8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 133. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Em kuntum şuhedâe iż hadara ya’kûbe-lmevtu iż kâle libenîhi mâ ta’budûne min ba’dî kâlû na’budu ilâheke ve-ilâhe âbâ-ike ibrâhîme ve-ismâ’île ve-ishâka ilâhen vâhiden venahnu lehu muslimûn(e)

Yoksa Yakup ölürken oradaydınız da gözlerinizle mi gördünüz? Yakup, ölüm haline gelince oğullarına, benden sonra kime tapacaksınız dedi. Dediler ki: Senin Allah'ına tapacağız. Babalarının, İbrahim'in, İsmail'in, İshak' ın Allah'ı olan bir Allah'a. Biz, ona teslim olanlarız.

 Yoksa siz, Yakub’un ölüm anında, orada (hazır bulunan) şahitler miydiniz? (Hayır, bu tarihi gerçekleri Biz Sana bildirmekteyiz.) Ne zaman ki o, oğullarına: "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" dediğinde, onlar: "Senin İlahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın İlahı olan tek bir İlaha ibadet edeceğiz; bizler O’na teslim olanlarız, Müslüman insanlarız" demişlerdi.

Yoksa siz, Yakub'a ölüm anı geldiği zaman orada mı idiniz? O zaman Yakub oğullarına: “Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?” demişti. Onlar da: “Senin ilâhın ve ataların İbrahim, İsmail, İshak'ın ilâhı olan, tek Allah'a kulluk edeceğiz, biz sözümüzü özümüzü ve irademizi O'na teslim edenleriz” dediler.

Yoksa siz de bu olaya şâhit mi oldunuz? Hani Yâkub'a ölüm gelip çattığında, oğullarına:
“Benden sonra, neyi ilâh tanıyıp, neye gönülden bağlanarak teslim olacak, neye saygıyla kulluk ve ibadet edeceksiniz?" demişti. Oğulları da:
“Senin ilâhına, ataların İbrâhim, İsmâil ve İshak'ın ilâhına, bir tek olan ilâha, bir tek tanrıya kulluk ve ibadet edeceğiz. O'na boyun eğen, O'na teslim olarak hükmüne razı olanlarız, İslâm'ı yaşayan müslümanlarız." dediler.

Yoksa Ya'kub'a ölüm geldiğinde, oğullarına: "Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?" diye sorduğu ve oğullarının da: "Senin ilahın ve ataların İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha!" diye cevap verdikleri sırada siz orada mıydınız?

Yoksa siz, Yakub'un ölüm anında, orada şahidler miydiniz? O, oğullarına: 'Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?' dediğinde, 'Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz; bizler ona teslim olduk' demişlerdi.

Yoksa Hazreti Yakub'a ölüm hâli geldiği vakit, siz ey Yahûdiler, orada hazır mıydınız? O vakit Hazreti Yakub, oğullarına: “- Ölümümden sonra neye tapacaksınız?” dedi. Onlar: “-Senin İlâhına, Ataların İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın Allah'ı olan tek İlâh'a ibadet ederiz ve biz, o Allah'a boyun eğen müslimleriz” dediler.

Yoksa ölüm Yakub’a geldiğinde, siz orada mı idiniz? Ki çocuklarına: “Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?” diye sorduğunda, onlar: “Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilahına, bir ve tek olan İlaha ibadet ederiz. Biz onun için Müslüman olmuşlarız” dediler.

(*) (Yani İbrahim, İsmail, İshak, Yakup hepsi de Allah’a teslimiyet demek olan öz dinden başka bir dine sahip değillerdi. Siz Yahudilerin iddia ettiği... Devamı..

Yoksa Yakub'a ölüm geldiğinde siz orada mıydınız? O zaman Yakub, oğullarına, “Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?” diye sormuştu. Onlar da, “Senin ve ataların İbrâhim, İsmail ve İshak'ın ilâhı olan tek ilâha kulluk edeceğiz; biz sadece O'na teslim olmuşuz” diye cevap vermişlerdi.

Yoksa, Yakup ölürken sizler hazır mıydınız? «Benden sonra sizler neye tapacaksınız?» diye oğullarına sordu, dediler ki: «Hem senin, hem de İbrahim'le, İsmail'in, ishak'ın Tanrısı olan, bir olan Allaha tapacağız biz; ona kendimizi teslim eyledik»

Yoksa Yakup'a ölüm geldiği zaman sizler yanında mıydınız? O, oğullarına: “Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?” diye sormuştu. Onlar da: “Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilâhı olan tek ve biricik olan Allah'a kulluk edeceğiz. Biz yalnız ona teslim olmuşuz.” demişlerdi.

Ya’kûb’a ölüm geldiği vakit şâhid mi idiniz? Ya’kûb çocuklarına "Ben öldükden sonra kime ’ibâdet ideceksiniz?" diye sordığı zamân çocukları "Senin Allâh’ına ve senin pederlerin İbrâhîm, İsmâ’îl ve İshak’ın Allâh’ına, yegâne Allâh’a ’ibâdet ideceğiz ve âna teslîm olacağız" didiler.

Yoksa Yakub can verirken sizler yanında mı idiniz? O, oğullarına: "Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?" diye sormuştu; Onlar da: "Senin Tanrına ve ataların İbrahim, İsmail, İshak'ın Tanrısı olan tek Tanrıya kulluk edeceğiz, bizler O'na teslim olmuşuzdur" demişlerdi.

Yoksa siz Yakub’un, ölüm döşeğinde iken çocuklarına, “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediği, onların da, “Senin ilâhına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilâhı olan tek bir ilâha ibadet edeceğiz; bizler O’na boyun eğmiş müslümanlarız.” dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?

Yoksa Ya‘kūb son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Ya‘kūb oğullarına, “Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?” demiş; onlar da “Senin, ataların İbrâhim, İsmâil ve İshak’ın ilâhı olan tek Tanrı’ya kulluk edeceğiz; biz sadece O’na teslim olduk” demişlerdi.

Yoksa Ya'kub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? O zaman (Ya'kub) oğullarına: Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? demişti. Onlar: Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilâhı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz; biz ancak O'na teslim olmuşuzdur, dediler.

Yakup can verirken tanık olsaydınız. O, çocuklarına: "Benden sonra kime kulluk edeceksiniz," diye sormuştu. Onlar da, "Senin Tanrın, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Tanrısı olan tek Tanrıya kulluk edeceğiz, biz O'na teslim olanlarız," demişlerdi.

Yoksa siz de olaya şahit mi oldunuz; Yakub'a ölüm hali gelip çattığı zaman, oğullarına; "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" dediği zaman, oğulları; "Senin Allah'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Allah'ına, tek olan o Allah'a ibadet edeceğiz. Biz ancak O'na boyun eğen müslümanlarız." dediler.

yoksa siz şahidler midiniz, Yakuba ölüm hali geldiği vakit: oğullarına benim arkamdan neye ibadet edeceksiniz? dediği vakit? Dediler ki senin Allahın ve ataların İbrahim ve İsmail ve ishakın Allâhi ilâhi vahide ibadet ederiz, biz ancak ona boyun eğen müslimleriz

(Ey Yahûdîler!) Yoksa siz Ya’kûb’un ölüm döşeğinde iken çocuklarına: “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz” dediği, onların da, “Senin ilâhına ve ataların İbrâhîm, İsmâil ve İshâk’ın ilâhı olan tek bir ilâha (Allah’a) ibadet edeceğiz, bizler O’na boyun eğmiş müslümanlarız” dedikleri zaman, orada hazır mı bulunuyordunuz?

Ezelî ve ebedî ilmi ile her şeyi hakkıyla bilen Allah Teâlâ’nın, kâfirlere yöneltmiş olduğu sorular, onlardan cevap bekleme sorusu değil, esasında onl... Devamı..

Yoksa siz, Yakup'un ölümü anında onun yanında mıydınız? Hani oğullarına: “Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?” demişti. Onlar da: “Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz, O'na teslim olanlardanız.” demişlerdi.

Yoksa (Ey Yahudiler), ölüm Yakubun önüne geldiği vakit siz de orada haazır mı idiniz? (Hayır) o, oğullarına: «Benden (ölümümden) sonra neye ibâdet edeceksiniz?» dediği zaman onlar: «Senin Tanrına ve babaların İbrâhîmin, İsmâîlin, İshakın birtek Tanrı olan Allahına ibâdet edeceğiz. Biz, ona teslîm olmuşuzdur» demişlerdi.

Yoksa siz Ya'kub'a ölüm geldiği zaman yanında mı idiniz? O zaman oğullarına:“Benden sonra neye ibâdet edeceksiniz?” demişti. (Oğulları da:) “Senin İlâhın ve ataların İbrâhîm, İsmâîl ve İshâk'ın İlâhı olan tek bir İlâha (Allah'a) ibâdet edeceğiz. Zaten biz, O'nateslîm olan kimseleriz!” dediler.

Yoksa Yakup’a ölüm geldiğinde, o’na şahitler mi oldunuz? Çocuklarına “Benden sonra neye kulluk edeceksiniz? ” demişti. Onlarda “Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilahları olan, tek bir İlah’a kulluk edip, yalnızca O’na teslim olacağız.” dediler.

Yakup’a ölüm yaklaşınca siz onun yanında değildiniz ya? O, çocuklarına: « Ben öldükten sonra siz kime tapacaksınız?» deyince onlar da Şunu dediler: « Senin tanrına, dedelerin İbrahim’in, İsmail’in, İshak’ın tanrısına, bir tek olan tanrıya tapacağız. Bizler kendimizi Allah’a vermişizdir.»

Yakub ihtizar halinde iken siz hazır mı idiniz? [¹⁶] Hani Yakub oğullarına «— benden sonra kime ibadet edeceksiniz?» demiş, onlar da «— senin mâbuduna, babaların İbrahim, İsmail, [¹⁷] İshak/ın mâbudu olan bir tek mâbuda ibadet ederiz, biz ancak O/na münkadız» demişlerdi.

[16] Yahut «kayıpmıydınız, yoksa hazır mı?»[17] Amca, peder hükmünde olmakla İsmail Aleyhisselâm da Yakub Aleyhisselâmın babaları meyanında zikrolunmu... Devamı..

Yoksa Yakup’a ölüm anı gelip çattığında; hani Yakup oğullarına: “Benden sonra neye taparsınız/kulluk edersiniz? [ta’budûn] dediğinde onlar da: “Biz senin Tanrı’na [İlah]⁸⁸ ve senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın Tanrı’sına, O bir tek olan Tanrı’ya taparız.⁸⁹ Biz O’na teslim olanlardanız” dediklerine sizler şahit miydiniz?

88 İlah kelimesini Türkçeye Tanrı olarak çevirdik. 89 Burada anlatılmak istenen, Tanrı’nın tasavvurlara bile sığmadığıdır. Tasavvurlara sığmadığı i... Devamı..

Yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman sizler yanında mı idiniz? Hani O, oğullarına, “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” diye sormuştu da böylece onlar, “Senin ilahına ve babaların İbrahim, İsmail, İshak'ın ilahı olan tek ilaha ibadet edeceğiz, biz ancak O'na teslim olmuş kimseleriz” demişlerdi.

Yoksa siz, Yakup’a ölüm gelip çattığında orada mıydınız? Hani Yakup, oğullarına:
“Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? Ben ölünce, bu dini terk etmeyeceksiniz, değil mi? diye sorunca, onlar:
Elbette hak dinden ayrılmayacağız! Bizler, senin ilahına, ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilahı olan tek bir İlaha, yani Allah’a kulluk edecek ve yalnızca O’na boyun eğeceğiz!” demişlerdi.
Böylece onlar, imtihân sahnesindeki rollerini oynadılar ve göçüp gittiler. Şimdi imtihân sırası sizde; geçmişe destanlar dizerek, ağıtlar yakarak oyalanmayın. Öncekilerin güzelliklerinden örnek; yanlışlıklarından da ibret alarak görevinizi en iyi şekilde yapmaya bakın. Zira:

Yoksa Ya’kub’a Ölüm geldiğinde şahid miydiniz?
Hani, oğullarına:
-“Benden sonra neye kulluk edersiniz?” dedi.
-“Bir tek ilah olarak ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilahına ve senin ilahına kulluk ederiz.
Biz sadece O’na teslim olmuş (müslüman)lar’ız” dediler.

Ölüm döşeğinde gördüğünüz Yakûb ise çocuklarına: " benden sonra kime kulluk edeceksiniz " diye sormuş, onlar da: " Senin Tanrı'na, yani ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın tek Tanrı'sına hizmet edeceğiz. evet,.sadece ona, bağlı olacağız " demişlerdi.

Yoksa siz; Yakup’un ölüm döşeğinde iken çocuklarına, "Benden sonra kimin yasalarına uyarak ibadet edeceksiniz?" dediği, onların da, "Senin, ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilahı olan O’ndan başka ilah olmayan Allah’ın yasalarına uyarak ibadet edeceğiz. Bizler Allah’a boyun eğmiş Müslümanlarız!" dedikleri zaman orada hazır mıydınız?

Yakup’a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız yoksa! O zaman (Yakup), oğullarına “Benden sonra neye (kime) kulluk edeceksiniz?” demişti. Onlar da: “Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilahı olan tek Allah’a kulluk edeceğiz; biz yalnızca O’na teslim olmuşuzdur.” demişlerdi.

Yoksa siz, Yakub’a ölüm gelip çattığında oğullarına: “Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?” diye sorunca, onlar da: “Tek ilâh olarak, senin ilâhına ve ataların İbrahim’in, İsmail’in ve İshak’ın ilâhı (Allah’a) kulluk edeceğiz. Ve biz, sadece Ona (teslim olan) Müslümanlarız.” dediklerinde, orada mı bulunuyordunuz?

Evet, siz, [ey İsrailoğulları,] Yakub’un, son nefesini vermeye yaklaşırken oğullarına: “Ben gittikten sonra siz kime kulluk edeceksiniz?” diye seslendiğine şahitsiniz. ¹⁰⁷ Onlar: “Senin tanrına, ataların İbrahim, İsmail ve İshâk’ın tanrısına, ¹⁰⁸ o Tek Tanrı’ya kulluk edecek ve O’na teslim olacağız!” diye cevap verdiler.

107 Yani, “benimsediğiniz dinî rivayetlerde”. Ayrıca hatırlatmalıyız ki, bu cümlenin başında yer alan em bağlacı, her zaman soru anlamında (... mıdır?... Devamı..

Yoksa siz, Yakub’a ölüm yaklaşıp da oğullarına: “Ey oğullarım, benden sonra neye kulluk edeceksiniz?” diye sorduğu ve onların da: “Senin ilahına, atalarımız İbrahim, İsmail ve İshak’ın bir tek ilahına kulluk edeceğiz. Biz Müslüman olanlardan olacağız!” dediklerinde, siz onların yanında bu olaya şahit miydiniz? 42/13, 43/69-70

Ve siz (Ey İsrâiloğulları), Yakub’un ölüm döşeğinde oğullarına “Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?” diye sorduğuna, onların da “Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın da ilâhı olan tek ilâha kulluk edeceğiz ve yalnızca O’na teslim olacağız” dediklerine şahit mi oldunuz?[²⁶³]

[263] Yahudi muhataplar Allah’ın yalnızca İshak’a ve onun oğullarına vaadde bulunduğunu iddia ediyorlardı. Çünkü onlar Hz. İbrahim’in oğlu İshak’ın so... Devamı..

Ey İbrahim milletine -dinine- önem vermeyen, ona rağbet etmeyen İsrailoğulları ve benzerleri) Yoksa Yakub'a ecel gelip çattığında siz de, orada hazır mı idiniz? (Kuşkusuz değildiniz, oysa onun oğulları huzurunda idiler ki) o zaman (Yakub) oğullarına: "Benden (ölümümden) sonra hangi güce (ilaha) ibadet edeceksiniz" diye sorduğunda onlar. "Senin ve ataların; İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın ilahı olan Allah'a ibadet edeceğiz; biz ancak O'na teslim olmuş kullarız" dediler.

Yoksa siz, Ya’kub’a ölüm geldiği zaman orada mı idiniz? O zaman (Ya’kub), oğullarına: "Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?" demişti. "Senin ilahına ve ataların İbrahim, smâ’il ve İshak’ın ilahı olan O tek (Allaah’a) kulluk edeceğiz, biz O’na teslim olanlarız. " dediler.

Yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz hazırlar mı bulunuyordunuz? O vakit ki oğullarına dedi: «Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?» Dediler ki: «Senin ilâhına ve babaların olan İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilâhına ibadet edeceğiz ki O bir tek ilâhtır. Ve biz ancak O'nun için müslüman kimseleriz.»

Ne o, yoksa siz ölüm Yâkub'a gelip çattığında, o evlatlarına: “Benim ölümümden sonra kime ibadet edeceksiniz? ” dediğinde siz orada mı bulunuyordunuz? Onlar cevaben şöyle demişlerdi: “Senin İlahına, senin ataların İbrâhim, İsmâil ve İshak'ın İlahı olan Tek İlaha kulluk ederiz Ve biz ancak O'na teslim olan müslümanlarız. ” {KM, Tekvin 49, 1; 48, 15}

Yoksa siz, Ya'kub'a ölüm (hali) geldiği zaman orada mı idiniz? O zaman (Ya'kub), oğullarına: "Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?" demişti. "Senin tanrın ve ataların İbrahim, İsma'il ve İshak'ın tanrısı olan tek Tanrı'ya kulluk edeceğiz, biz O'na teslim olanlarız." dediler.

(Ey Yahûdîler) Ya'kûb'a mevt hazır oldukda (vefât iylediği zamânda) siz hâzır mı idiniz? Evlâdlarına benden sonra neye 'ibâdet idersiniz diye sordukda: Senin babaların İbrâhîm ve İsmâ'îl ve İshak'ın ilâhı olan bir ilâha 'ibâdet ideriz ve biz ona tevhîd ve teslîmde tam ihlâs üzereyiz didiler.

Yakub’un ölmek üzere iken ne yaptığını biliyor musunuz? Oğullarına, “Benden sonra neye kul olacaksınız?” diye sordu. Onlar, “Senin İlahına; ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın İlahına, o bir tek İlaha kul olacağız. Biz, zaten, O'na teslim olmuş kimseleriz!” dediler.

Yoksa siz, Yakub'a ölüm yaklaşıp da oğullarına:-Ey oğullarım, Benden sonra neye kulluk edeceksiniz? diye sorduğu ve onların da:-Senin ilahına, ataların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, bir tek ilahına kulluk edeceğiz. Biz O'na teslim olanlarız! dediklerinde, siz onların yanında şahit miydiniz?

Yoksa, Yakub'a ölüm gelip çattığı zaman siz orada mıydınız? O, oğullarına “Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?” diye sorduğunda, onlar şöyle cevap vermişti: “Biz senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın birtek tanrısı olan Allah'a kulluk ederiz. Biz de Ona teslim olmuşuz.”

Yoksa siz, Yakub'a ölümün gelip çatışına tanıklar mıydınız? Hani, oğullarına şunu sormuştu: "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" Cevapları şu olmuştu: "Senin ilahına, ataların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ilahına, tek ve biricik olan ilaha kulluk edeceğiz; biz yalnız O'na teslim olanlarız."

olduñuz mı ḥāżırlar iy cuḥūdlar, ol vaķt kim ḥāżır geldi ya'ķub’a ölüm; ol vaķt kim eyitti oġlanlarına: “ne ŧapasız benden śoñra?” eyittiler: “ŧapavuz Tañrı’na daħı atalaruñ Tañrı’sına, ibrāhįm’üñ, daħı ismā'įl’üñ, daħı isḥāķ’uñ, bir Tañrı. daħı biz aña boyun viricilerüz.”

Yā siz ḥāżır mı‐duñ[uz] ḥāżır olġanda Ya‘ḳūb[a] ölüm? Eyitdi ol vaḳtdaoġlanlarına: Ne nesneye ṭaparsız ben ölgenden ṣoñra? Eyitdiler: Ṭaparuzseni yaradan Tañrıya ki atalaruñı yaradan Tañrıya ki ataları İbrāhīmdür veİsmā‘īldür, İsḥāḳdur. Bir Tañrıya ki ma‘būd‐ı ḥaḳdur, daḫı biz aña Mü‐selmān olduḳ.

(Ey yəhudilər!) Yoxsa Yə’qubun ölümü yetişdikdə siz onun yanında idiniz?! O: “Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz?” – deyə oğlanlarından soruşduğu zaman, onlar: “Sənin Allahına və ataların – İbrahimin, İsmailin və İshaqın Allahı olan tək Allaha təslim olacağıq (Ona ibadət edəcəyik)!”- dedilər.

Or were ye present when death came to Jacob, when he said unto his sons: What will ye worship after me? They said: We shall worship thy God, the God of thy fathers, Abraham and Ishmael and Isaac, One God, and unto Him we have surrendered.

Were ye witnesses(131) when death appeared before Jacob? Behold, he said to his sons: "What will ye worship after me?" They said: "We shall worship Thy Allah and the Allah of thy fathers(132), of Abraham, Isma´il and Isaac,- the one (True) Allah. To Him we bow (in Islam)."

131 The whole of the Children of Israel are called to witness one of their slogans, that they worshipped "the God of their fathers." The idea in their... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.