25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 192. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fe-ini-ntehev fe-inna(A)llâhe ġafûrun rahîm(un)

Fakat vazgeçerlerse şüphe yok ki Allah, suçları örter, rahimdir.

 Şayet onlar (savaşa ve fitne çıkarmaya, birlik ve dirliğinizi bozmaya) son verirlerse (fesatlıktan vazgeçip itaat ederlerse, siz de mücadeleyi bırakın). Şüphesiz Allah, Bağışlayandır Esirgeyendir.

Eğer onlar savaştan vazgeçerlerse, siz de bırakın. Unutmayın ki, Allah çok affeden ve çok acıyandır.

Eğer onlar akıllarını kullanarak küfürden, şirk koşmaktan vazgeçerler, İslâm'a girerlerse, şunu iyi bilin ki, Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.

Eğer yaptıklarına son verirlerse, Allah bağışlayandır, rahmet edendir.

Onlar, (savaşa) son verirlerse (siz de son verin); şüphesiz Allah, bağışlayandır esirgeyendir.

Eğer onlar şirk ve muharebeden vazgeçerlerse, siz de bırakın; şüphesiz ki Allah, pek çok mağfiret ve merhamet edicidir.

Eğer onlar vazgeçerlerse biliniz ki; Allah, Gafur ve Rahimdir.

Eğer vazgeçerlerse, Allah çok affedicidir; merhamet sahibidir.

Eğer vaz geçerlerse, Allah bağışlayıcı, Allah yarlıgayıcı

Ancak (savaştan) vazgeçerlerse (siz de bırakın). Unutmayın ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Allah: “çok bağışlayandır ve merhamet edendir.” hatırlatmasını yaparak pişmanlık kapısının açık olduğuna ve istedikleri takdirde bu kapıyı kullanabile... Devamı..

Yapdıklarına nihâyet virirler ise Allâh gafûr ve rahîmdir.

Vazgeçerlerse onları bağışlayın; şüphesiz Allah bağışlar ve merhamet eder.

Eğer onlar (savaştan ve küfürden) vazgeçerlerse, (şunu iyi bilin ki) Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Eğer onlar vazgeçerlerse, artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir.

Eğer onlar (savaştan) vazgeçerlerse, (şunu iyi bilin ki) Allah gafûr ve rahîmdir.

Son verirlerse, ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Artık şirkten vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Artık şirkten vaz geçerlerse şüphesiz ki Allah gafur, rahîmdir

Şayet onlar (müşrikler, îmân edip size karşı savaşmaktan) vazgeçerlerse (artık siz de onlara karşı yapmış olduğunuz mücadelenize son verin), şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Eğer vazgeçerlerse, kuşkusuz, Allah, Bağışlayıcı, Rahmeti Kesintisiz Olan'dır.

Bununla beraber (Muhaarebeden) vazgeçerlerse (siz de bırakın), şübhesiz ki Allah çok yarlığayıcı, hakkiyle esirgeyicidir.

Sonunda (küfürden) vazgeçerlerse, artık muhakkak ki Allah, Gafûr (çok bağışlayıcı)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

Eğer sizlerle savaşmayı sona erdirirlerse bilsinler ki Allah bağışlayan ve acıyandır.

Ancak vuruşmaktan vazgeçecek olurlarsa başka. Çünkü Allah yarlıgayıcıdır, esirgeyicidir.

Onlar vaz geçerlerse af olunurlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir.

Eğer onlar savaşa son verirlerse, muhakkak ki Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.

Vazgeçerlerse, o halde şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, merhamet edicidir.

Ancak vazgeçerlerse, o zaman onları affedin. Unutmayın ki, Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.
Zâlimlerle yapılan mücâdele ne zaman sona erer, bilir misiniz:

Eğer vazgeçtilerse Allah, rahîm gafûrdur.

Yıpratma savaşına son verirlerse, Allah elbette acıyıp bağışlayabilir.

Eğer onlar sizinle savaşmaktan vazgeçerlerse, üstüne iman edip barış, huzur, esenlik yolu olan İslam’a girerlerse; bilsinler ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Yaptıkları hatalardan pişmanlıkla döndükleri vakit insanları af eder.

Onlar (savaştan ve inkârdan) vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Eğer onlar kâfirliğe son verirlerse şüphesiz Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.

Ancak vazgeçerlerse (siz de bırakın,) unutmayın ki Allah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır.

Eğer savaşmaktan vazgeçerlerse; şüphesiz ki Allah, bağışlayandır, merhamet edendir. 4/90, 8/61

Eğer yaptıklarına bir son verirlerse, şüphe yok ki Allah tarifsiz bağışlayıcıdır, eşsiz merhamet kaynağıdır.[³⁸¹]

[381] İlâhî kelâm, pişmanlık kapısını hep açık tutmakta, günahkârı tevbeye özendirmektedir.

Eğer onlar (şirk ve küfürden) vazgeçerlerse, şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır ve çok merhametli olandır! (onların evvelce yaptıklarını rahmetiyle bağışlar)

Eğer onlar (saldırılarına) son verirlerse, Allah bağışlayandır, esirgeyendir

Artık şirke nihâyet verirlerse şüphe yok ki Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.

Şayet onlar vazgeçerlerse (siz de savaştan vazgeçin). Zira Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Eğer onlar (saldırılarına) son verirlerse, Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

Eğer onlar intihâ bulurlar (katlden fâriğ olurlar ise siz de fâriğ olunuz) Allâh Te'âlâ tevbe idene mağfiret ider ve itâ'at iyleyene rahmet iyler.

Savaşa son verirlerse Allah bağışlar, ikramı boldur.

Eğer savaşmaktan vazgeçerlerse; şüphesiz ki Allah, bağışlayandır, merhamet edendir.

Onlar vazgeçecek olursa, siz de vazgeçin. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer savaşı sona erdirirlerse Allah çok affedici, çok merhametlidir.

pes eger yıġlınalar bayıķ Tañrı yarlıġayıcıdur, raḥmet ķılıcı.

Pes eger ḳayıtsalar Tañrı Ta‘ālā yazuḳlar baġışlayıcıdur.

Əgər onlar (vuruşdan və Allaha şərik qoşmaqdan) vaz keçərlərsə, şübhəsiz, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!

But if they desist, then lo! Allah is Forgiving, Merciful.

But if they cease, Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.