14 Temmuz 2024 - 7 Muharrem 1446 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 181. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Femen beddelehu ba’de mâ semi’ahu fe-innemâ iśmuhu ‘ale-lleżîne yubeddilûneh(u)(c) inna(A)llâhe semî’un ‘alîm(un)

Vasiyeti duyduktan sonra değiştiren olursa şüphe yok ki bu işin vebali, ancak değiştirenedir. Muhakkak ki Allah, her şeyi duyar ve bilir.

(Artık) Bundan böyle kim onu (vasiyeti) işittikten (ve kesinliğini bildikten) sonra değiştirirse, (veya gizlerse bunun) günahı elbette onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah Semî’ (her şeyi duyan) ve Alîm (olan)dır.

Kim haberi olduktan sonra vasiyeti değiştirirse, böyle davranmanın günahı yalnızca onu değiştirenedir. Allah herşeyi işiten ve herşeyi bilendir.

Her kim bu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, bunun bilerek işlenen günahı, vebali, değiştirenlerin boynunadır. Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

Kim onu (vasiyyeti) duyduktan sonra değiştirirse, günahı değiştirenlerin üzerinedir. Allah duyandır, bilendir.

Bundan böyle kim onu (vasiyeti) işittikten sonra değiştirirse, günahı elbette onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.

Artık ölünün vasiyyetini işittikten sonra onu değiştirenin günahı ölüye değil, değiştirenin üzerinedir. Şüphesiz ki Allah vasıyyet edenin vasiyyetini işitici ve vasiyyeti değiştirenin işini bilicidir.

Bu vasiyeti işittikten sonra onu değiştirenler olursa, artık günah onu değiştirenlerin üzerine olur. Hiç şüphesiz Allah çok iyi işiten ve çok iyi bilendir.

Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. Şüphesiz ki Allah işitir; bilir.

Kim ki, vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, günahı, değiştiren kimselerin üzerine, Allah işitir, bilir

Ve her kim vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, bunun günahı değiştirenin üzerinedir. Muhakkak ki Allah, (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

Vasiyet ideni istimâ’ iyledikden sonra vasiyetin ahkâmını tağyîr iden günâhkâr olur. Allâh her şeyi işidir, her şeyi bilür.

Vasiyeti işittikten sonra değiştiren olursa, bunun günahı değiştirenin üzerinedir. Allah şüphesiz işitir ve bilir.

Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Onu işittikten sonra kim değiştirirse günahı, yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.

Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. Şüphesiz Allah (her şeyi) işitir ve (her şeyi) bilir.

 İslâm’da vakıf müessesesi hadislere dayanmakla birlikte sadaka-i câriye mahiyetinde olan ve ammeye hizmet veren vakıfları, bunların şekil ve şartları... Devamı..

Kim işittikten sonra onu değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. ALLAH İşitendir, Bilendir.

Şimdi her kim, bunu duyduktan sonra onu değiştirirse, her halde vebali, sırf o değiştirenlerin boynunadır. Şüphe yok ki Allah, her şeyi işitir ve bilir.

imdi her kim bunu duyduktan sonra onu değiştirirse her halde vebali sırf o değiştirenlerin boyunadır şüphe yok ki Allah işidir bilir

(Vasî veya şahitlerden) her kim bu vasiyeti işittikten sonra onu değiştirirse günahı ancak onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, her şeyi hakkıyla bilendir.

Her kim, bu vasiyeti duyduktan sonra onu değiştirirse, doğrusu onun günahı değiştirenin üzerinedir. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

Artık kim bunu (ölünün bu vasıyyetini) işitdikden sonra onu tebdil ederse her halde vebali onu değişdirenlerin üzerinedir. Şübhesiz ki Allah hakkıyle işidici, kemâliyle bilicidir.

Şimdi kim bunu (bu yapılan vasiyeti) işittikten sonra onu değiştirirse, artık günâhı ancak onu değiştirenler üzerinedir. Şübhesiz ki Allah, Semî' (vasiyetlerinizi işiten)dir, Alîm(yaptığınız herşeyi hakkıyla bilen)dir.

Her kim onu (o vasiyeti) işittikten sonra değiştirirse, bunun günahı (vebâlı) değiştirenin üzerinedir. Kuşkusuz Allah, (her şeyi hakkıyla) işiten, (her şeyi hakkıyla) bilendir.

Kim vasiyet edenin vasiyetini işitmesinden sonra değiştirmenin günahı, vasiyeti değiştirenin üzerinedir. (Bilsin ki) Allah her şeyi elbette işiten ve bilendir.

Artık her kim ölenin vasiyetini dinledikten sonra bunu değiştirecek olursa gerçekten onun günahı onu değiştirenlerin boynunadır. Çünkü Allah, işiticidir, bilicidir.

Artık her kim onu işittikten sonra [¹²] tebdil ederse bunun günahı ancak tebdil edenlerin boynundadır. Allah vasiyet edenin sözünü işitir, işini hakkiyle bilir.

[12] Vasiyeti bilerek tebdil ederse.

Kim vasiyeti duyduktan sonra onu değiştirirse/tahrif ederse, günahı değiştirenin boynunadır. Muhakkak ki Allah, Semî’dir¹¹⁷, Alîm’dir.

117 Es-Semî’: Çok işiten, her şeyi duyandır.

Vasiyeti işittikten sonra değiştiren olursa, bunun günahı değiştirenin üzerinedir. Allah şüphesiz işitendir, bilendir.

Her kim vasiyeti işittikten sonra onu değiştirirse, bunun günahı onu değiştirenlerin boynunadır.O hâlde sakın böyle bir işe yeltenmeyin! İyi bilin ki, Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

Bunu işittikten sonra o vasiyeti kim değiştirdiyse, onun günahı, onu değiştirenler üzerinedir.
Allah, bilen işitendir.

Dinlediği vasiyette değişiklik yapan şahitler ise büyük vebal altındadırlar. Çünkü Allah, nasıl olsa her şeyi duyup bilmektedir.

Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse; günahı ancak vasiyeti değiştirenleredir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Kim duyduktan sonra onu (vasiyeti) değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenedir. Şüphesiz ki Allah duyandır, bilendir.

Her kim de bu vasiyeti işittikten sonra onu değiştirirse,¹ bunun günâhı tamamen onu değiştirene aittir.² Şüphesiz Allah, (söylediklerinizi) hakkıyla işitendir, (her şeyi) tam bilendir.

1 Vakıflar, ölüm sonrasına kaldığı için, vasiyet hükmündedir. Hattâ İmam Ebû Hanife, vakfı vasiyet olarak kabul eder. Bunun için de “kim bu vasiyeti i... Devamı..

Ve kim, öğrendikten sonra böyle bir hükmü değiştirirse, böyle davranmanın günahı, yalnızca onu değiştirenedir. ¹⁵³ Doğrusu Allah, her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

153 Lafzen, “kim onu duyduktan sonra değiştirirse” -yani vârisin ölümünün ardından- “günahı, onu değiştirenedir”: yani, bu değişiklikten bir kasdı olm... Devamı..

Kim de vasiyeti işittikten sonra onu değiştirirse bunun günahı onu değiştirenlerin üzerinedir. Allah, şüphesiz işiten ve bilendir. 5/107, 36/59...66

Kim de (bu vasiyeti) işittikten sonra tahrif edip değiştirirse, bunun günahı yalnızca onu değiştirenedir. Doğrusu Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

Kim bunu (bu hükmü) işitip kabullendikten sonra (vasiyeti) değiştirecek olursa, bunun günahı onu değiştirenlerin üzerinedir, şüphe yok ki Allah herşeyi hakkıyle işiten ve her şeyi hakkıyle bilendir.

Kim(ölenin söyediklerini) işittikten sonra onun yaptığı vasiyyeti değiştirirse, günâhı, onu/vasiyeti değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allâh işitendir, bilendir.

Artık her kim bunu işitip bildikten sonra tebdîl ederse şüphe yok ki bunun günahı o tebdîl edenlerin üzerinedir. Allah Teâlâ muhakkak semîdir, alîmdir.

Kim bu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, artık vebali değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Kim işittikten sonra vasiyyeti değiştirirse, günahı, onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

Vasiyeti işitdikden sonra onı tebdîl iden kimse (günâhkâr olur) Bunun günâhı onı tebdîl idenleredir (vasiyet sâhibi vasiyeti yapdığından dolayı sevâb kazanır vasiyeti tebdîl iden günâhkâr olur) Allâh Te'âlâ her şeyi işidici ve bilicidir.

Bunu duyduktan sonra payları kim değiştirirse, günahı değiştirenlerin boynunadır. Dinleyen ve bilen Allah’tır.

Vasiyeti işittikten sonra değiştiren olursa bunun günahı değiştirenlerin üzerinedir. Allah, şüphesiz işiten ve bilendir.

Vasiyeti işittikten sonra onu değiştiren olursa, günahı değiştirenin boynunadır. Allah ise herşeyi işitir, herşeyi bilir.

Kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse hiç kuşkusuz bunun günahı onu değiştirenler üzerinedir. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.

pes her kim degşürse anı, andan śoñra kim işitti anı; degül yazuġı anuñ, illā anlaruñ üzere kim degşürürler anı. bayıķ Tañrı işidicidür bilicidür.

Pes her kim tebdīl eylese işitgenden ṣoñra pes anuñ yazuġı ol kişilerüstinedür kim tebdīl iderler anı. Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālā işidicidür, her nesneyibilicidür.

(Ölənin vəsiyyətini) eşitdikdən sanra onu dəyişənlər günah sahibi olarlar. Şübhəsiz ki, Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir.

And whoso changeth (the will) after he hath heard it the sin thereof is only upon those who change it. Lo! Allah is Hearer, Knower.

If anyone changes the bequest after hearing it, the guilt shall be on those who make the change. For Allah hears and knows (All things).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.