16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 136. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kûlû âmennâ bi(A)llâhi vemâ unzile ileynâ vemâ unzile ilâ ibrâhîme ve-ismâ’île ve-ishâka veya’kûbe vel-esbâti vemâ ûtiye mûsâ ve’îsâ vemâ ûtiye-nnebiyyûne min rabbihim lâ nuferriku beyne ehadin minhum venahnu lehu muslimûn(e)

Deyin ki: Allah'a, bize indirilen kitaba, İbrahim'e İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, Yakup'un oğullarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık, onların hiçbirini öbüründen ayırt etmeyiz ve biz, Allah'a teslim olanlarız.

Hanif sözü, bâtıl dinlerden gerçek dine daha mail, doğru, düz anlamlarına gelir. Yahûdilikten ve Hıristiyanlıktan meyledip doğruyu kabul ettikleri cih... Devamı..

Deyin ki: "Biz Allah’a; bize indirilene (Kur’an-ı Kerim’e), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen ile, bütün peygamberlere Rabblerinden kendilerine verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O’na teslim olmuş kimseleriz."

De ki: Biz Allah'a inanırız ve bize gönderilene ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onların soyundan gelenlere, Musa'ya, İsa'ya ve Rableri tarafından görevlendirilen diğer tüm peygamberlere iman ederiz. Onların arasında hiçbir ayırım yapmayız. Biz Allah'a teslim olmuş müslümanlarız.

“Allah'a, bize indirilenlere, İbrâhim'e, İsmâil'e, İshak'a, Yâkub'a, torunlarına indirilenlere, Mûsâ'nın ve İsa'nın uygulamakla sorumlu tutulduğu emir ve hükümlere, verilen mûcizelere, Rableri tarafından bütün peygamberlerin uygulamakla sorumlu tutulduğu emir ve hükümlere, verilen mûcizelere iman ettik. Onlardan hiçbirinin arasında fark gözetmiyoruz. Biz sadece Allaha boyun eğen, hükmüne razı olarak İslâm'ı yaşayan müslümanlarız." deyin.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/285; 4/150.

"Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Ya'kub'a onların soylarından gelen diğer peygamberlere indirilene; Musa'ya ve İsa'ya verilene ve bütün peygamberlere Rableri katından verilenlere iman ettik. Onların aralarında bir ayırım yapmayız. Biz O'na (Allah'a) teslim olanlarız" deyin.

Deyin ki: 'Biz Allah'a; bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiç birini diğerlerinden ayırdetmeyiz ve biz O'na teslim olmuşlarız.'

Ey müminler, Yahûdi ve Hristiyanların sizi kendi dinlerine dâvetlerine karşı şöyle deyin: “ Biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an'a, İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve torunlarına indirilenlere, Mûsâ'ya, Îsa'ya verilenlere (kitablara) ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen kitablara iman ettik. Onların hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz, ancak Allah'a boyun eğen müslimleriz.”

“Biz Allah’a, bize inen ile İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına inen (vahiylere,) Musa ve İsaya verilen (kitaplara,) peygamberlerin Rableri katından aldıkları haberlere inandık. Peygamberler arasında ayrım yapmayız. Biz, Allah’a teslim olanlarız” deyin.

“Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrâhim, İsmail, İshak, Yakub ve onların torunlarına indirilene; Mûsâ ve İsâ'ya verilenlere, Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbirisinin arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk” deyiniz.

Bizler Allaha, Allahın bizlere gönderdiğine: «İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, Yakup oğullarına, Musa'ya, İsa'ya gelmiş olana, Tanrıları katından peygamberlere gelenlere inanmışız, biz bunların içinden hiçbirini ayırt etmeyiz, bunlara inanan İslâmız» deyin

(Ey mü'minler!) Siz şöyle deyin: “Biz; Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve torunlarına indirilmiş olanlara; Musa'ya, İsa'ya verilenlere, nebilere Rableri tarafından verilmiş olanlara iman ettik. Onların hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ancak O'na teslim olan (Müslüman)larız.” 

Bkz. 2/253, 285, 3/84 17/55 ve dipnotuKronolojik sıralamaya göre nebilerin adlarını veren, mealen aktardığımız bu ayetten açıkça anlaşılmaktadır ki; n... Devamı..

Diyiniz ki "Biz Allâh’a ve bize gönderdiği İbrâhîm İsmâ’îl ve İshak’a ve esbâta [1] inanırız, Mûsâ ve İsa’ya ve diğer enbiyâya inzâl iylediği kitâblara îmân ideriz ve beynlerinde hiç bir fark görmeyiz ve Allâh’a teslîm-i nefs ideriz."

[1] Ya’kûb aleyhisselâmın 12 oğlına esbât dinilür

"Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene, onları birbirinden ayırt etmeyerek inandık, biz O'na teslim olanlarız" deyin.

Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab’lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.”

“Biz Allah’a ve bize indirilene; kezâ İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb ve torunlarına indirilenlere; yine Mûsâ ve Îsâ’ya verilenlere ve bütün peygamberlere rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayırım yapmayız; biz O’na teslim olmuşuzdur” deyin.

«Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve esbâta indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk» deyin.

 Esbât, torunlar demektir. Burada Hz. Ya’kub’un on iki evlâdından torunları kasdedilmiştir.

"ALLAH'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilene ve tüm peygamberlere Rab'leri tarafından verilenlere inandık. Onların hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Biz sadece O'na teslim olanlarız," deyiniz.

Bak 2:285.

Deyiniz ki, "Biz, Allah'a iman ettik ve bize ne indirildiyse İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve torunlarına ne indirildiyse, Musa'ya ve İsa'ya ne indirildiyse ve bütün peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz ve biz ancak O'na boyun eğen müslümanlarız."

ve deyin ki biz Allaha iyman ettiğimiz gibi bize ne indirildiyse, İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakuba ve Esbata ne indirildise, Musaya ve İsaya ne verildiyse ve bütün Pegyamberlere rablarından olarak ne verildiyse hepsine iyman ettik, onun Resullerinden birinin arasını ayırmayız ve biz ancak onun için boyun eğen müslimleriz

(Ey mü’minler! Siz de o ehl-i kitap kâfirlerine) deyin ki: “Biz Allah’a, bize gönderilene (Kur’ân’a), İbrâhîm, İsmâil, İshâk, Ya‘kûb ve torunlarına gönderilen (sahîfelere) Mûsâ ve Îsâ’ya verilen (Tevrât ve İncîl’in tahrif edilmemiş aslı) ile diğer peygamberlere Rablerinden verilene îmân ettik. Onlardan hiçbirini (inkâr etmez, hak peygamber oldukları hususunda, birini) bir diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O’na teslim olmuş kimseleriz.”

Deyin ki: “Biz; Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve onların soyundan gelenlere indirilene; Musa'ya, İsa'ya ve diğer nebilere Rabb'lerinden verilenlere, iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Ve biz O'na teslim olanlardanız.”

(Ey mü'minler) deyin ki: «Biz Allaha, bize indirilene (Kur'ân-ı Kerîme), İbrâhîme, İsmâîle, İshaka, Yakuba ve torunlarına (esbaata) indirilenlere, Musâya, İsâye verilenlere ve (bütün) peygamberlere Rableri katından verilen (Kitâb ve âyetler) e îman etdik. Onlardan hiçbirini (kimine inanmak, kimini inkâretmek suretiyle) diğerinden ayırd etmeyiz. Biz (Allaha) teslîm olmuş (müslümanlar) ız».

“(Biz) Allah'a, bize indirilene, İbrâhîm'e, İsmâîl'e, İshâk'a, Ya'kub'a ve (onun)torunlar(ın)a indirilenlere, Mûsâ'ya ve Îsâ'ya verilenlere ve Rableri tarafından (diğer)peygamberlere verilenlere îmân ettik. Onlardan hiçbirinin arasında (Allah'ın birer peygamberi olmaları cihetiyle) ayırım yapmayız. Çünki biz, O'na teslîm olan kimseleriz” deyin!

(Ey inananlar,) Deyin ki: ’’Biz (yalnız) Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına indirilenlere, Musa’ya, İsa’ya ve (bütün) peygamberlere Rablerinden verilene inandık, hiçbirini öbüründen ayırt etmeyiz ve biz, yalnız ona (Allah’a) teslim olanlarız.’’ (Müslümanız.)

“Biz Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a ve torunlarına indirilenlere, Musa ya, İsa ya ve nebîlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Asla onlardan hiç birini, diğerlerine tercih ederek aralarını ayırmayız. Biz Allah’a teslim olanlardanız” deyin.

Deyiniz ki: « Biz Allah’a, bize bildirilmiş olan Kur’an’a, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a, oymaklarına bildirilmiş olanlara, Musa’ya, İsa’ya verilmiş olanlara, peygamberlere calablarından verilmiş olanlara inandık. Bunları birbirinden ayrı tutmayız. Bizler kendimizi Allah’a verenleriz.

Deyiniz ki biz Allah/a, bizlere inzal olunan Kitaba; İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Esbat/a [³] inzal olunanlara; Rabbileri tarafından Musa ve İsa/ya verilenlere, enbiyaya verilenlere iman ettik; onları biri birinden ayırt etmeyiz. Biz yalnız O/na münkadız.

[3] Yakub Aleyhisselâm'ın hafitlerini.

Deyiniz ki: “Biz Allah’a ve bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onların torunlarına indirilenlere, Musa ve İsa ile diğer peygamberlere Rablerinden verilmiş (kitaplara) inandık. Biz onların arasında herhangi bir ayırım yapmayız. Biz kendini Allah’a teslim etmiş olanlarız.”⁹¹

91 Krş. Âl-i İmrân, 3/84

“Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve Rableri tarafından peygamberlere verilene, onları birbirinden ayırt etmeksizin iman ettik, biz O'na teslim olanlarız” deyin.

O hâlde, Ey İslâm dâvetçileri, şu evrensel hakîkati tüm insanlığa ilan ederek deyin ki:
“Bizler Allah’a, yani O’nun rab ve ilah olduğuna iman ettiğimiz gibi, bize gönderilenKur’an ayetlerine; İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve sonraki nesillere gönderilen vahiylere, ayrıca Mûsâ’ya ve İsa’ya verilen Kitap ve mûcizelere; kısacası, Rableri tarafından Peygamberlere gönderilen bütün vahiylere inanır, aralarında hiçbir ayrım gözetmeyiz. Hepsinin aynı kaynaktan geldiğini ve aynı mesajı taşıdığını bilir, içlerinden hiçbirini inkâr etmeyiz. Çünkü biz, yalnızca Allah’a kulluk eden ve O’nun bütün emirlerine boyun eğen kimseleriz, yani Müslümanlarız.”

Deyin ki: -“Allah’a inandık. Bize indirilmiş olanlara da; İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Ya’kub’a ve Torunlar’a indirilmiş olanlara da; Musa’ya ve İsa’ya verilmiş olanlara da; rabb’lerinden Nebiyyler’e verilmiş olanlara da (inandık)! Onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Biz sadece O’na teslim olmuşlarız / müslümanlarız”.

Onlara deyiniz ki: " Biz, Allah'a inanırız, bize indirilene de inanırız; İbrahim, İsmail, İshak, Yakûp ve torunlarına indirilene de. Ayrıca, Rableri tarafından Musa'ya, İsa'ya ve diğer nebilere gönderilenlere, hem de aralarında hiç fark gözetmeden, inanıyoruz. Biz Allah'a gönülden bağlıyız " deyin.

"Biz Allah’a, bize gönderilen Kur’an’a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakupoğulları’na gönderilen kitaba, Mûsâ’ya, İsa’ya gönderilen kitaba, bütün Nebilere gönderilen vahiylere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz esastan, asıldan, Allah’a teslim olan; Allah’ın Resullerinin tümüne inanan, Allah’tan gelen vahiylerin tümünü kabul edenleriz. Bizim yolumuz dünyada insanlığın başlangıcından itibaren hep Allah’ın yoludur. Biz her zaman Allah’ın yasalarına göre yaşamayı ilke edinen, asla insanların yasalarına uymayan kimseleriz."

(Onlara) şöyle deyin: “Biz Allah’a, bize indirilene; İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a ve (onların) torunlar(ın)a indirilene; Rableri tarafından Musa’ya ve İsa’ya verilenlere, (ayrıca) diğer peygamberlere verilenlere inandık. Onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeyiz. [*] Biz yalnızca O’na (Allah’a) teslim olanlarız.” [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:285; Âl-i İmrân 3:84; Nisâ 4:152.,Benzer mesaj: Âl-i İmrân 3:84.

(Ey Muhammed!) Onlara: “Biz, Allah’a, bize indirilen (kitaba), İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, onun torunlarına indirilene, Mûsa’ya, İsa’ya ve tüm Peygamberlere Rableri tarafından indirilen (tüm kitaplara) inandık. Biz, onların arasında hiçbir fark gözetmeyiz. Zîrâ O (Allah’a) gerçekten îman edenler, sadece bizleriz” de.¹

1 Bu ayet, Kur’an dışındaki hak kitapların asıllarına, yani peygamberlere Rableri tarafından indirilenlerine dikkat çekmektedir. Buna göre, Yahudi ve ... Devamı..

Deyin ki: “Biz Allah’a inanırız; ve bize indirilene; ve İbrahim’e, İsmail’e, İshâk’a, Yakub’a ve onların soyundan gelenlere ¹¹¹ indirilene; ve Musa’ya, İsa’ya ve Rableri tarafından [diğer] tüm peygamberlere tevdî edilmiş olana [inanırız]; onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. ¹¹² Ve biz O’na teslim olanlarız.”

111 Lafzen, “torunlarına” (el-esbât, tekili sibt) -Kur’an’da öncelikle Hz. İbrahim’in, Hz. İshâk’ın ve Hz. Yakub’un yakın soylarını ve dolayısıyla, bu... Devamı..

Ve deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına indirilenlere, Musa’ya, İsa’ya verilenlere ve nebilerine Rableri katından indirilenlere iman ettik. Bunlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Biz Müslüman olmuş olanlarız. 2/285, 3/84

Deyiniz ki: “Biz Allah’a inanırız; bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve onların (iman) soyundan gelen (nebilere) indirilenlere; Musa’ya ve İsa’ya verilenlere; yani[²⁶⁷] tüm nebilere Rablerinden verilenlere inanırız; onları birbirinden asla ayırt etmeyiz: zira biz sadece O’na teslim olanlarız.[²⁶⁸]

[267] Vav’ın tefsiriyye vurgusuyla. [268] Zımnen: Ey bizi kendilerine çağıranlar, biz sizin bu çağrınıza karşılık sizi kendimize çağırmıyoruz. Biz ... Devamı..

(Ey iman edenler siz de onlara) "Biz, Allah'a ve bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini (kimine inanmak, kimini inkar etmek suretiyle) diğerinden ayırt etmeyiz! Biz ancak Allah'a teslim olmuş kullarız'' deyiniz.

(İşte İslam ümmeti, böylesine geniş ve bütün dinleri içine alan en mükemmel bir din ve muhteşem bir topluluktur. Oysa Yahudiler Hz. İsa’yı inkar ettil... Devamı..

Deyin ki: "Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, ishak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer Nebilere Rab’lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona (Allah’a) teslim olmuş kimseleriz. "

Deyiniz ki, «Biz, Allah'a ve bize inzal olunana ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbât'a inzal edilmiş olana ve Mûsa ile İsâ'ya verilene ve peygamberlere Rabbileri cânibinden verilmiş olan şeylere imân ettik, biz onlardan hiçbirisinin arasını ayırmayız ve biz O'na (Allah-ü Azîmüşşan'a) hâlisâne münkad kimseleriz.»

Deyiniz ki: “Biz Allah'a, bize indirilen Kur'ân'a, Keza İbrâhim'e, İsmâil'e, İshak'a, Yâkub'a ve onun torunlarına indirilene Ve yine Mûsâ'ya, Îsâ'ya, Hülasa bütün peygamberlere Rab'leri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnız O'na teslim olan Müslümanlarız. ” [4, 150; 2, 285] {KM, Tekvin 56 ve 59. bölümler; Yuşa 3, 12}

Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsma'il'e, İshak'a, Ya'kub'a ve sıbt(torun kabile)lere indirilene, Musa ve Îsa'ya verilene ve (diğer) peygamberlere Rabbleri tarafından verilene inandık, onlar arasında bir ayırım yapmayız, biz Allah'a teslim olanlarız. deyin.

(Ey mü'minler) Biz, Allâh'a, bize indirilen Kur'ân'a ve İbrâhîm'e, İsmâ'îl'e Ya'kûb'a ve evlâd-ı Ya'kûb'a indirilen şeylere ve Mûsâ ve İsa'ya virilene ve bütün enbiyâya rableri tarafından gönderilen kitâb, suhuf ve dînlere îmân itdik, onlardan (peygamberlerden) birini diğerinden tefrîk itmeyiz ve biz Allâh Te'âlâya hâlis ve muhlis olarak teslîm-i mevcûdiyet itmişleriz diyiniz.[¹]

[1] Cenâb-ı Hak bu âyet-i kerîme ile Yehûd ve Nasârâ'ya virilecek cevâbı itmâm ve mü'minlere tarîk-i îmân ta'lîm buyurmuşdur. Ebû Hureyre'den mervîdi... Devamı..

Siz şöyle söyleyin: “Biz Allah’a inanıp güvendik; bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına indirilene, Musa’ya ve İsa’ya verilene, Sahipleri (Rableri) tarafından Nebîlere ne verilmişse hepsine inandık. Hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz Allah’a teslim olmuş kimseleriz.”

Ve deyin ki:-Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, Yakub'a, İshak'a ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve peygamberlere Rab'leri katından verilenlere iman ettik. Bunlardan hiç biri arasında ayırım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız.

Siz şöyle deyin: Biz Allah'a da, bize indirilene de; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene de; Musa'ya ve İsa'ya verilene de; Rablerinden bütün peygamberlere verilene de iman ettik. Biz onların hiçbirini ayrı tutmayız. Biz ancak Allah'a teslim olmuşuzdur.

Şöyle deyin: "Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onun torunlarına indirilene, Mûsa'ya ve İsa'ya verilene ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız O'na/Allah'a teslim olanlarız."

eyidüñ: “imān getürdük Tañrı’ya daħı aña kim indürinildi bizüm dapa; daħı aña kim indürinildi ibrāhįm’e, daħı ismā'įl’e daħı įsḥāķ'a, daħı ya'ķub’a, daħı ya'ķub oġlanlarına; daħı aña kim virinilü mūsā’ya daħı 'įsā’ya; daħı aña kim virinildi peyġamberlere çalabı’larından. farķ eylemezüz [11a] birisi arasında anlaruñ; daħı biz aña boyun viricilerüz.”

Eyidüñüz: Biz īmān getürdük Tañrınuñ birligine daḫı bize inen kitāba kiḲur’āndur, Daḫı İbrāhīme inen ṣuḥuflara daḫı İsmā‘īle inene, İsḥāḳ(a)inen ṣuḥuflara, Ya‘ḳūba daḫı inen ṣuḥuflara, Ya‘ḳūb oġlanlarına inene, daḫıMūsāya virilen kitāba, ‘Īsāya virilen kitāba, peyġamberlere daḫı inen kitāba. Tañrı Ta‘ālādan ayırmaz‐biz peyġamberler ortasında. Daḫı biz TañrıTa‘ālāya muṭī‘ olduḳ diñüz.

(Ey mö’minlər, yəhudi və xaçpərəstlərin sizi öz dinlərinə də’vət etmələrinə cavab olaraq) belə deyin: “Biz Allaha, bizə nazil olana (Qur’ana), İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yə’quba və onun övladına (əl-əsbat) göndərilənlərə, Musaya və İsaya verilənlərə, Rəbbi tərəfindən (bütün) peyğəmbərlərə verilən şeylərə (mö’cüzələrə) inanmışıq. Onlardan heç birini digərindən ayırmırıq. Biz ancaq Allaha boyun əyən müsəlmanlarıq!”

Say (O Muslims): We believe in Allah and that which is revealed unto Us and that which was revealed unto Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob. and the tribes, and that which Moses and Jesus received, add that which the Prophets received from their Lord. We make no distinction between any of them, and unto Him we have surrendered.

Say ye: "We believe in Allah, and the revelation given to us, and to Abraham, Isma´il, Isaac, Jacob, and the Tribes, and that given to Moses and Jesus, and that given to (all) prophets from their Lord: We make no difference between one and another of them: And we bow to Allah (in Islam)(135)."

135 Here we have the Creed of Islam: to believe in (1) the One Universal God, (2) the Message to us through Muhammad and the Signs (ayat) as interpret... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.