20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 148. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velikullin vichetun huve muvellîhâ(s) festebiku-lḣayrât(i)(c) eynemâ tekûnû ye/ti bikumu(A)llâhu cemî’â(an)(c) inna(A)llâhe ‘alâ kulli sey-in kadîr(un)

Herkesin yöneldiği bir yer var, oraya döner. Siz de hep hayırlara yönelin, hayır yolunda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi toplar, birleştirir. Şüphe yok ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdiği bir yön (cihet, hedef) vardır. Öyleyse (siz) hayırlarda yarışınız. (Çünkü siz Hakk ve hayır üzere bulunursanız) Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. (Size birlik ve dirlik nasip edecektir.) Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. (Bu ayette özel teşebbüsün serbestliğine ve çeşitli mesleki teşekküllerin gerekliliğine de işaretle izin verilmektedir.)

Herkesin yöneldiği bir yönü ve yöntemi vardır ki, ona doğru yönelir. Ey Muhammed ümmeti! Siz de hayırlara yönelip bu hususta birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi kendi huzurunda toplayacaktır. Çünkü Allah'ın herşeye gücü yeter.

Her müslüman milletin kıbleye yönelişi farklı yönlerdendir, her milletin yöneldiği farklı hedefleri vardır. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmede, dünya ve âhiret için en hayırlı olanda, Kur'ân öğretmede, Kur'ân ilkelerini yaşamada hayırlı hedeflere doğru yarışın. Hangi ülkede bulunursanız bulunun, Allah sizin hepinizi bir araya getirerek birliğinizi sağlayacaktır, birlikte hepinizi huzurunda hesaba çekecektir. Allah'ın gücü kudreti her şeye yeter.

Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hayırlarda yarışın. Her nerede olursanız olun Allah hepinizi biraraya getirir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.

Herkesin (her topluluğun) yüzünü çevirdiği bir yön (cihet) vardır. Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.

Her ümmetin doğrulduğu bir kıblesi vardır. Öyle ise ey müminler, hayırlı işlerde diğerlerini geçin. Her nerede olursanız kıyamet gününde Allah sizi hesap için bir araya toplar. Şüphesiz Allah her şeye kâdirdir.

Her toplumun yöneldiği bir kıblesi var. Artık iyiliklerde yarışın. Nerede olursanız Allah sizi huzuruna alacaktır. Allah, her şeye gücü yetendir.

Herkesin yöneldiği bir yönü/gayesi vardır. Siz hayır işlerinde yarışınız. Nerede olursanız olunuz, sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah'ın gücü her şeye yeter.

Herkesin bir yönesi vardır, o yöneye yüzün döner, koşuşunuz iyiliklere, nerde olursanız, Allah sizi bir araya getirir; Allahın her şeye gücü yetişir

Herkesin yöneldiği bir istikameti ve hedefi vardır ki ona yönelir. Öyle ise (ey inananlar!) siz de iyi ve güzel hedefler koyarak hayır işlerinde yarışın. Nerede bulunursanız bulunun, Allah hepinizi kendi katında (mahşerde) toplayacaktır. Şüphesiz ki Allah, her şeye gücü yetendir. 

Bkz. 62/8, 67/2

Her ümmetin ’ibâdet itdiği zamân teveccüh ideceği bir ciheti vardır, siz her bulundığınız yerde hayrât yapmağa gayret idin, Allâh sizi bir gün cem’ idecekdir, her şeye kâdirdir.

Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya toplar, Allah şüphesiz her şeye Kadir'dir.

Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

Her birinizin seçtiği bir yön ve yöntem var; siz iyilikte yarışın. Nerede olursanız olun ALLAH sizi bir araya getirir. ALLAH elbette her şeye gücü yetendir

Ümmetlerden her birinin bir yönü vardır, o ona yönelir, haydin, hep hayırlara koşun, yarışın. Her nerede olsanız Allah sizi toplar, bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kâdirdir.

Her birinin bir yöneti vardır, o ona yönelir, Haydin hep hayırlara koşun, yarışın; Her nerede olsanız Allah sizi toplar, bir araya getirir, şüphesiz ki Allah her şeye kadîr

Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hayırda (iyiliklerde) yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi (hesap günü) bir araya getirir. Şüphesiz, Allah her şeye kâdirdir.

Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. Öyleyse siz de yararlı işler yapmada birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun Allah hepinizi bir araya getirir. Kuşkusuz, Allah Her Şeye Güç Yetiren'dir.

Herkesin (ve her kavm ve milletin) yüzünü kendine döndürücü olduğu bir yöneti [yönü] vardır, öyle ise siz de (ey mü'minler) hayır işlerine koşun, birbirinizle yarış edin. Nerede bulunursanız (bulunun), Allah hepinizi (bir araya) getirecekdir. Şübhesiz ki Allah herşey'e hakkıyle kaadirdir.

Hem herkes için (her ümmetin) kendisinin ona yönelici olduğu bir yön (bir kıble) vardır. O hâlde hayırlı işlerde yarışın! Nerede olursanız olun, Allah sizi hep birlikte (huzûruna) getirir. Muhakkak ki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

Her bir kimsenin yöneldiği bir yönü vardır. O halde siz, iyilik ve güzellikler için yarışın (yönelin). Her nerede olursanız olun, Allah sizi (hayırlı işler yapanları, inananları, müslümanları) bir araya getirecektir. Allah, her şeye gücü yetendir.

Herkesin yöneleceği bir yöneti vardır, siz de iyilik işlemekte birbirinizle yarışın. Her nerede olursanız olunuz, Allah hepinizi bir araya getirecektir. Çünkü Allah’ın gücü her nesneye yeticidir.

Herkesin yönelinecek bir ciheti [²] vardır ki oraya yüzünü döndürür. Haydi hayır işlere koşuşun, nerede olsanız Allah hepinizi toplar [³]. Allah herşeye hakkiyle kadirdir.

[2] Yâni her ümmetin bir kıblesi vardır. Yahut zamir Allah'a râcidir. Allah onun yüzünü o tarafa döndürür mânâsında olur. Yahut ümmet-i Muhammed'den h... Devamı..

Herkesin yöneldiği bir yön/kıble vardır. O hâlde hayırlı işlerde birbirinizle yarışınız. Nerede olursanız olunuz Allah sizi (huzurunda) bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye gücü yetendir [Kadîr].

Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirir. Allah şüphesiz her şeye kadirdir.

Her toplumun hayatına yön veren, değer yargılarını oluşturan bir inanç sistemi, yöneldiği bir kıblesi vardır. O hâlde, Allah’a kulluk noktasında yapabildiğinizin en iyisini, en güzelini ortaya koymaya çalışarak hayırlı işlerde birbirinizle yarışın! Unutmayın; her nerede olursanız olun, Allah hepinizi Hesap Gününde toplayıp bir araya getirecektir. Hiç kuşkusuz, Allah’ın her şeye gücü yeter.

Herbirinin yöneldiği bir yön vardır. Artık, Hayırlar’da yarışın!
Nerede olursanız olun, Allah sizi topluca bir araya getirir.
Allah, her şeye güç yetirendir.

Herkesin benimsediği bir görüşü vardır. Siz ise daima hayırlı görüşlerin peşinde olun. Nerede olursanız olun, en sonunda Allah hepinizi bir araya getirecektir. Çünkü Allah, her şeye kadirdir.

Unutma herkesin yöneldiği bir yön vardır. Kimi paraya pula, kimi çıkara, kimi zulme, kimi bencilliğe, kimi kine intikama, kimi barışa, kimi savaşa, kimi özgürlüğe, kimi köleliğe döner. Haydi! Siz hayırlara koşun, hayırlarla yarışın! İyiliklere koşun, iyiliklerle yarışın! İnsanlara karşı özgürlüğe koşun! Kullara kulluk etmeyin! Bunlar sizin kıbleniz olsun! Allah bu bilinçte olanları nerede olurlarsa olsunlar bir araya getirir. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye yeter.

Herkesin O’nun (Allah’ın yönlendirmesiyle) yöneldiği bir yönü vardır. Siz iyiliklerde yarışın! Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir.

Her toplumun yöneldiği bir kıblesi vardır.¹ (Ey îman edenler!) Siz, birbirinizle iyiliklerde yarışın. Zîrâ nerede olursanız olun sonunda Allah, hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye yeter.²

1 Kıble, bir ümmetin vahdetinin ilk tezahürü, onların yöneldiği kıblesidir ve kıblesiz bir ümmet olamaz. Her Ümmet’in yöneldiği bir taraf vardır ki o,... Devamı..

Çünkü her topluluk, merkezinde O’nun, [Allah’ın] bulunduğu kendisine ait bir istikamete yönelir. ¹²³ Öyleyse, iyi ve güzel işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi kendi katında toplayacaktır: çünkü, Allah her şeye kâdirdir.

123 Lafzen, “herkesin... bir istikameti vardır”. Hz. Peygamber’in Ashâbı ile sonraki dönemlerde yaşamış hemen hemen bütün klasik müfessirler bunu, çeş... Devamı..

Herkesin yüzünü çevirdiği bir yön mutlaka vardır. Öyleyse siz birbirinizle hayırlarda yarışın; sizler nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye gücü yeten ve her şeye bir ölçü koyandır. 3/114, 23/61, 5/48

Her bir ümmetin yöneldiği bir kıblesi vardır:[²⁹³] Artık birbirinizle iyilikte yarışın! Her nerede olursanız olun Allah sizin tümünüzü bir araya toplayacaktır: Zira Allah her şeye kadirdir.

[293] İbn Mes’ud ve Ubeyy b. Ka’b vichetun’u kıbletun okumuştur. Huve zamiri kulle aittir diyenlere göre anlam şöyle olur: “Her bir ümmetin kendisine ... Devamı..

Herkesin (her ümmetin) bir kıblesi vardır, ona yönelir. (Size karşı çıkanlarla tartışmayın; bir kıble üzerinde birleşmek imkanı yoktur. İbrahim milletine tabi olmak ve orta yolu tutan seçkin bir ümmet olmak isteyenlerin yönü de, İbrahim’in kıblesi olan Kabe’dir, sizler namazlarınızda o tarafa yönelin. Fakat namazda Rabbinize yönelmekle kalmayın; O’nun rızasına ermek için salih amellerde de bulunun) O halde ey müminler siz de hayır işlerinde birbirinizle yarışın (Rabbinizin emirlerini yerine getirdiğiniz gibi, yasaklarına da harfiyyen riayet edin, çünkü O, sonunda) Her nerede olursanız olun toplar hepinizi bir araya getirir. Şüphe yok ki Allah, herşeye kadirdir.

Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlar için yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

Her birinin bir kıblesi vardır, o, yüzünü o kıbleye döndürür. Artık hayırlı işlere koşunuz. Siz her nerede olursanız olunuz, Allah Teâlâ hepinizi bir araya getirir. Şüphe yok ki Allah Teâlâ herşeye kâdirdir.

Herkesin yöneldiği bir yön vardır, Haydin öyleyse hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olursanız olunuz, Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir.

Bu âyet-i kerîme Kur’ân’ın Müslümanların şahsîyetlerini nasıl geliştirdiğini, esasta birleşme ve fazilette yarışma kaydı ile, her bir ferdin değişik b... Devamı..

Her ümmetin yöneldiği bir yönü vardır. O halde hayır işlerine koşun; nerede olsanız, Allah sizi bir araya getirir, kuşkusuz Allah, her şeyi yapabilir.

Herkesin bir cihet teveccühi vardır ki o (Cenâb-ı Hak) onları o cihete çevirir. Ey mü'minler hayır işlerde müsâbaka idiniz (birbirinizle yarış ider gibi sür'at idiniz) her nerede olur iseniz olınız Allâh (kıyâmet gününde cümlenizi cem' idüb toplar. Allâh her şeye kâdirdir. [⁴]

[4] Müfessirlerden bir takımı bunı (Her ümmet ve kavmin bir kıblesi olub onlar o kıbleye yüz çevirirler) sûretinde tefsîr iyledikleri gibi bir takımı ... Devamı..

Herkesin bir hedefi olur ve ona yönelir. Siz, hayırda (iyiliklerde) yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya getirecektir. Her şeye bir ölçü koyan Allah'tır.

Herkesin yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Siz hayırlarda yarışın; nerede olursanız Allah sizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye yeter.

Herkes için yöneleceği bir kıble vardır.(63) Siz hayırda yarışmaya bakın. Nerede olursanız olun Allah hepinizi bir araya getirir.(64) Çünkü Allah herşeye kadirdir.

(63) Herbir ümmet için belirlenmiş bir kıble vardır. Veya, İslâm topluluklarından herbirinin, bulundukları yere göre, Kâbe’ye yöneldikleri bir cihet v... Devamı..

Herkesin bir yönü vardır, ona döner. O halde hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirecektir. Allah her şeye güç yetirendir.

daħı dükelinüñ bir yöni var ya'nį ķıblası; ol yüz dutıcıdur aña. pes ivişüñ ħayırlara: ķanda kim olasız, getüre sizi Tañrı hep. bayıķ Tañrı, her nesene üzere güci yiterdür.

Daḫı her bir ṭāyifenüñ bir ḳıblesi vardur, ol ṭarafa ḳarşu dura. Pes tizle‐düñüz ḫayr işleri ḳanda olsañuz. Tañrı Ta‘ālā sizi getürür, ḳıyāmete ḥāżır ey‐ler barçañuzı. Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālānuñ her nesneye güci yiter.

Hər kəsin (hər ümmətin) üz tutduğu bir qibləsi vardır. (Ey müsəlmanlar!) Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizi ötməyə çalışın! Harada olursunuzsa olun, Allah sizi (qiyamətdə) bir yerə toplayacaqdır. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir!

And each one hath a goal toward which he turneth; so vie with one another in good works. Wheresoever ye may be, Allah will bring you all together. Lo! Allah is Able to do all things.

To each is a goal to which Allah(153) turns him; then strive together (as in a race) Towards all that is good. Wheresoever ye are, Allah will bring you Together. For Allah Hath power over all things.

153 The question is how we are to construe the pronoun, huwa, in the original. The alternative translation would be: "To each is a goal to which he t... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.