğrettiği şekilde şer'î mükellefiyetleri yerine getirerek, dinini, kitabını ve sünneti anlatarak onu zikredin. Doğrusu siz, bundan önce, başlarına buyruk hareket ederek dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercih edenler arasındaydınız.

Rabbinizden bir lütuf istemenizde sizin için herhangi bir sakınca yoktur. [41] Arafat'tan topluca indiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı anın. O size doğru olanı gösterdiği gibi siz de O'nu anın. Gerçekte siz bundan önce sapıklardan idiniz.

198.Buhari`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre cahiliye döneminde Ukaz, Mecenne ve Zu`l-Mecaz adlı panayırlar oluşturulurdu. Bural... Devamı..

Rabbinizden bir fazl istemenizde sizce sakınca yoktur. Arafat'tan hep birlikte indiğinizde Allah'ı Meş'ar-ı Haram'da anın. O, sizi nasıl doğru yola yöneltip-ilettiyse, siz de O'nu anın. Gerçek şu ki, siz bundan evvel yolu şaşıranlardandınız.

Hac mevsiminde Rabbinizin fazlından ticaret istemeniz (alışveriş etmeniz) size günah değildir. Arafat'dan dönüşünüzde Meş'ari Haram nâmındaki yerde Allah'ı zikredin. O, size nasıl hidayet etti ise, siz de onu öylece anın. Doğrusu siz Bundan önce (Allah'ın hidayetinden evvel) cidden sapıklardandınız.

(Hacc’da) Rabbinizden bir fazl (gelir ve ikram) istemenizde, size bir günah yoktur. Arafat’tan akın edince, Meş’ar-ül Haram’da Allah’ın size nasıl zikredileceğini gösterdiği gibi Onu zikredin. Şüphesiz sizler de daha önce bu makamda yanlış hareket edenlerden idiniz.

Rabbinizden gelecek bir lütfu aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde, Meş‘ar-i Harâm'da Allah'ı anın ve O'nu size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz, daha önce yanlış gidenlerden idiniz.

Tanrının erdeminden istemekte günah yok, Arafattan döndükte, Meş'ari haramda Allahı anın, onu anın ki, önceden sapıtmış idiyseniz de, size doğru yolu gösterdi

Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütfundan istifade etmenizde size herhangi bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp (Müzdelife'ye) akın ettiğiniz zaman Meş'ar-i Haram'da (Müzdelife'de) Allah'ı zikredin (onu dua ve telbiyelerle anın). Ve size doğru yolu gösterdiği gibi siz de (dünyanın farklı yerlerinden hacca gelmiş bulunan kardeşlerinize) Allah'ı ve onun gönderdiği dini anlatın. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz.

Hac zamânında ticâret iderek emvâlinizin artmasını Allâh’dan niyâz itmek günâh değildir. Arafat’dan ’avdet iderken Meş’ari’l Harâm[1] yanında Allâh’ı tahattur idiniz. Çünki vaktiyle siz dalâletde iken Allâh sizi tarîk-i müstakîme sevk itdi.

[1] Arafat ile vadi-i mahşer arasında bir yer.

Rabbiniz'den refah istemenizde bir engel yoktur. Arafat'tan indiğinizde, Allah'ı Meşari Haram'da anın; O'nu, size gösterdiği şekilde zikredin. Nitekim siz önceleri hiç şüphesiz sapıklardandınız.

(Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat’tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife’ye) akın ettiğinizde, Meş’ar-i Haram’da Allah’ı zikredin.[59] Onu, size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz.

Meş’ar-i Haram, Müzdelife’de bir yerdir. Müzdelife vakfesinin burada yapılması sünnettir.

Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat’tan dalga dalga indiğinizde Meş‘ar-i Haram’da Allah’ı zikredin; O’nu, size gösterdiği şekilde zikredin; kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz.

(Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfu (kazancı) aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin ve O'nu size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış gidenlerden idiniz

 Diğer ibadetler gibi haccın da ferde ve topluma sayısız faydaları vardır. Bunların en önemlilerini şu maddelerde toplayabiliriz: (1) İhram, tek tip v... Devamı..

Rabbinizin lütfunu (hac bölgesinde ticaret yaparak) aramanızda sakınca yok. Arafat'tan ayrıldığınızda Kutsal Bölgede ALLAH'ı anın. Sizi doğru yola ilettiği için O'nu anın; bundan önce siz sapıtmıştınız.

Rabbinizin lütfunu istemenizde size bir günah yoktur. Arafat'tan indiğiniz zaman Meş'ari Haram yanında (Müzdelife'de) Allah'ı zikredin. O'nu, size gösterdiği şekilde zikredin. Doğrusu siz, bundan önce gerçekten sapmışlardandınız.

rabbınızın fazlından ticaret istemeniz size günah değildir, derken Arafattan ifaza ettiniz mi Meş'arı haram yanında Allahı zikredin hem onu size doğrusunu öğrettiği gibi zikredin, doğrusu siz bundan evvel cidden şaşırmışlardan idiniz

(Ey mü’minler, hac mevsiminde de ticaret yoluyla) Rabbinizden gelecek bir fazl (kazanç, rızık) aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafat’tan ayrılıp (da Muzdelife’ye) akın ettiğinizde (Muzdelife’nin hudutları içerisinde bulunan) Meş‘ar-i Harâm’da Allah’ı zikredin ve (O) size (kendisine nasıl kulluk edeceğinize dair doğru yolu gösterip) hidâyet ettiği gibi (siz de bu hidâyet nimetine karşılık olarak) O’nu (yücelterek) zikredin. (Unutmayın ki) siz, ondan (Allah’ın sizi hidâyete erdirmesinden) önce (birçoğunuz) dalâlette olanlardandınız.

Rabb'inizden lütuf¹ istemenizde bir sakınca yoktur. Artık Arafat'tan ayrılıp, akın ettiğinizde Meş'ar-i Harâm'da Allah'ı anın. O, size nasıl doğru yolu gösterdiyse, siz de O'nu öyle anın.² Kuşkusuz, O, doğru yolu göstermeden önce siz sapkınlardandınız.

1- Hoşunuza giden şeyleri ikram etmesini. 2- O\nun gösterdiği yoldan, O\nun istediği gibi gidin.

(Hacc mevsiminde ticâretle) Rabbinizden rızık istemenizde bir günâh yokdur. Arafatdan (orada «vakfe» den sonra, seller gibi) boşanıp (elbirlik) akdığınız zaman «Meş'ar-i haraam» ın yanında Allahı zikredin, O, size nasıl hidâyet etdiyse siz de Onu öylece anın. (Bilirsiniz ya) siz bundan evvel gerçek sapıklardandınız!

(Hac esnâsında ticâret yaparak) Rabbinizden bir ihsan aramanızda size bir günah yoktur. Nihâyet Arafat'tan (ayrılıp) akın ettiğiniz zaman, Meş'ar-i Harâm (tepesi) yanında(Müzdelife'de) artık Allah'ı zikredin! Ve (O) sizi hidâyete erdirdiği gibi, (siz de) O'nu zikredin!(3) Doğrusu (siz) bundan evvel de elbette dalâlete düşenlerdendiniz.

(3)“Tohum olacak bir habbenin (dânenin) kalbi, yani içi delindiği zaman, elbette sünbüllenip neşv ü nemâ bulamaz (gelişemez) ölür gider. Kezâlik ‘ene’... Devamı..

Rabbinizden lütuf (hayırlı kazanç) istemeniz günah değildir. Arafat’dan topluca inip, Mescidi Harama geldiğinizde Allah’ı anın. Allah’ın sizi doğru yola ulaştırdığını hatırlayın ki, ondan önce sapkınlardandınız.

Çalabınızdan azığın çoğunu vermesini dilemeniz sizin için suç değildir. Arafat’tan toplu olarak ayrıldığınızda Mescid-i Haram yanında Allah’ı anın. Bundan önce siz sapkınlık içinde iken Allah’ın sizi doğru yola nasıl ilettiğini anın.

Hac mevsiminde Rabbinizden ticaretle rızk istemenizde size bir günah yoktur. Arafat/tan bir uğurdan döndüğünüz zaman Meş/ar-i Haram/da [⁶] Allah/ı anın, size nasıl doğru yol göstermiş ise Allah/ı öyle anın. Bununla beraber siz ki evvelce doğru yoldan sapmış olanlardan idiniz [⁷].

[6] Müzdelife'nin müntehasında bir yerdir ki Cebel-i Kuzah yakınındadır. Meş'ar alâmet mahalli demektir.[7] İman ve takati bilmezdiniz, yahut nasıl zi... Devamı..

Rabbinizden bir lütuf aramanızda size bir günah yoktur. Arafat’tan ayrılıp akın edince, Meş’ar-ı Haram’da¹³¹ Allah’ı anınız. O’nu size doğru yolu gösteren biri olarak anınız. Siz daha önce yolunu gerçekten sapıtmışlardan/ şaşırmışlardan idiniz.

131 “Müzdelife”ye verilen addır. Hacılar güneş batınca Arafat’tan Meş’ar-i Harâm denilen Müzdelife’ye inerler ve orada akşam ve yatsı namazlarını ceme... Devamı..

(Hacda) Rabbinizden bir yarar dilemenizde (ticaret yapmanızda) bir sakınca yoktur. Arafat'tan akın ettiğinizde, Allah'ı Meş'ar'il Haram'da anın; sizi hidayete ulaştırdığı gibi, siz de O'nu zikredin. Şüphesiz (unutmayınız ki) bundan önce sapık olanlardan idiniz.

Bu arada, hac sırasında ticari, kültürel, siyâsî ve bilimsel etkinliklerde bulunarak Rabb’inizin nîmetlerini aramanızda size bir günah yoktur. Arafat’tan Müzdelife’ye doğru sel gibi akın akın inerken, Müzdelife’de bulunan Meşar-i Haram’ın yanında namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve telbiyeler getirerek Allah’ı anın. Fakat atalarınızdan gördüğünüz gibi değil, Allah’ın size gösterdiği biçimde onu anın! Size doğruları, güzellikleri öğrettiği için, Allah’ın adını yücelterek O’na şükredin!Unutmayın ki, bundan önce siz, doğru yolu şaşırmış kimselerden idiniz.

Rabbinizden fazl / lütuf istemenizde size günah yoktur.
Arafat’tan akın akın ayrıldığınız zaman Meş’ar-i Harâm’da Allah’ı anın! Sizi hidayete eriştirdiği gibi O’nu anın!
Nitekim bundan önce Şaşkınlar’dandınız.

Ticaret yapıp Allah'ın saçtıklarından pay talep edebilirsiniz. Arafat'tan dönerken, Meş'ari Haram denilen yerde biraz mola verip Allah'ın ihtişamını düşünün. Hakikaten daha önceleri tamamen dışlanmış bir toplum iken, sizi nasıl da düze çıkardığını düşünün.

Yaptığınız hac sizler için kültürel, sosyal, ekonomik açılardan bolluk berekettir. Onun için Mümin kardeşlerinizle tanışın! Onlarla birlikte güzel kararlar alın! Aranızdaki sosyal, siyasal, ekonomik ilişkileri artırın! İbadet için geldik diye, sosyal, siyasal, ekonomik faaliyetlerden uzak durmayın! Rabbinizin size nimetini hatırlayın! Mümin kardeşlerinizle ilişki kurmak için; sosyal, siyasal, ekonomik ilişkiler bir sebeptir. Allah’ın yarattığı sebeplere sarılın! Hac ziyaretiniz sadece ibadete yönelik ziyaret olmasın! Yaptığınız hac veya umreler Mümin kardeşler arasında bereket, bolluk, birliktelik oluştursun! Arafat’tan ayrılıp Müzdelife’ye doğru akın edip hedefinize varınca Allah’ı anarak, Mümin kardeşlerinizle birlikte Rabbinize dualarınızı yapın! Bütünleşmek, birlikte hareket etmek için kararlar alın! Allah aranızda ayrılık istemez. Her konuda sizleri birlik beraberlik içinde görmek ister. Unutmayın ki; çoğunuz şaşırmış kimselerdiniz. Aranızda fitne, fesat, ayrımcılık, kölelik eksik olmazdı. Allah’ın sizi birbirinizle birleştirici nimetini unutmayın!

(Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizden gelecek bir kazancı aramanızda size herhangi bir vebal yoktur. Arafat’tan (sel gibi) aktığınızda Meş‘ar-i Haram’da (Müzdelife’de) Allah’ı hatırlayın ve O’nu size ilettiği şekilde hatırlayın! Şüphesiz ki siz daha önce sapkınlardandınız.

(Hacc’da ticaret yaparak) Rabbinizin lütfundan rızkınızı aramanızda size bir günâh yoktur.¹ Arafat’tan² hep birlikte ayrılınca (Müzdelife’deki) Meş’ar’ül Haram’da³ Allah’ı anın. Siz, önceleri (yani) son derece sapkınlardan iken, Onun sizi anıp da dosdoğru yola ilettiği gibi siz de Allah’ı (Ona şükrederek) anın.

1 Yani Allah’ın koyduğu kurallara göre yapılan ticaretin, Hacca engeli ve size de bir günâhı yoktur. Yani hac, ticarete, kazanca mâni değildir. Arapla... Devamı..

[Bununla beraber], Rabbinizden [hac esnasında] bir lütuf elde etmek için çalışırsanız ¹⁸¹ günah işlemiş olmazsınız. Arafat’tan ¹⁸² kalabalıklar halinde dalga dalga indiğinizde kutsal mahalde Allah’ı anın; ve O’nu, yolunuzu gerçekten kaybetmişken size doğru yolu gösteren bir ilah olarak anın; ¹⁸³

181 Yani, ihrâmda iken ticaret yaparak. Muhammed Abduh, “Rabbinizden bir lütuf elde etmek için” çaba gösterme (ifadesinin) Allah’a karşı sorumluluk bi... Devamı..

Rabbinizin lütfundan payınızı aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafat’tan akıp giderken Meş’ari Haram’da Allah’ı anın. Her ne kadar daha önce sapkınlık içinde iseniz de, Allah size doğru yolu gösterdi. İşte bu büyük lütfe minnettarlığınızı dile getirin. 17/110-111, 20/14

Rabbinizin lutfundan pay almak istemenizde size bir vebal yoktur.[³⁹²] Arafat’tan çağlayıp akarken Meş’ar-i Haram’da[³⁹³] Allah’ı anın! Artık O’nu, size gösterdiği gibi anın! Doğrusu siz, bundan önce yolunu şaşıranlar arasındaydınız.

[392] İbn Abbas ve İbn Mes’ud gibi sahabiler bu âyeti “hac mevsiminde” açıklayıcı ibaresiyle birlikte okumuşlardır. Bu okuma, hem ihramlı günleri tica... Devamı..

(Yine bilin ki hac mevsiminde ticaret yoluyla) Rabbinizden bir rızık (bir kazanç) istemenizde bir günah yoktur!. Arafat’tan ayrılıp akın ettiğinizde, Meş'ari Haram yanında Allah'ı zikredin; O, sizi hidayete ulaştırdığı gibi, siz de O'nu zikredin!. (unutmayın ki) siz bundan önce sapıklardan idiniz.

(Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat’tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife’ye) akın ettiğinizde, Meş’ari Haram’da Allah’ı zikredin. Onu, size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz.

Rabbinizden bir rızık talep etmeniz sizin üzerinize bir günah değildir. Arafat'tan geri döndüğünüz zaman Allah Te-âlâ'yı Meş'ar-i Haram yanında hemen zikrediniz. Ve O'nu, size hidâyet ettiği gibi zikreyleyiniz. Şüphe yok ki, siz bundan evvel dalâlette kalmış kimselerden idiniz.

Hac mevsiminde ticaret yaparak, Rabbinizden size gelecek kâr ve yarar taleb etmenizde size bir vebal yoktur. Arafat'ta vakfeden ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye doğru akın ettiğinizde, Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. O size nasıl güzelce doğru yolu gösterdiyse, siz de öyle güzel bir şekilde O'nu zikredin! Bilirsiniz ki, O'nun yol göstermesinden önce siz yolu şaşırmış kimselerdendiniz.

Arefe günü vakfeden sonra güneş batınca Arafat’tan Müzdelife’ye doğru akın edilir. Meş’ar-ı Haram Müzdelife’dedir. Müzdelife’de akşam ve yatsı namazla... Devamı..

Rabbinizin lutuf ve keremini aramanızda sizin için bir günah yoktur. Arafat(taki duruş)tan ayrılıp (Müzdelife'ye) akın edince Meş'ar-i haram'da Allah'ı anın, O'nun size gösterdiği biçimde O'nu anın. O'nun yol göstermesinden önce siz, sapıklardan idiniz.

Yahut: O size nasıl güzel yol gösterdiyse, siz de O'nu öyle güzel bir biçimde anın (Envâru't-Tenzîl: 1/146) Câhiliyye çağında Hac aylarında ticâret pa... Devamı..

(Hacda) rabbinizden fazl ve kerem istemenizde (alışviriş itmekde) üzerinize günâh yokdur. 'Arafât'dan dağıldığınızda Meş'ari'l Harâm'da, [²] sizi nâil-i hidâyet iylediği içün Allâh Te'âlâyı zikr idiniz. Çünki siz, onun sizi hidâyet buyurmazdan evvel dalâlete düşmüşlerden idiniz.

[2] Meş'ari'l Harâm 'Arafât ile Vâdi-i Mahşer arasında bir yerdir.

(Hac aylarında) Sahibinizin (Rabbinizin) iyiliğini aramanın size bir günahı olmaz.[*] Arafat’tan sel gibi aktığınız zaman Meş’ar-i Haram yanında (Müzdelife’de) Allah’ı anın (namaz kılın). O size nasıl gösterdiyse, öyle anın (namaz kılın). Doğrusu, bundan önce yanlışlar içindeydiniz.

[*] Eskiden hac aylarında panayırlar kurulurdu. Âyete göre hacı, kazanç amacıyla panayırlara katılabilir.

Rabbinizden rızık/fazl istemenizde her hangi bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılınca Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Nitekim, O, size yol göstermeden önce gerçekten, şaşkınlardan / dalalette olanlardan idiniz ya!

Rabbinizden size erişecek bir nimeti aramanızda(100) sakınca yoktur. Arafat'tan sökün ettiğiniz zaman, Müzdelife'deki Meş'ar-ı Haramda Allah'ı anın. Onun size yol gösterişine karşılık, siz de Onu anın. Yoksa, daha önce siz şaşkınlar arasındaydınız.

(100) Hac mevsiminde ticaret yapmanızda. Helâl rızık kazanmak için çalışmak, 62:10 ve 73:20’de de görüleceği gibi, Allah’ın nimetini, lütuf ve keremin... Devamı..

Rabbinizden bir lütuf ve bereket istemenizde hiçbir sakınca yoktur. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş'a-i Haram'da Allah'ı zikredin. O'nu, O'nun size gösterdiği gibi anın. Siz bundan önce gerçekten sapıklardan idiniz.

degül üzerüñüze yazuķ kim isteyesiz fażl çalabuñuzdan daħı ķaçan kim çoķlıġlı-la dönesiz 'arafāt ŧaġından, anuñ Tañrı’yı meş'ari’l-ḥarām ķatında. daħı anuñ anı, nite kim yol gösterdi size; daħı bayıķ olduñuzdı andan ilerü, azġunlardan.

Yoḳdur sizüñ üstüñüze yazuḳ istemekde Çalabuñuz kereminden. Pesḳaçan dönseñüz ‘Arafātda, pes ẕikr eyleñüz Tañrı Ta‘ālāyı Müzdelifeyevarġanda. Daḫı ẕikr eyleñüz anı size hidāyet virdügi‐çün. Eger olduñuz‐ısadaḫı andan burun azmışlardan.

(Həcc mövsümündə) Rəbbinizdən (ticarətlə) ruzi diləməniz sizin üçün günah deyildir.Ərəfatdan qayıdarkən Məş’ərülhəramda Allahı xatırlayın. Sizi doğru yola yönəltdiyi üçün Onu yada salın (Ona dua edin), çünki siz bundan əvvəl (doğru yolu) azanlardan idiniz!

It is no sin for you that ye seek the bounty of your Lord (by trading). But, when ye press on in the multitude from Arafat, remember Allah by the sacred monument. Remember Him as He hath guided you, although before ye were of those astray.

It is no crime in you if ye seek of the bounty of your Lord (during pilgrimage)(219). Then when ye pour down from (Mount) Arafat, celebrate the praises of Allah at the Sacred Monument(220), and celebrate His praises as He has directed you, even though, before this, ye went astray(221).

219 Legitimate trade is allowed, in the interests both of the honest trader, who can thus meet his own expenses, and of the generality of pilgrims, wh... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.