23 Nisan 2021 - 11 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 161. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne-lleżîne keferû vemâtû vehum kuffârun ulâ-ike ‘aleyhim la’netu(A)llâhi velmelâ-iketi ve-nnâsi ecme’în(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ancak) Şüphesiz, inkâr edip kâfir olarak ölenler (var ya) ; Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Kafir olup küfründe ısrar ederek bu halle can verenler yok mu! Allah'ın laneti de onlara, meleklerin laneti de, bütün insanların laneti de.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edip bu hal üzere ölenlere gelince: Onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lanetine, yani Allah'ın rahmetinden uzak kalmaları ilencine uğramalarıdır.

Ahmet Tekin Meali

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip âyetlerimizi inkârda ısrar ile, kâfir olarak can vermiş olanlara gelince, onlar Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lânetine müstehak olmuşlardır.

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz inkar edip de inkarcı olarak ölenler var ya, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir.

Ali Bulaç Meali

Şüphesiz, inkâr edip kafir olarak ölenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Şüphesiz ki âyetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak can vermiş olanlar (var ya), işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Kâfir olup da küfür üzere ölenlerin üzerine Allah’ın, bütün meleklerin ve insanların laneti olsun. (Mahrumiyet içinde kalsınlar.)

Bayraktar Bayraklı Meali

161,162. Küfredip de kâfir olarak ölenler var ya Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Çok uzun süreli olarak o laneti taşırlar; azapları hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez.

Besim Atalay Meali (1962)

Küfrederek, bu halde ölenler yok mu? Allahın laneti bunlara ola, meleklerin, bütün insanların lanetleri de

Cemal Külünkoğlu Meali

(Hakkı, doğruyu) inkâr edip de kâfir olarak ölenler var ya; işte Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onlaradır. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İnkar edip de o halde ölenler var ya, işte, Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onlaradır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Fakat âyetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir.

Diyanet Vakfı Meali

(Âyetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti onların üzerinedir.

Edip Yüksel Meali

İnkar edip inkarcı olarak ölenler ise hem ALLAH'ın, hem meleklerin ve hem halkın lanetini kazanır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ama âyetlerimizi inkar etmiş ve kâfir olarak can vermiş olanlara gelince, işte Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve insanların laneti hep onların üzerine olsun.

Elmalılı Meali (Orijinal)

amma âyâtımızı inkâr etmiş ve kâfir olarak can vermiş olanlar işte Allahın lâ'neti, Meleklerin lâ'neti, insanları lâ'neti hep onların üstüne

Erhan Aktaş Meali

Gerçeği yalanlayarak nankörlük edip de kâfir olarak ölen kimselere gelince; işte, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir.

Hasan Basri Çantay Meali

Hakıykat, küfredib de kendileri kâfirler olarak ölenler (yok mu?) işte onlar: Allah'ın, meleklerine ve bütün insanlarına lâ'neti onların üstündedir.

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz inkâr edip kendileri kâfir kimseler olarak ölenler(e gelince), işte onlar yok mu, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâ'neti ancak onların üzerinedir.

İlyas Yorulmaz Meali

Muhakkak ki hakkı inkâr edenler ve inkâr etmiş halde ölenler, bunlar Allahın, meleklerin ve insanların tümünün lanet ettikleri kimselerdir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Kâfir olanlar, kâfir olarak da vefat edenler yok mu. İşte Allah/ın, melâikenin, herkesin lâneti onların üzerine olsun.

Kadri Çelik Meali

Küfre sapanlar ve de kâfir olarak ölenler (var ya), işte, Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin lâneti onlaradır.

Mahmut Kısa Meali

Âyetlerimi inkâr eden ve tövbe etmeksizin kâfir olarak ölenlere gelince; hem Allah’ın, hem meleklerin ve hem de bütün insanların lâneti onların üzerinedir!

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz, inkâr edip, kâfir olarak ölenlere gelince; Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti, onların üzerine olsun.

Muhammed Esed Meali

Hakikati inkara şartlanmış olanlara ve hakikat inkarcıları olarak ölenlere gelince: onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve tüm [dürüst ve erdemli] insanların lânetine uğramalarıdır.

Mustafa Çavdar Meali

Bu gerçekleri gizleyenler ve bu hal üzere ölenler var ya! İşte Allah’ın, meleklerin ve insanların tümünün laneti onların üzerinedir. 3/85...89, 5/79

Mustafa İslamoğlu Meali

Küfreden ve küfründe sonuna kadar direnip o hâl üzre ölen kimselere gelince: Allah’ın, meleklerin ve tüm insanlığın lânetine uğrayacak olanlar onlardır.[316]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Muhakkak o kimseler ki kâfir oldular ve onlar kâfir oldukları halde öldüler. İşte Allah Teâlâ'nın lâneti de, meleklerin ve bütün insanların lânetleri de onların üzerinedir.

Suat Yıldırım Meali

İnkâr edenler ve inkârcı olarak da ölenler var ya, İşte Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların lâneti hep onların üstünedir.

Süleyman Ateş Meali

Ama ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüş olanlar, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların la'neti onların üstünedir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Âyetleri gizleyen ve gizlemişken ölenleri; Allah, melekleri ve bütün insanlar dışlayacaktır.[*]*

Şaban Piriş Meali

İnkar edip, o halde ölenler var ya işte Allah'ın, meleklerin insanların hepsinin laneti onlaradır.

Ümit Şimşek Meali

İnkâr eden ve kâfir olarak ölenlere gelince: Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üzerinedir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ayetlerimizi inkâr etmiş ve küfre batmış halde ölenlere gelince; Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların ilenci onlar üstünedir.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ anlar kim kāfir oldılar, daħı öldiler, anlar kāfirken şunlar; anlaruñ üzere Tañrı la'neti , daħı firiştelerüñ, daħı ādemįlerüñ, dükelileri.

Bunyadov-Memmedeliyev

Kafir olanlara və kafir olaraq ölənlərə Allahın, mələklərin və bütün insanların lə’nəti olsun!

M. Pickthall (English)

Lo! those who disbelieve, and die while they are disbelievers; on them is the curse of Allah and of angels and of men combined.

Yusuf Ali (English)

Those who reject Faith, and die rejecting,- on them is Allah.s curse, and the curse of angels, and of all mankind;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.