4 Aralık 2022 - 10 Cemaziye'l-Evvel 1444 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 135. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve kâlû kûnû hûden ev nasârâ tehtedû(k) kul bel millete ibrâhîme hanîfâ(en)(s) vemâ kâne mine-lmuşrikîn(e)

Yahudi, yahut Nasrani olun da doğru yolu bulun dediler. De ki: Hayır, küfürden, şirkten uzak ve temiz olan İbrahim'in dinindeyiz. O, hiçbir zaman şirk koşanlardan olmadı.

(Ehl-i Kitaptan:) “Yahudi ve Hristiyan olun (hukukta ve ahlâkta Haçlı Batı’ya uyun) ki Hakk yolu bulasınız ve kurtulasınız” diye teklif edenlere söyle ki: “Hayır biz dosdoğru İbrahim dinine ve milletine tâbiyiz. (Millet-i İbrahim’iz. Çünkü) O (sizin gibi) müşriklerden değildi.”

“Yahudiler; yada Hıristiyanlar; Yahudi veya Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” derler. De ki: Hayır, bizimki İbrahim'in inanç sistemidir ki, gerçeklere uymayan herşeyden yüz çevirir ve Allah'tan başkasına ilahlık tanımaz.

Yahudiler ve hristiyanlar:
“Yahudi ya da hristiyan olunuz ki, doğru, hak yolu bulmuş olasınız" dediler. Sen de:
“Hayır, Hanif olan, Hakka ve tevhide yönelik İbrâhim'in dininde, İslâm dininde birleşelim. Hiçbir zaman o, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşan, gizli şirk yaşayan, başka otoriteler de kabul eden müşriklerden, putperestlerden olmadı" de.

(Kitap ehli) "yahudi veya hıristiyan olun doğru yolu bulursunuz" dediler. [24] De ki: "Aksine, biz ancak İbrahim'in dini olan dosdoğru dine uyarız. O, ortak koşanlardan değildi."

135.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre İbnu Suriya, Resulullah (a.s.)`a: "Doğru yol bizim üzerinde olduğumuz yoldan... Devamı..

Dediler ki: 'Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz.' De ki: 'Hayır, (doğru yol) Hanif (muvahhid) olan İbrahim'in dini(dir); O müşriklerden değildi.'

Yahûdî ve Hristiyanlar, Müslümanlara şöyle dediler: “- Bizim dinimize girip Yahûdi veya Hristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız.” Habibim sen de ki “- Hayır, biz hak yol üzere bulunan Hazreti İbrahim'in dinindeyiz. O, hiç bir zaman müşriklerden (Allah'a ortak koşanlardan) olmadı.”

“Yahudi ve Hıristiyan olun, doğru yolu bulursunuz?” dediler. Sen de ki: “Hayır, dosdoğru İbrahimin dinine uyarız. O (ne Yahudi, ne Hıristiyan) ne de müşrik idi.”

Yahudiler ve Hıristiyanlar, Müslümanlara şöyle dediler: “Doğru yolu bulmanız için Yahudi ya da Hıristiyan olunuz.” De ki: “Hayır! Biz, Hanif olan İbrâhim'in yoluna uyarız. O, müşriklerden değildi.”

Onlar derler ki : «Ya Yahudi olunuz, ya da Hıristiyan, doğru yolu bulursunuz», sen de diyesin ki: «Doğru yol, İslâm olan İbrahim'in yoludur», İbrahim eş koşanlardan değildir

Onlar: “Yahudi ve Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız.” derler. De ki: “Doğrusu, biz batıl dinlerden uzaklaşıp Hakk'a yönelen İbrahim'in Hanif dini üzereyiz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.”

Buradaki “Hanif” ifadesi; Hz. İbrahim ve milleti için kullanılmakla beraber İslam öncesinde günahtan, dünyevî zevklerden ve bütün şüpheli inançlardan,... Devamı..

"Size Yahûdî veyâ Hristiyan olunuz doğrı yolda bulunursınız" diyorlar. Cevâb viriniz ki biz mü’min-i hakîki olan ve müşrik olmıyan İbrâhîm’in dinindeniz.

"Yahudi veya Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız" dediler. "Doğruya yönelmiş olan ve Allah'a eş koşanlardan olmayan İbrahim'in dinine uyarız" de.

(Yahudiler) “Yahudi olun ve (Hıristiyanlar da) "Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” dediler. De ki: “Hayır, hakka yönelen İbrahim’in dinine uyarız. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.”

Onlar, “Yahudi veya hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” dediler. Sen de şöyle de: “Hayır! Biz, Hanîf olan İbrâhim’in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi.”

(Yahudiler ve hıristiyanlar müslümanlara:) Yahudi ya da hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız, dediler. De ki: Hayır! Biz, hanîf olan İbrahim'in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi.

 Hanîf, her türlü batıl dinden uzak durup, yalnızca hak dine yönelen kişi demektir.

"Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız," dediler. De ki: "Hayır, biz İbrahim'in tektanrıcı dinine uyarız. O, ortak koşanlardan olmadı."

İslam, bir özel isim değildir. Adem'den itibaren tüm elçiler ve inananlar, kendilerini tanımlamak için, islam ve müslüman kelimelerinin kendi dillerin... Devamı..

Bir de: "yahudi veya hıristiyan olunuz ki, hidayet bulasınız." dediler. Sen onlara de ki: "Hayır! Hanif olarak hakka tapan İbrahim'in dinine (uyarız) ki, o hiçbir zaman müşriklerden olmadı."

Bir de Yehud veya Nasara olun ki hidayet bulasınız dediler, de ki: hayır, hakperest hanif olarak İbrahim milleti ki o hiç bir zaman müşriklerden olmadı

Onlar, “Yahudi ve Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız.” dediler. De ki: “Hayır; biz, hiçbir zaman müşrik olmayan, hanif¹ olan İbrahim'in milletindeniz.²

1- Şirk koşmaksızın Allah\a yönelmiş olan. 2- İbrahim ümmetinin yaşam biçimini, o toplumun uygarlığını benimseyenlerdeniz.

(Yahudî ve Hıristiyanlar Müslümanlara:) «Yahudî veya Nasraanî olun ki doğru yolu bulasınız» dediler. De ki (Habîbim): «Hayır, (biz) muvahhid (Allah'ı bir tanıyarak ve müslim) olarak İbrâhîmin dîni (n deyiz). O, Allaha eş tutanlardan değildi».

(Onlar:) “Yahudi veya hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız!” dediler. (Ey Resûlüm!) De ki: “Hayır! (Biz) Hanîf(1) (hakka yönelmiş) olan İbrâhîm'in dînine (tâbi' oluruz). Çünki (o, sizin gibi) müşriklerden değildi.”

(1)Hanîf, İslâmiyet’ten evvel, Allah’ın bir olduğuna îmân edip İbrâhîm (as)’ın dînine tâbi‘ olanlara verilen bir isim ve sıfattır. Eğriliği bırakıp do... Devamı..

“Yahudi veya Hıristiyan olun ki, doğru yola giresiniz” dediler. Hayır hayır! “Biz doğruları araştıran İbrahim’in izindeyiz” deyin. İbrahim müşriklerden değildi.

Yahudi olmalısınız, ya da hırıstiyan olmalısınız ki doğru yolu tutmuş olasınız» diyorlar. Onlara de ki: « Yok, biz İbrahim’in dinindeniz. O İbrahim ki Allah’ı birleyici idi, Allah’a eş de koşmadı.»

Onlar «Yahudi veya Nasrani olun ki hidayet bulasınız» [¹] dediler. Sen onlara de ki «— hayır, biz müvehhit, pâk olan İbrahim dinine tâbiiz [²]. İbrahim müşriklerden de değildir».

[1] Müslümanlara, Yahudiler Yahudi olun, Nasraniler Nasrani olun dediler.[2] Yahut «hayır hidayet İbrahim'in dinidir» demektir.

Onlar, “Yahudi veya Hırıstiyan olun ki doğru yolu bulasınız” derler. De ki: “Bilakis, (biz) dosdoğru inanç sahibi [hanif]⁹⁰ İbrahim’in dinine (uyarız). O, asla Allah’a şirk koşanlardan [müşrikîn] değildi.”

90 Hanîf kelimesi, haksızlığa, zulme ve şirke başkaldırandır. Hz. İbrâhim bunu yaparak tevhid dininin sembolü oldu. Kelime bu anlamda tevhide/ dosdoğr... Devamı..

“Yahudi veya Hıristiyan olun ki hidayeti bulasınız” dediler. De ki: “Biz, hanif olan İbrahim'in dinine uyarız ve o asla şirk koşanlardan değildi.”

(Hanif, başka yollardan yüz çevirip münhasıran tek bir yöne, yani Allah’a yönelen kimse demektir.)

Peygamberlerin getirmiş olduğu hak dini zamanla bozup değiştirerek Yahudilik, Hıristiyanlık adı altında bâtıl inanç sistemleri oluşturanlar, “Yahudi veya Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız!” dediler. Yani Yahudiler Yahudiliğin, Hıristiyanlar da Hıristiyanlığın doğru yol olduğunu ve kendilerinin sahip olduğu inanç sistemini kabul etmedikçe, hiç kimsenin cennete giremeyeceğini iddia ettiler. Ne var ki, Yahudilik dedikleri, Hz. Musa’nın tebliğ ettiği dinin, zamanla bozulup değiştirilmiş şeklinden başka bir şey değildi. Aynı şekilde Hıristiyanlık da, Hz. İsa’nın getirdiği şekliyle kalmamış, yüzlerce hurâfe eklenerek özünden uzaklaştırılmış ve tanınmaz hâle getirilmişti. Dolayısıyla, Yahudiler de, Hıristiyanlar da, insanları Allah’ın dinine değil, kendi uydurdukları bidat ve hurâfelere davet ediyorlar. Ey Müslüman, onlara de ki:
“Hayır! Biz, uydurmuş olduğunuz hurâfeler yığınına değil, sizin de örnek ve önder kabul ettiğiniz İbrahim Peygamber başta olmak üzere, bütün Peygamberlerininsanlığa getirdikleri ve yalnızca Allah’a kulluk esasına dayanan o mükemmel inanç sistemine, hanif dinine uyarız! Eğer İbrahim’in izinden yürüdüğünüzü iddia ediyorsanız, siz de hak dine boyun eğmelisiniz, şirkten ve inkârdan uzak durmalısınız. Çünkü İbrahim, hiçbir zaman Allah’a ortak koşmamıştı. Yani o, sizin bugün ‘dinin temel esasları’ saydığınız bâtıl inançları asla benimsememişti. Örneğin, Allah’a oğul isnat etmemiş, Peygamberleri ve salih insanları tanrılaştırmamış, Allah’ın herhangi bir kitabını veya elçisini asla inkâr etmemişti.

Bir de: -“Yahudî veya nasrâniy / hristiyan olun ki doğru yola erişesiniz!” dediler.
De ki: -“Evet! İbrahim’in hanîf milleti olmak üzere!
O Müşrikler’den değildi”.

Bazıları: " Yahudi ya da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız " diyorlarmış. Sen de kendilerini: " Yoo! İbrahim'in su gibi saf dinine " diyerek düzeltiver. Çünkü İbrahim asla aratanrıcı olmadı.

Yahudiler "Yahudi olun!", Hıristiyanlar da "Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız." dediler. De ki: "Hayır! Hakka yönelen İbrahim’in uyduğu, Allah’ın barış esenlik huzur dini olan İslam’a uyarız! İbrahim Allah’a ortak koşup, Allah’ın yasama, yönetme, yargılama, cezalandırma yetkisini Allah’tan başkalarına verenlerden değildi."

(Kitap ehli olanlar:) “Yahudi veya hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız.” demişlerdi. De ki: “Hayır! (Biz), [hanîf] (Allah’ı birleyen) olarak İbrahim’in milletine (dinine uyarız). [*] O, müşriklerden değildi.”

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:95; Nisâ 4:125; En‘âm 6:79, 161; Nahl 16:123; Hacc 22:78.

Onlar size: “Yahûdî veya Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız.” dediler. (Ey Muhammed!) Sen onlara: “(Asla böyle değil) bilakis biz, Hakk’a yönelen ve asla müşriklerden olmayan İbrahim’in dosdoğru dinine¹ uyarız.” de.

1 Yani; İbrahim (a.s)’ın diğer dinleri terk eden, tek Allah’a inanmayı esas alan, Kur’an’ın ifâdesiyle İslâm dinine... Bu ve benzeri âyetlere göre; İb... Devamı..

ONLAR: “Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” derler. De ki: “Hayır, [bizimki,] bâtıl olan her şeyden yüz çeviren ¹¹⁰ ve Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıranlardan olmayan İbrahim’in inanç sistemi(dir).”

110 Hanîf ifadesi, lafzî olarak “(doğru bir yöne veya hedefe) yöneldi” anlamındaki hanefe fiilinden türetilmiştir (karş. Lane II, 658). İslam öncesind... Devamı..

Ve onlar dediler ki: “Yahudi veya Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız.” Sen de de ki: “Hayır, Hanif olan ve müşriklerden olmayan İbrahim’in inanç sistemine uyarsanız doğru yolu bulursunuz.” 16/123, 3/95

ONLAR dediler ki: “Yahudileşin ya da Hıristiyanlaşın ki doğru yolu bulasınız!”[²⁶⁶] De ki: “Hayır, biz dosdoğru yol üzere bulunan İbrahim Milleti’ne mensubuz; üstelik o Allah’tan başkasına ilâhlık da yakıştırmazdı.”

[266] Zımnen: Onlar Tevrat ve İncil’e, Hz. Musa ve Hz. İsa’yı gönderen Allah’a çağırmak yerine kendilerine çağırdılar. Burada “Yahudileşin” ya da “Hır... Devamı..

Ve dediler ki: «Yahudi veya Nasranî olunuz ki hidâyete ermiş olasınız» De ki: «Biz Hanîf olarak İbrahim'in milletine tâbi bulunmaktayız. O, müşriklerden değildir.»

Bir de: “Yahudi veya Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” dediler. De ki: “Biz bütün batıl dinlerden uzaklaşmış olarak İbrâhim'in dinine tâbi oluruz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. ”

Yahudi veya hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız. dediler. De ki: "Hayır, biz dosdoğru İbrahim dinine (uyarız). O, (Allah'a) ortak koşanlardan değildi."

(Ehl-i kitâb) Yahûdî veyâ Hristiyan olunuz ki hidâyete iresiniz didiler. (Yâ Muhammed) onlara söyle ki: Biz bâtıldan berî ve hak olan millet-i İbrâhîm'e tâbi' oluruz. O (İbrâhîm) müşriklerden değildi.[²]

[2] Medîne yahûdîlerinden bir takımı ile (Necran) hristiyanlarından bir tâife müslümanlara kendi dinlerinin hak oldığından bahisle: Hidâyet bulmağı is... Devamı..

(Bir taraf) “Doğru yola gelmek için Yahudi olmalısınız”, (diğeri) “Hristiyan olmalısınız!” dedi. De ki: “Hayır, İbrahim’in dosdoğru şeriatına uymalısınız! O, müşriklerden değildi.”

-Yahudi ve Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız, demektedirler; Sen de ki:-Hayır, hanif olarak, müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine (uyunuz ki hidayete eresiniz)

Bir de “Yahudi veya Hıristiyan olun da doğru yolu bulun” dediler. De ki: Doğrusu, biz bâtıl dinlerden uzaklaşıp hakka yönelen İbrahim'in dini üzereyiz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.

"Yahudi yahut Hıristiyan olun ki doğruya kılavuzlanasınız." dediler. De ki: "Hayır, öyle değil. Şirk ve yozlaşmadan uzak bir biçimde, İbrahim milletinden olalım. O, şirke bulaşanlardan değildi."

ol kim cuḥūdlar “yā naśrāniler ŧoġru yol dutasız.” eyit: belki ibrāhįm milleti, müsülmān; iken daħı olmadı müşriķlerden.”

Daḫı eyitdiler kitāb ehli: Yā müşrikler, oluñuz Yehūdiler yā Naṣrānīler,hidāyet bulursız. Eyit yā Muḥammed: Bel ki İbrāhīm dīni üstine oluñuz yaḫşı i‘tiḳād‐ıla, daḫı degüldür İbrāhīm kāfirlerden.

(Yəhudilər və xaçpərəstlər müsəlmanlara: ) “Doğru yolu tapmaq üçün yəhudi, yaxud da xaçpərəst olun!” - deyirlər. (Ya Rəsulum!) Sən de: “Biz batildən haqqa tapınan (haqq yolda olan) İbrahim dinindəyik, çünki o, Allaha şərik qoşanlardan deyildi.

And they say: Be Jews or Christians, then ye will be rightly guided. Say (unto them, O Muhammad): Nay, but (we follow) the religion of Abraham, the upright, and he was not of the idolaters.

They say: "Become Jews or Christians if ye would be guided (To salvation)." Say thou: "Nay! (I would rather) the Religion of Abraham the True(134), and he joined not gods with Allah."

134 Hanif: inclined to right opinion, orthodox (in the literal meaning of the Greek words.), firm in faith, sound and well-balanced, true. Perhaps the... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.