20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 179. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velekum fi-lkisâsi hayâtun yâ uli-l-elbâbi le’allekum tettekûn(e)

Ey aklı erenler, özü sözü temiz kimseler, korunmanız, sakınmanız için kısasta size hayat var.

Ey temiz vicdan ve aklıselim sahipleri, kısasta (toplum düzeni ve disiplini için, adam öldüreni idamda) sizin için hayat (huzur ve emniyet garantisi) vardır. (İşte bu nedenle haksız yere masum insanları katledenlerin de öldürülmeleri, cinayetlerin önünü alıcı ve caydırıcı bir ceza olarak emredildi.) Umulur ki (katliamdan ve devlete isyandan) sakınırsınız.

Çünkü ey derin kavrayış sahipleri! Adil karşılık kuralı olan kısasta, sizin için hayat vardır. Çünkü böylece takvayı bulur Allah'ın kitabına göre hareket etmiş olursunuz.

Ey akıl ve vicdan sahipleri, kısas cezasının uygulanmasının gayesi hepiniz için, toplum için güvenli bir hayat teminidir. Umulur ki Allah'a sığınarak emirlerine yapışır, günahlardan arınıp, azaptan korunur, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranır, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olursunuz.

Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri! Umulur ki sakınırsınız.

Ey temiz akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız.

Ve bu kısasta sizin için bir hayat vardır, ey tam akıl sahipleri! Gerek ki, haksız adam öldürmekten korunursunuz.

Ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta hayat vardır. (Aşırı kan dökülmesi yolu kapanır.) Artık sakınmanız umulur.

Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız.

Sizinçin, ey aklı olanlar! Kısasta dirlik var, umulur ki sakınasız

Ey derin kavrayış sahipleri! Adil karşılık (kısas/misilleme) yasasında sizin için hayat vardır. Olur ki sizler (bu sayede yaralama ve cinayetten) korunursunuz.

Bkz. 10/44 11/101İşlenen suçun cinsinden ceza vermek, misilleme yapmak, işlenen fiile ona denk bir fiille mukabele etmek anlamına gelen “Kısas”; hayat... Devamı..

Kısâs sizin hayâtınız içün lâzımdır [1]. Ey ’âkil insânlar! Allâh’dan korkınız.

[1] Kısâs korkusıyla cinâyet azalır ma’nâsınadır.

Ey akıl sahibleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Artık, Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız.

Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz.

Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız.

Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız.

 «Kısasta hayat vardır» sözü, gerçekten dikkate değer bir ifadedir. Zira kısas tatbik edilirse bir kişinin öldürülmesiyle pek çok kimsenin yaşaması sa... Devamı..

Sizin için bu eşitlikte hayat kurtarma vardır, ey akıl sahipleri, böylece korunursunuz.

178-179 Kuran ölüm cezasını hoş görmez. Canı bağışlamak için her çeşit bahane sunulur; hatta katillerin canını bile... Öldürülen kişinin tarafı, katil... Devamı..

Ey temiz akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Ümit edilir ki, korunursunuz.

Hem kısasta size bir hayat vardır ey temiz aklı temiz özü olanlar! gerek ki korunursunuz

Ey akl-ı selîm sahipleri! (Kasten öldürme fiilini yapacak kişiler için caydırıcı bir ceza olması, müslüman idarecilerin katile gerekli cezayı vermesiyle aileler arasında meydana gelebilecek olan kan davası hadiselerinin önüne geçilmesi ve böylelikle masum insanların öldürülmesine mâni olunması, toplum nizamının/huzurunun korunması ve daha birçok bireysel ve toplumsal faydaları olması hasebiyle) kısasta sizin için hayat vardır. Böylece (hükümlerimize uyarak, haksız yere adam öldürmekten) korunursunuz.

Ey sağlıklı düşünen, sağduyu sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır.¹ Umulur ki korunursunuz.

1- Kısas olduğu zaman, aynı zararı kendisi de göreceği için kimse kimseye zarar vermek istemeyecektir. Yasaların amacı caydırıcı olmaktır. Örneğin öld... Devamı..

Ey salim akıl saahibleri, kısasda sizin için (umumî) bir hayaat vardır. Tâki (katilden) sakınasınız.

O hâlde ey akıl sâhibleri, (bilin ki) sizin için kısasta hayat vardır.(3) Tâ ki siz (bu sâyede bir başkasını haksız yere öldürmekten) sakınasınız.

(3)Kısasta, meselâ kātilin öldürülmesinde hayat vardır. Çünki bir kimse, birisini öldürmeye niyetlendiğinde, kısâs edileceğini düşünerek korkar ve vaz... Devamı..

Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri! Umulur ki korunursunuz.

Ödeşmede sizin için dirilik vardır. Ey sağ düşünenler! Böylelikle sakınmış olursunuz.

Ey tam akıllılar! [⁹] Kısasta sizin için hayat vardır. Tâ/ki katilden sakınasınız [¹⁰].

[9] Evham şaibelerinden hâli olan akıl sahipleri![10] Yahut müttekiler gibi amelde bulunun.

Ey derin idrak/basiret sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Belki (birini öldürmekten) sakınırsınız.¹¹⁶

116 Kur’an kısasa “adil karşılık” olarak bakar. Kısastan amaç, intikam değil, toplumun ahenginin korunmasıdır. Kamu vicdanının rahatlatılmasıdır.... Devamı..

Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu sayede adam öldürmekten) sakınırsınız.

Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri! Ancak bu şekilde toplumsal güven ve huzuru sağlayabilir, Allah’a isyandan korunabilirsiniz. Yani ilk bakışta bir cana kıyma şeklinde algılanan kısas, caydırıcı bir ceza olarak bir çok muhtemel cinâyetleri önlediğinden, aslında bir hayat kaynağıdır. Ayrıca, kısası İslam devletinin uygulaması veya öldürülen kişinin akrabalarına affetme yetkisi verilmesiyle intikam ateşlerinin söndürülmesi sağlanıp çoğu zaman nesiller boyu süregelen ve onlarca masum insanın ölümüne yol açan kan dâvâları da böylece önlenmiş olacaktır.
İşte, toplumsal huzuru sağlamaya yönelik bir kanun daha:

Kısas’ta sizin için hayat vardır, ey Duyular’ın sahipleri!
Umulur ki sakınıp korunursunuz.

Sağduyu sahipleri! " Kısasta / ödeşmeli yargılamada sizin için hayat vardır. " Artık herhalde kendinizi sağlama alırsınız...

Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz.

Ey öz akıl sahipleri! kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki [takvâ]lı (duyarlı) olursunuz.

Ey akıl sahipleri! Sizin Allah’a karşı hata etmekten sakınabilmeniz için, kısasta hayat vardır.

Çünkü, ey derin kavrayış sahipleri, adil karşılık [kuralın]da sizin için hayat vardır, böylece belki Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olursunuz. ¹⁵¹

151 Yani, “sizin için, toplum olarak, bir korunma vardır; böylece Allah’ın dilediği şekilde emniyet içinde yaşarsınız”. O halde kısâs’ın amacı, “intik... Devamı..

Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki sorumlu davranırsınız. 38/29, 5/45, 16/126

Bakın ey aktif akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır: sizden (artık) sorumlu davranmanız beklenir.[³⁵¹]

[351] Kısası “âdil karşılık” ve “cezada denklik” olarak açarsak, kısasın hayat olduğu aklını kullanan herkesin kabul edeceği bir gerçek olarak karşımı... Devamı..

Ey selim akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır, umulur ki (bundan ibret alır, katl gibi kötülüklerden) korunursunuz.

(Kısasta hayat vardır çünkü başkasını öldürmeye teşebbüs eden bir kimse, kendisinin de öldürülmeyi hak edeceğini bilirse, akıl gereği bundan vazgeçer.... Devamı..

Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayât vardır, umulur ki böylece korunursunuz.

Ve ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta büyük bir hayat vardır. Umulur ki siz (katilden) sakınırsınız.

Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Böylece korunmayı umabilirsiniz.

Kısas hayat hakkının ve canı korumanın gereğidir. Gerçi kısasın kendisi, cezayı hakketmiş bir hayatı yok etmedir, ama aynı zamanda haksız yere hayatı ... Devamı..

Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır, böylece korunursunuz.

Ey erbâb-ı akl ve idrâk, sizin içün kısâsda hayât vardır [²]. Belki (bununla) tevakkî ve ictinâb idersiniz.

[2] Kısâsen katl olunacağını bilmesi kâtili o fi'ilden men' ider ve maktül de katl idilmekden kurtulur. Kısâsda hayât vardır dimek budur.

Ey sağlam duruşlu kişiler[*] kısasta sizin için hayat vardır, belki kendinizi korursunuz.

[*] Akıl ile kalbin birleşmesine lübb (el-Ayn), böyle kişilere ulü'l-elbâb yani sağlam duruşlu kişiler denir. "Sözü dinleyip en güzeline uyanlar, Alla... Devamı..

-Ey akıl sahipleri, Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız.

Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri! Böylece sakınmış olursunuz.(84)

(84) Cezanın caydırıcılığı, işlenecek birçok cinayetin önüne geçer ve muhtemel nice katil ve maktullerin hayatı kurtulmuş olur.

Ey aklı ve gönlü işleyenler, kısasta sizin için hayat vardır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır.

daħı sizüñdür, beñdeş śaķlamaķ içinde, dirlik, zaḥmetlüdür. iy uslar isleri! anuñ-içün kim siz śaķınasız ya'nį ķan dökmekden.

Daḫı size vardur ḳıṣāṣ eylemekde dirlik. İy ‘aḳlı olġan kişiler, illā kim sizTañrıdan ḳorḳup ādem öldürmegi terk idesiz.

Ey ağıl sahibləri, bu qisas (qisas hökmü) sizin üçün həyat deməkdir. Ola bilsin ki, (bununla) pis əməldən (qətldən) çəkinəsiniz.

And there is life for you in retaliation, O men of understanding, that ye may ward off (evil).

In the Law of Equality there is (saving of) Life to you, o ye men of understanding; that ye may restrain yourselves.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.