11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 168. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-nnâsu kulû mimmâ fi-l-ardi halâlen tayyiben velâ tettebi’û ḣutuvâti-şşeytân(i)(c) innehu lekum ‘aduvvun mubîn(un)

Ey insanlar, yeryüzünde helal ve temiz olan şeyleri yiyin. Şeytan'ın izini izlemeyin. Şüphe yok ki o, size apaçık bir düşmandır.

 Ey insanlar, yeryüzünde bulunan şeylerin helâl ve temiz olanlarından (kazanıp) yiyin ve şeytanın adımlarını (fasık ve facir adamlarını) izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan şeylerin güzel ve temiz olanlarından nasibinizi alın ve şeytanın peşinden gitmeyin, zira o kendi gizli olsa da sizin apaçık düşmanınızdır.

Ey insanlar, yeryüzündeki nimetlerimin helâlinden, temizinden, sağlıklısından yiyin. Şeytanın, şeytan tıynetli ahlâksız azgınların, şeytanî güçlerin peşlerine takılmayın, izlerinden gitmeyin. Çünkü o size açık bir düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz olmak şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır.

Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır.

Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerden helâl ve temiz olmak şartıyla yiyin, şeytanın izini takip etmeyin. Çünkü o, hakikaten size apaçık bir düşmandır.

Ey insanlar! Yerdeki helal ve hoş olan şeyleri yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. O sizin için apaçık düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzündeki yiyeceklerin helâl ve temiz olanlarından yiyiniz, şeytanın adımlarını takip etmeyiniz; gerçekten o, sizin açık düşmanınızdır.[32]

[32] Helal ve Tayyib kelimeleri hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, II, 364-368.

Ey insanlar! Yeryüzünde helâl olan, arı olan şeylerden yiyin, şeytanın izlerine uymayasınız, o, sizinçin en belli bir düşmandır

Ey insanlar! Yeryüzündeki helâl ve temiz olan her şeyden yararlanın! Şeytanın izinden/yolundan gitmeyin; çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. 

Bkz. 2/172, 5/88, 16/114Bu âyetle beraber Hac 22/30 ve Maide 5/96 âyetleri, Müslümanların israf etmeyecek şekilde Bakara 2/173, Mâide 5/96, En’âm 6/14... Devamı..

Ey insânlar dünyâda helâl olan nefis meyvelerden ekl idiniz şeytânın eserine teb’iyet itmeyiniz çünki şeytân sizin ’alenî düşmanınızdır.

Ey İnsanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın, zira o sizin için apaçık bir düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helâl ve temiz olanlarından yiyin; şeytanın peşinden gitmeyin, çünkü o apaçık düşmanınızdır.

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.

İnsanlar! Yerin helal ve temiz ürünlerinden yeyin, Şeytanın adımlarını izlemeyin; o size açık düşmandır.

Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal olmak, temiz olmak şartıyla yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır.

Ey insanlar bütün Arzdakî nimetlerimden halâl olmak, pâk olmak şartiyle yeyin, fakat Şeytanın adımlarına uymayın çünkü o size belli bir düşmandır

Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın adımlarına (telkinlerine) uymayın. Şüphesiz o (şeytan) sizin için apaçık bir düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan şeylerin helal ve tayyib¹ olanlarından yiyin. Şeytanın izinden gitmeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.

1- Sağlıklı, yararlı, temiz ve güzel olan.

Ey insanlar, yerdeki şeylerden, halâl ve temiz olmak şartıyle, yeyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, size hakıykaten apaçık bir düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanlardan helâl ve temiz olanları(nı) yiyin ve şeytanın adımlarına tâbi' olmayın!(2) Çünki o, size apaçık bir düşmandır.

(2)“İnsanın nefsi, yemek içmek husûsunda keyfe mâyeşâ (dilediğince) hareket ettikçe, hem şahsın maddî hayâtına tıbben zarar verdiği gibi, hem helâl-ha... Devamı..

Ey İnsanlar! Yeryüzünde helal ve temiz olanlardan yiyin, şeytanın adımlarına uymayın. Zira o, sizin apaçık bir düşmanınızdır.

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal, iyi olanlarını yiyin. Ancak Şeytan’ın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin açıktan açığa düşmanınızdır.

Ey nâs! Yerde olan şeylerin bâzısını helâl, pâk olarak yiyin, şeytanın izlerine uymayın, çünkü o, size apaçık bir düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyiniz. Şeytanın adımlarına tabi olmayınız. Muhakkak ki o, sizin için apaçık bir düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, fakat şeytanın adımlarına uymayın. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzündeki helâl ve temiz yiyeceklerden yiyin ve sakın şeytanın adımlarını izlemeyin; çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır.

Ey İnsanlar!
Temiz halâl olmak üzere Arz’daki şeylerden yiyin!
Şeytan’ın adımlarına uymayın!
O, sizin için açık bir düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzünde helâl ve temiz olan yiyecekleri yiyin. Şeytanın izinden gitmeyin. Çünkü o, sizin baş düşmanınızdır.

Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin! Çünkü şeytan size apaçık düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların temiz (ve) helal olanlarından yiyin! [*] Şeytanın adımlarını izlemeyin! [*] Şüphesiz ki o, sizin için apaçık bir düşmandır.

Benzer mesajlar: Bakara 2:172; Mâide 5:88; Nahl 16:114.,Benzer mesajlar: Bakara 2:208; En‘âm 6:142; Nûr 24:21.

Ey insanlar! Yeryüzünde olan şeyleri helal (ve) temiz¹ olarak yiyin² ve sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.

1 Âyetin bu bölümü: “...Allah’ın size verdiği helal (ve) temiz rızıkları yiyin...” şeklinde de tercüme edilebilir. Ancak helal ve temiz rızık haram yo... Devamı..

EY İNSANLAR! Yeryüzünde meşru ve iyi ne varsa ondan nasibinizi alın ve Şeytan’ın izinden gitmeyin: zira o sizin apaçık düşmanınızdır,

Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin, zira o sizin için apaçık bir düşmandır. 15/4, 35/6

EY insanlık! Yeryüzündeki helâl ve temiz olan her şeyden yiyin![³²⁵] Şeytanın izinden de gitmeyin! Çünkü o sizin için açık bir düşmandır:

[325] Âyet yanlış hassasiyetlerle icat edilmiş sahte haramlar koymayı “şeytanın izinden gitmek” olarak nitelemiştir. Serbestliğin esas, yasağın istisn... Devamı..

Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yeyin! (Rabbinize de şükredin) Ve şeytanın peşinden sakın gitmeyin; çünkü şeytan sizin kuşkusuz (en büyük) düşmanınızdır.

Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve iyi olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerden helâl, tertemiz olanlarını yiyiniz. Ve şeytanın adımlarına tâbi olmayınız. Şüphe yok ki o sizin için pek açık bir düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzünde olan bütün nimetlerimden helâl hoş olmak şartı ile yiyiniz; Fakat şeytanın peşinden gitmeyiniz. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır.

Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yeyin, şeytanın adımlarını izlemeyin; çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır.

Ey insânlar! Yeryüzünde helâl ve tayyib olarak mevcûd şeylerden yiyiniz ve şeytânın hatvelerine (veyâhud) ilkâât ve vesvesesine tâbi' olmayınız. Zîrâ o şeytân sizin içün ma'lûm ve âşikâr düşmandır.

Ey insanlar! Yeryüzündeki her şeyin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytan’ın izinden gitmeyin! O sizin açık düşmanınızdır.

-Ey insanlar, Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin. Şeytana ayak uydurmayın, zira o sizin için apaçık bir düşmandır.

Ey insanlar, yeryüzünde olanların helâl ve temizlerinden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin; çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.

Ey insanlar! Yeryüzündeki nimetlerden temiz ve helal olmak şartıyla yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size açık bir düşmandır.

iy ādemįler! yiñ andan kim yirdedür, ḥelāl, aru. daħı uymañ şeyŧān izlerine; bayıķ ol sizüñdür düşmān, belürdici düşmānlıġını.

İy kişiler, yiñüz ol ni‘metlerden ki yir yüzindedür ḥalāl‐iken aru‐y‐iken.Daḫı uymañuz şeyṭān yollarına, ol şeyṭān size ulu düşmāndur.

Ey insanlar! Yer üzündəki qidaların təmiz, halal olanlarını yeyin, Şeytanın izi ilə getməyin! Həqiqətən, o (Şeytan) sizinlə açıq-açığına düşməndir.

O mankind! Eat of that which is lawful and wholesome in the earth, and follow not the footsteps of the devil. Lo! he is an open enemy for you.

O ye people! Eat of what is on earth, Lawful and good(169); and do not follow the footsteps of the evil one, for he is to you an avowed enemy.

169 We now come to the regulations about food. First (2:168-71) we have an appeal to all people, Muslims, Pagans, as well as the People of the Book; t... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.