5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 154. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ tekûlû limen yuktelu fî sebîli(A)llâhi emvât(un)(c) bel ahyâun velâkin lâ teş’urûn(e)

Allah yolunda öldürülenlere de ölü demeyin. Onlar diridir ama siz anlamazsınız.

Allah yolunda (yani, milli savunma; halkın huzurunu, onurunu ve namusunu koruma, Hakk ve adaleti hâkim kılma uğrunda çalışıp; düşmanlar ve anarşist saldırganlarla çarpışarak) öldürülen (şehit)lere, sakın “ölüler” deyip (gaflete düşmeyin, çünkü) bilakis onlar (gerçek ve yüksek bir hayata geçmiş olarak) diridirler. Velâkin siz bunun farkında ve şuurunda değilsinizdir.

Allah yolunda öldürülenlere “onlar öldü gitti” demeyiniz. Hayır, onlar yaşıyor, ama siz farkında değilsiniz.

Allah yolunda, İslâm uğrunda canlarını feda eden yiğitlere, ölüler demeyin. Hayır onlar ölü değil, ebedî hayat ile diridirler. Fakat siz onlardaki hayatın farkına varamazsınız.

Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Aksine onlar diridirler ancak siz farkedemiyorsunuz.

154.İbnu Mende`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Temim bin Hammam Bedir`de şehid edildi. Bu ayeti kerime de gerek o ve gerekse ş... Devamı..

Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin; hayır onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz.

Allah yolunda öldürülenlere: “- Onlar ölüler'dir” demeyin. Hakikatte onlar diridirler. Fakat siz anlayıp bilemezsiniz.

Allah yolunda şehit edilenlere ölüler demeyiniz. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz idrak etmiyorsunuz.

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz; aksine onlar diridirler, fakat siz anlayamazsınız.

Allahın yolunda öldürülmüş olanlara : «Ölüdürler» demeyiniz, onlar diridirler, siz anlamazsınız!

Ve Allah yolunda hayatlarını feda eden (şehit)lere “Ölüler” demeyin. Bilakis, onlar (sizin bilmediğiniz bir biçimde Allah'ın lütfettiği nimetler içinde) yaşıyor, ama siz farkında değilsiniz. 

Bkz. 3/169

Fîsebîlillah cân virenlere ölmüşdür dimeyiniz ânlar sağdırlar fakat siz anlamıyorsınız.

Allah yolunda öldürülenlere "Ölüler" demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz.

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.[41]

Âyette, şehitlik mertebesinin yüceliği vurgulanmaktadır. Aynı anlamda bir ifade için Âl-i İmran sûresinin 169. âyetine bakınız.

Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.

Allah yolunda öldürülenlere «ölüler» demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.

ALLAH yolunda öldürülenlere, "Onlar ölülerdir," demeyin. Aksine onlar diridir fakat siz farkında değilsiniz.

İnananların bu dünya ile ilişkileri kesilmesine rağmen, bir başka boyutta yaşantıları vardır. Bak 3:169.

Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz sezemezsiniz.

ve Allah yolunda katlolunanlara ölüler demeyin hayır diridirler ve lâkin siz sezmezsiniz

Ve (sakın) Allah yolunda öldürülenlere, “ölüler” demeyin. Hayır, (bilakis) onlar diridirler. Fakat siz bunu anlayamazsınız.

Allah yolunda öldürülenler için, “ölüler” demeyin. Bilakis, onlar “diri”dirler,¹ ancak siz, bunu kavrayamazsınız.

1- Kur\an\a göre her canlı ölümlüdür. Dolayısı ile şehitler de ölürler. Bu kesin bir bilgidir. Bu ayette söz konusu edilen “dirilik” ile, kastedilen ş... Devamı..

Allah yolunda öldürülmüş olanlar için «ölüler» demeyin. Bil'akis onlar diridirler. Fakat siz iyice anlamazsınız.

Ve Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin! Bil'akis (onlar) hayatdârdırlar, fakat (siz) anlayamazsınız.(1)

(1)“Evet şühedâ (şehîdler), hayât-ı dünyevîyelerini tarîk-ı hakta (hak yolunda) fedâ ettikleri için, Cenâb-ı Hakk kemâl-i kereminden (ikrâmının bolluğ... Devamı..

Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar sizin bilmediğiniz bir şekilde diridirler, fakat siz bilemezsiniz.

Allah yolunda öldürülenler için: « Ölüler» demeyin. Yok onlar diridirler. Ancak, siz bunu anlayamazsınız.

Allah yolunda katlolunanlara «ölüler» demeyin. Belki onlar dirilerdir. Lâkin siz farkında olmazsınız [¹]

[1] Onların hayatlarının keyfiyetini bilmezsiniz.

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz.

Allah yolunda öldürülenlere, “Ölüler” demeyin; zira onlar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz.

Ey iman edenler! Allah yolunda canlarını fedâ edenleri, sıradan ölüler gibi ölü olarak nitelendirmeyin! Hayır, aslında onlar, sizin bilmediğiniz bir biçimde, hem de sonsuz nîmetler içinde yaşıyorlar fakat siz farkında değilsiniz. Onlar kurtuluşa erdiler, siz asıl kendi imtihânınızı düşünün:

Allah yolunda öldürülen kimseler için “ölüler” demeyin!
Aksine diridirler; ama bilincinde olmazsınız.

Allah yolunda öldürülenlere: " ölü " demeyin. Onlar diridir ama, siz hissedemezsiniz.

Allah yolunda mücadele ederken öldürülenler olursa; sakın onlar için ölüler demeyin. Hayır! Onlar verdikleri mücadele ruhuyla, azimleriyle, kararlılıklarıyla, sizlere örnektir. Örneklikleriyle aranızda diri olarak yaşarlar. Bedenen ölseler bile örneklikleri devam eder. Sizler onların örnekliğini tam olarak bilemezsiniz.

Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin! Aslında onlar diridir ancak siz anlayamazsınız. [*]

Bilinen anlamdaki “şehit” kelimesi Kur’an’da geçmez. Kur’an’da [şehid] ve [şüheda] kelimeleri, “şahit” ve “şahitler” anlamındadır. Allah yolunda öldür... Devamı..

Ve Allah yolunda öldürülenlere¹ de sakın (bildiğiniz) “ölüler”² demeyin. Aksine onlar, sizin anlayamayacağınız bir şekilde diridirler.³

1 Şehid: Kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, şahitlik eden demektir. Terim olarak, “Allah rızası için, O’nun yolunda canını fedâ... Devamı..

Allah yolunda öldürülenlere “ölü” demeyin: Hayır, onlar yaşıyor, ama siz farkında değilsiniz.

Allah yolunda öldürülenlere “Ölüler” demeyin. Onlar diridirler fakat siz farkında olamazsınız. 3/169, 4/74, 3/157

Allah yolunda öldürülenler için “ölü” demeyin! Aksine onlar diridirler,[³⁰³] fakat siz farkında değilsiniz.[³⁰⁴]

[303] Râzî, Kâbî ve Ebu Müslim’e atfen “diridirler” ifadesinin “dirilecekler” anlamında kullanıldığını söyler. Bu, cennete girecekler için geçmiş zama... Devamı..

Allah yolunda öldürülmüş olanlara "ölüler" demeyin! Hayır, onlar ölü değil dilidirler, fakat siz bilemezsiniz, (o hayat, bu dünyadaki duyularla hissedilen bir hayat değildir. O, ruhani bir hayat, daha doğrusu gerçek olan bir hayattır ki, akılla idrak edilemez)

Allah yolunda öldürülenlere "ölü" demeyin: Hayır, onlar yaşıyor, ama siz farkında değilsiniz.

Ve Allah yolunda katledilenlere «Ölülerdir,» demeyiniz. Bilakis, onlar berhayattırlar, fakat siz bilmezsiniz.

Allah yolunda öldürülenler hakkında “ölü” demeyin. Bilakis, onlar diridirler, fakat siz bunun farkında değilsiniz.

Allah yolunda öldürülenlere, "ölüler" demeyin; hayır, onlar diridirler, ama siz farkında olmazsınız.

Ve Allâh yolunda katl olunanlara ölüler dimeyiniz. Belki onlar hayâtdadırlar ve lâkin siz bunı (onların ihrâz-ı rütbe-i şehâdetle Allâh 'indinde hayât-ı ebediyeye nâil olduklarını) bilmez ve idrâk itmezsiniz [¹]

[1] Bu âyet-i kerîme Bedir gazâsında şehîd olanlar hakkında nâzil olmuşdur. Bunlar: Altısı muhâcirlerden ve sekizi ensârdan olmak üzere ondört kişi id... Devamı..

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin! Onlar diridirler, ama siz fark edemezsiniz.[*]

[*] Allah yolunda öldürülenlerin diriliği, bizim anlayabileceğimiz bir dirilik değildir.

.Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Onlar, diridirler fakat siz hissedemezsiniz.

Allah yolunda öldürülenler için “ölü” demeyin. Onlar diridirler; lâkin siz farkında değilsiniz.

Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Tam aksine, onlar dirilerdir ama siz farkında olmazsınız.

daħı eyitmeñ aña kim depelenür Tañrı yolında ölülerdür belki dirilerdür velįkin bilmezsiz.

Daḫı eyitmeñüz ol kişiler ḥaḳḳına ki şehīd oldılar Tañrı Ta‘ālā yolında,ġazālıḳda ölmişlerdür. Bel ki dirilerdür, līkin bilmezsiz anlar diri olġanı.

Allah yolunda öldürülənlərə (şəhid olanlara) “ölü” deməyin. Əksinə, onlar (Allah dərgahında) diridirlər, lakin siz bunu dərk etmirsiniz.

And call not those who are slain in the way of Allah "dead." Nay, they are living, only ye perceive not.

And say not of those who are slain in the way(158) of Allah. "They are dead." Nay, they are living, though ye perceive (it) not.

158 The "patient perseverance and prayer" mentioned in the last verse is not mere passivity. It is active striving in the way of Truth, which is the w... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.