24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 140. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Em tekûlûne inne ibrâhîme ve-ismâ’île ve-ishâka veya’kûbe vel-esbâta kânû hûden ev nasârâ(k) kul eentum a’lemu emi(A)llâhu vemen azlemu mimmen keteme şehâdeten ‘indehu mina(A)llâh(i)(k) vema(A)llâhu biġâfilin ‘ammâ ta’melûn(e)

Yoksa İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup da, oğulları da Yahudi, yahut Nasraniydi mi diyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, Allah mı? Allah'ın bildiği, bildirdiği şeyi bilerek gizleyenden daha zalim kim var? Allah, yaptıklarınızdan gafildeğildir ki.

Yoksa siz, "İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub da, torunları da, hep Yahudi veya Hristiyan idiler" mi diyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi bileceksiniz, yoksa Allah mı? Allah’ın şahitlik ettiği bir gerçeği, bilerek gizleyenlerden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir."

İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve onların soyundan gelenlerin, Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? De ki: Allah'tan iyi mi biliyorsunuz? Allah tarafından kendisine verilen bir delili gizleyenden daha zalim kim olabilir? Ama Allah yaptıklarınızı bilmez değil ki.

Yoksa siz, İbrâhim, İsmâil, İshak, Yâkup ve torunları da yahudi ve hristiyan idiler mi demek istiyorsunuz?
“Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?" de. Allah tarafından kutsal kitaplarda bildirilen ve kendisi tarafından bilinen doğru bilgileri açıkça insanlara bildirmeyip gizleyerek inkâr edenden daha zâlim kim olabilir? Allah işlediğiniz amellerden, zulmünüzden, yalanlamanızdan, şehadeti gizlemenizden gafil değildir. Allah bunları cezalandırmadan bırakmayacak.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 3/67.

"Yoksa siz İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Ya'kub'un ve onların torunlarının yahudi veya hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?" De ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı?" Allah'tan gelen bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir! Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. [26]

26.Burada sahip oldukları bazı bilgileri kasıtlı olarak gizleyen ve açığa çıkarmayan hıristiyan ve yahudi din adamlarına seslenilmektedir. Yüce Allah,... Devamı..

Yoksa siz, gerçekten İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve torunlarının yahudi veya hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: 'Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı? Allah'tan kendisine verilmiş bir şehadeti gizleyenden daha zalim olan kimdir? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.'

Yoksa siz şöyle mi diyorsunuz?: “-İbrahim, İsmail, İshak, Yakub Peygamberler ve torunları Yahûdî veya Hristiyandırlar “ Ey Habibim, onlara söyle: “- Peygamberlerin dinini siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından gelen kitap vasıtasıyla bildiği ve kendince sabit gördüğü şeyin şâhitliğini gizliyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gâfil değil.”

Yoksa “İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi ve Hıristiyan idiler” mi diyorsunuz? Sen söyle. “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” Yanında, Allah katından gelmiş bulunan bir şahitliği (bilgiyi) inkâr edenden daha zalim kim olabilir? Ve Allah sizin yaptığınızdan habersiz değildir.

Yoksa siz, İbrâhim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının Yahudi yahut Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah katında bir tanıklığı gizleyenden daha zâlim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.”

«İbrahim'e, İsmail'e, İshak'la Yakup'a, Yakup oğullarına Yahudi idiler, ya da Hıristiyandılar» diyebilir misiniz? «Allah mı iyi bilir, yoksa sizler mi? Allahın verdiği bir tanıklığı gizliyen kimseden daha zalim kim olur? Allah yaptığınızdan habersiz değil» de sen onlara

Yoksa siz; İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve oğullarının Yahudi veya Hıristiyan olduğunu mu iddia ediyorsunuz? De ki: “Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendilerine verilen bir delili örtbas edenden daha zalim kim olabilir? Ama (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.” 

Bkz. 2/134Ayette zikredilen peygamberlerin Yahudi ya da Hıristiyan olmadıkları Âl-i İmran sûresinin 3/67. ayetinde de apaçık belirtilmektedir. Allah k... Devamı..

İbrâhîm, İsmâ’îl, İshak, Ya’kûb, ve esbât yahûdî veyâ hristiyan mı idi diyecekler ânlara di ki siz mi daha âlimsiniz yoksa Allâh mı daha iyi bilir. Kendisine Allâh’ın tefvîz itdiği şehâdeti îfâ iylemeyenden daha zâlim kim vardır. Allâh sizin a’mâlinizden gâfil değildir.

Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? Peki, siz mi yoksa Allah mı daha iyi bilir? de. Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

Yoksa siz, “İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yakuboğulları da yahudi, ya da hıristiyan idiler” mi diyorsunuz? De ki: “Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Yoksa siz İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb ve torunların yahudi yahut hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?” De ki: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bilgiyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve esbâtın yahudi, yahut hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine (bildirilmiş) bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduğunu mu ileri sürüyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa ALLAH mı? ALLAH'ın bildirdiğini gizleyenden daha zalim kim olabilir? ALLAH yaptıklarınızdan gafil değil."

"Yoksa siz, İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup da ve torunları da hep yahudi ve hıristiyan idiler mi demek istiyorsunuz?" De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?" Allah'ın şahitlik ettiği bir hakikatı bile bile inkar edenden daha zâlim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.

yoksa İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub da, Esbat da hep Yehud veya Nesârâ idiler mi diyorsunuz? Deki sizler mi daha iyi bileceksiniz yoksa Allah mı? Allahın şahadet ettiği bir hakikati bilerek ketm edenden daha zalim kim olabilir? Allah ettiklerinizden gafil değil

(Ey yahûdî ve hıristiyanlar!) Yoksa siz, İbrâhîm, İsmâil, İshâk, Ya‘kûb ve torunlarının yahûdî, ya da hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? (Habibim! O yahûdî ve hıristiyanlara) de ki: “(Peygamberlerin inancını) siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Kendisine Allah tarafından bildirilen şahitliği (gerçeği) gizleyen kimseden daha zâlim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan (asla) habersiz değildir.

Ezelî ve ebedî ilmi ile her şeyi hakkıyla bilen Allah Teâlâ’nın, kâfirlere yöneltmiş olduğu sorular, onlardan cevap bekleme sorusu değil, esasında onl... Devamı..

İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakup'un ve onların soyundan gelenlerin Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? De ki: “Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?” Allah'tan gelen bir gerçeği kendi yanında gizleyen kimseden daha zalim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Yoksa siz: «Gerçek, İbrâhîm, İsmâîl, İshak, Ya'kub ve oğulları Yahudi, yahud Hıristiyanlar mı idi» diyorsunuz? De ki: «(Bunu) siz mi daha iyi bilensiniz, yoksa Allah mı? Nezdinde Allahdan (gelen) bir şâhidliği (insanlardan) saklayandan daha zaalim kimdir ki? Allah, sizin yapmakda olduklarınızdan gaafil değil».

Yoksa (siz) gerçekten İbrâhîm'in, İsmâîl'in, İshâk'ın, Ya'kub'un ve (onun)torunlar(ın)ın yahudi veya hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: “Siz mi daha iyi bilensiniz, yoksa Allah mı?” Hâlbuki kendi yanındaki, Allah'dan (gelen) şâhidliği (bildiği bir şeyi) gizleyenden daha zâlim kim olabilir? Allah ise, yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.

Onlar “İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları da Yahudi veya Hıristiyan idiler” diyorlar? Deki “Allah mı daha iyi biliyor yoksa siz mi? Allah’ın yanında hakikati gizleyenden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.”

Yoksa siz: « Gerçekten İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ile oymakları yahudi, ya da hırıstiyan idiler» mi diyorsunuz? Onlara de ki: « Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?» Bir de Allah’ın gerçeği elinde iken bunu gizleyen kimseden daha kıyıcı kim olabilir? Allah onların bütün işlediklerinden bilgisiz değildir.

Yoksa «İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Esbat Yahudi veya Nasrani idiler» mi dersiniz, onlara de ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine gelen şehadeti [⁹] ketmedenden daha zâlim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gâfil değildir [¹⁰]

[9] Allah'ın İbrahim Aleyhisselâm hakkındaki şehadeti, Yahudilik ve Nasranilikten beraeti kendilerine bildirilmiş olduğu halde şehadet ettikleri şeyi ... Devamı..

Yoksa siz, “İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onların torunlarının Yahudi yahut Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?”. Onlara de ki: “Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine verilen bir delili gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.”

Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: “Peki, siz mi, yoksa Allah mı daha iyi bilir?” Allah tarafından kendisinde bulunan bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

Yoksa ey Yahudi ve Hıristiyanlar, siz İbrahim’in, İsmail’in, İshak’ın, Yakup’un ve onların soyundan gelen Peygamberlerin Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? Oysa Yahudilik de, Hıristiyanlık da, İslâm dininin zamanla bozulup değiştirilmiş halidir. Dolayısıyla, Hz. Mûsâ ve Hz. İsa da dahil, hiçbir Peygamber “Yahudi” veya “Hıristiyan” değildi ve olamazdı. Aksine, bütün Peygamberler, “Yalnızca Allah’a kulluk etmek ve O’ndan gelen bütün emirlere tam bir teslimiyetle itaat etmek” anlamına gelen “İslâm” inancına bağlı birer “Müslüman” idiler.
Ey Müslüman! Bütün bunlara rağmen, hâlâ iddialarında diretirlerse, onlara de ki:
“Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Elbette Allah bilir ve işte, hakîkati size bildiriyor. Hâl böyleyken, Allah tarafından kendisine ulaşmış bir tanıklığı, bile bile gizleyenden daha zâlim kim olabilir?” Hz. Muhammed’in Peygamberliği kutsal kitaplarda kendisine müjdelendiği hâlde, çıkarlarına ters düştüğü için, gerçeğe şâhitlik etmek yerine onu gizleyenden daha alçak, daha bedbaht kim olabilir?
Allah, yaptıklarınızdan hiç de habersiz değildir.

“Yoksa İbrahim’in, İsmail’in, İshak’ın, Ya’kub’un ve Torunlar’ın, yahudî veya hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?”.
De ki: -“Siz mi en iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?
Allah’tan yanındaki şahidliği saklayan kimseden daha zâlim kimdir?
Allah, işlediğiniz şeylerden gâfil değildir”.

Yoksa siz: " İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları da Yahudi ya da Hristiyandılar " mı diyorsunuz ? De ki: " Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Üzerindeki belgeyi Allah'tan saklamaya çalışanlar zalimin tekidir? Allah, yaptıklarınızı görmemiş olamaz. "

“Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ile Yakupoğulları da Yahudi, ya da Hristiyan’dı mı diyorsunuz?” Evet derlerse onlara de ki: "Sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı?" Allah tarafından kendisine ulaşan gerçeği gizleyenden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızı bilir.

Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve (onların) torunlar(ın)ın yahudi veya hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz! De ki: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” Allah tarafından kendisine (bildirilmiş) bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir ki! [*] Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir.

Gerçeklerin gizlenmemesi hakkında benzer mesajlar: Bakara 2:159-162, 174-175, 283; Âl-i İmrân 3:187.

Yoksa siz gerçekten İbrahim’in, İsmail’in, İshak’ın, Yakup’un ve torunlarının Yahûdî ya da Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? (Ey Muhammed!) Onlara: “Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı? Allah’tan kendisine bildirilen bir gerçeği saklayandan daha zalim kim olabilir? (Şunu iyi bilin ki) Allah, yaptıklarınızdan asla habersiz değildir.” de.

“İbrahim’in, İsmail’in, İshâk’ın, Yakub’un ve onların soyundan gelenlerin ‘Yahudi’ yahut ‘Hristiyan’ olduklarını mı iddia ediyorsunuz?” ¹¹⁴ De ki: “Allah’tan iyi mi biliyorsunuz? Allah tarafından kendisine verilen bir delili örtbas edenden daha zalim kim olabilir? ¹¹⁵ Ama Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.”

114 Esbât (burada ve 136. ayette “onların soyundan gelenler” olarak çevrilmiştir) terimi ile ilgili olarak bkz. yukarıdaki not 111. Yukarıdaki sözlerd... Devamı..

Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub’un ve torunlarının, Yahudi yahut Hıristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? De ki: “Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı? Allah’tan gelen bir bilgiyi gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınıza karşı asla duyarsız değildir.” 3/65, 47/14, 2/159…162

Yoksa siz “İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onların neslinden gelenler Yahudi ya da Hıristiyan’dılar” mı demek istiyorsunuz?[²⁷⁴] Söyle onlara: Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?! Kendisine Allah’tan gelen bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir?[²⁷⁵] Ama Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.”

[274] Zımnen: Tüm nebiler müslümandır. Yedi kıraat imamından üçü yekûlûne okumuşlardır. Bu durumda anlam şöyle olur: “..demek istiyorlar?” Taberî’nin ... Devamı..

Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size aittir; ancak biz O'na gönülden bağlananlarız. Yoksa siz; (bizimle mücadele etmek için) İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının, yahudi yahut hıristiyan olduğunu mu iddia ediyorsunuz? (Ey Muhammed) de ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah'tan gelen bir şahitliği (insanlardan) gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah sizin yaptıklarınızdan elbette gafil değildir.

(Onlar Tevrat'ta, hak dinin İslam, Hz. Muhammed’in de Allah’ın resulü olduğuna ait müjdeleri ve İbrahim’in İsmail’in, İshak’ın, Yakub’un ve torunların... Devamı..

Yoksa siz, "İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yakuboğulları da yahudi, ya da hıristiyan idiler" mi diyorsunuz? De ki: "Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?" Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Yoksa diyor musunuz ki şüphe yok İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Esbat, Yehûd veya Nasara idiler. De ki: «Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Daha zalim kim vardır Allah tarafından nezdinde bulunan şehâdeti gizleyenden?» Allah Teâlâ sizin yaptıklarınızdan gâfil değildir.

Yoksa Siz İbrâhim, İsmâil, İshak ve Yâkub'un ve onun evlatlarının Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bileceksiniz yoksa Allah mı? Allah'ın, kitabı vasıtasıyla kendisine ulaştırdığı hakikati gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. [3, 67]

Yahudilik özel âyinleri ve düzenlemeleri ile M.Ö. dördüncü asırda şekillenmiştir. Hıristiyanlık Hz. Îsâ’nın dünyadan ayrılıp göğe yükseltilmesinden ço... Devamı..

Yoksa siz, İbrahim, İsma'il, İshak, Ya'kub ve sıbt(torun kabile)lerin, yahudi, yahut hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?" Allah tarafından bildiği bir (gerçeğin) tanıklığını gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

(Ey Ehl-i Kitâb) Yoksa İbrâhîm ve İsmâ'îl ve İshâk ve Ya'kûb ve Esbât [³] yahûdî ve nasrânî idiler mi dirsiniz? (Yâ Muhammed) onlara di ki: (Onların ne dînde olduklarını) siz mi, yoksa Allâh mı daha eyi bilir? Allâh tarafından 'indlerinde bulunan şehâdeti ketm idenlerden daha zâlim kim vardır [¹] Allâh onların işledikleri şeylerden gâfil değildir.

[3] Esbât Ya'kûb 'aleyhisselâmın oniki oğlunun lakabıdır. Her biri bir sebt'dir. Cümlesi peygamber idiler. Bunlardan her birin evlâd ve ahfâdından ve ... Devamı..

Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: “Siz mi iyi bilirsiniz, Allah mı?” Allah’ın, kendisine gösterdiği bir gerçeği gizleyenden daha kötü kim olabilir? Yaptığınız hiçbir şey, Allah’a gizli kalmaz.

Yoksa siz, İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve torunlarının, Yahudi yahut Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? (onlara) de ki:-Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah'tan gelen bir şahitliği yanında gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

Yoksa, “İbrahim, İsmail, İshak ve Yakub ile torunları Yahudi veya Hıristiyandı” mı diyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı? Kendisine Allah'tan gelmiş bir delili saklayandan daha zalim kim vardır? Allah sizin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir.

Yoksa siz, "İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunları Yahudi yahut Hıristiyanlardı" mı diyorsunuz? Söyle onlara: "Siz mi daha bilgilisiniz yoksa Allah mı?" Allah'tan kendine ulaşmış bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim vardır! Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.

eydür misiz: “bayıķ ibrāhįm daħı ismā'il daħı isḥāķ daħı ya'ķub daħı ya'ķub oġlanları; oldılar cuḥūdlar daħı naśrāniler.”? eyit: “siz mi bilürireksiz, yā Tañrı? daħı kim žālimıraķdur andan kim, gizledi! ŧanuķlıgı kim ķatındayıdı, Tañrı’dan? daħı degül Tañrı ġāfil, andañ işlerler.”

Bunlar eydürler mi ki İbrāhīm daḫı İsmā‘īl daḫı daḫı İsḥāḳ ve Ya‘ḳūbdaḫı Ya‘ḳūb oġlanları Yehūdīler‐idi mi? dirler, yā Naṣrānīler‐idi mi? dirler.Eyit yā Muḥammed: Siz mi yaḫşı bilürsiz yā Tañrı Ta‘ālā mı yaḫşı bilür? Daḫıkim ẓālimraḳdur ol kişiden kim gizledi kendü ḳatındaġı ṭanuḳluġı TañrıTa‘ālādan. Tañrı Ta‘ālā ḫod ġāfil degüldür anlar işlegen işlerden.

Yoxsa siz İbrahimin, İshaqın, Yə’qubun və onun övladının (nəslinin) yəhudi və ya xaçpərəst olduqlarını iddia edirsiniz? Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir.

Or say ye that Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the tribes were Jews or Christians? Say: Do ye know best, or doth Allah? And who is more unjust than he who hideth a testimony which he hath received from Allah? Allah is not unaware of what ye do.

Or(138) do ye say that Abraham, Isma´il Isaac, Jacob and the Tribes were Jews or Christians? Say: Do ye know better than Allah. Ah! who is more unjust than those who conceal the testimony they have from Allah. but Allah is not unmindful of what ye do!

138 The alternative is with the question in the last verse. Do you dispute with us although we worship the same God as you and claim that ours is the ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.