1 Aralık 2020 - 15 Rebiü'l-Ahir 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Summun bukmun ‘umyun fehum lâ yerci’ûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(O münafıklar) Onlar sağırlar, dilsizler ve körler gibidirler. Bundan dolayı da onlar (fasıklıktan ve münafıklıktan) geri dönemezler. (Tekrar Hakka ve hayra yönelmeyeceklerdir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, doğru yola dönemezler.

Abdullah Parlıyan Meali

İnanmış gibi görünen o gizli inkârcılar sağır, dilsiz, kördürler; artık doğru yola, hakka dönmezler.

Ahmet Tekin Meali

Onların duyan kulakları Hakk'ı duymuyor. Konuşan dilleri Hakk'ı konuşmuyor. Gören gözleri hakikati görmüyor. Bu sebeple Hakk'a dönemiyorlar.*

Ahmet Varol Meali

Bunlar sağırdırlar, kördürler ve dilsizdirler. Artık girdikleri yoldan geriye dönmezler.

Ali Bulaç Meali

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı dönmezler.

Ali Fikri Yavuz Meali

Onlar, sağırdırlar (hakkı işitmezler), dilsizdirler (imanı ikrar etmezler), kördürler (anlayış gözü ile hakkı ayırdetmezler), artık onlar (bu hallerinden) dönmezler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlar sağır, dilsiz ve kördürler ve geri de dönemiyorlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlar manen sağır, dilsiz ve kördür; gerçeğe dönmezler.

Besim Atalay Meali

Onlar sağır, dilsiz, kör kimselerdir; artık geri dönemezler

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar sağırdırlar (ilahi mesajları duymazlar), dilsizdirler (gerçekleri konuşmazlar) ve kördürler (hakkı görmezler). Bu sebeple onlar (dalaletten hidayete) dönemezler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, bu yüzden doğru yola dönmezler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.

Diyanet Vakfı Meali

Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.

Edip Yüksel Meali

Sağır, dilsiz ve kördürler; yönlerini değiştiremezler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, artık bunlar dönmezler

Erhan Aktaş Meali

Sağır, dilsiz ve kördürler. Artık, doğru yola dönmezler.

Hasan Basri Çantay Meali

(Onlar) sağırlar, dilsizler, körlerdir. Artık (Hakka) dönmezler.

Hayrat Neşriyat Meali

(Onlar) sağırdırlar (hakkı işitmezler), dilsizdirler (hakkı söylemezler), kördürler(hakikati görmezler). Bu yüzden onlar (hakka) dönemezler.

İlyas Yorulmaz Meali

(Kendilerine yol gösterici olmadığı için) Sağır, dilsiz ve kör kalmışlar, kendi başlarına asla doğru olana dönemezler.

İsmail Hakkı İzmirli

Onlar bir alay sağırlar, dilsizler, körlerdir [²], artık onlar tuttukları yoldan dönmezler.

Kadri Çelik Meali

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bu yüzden (hakka) dönmezler.

Mahmut Kısa Meali

Çünkü onlar, mânevî bakımdan sağırdırlar, gerçeği işitmeye tahammülleri yoktur, dilsizdirler, gerçeği, doğruyu itiraf etmekten çekinirler, kördürler, apaçık hakîkati görmezlikten gelirler. Bu yüzden, inkârcılık ve ikiyüzlülükten vazgeçmez, bir zamanlar terk ettikleri imana artık dönmezler.
On yedi ve on sekizinci ayetlerde, tamamen inkâra saplanmış ikiyüzlüler anlatıldı. On dokuz ve yirminci ayetlerde ise, henüz inkârda karar kılmamış, fakat çıkar kaygılarıyla inanç ile inançsızlık arasında bocalayıp duran bir başka münâfık tipi ele alınıyor:

Mehmet Türk Meali

(Onlar) zâten hem sağır, hem dilsiz, hem de kördürler.1 İşte onlar, (bundan dolayı hakk’a) dönmeyecekler.*

Muhammed Esed Meali

onlar, sağır, dilsiz, kördürler; ve (artık) geriye dönemezler.

Mustafa Çavdar Meali

Onlar sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Artık bir daha dönemezler. 6/50, 7/179, 46/26

Mustafa İslamoğlu Meali

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler:[35] artık onlar (hakikate) dönemezler.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Onlar birtakım sağırlar, dilsizler, körlerdir. Artık onlar (o dalâletten) dönmezler.

Suat Yıldırım Meali

Sağır, dilsiz ve kördürler onlar. Onun için hakka dönmezler. [22, 46]

Süleyman Ateş Meali

(Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar (Hakk'a) dönmezler.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Sağır, dilsiz ve kör kesilirler; artık geri dönmezler[*].*

Şaban Piriş Meali

Onlar sağır, dilsiz kör kalarak bir daha dönmezler.

Ümit Şimşek Meali

Artık sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; geri de dönemezler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar artık dönmezler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlar kar, lal və kordurlar (haqqı eşitməz, danışmaz və görməzlər). Buna görə də (öz pis adətlərindən, yaramaz əməllərindən) dönməzlər.

M. Pickthall (English)

Deaf, dumb and blind; and they return not

Yusuf Ali (English)

Deaf, dumb, and blind, they will not return (to the path).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.