17 Ocak 2022 - 14 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 130. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemen yerġabu ‘an milleti ibrâhîme illâ men sefihe nefseh(u)(c) velekadi-stafeynâhu fî-ddunyâ(c) ve-innehu fi-l-âḣirati lemine-ssâlihîn(e)

Kendini bilmeyenden, aklı başında olmayandan başka kim, İbrahim'in dininden döner? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik, ahirette de şüphe yok ki o, salihlerdendir.

(Şimdi artık) Kendi nefsini sefih (akılsız ve aşağılık) kılandan başka, İbrahim’in (Hakk) dininden ve milletinden kim yüz çevirir? Andolsun, Biz onu dünyada (iken) seçtik, gerçekten ahirette de o salihlerdendir.

Kendini bilmezlerden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir. Hiç kuşkusuz biz, O'nu dünyada seçkin kıldık ve elbette ahirette de iyilerden olacaktır.

İbrâhim'in dininden, sünnetinden, İslâm'dan, kendine kıyan akılsızdan başka, kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Biz onu, dünyada seçkin birisi yaptık. Âhirette, ebedî yurtta da o dindar, ahlâklı, hayır-hasenât sahibi müslümanlardan biridir.

Kendini aşağılığa düşürenden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Biz onu dünyada seçtik. O, ahirette de salihlerdendir.

130.İbnu Uyeyne şöyle bildirmiştir: Abdullah bin Selâm (r.a.)`dan rivayet edildiğine göre o kardeşinin iki oğlu Seleme ile Ebu Muhacir`i İslâm`a davet... Devamı..

Kendi nefsini aşağılık kılandan başka, İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de O salihlerdendir.

Kendini bilmiyenden başka, kim Hazreti İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat ki, biz İbrahim'i (dünyada peygamberlik şerefiyle ve Kâbeyi îmar vazifesiyle) seçtik. O, ahirette de sâlihlerdendir.

Kendi nefsini tanımayanlardan başka artık kim, İbrahim’in din ve milletinden yüz çevrir. Biz onu dünyada seçkin kıldık. O ahirette de Salihlerdendir.

İbrâhim'in yolundan, kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada seçtik; şüphesiz o, âhirette de iyilerdendir.

İbrahim'in dininden beyinsizler döner ancak, biz dünyada İbrahim'i seçtik, ahrette de onatlardandır

Kendi nefsini aşağılık kılandan başka, İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, Biz onu dünyada seçkin kıldık. Ve âhirette de o, muhakkak iyi ve hayırlı kullardan olacaktır.

İbrâhîm’in dininden ancak fenâ olan bir âdem nefret ider, biz ânı bu dünyâda mümtâz kıldık ve âhiretde sâlihler (’âdiller) meyânında bulunacakdır.

Kendini bilmezden başkası İbrahim'in dininden yüz çevirmez. And olsun ki, dünyada onu seçtik, şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir.

Kendini bilmeyenden başka İbrahim’in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz İbrahim’i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada (elçi) seçtik, şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

Kendini kandırandan başkası İbrahim'in dininden yüz çevirmez. Onu bu dünyada seçtik, ahirette de erdemli kişilerden olacak.

İbrahim'in milletinden, kendine kıyan beyinsizden başka kim yüz çevirir? Biz onu dünyada seçkin birisi yaptık, hiç şüphesiz o, ahirette de iyilerden biridir.

İbrahimin milletinden kim yüz çevirir? Ancak kendine kıyan sefîh, hakikat biz onu Dünyada ıstıfa ettik, Ahırette de o hiç şüphe yok salâhile seçilenlerdendir

İbrahim'in milletinden¹, kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Ant olsun onu dünyada Biz seçtik; o, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır.

1- İnanç sisteminden, uygarlığından, yaşam biçiminden, yolundan.

Kendini bilmeyenden başka kim İbrâhîmin dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyâda beğenip seçmişizdir. O, şüphe yok âhiretde de muhakkak saalihlerden (yüksek derece erbabından) dır.

O hâlde kendini bilmeyenden başka, kim İbrâhîm'in dîninden yüz çevirir? And olsun ki (biz,) onu dünyada (peygamber olarak) seçtik. Doğrusu o, elbet âhirette de sâlih kimselerdendir.

Nefsini, tercih ettiği inkârla aşağılaştıran kimselerden başkası, İbrahim’in yaşadığı dinden başkasına yönelmez. Biz onu dünyada (Rabbine kul olmak için yaptığı mücadele ve teslimiyetten dolayı) örnek bir kul seçtik. Ayrıca o ahirette de salihlerdendir.

Kendini bilmeyenlerden başka kim İbrahim’in dininden yüz çevirir? Doğrusu Biz İbrahim’i yeryüzünde seçkin kıldık. Bilin ki İbrahim öbür dünyada da kesenkes iyiler arasında bulunacaktır.

İbrahim/in milletinden [¹¹] kim dönebilir! Meğer ki nefsini bilmeyen biri ola [¹²]. Biz İbrahim/i dünyada güzide kılmışızdır; o şüphesiz âhirette de salîhlerdendir.

[11] Dininden, mezhebinden.[12] Nefsinin niçin yaratıldığını, nereye gireceğini bilmeyen. Yahut nefsinde cahil ve bişuur olan, nefsini helâk eden. Nef... Devamı..

Kendini beyinsiz kılandan başkası İbrahim'in dininden yüz çevirmez. Şüphesiz dünyada onu seçtik, şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir.

Sağlıklı ve dengeli düşünme yeteneğini kaybetmiş olanlardan başka kim, İbrahim’in dininden yüz çevirmek ister? Andolsun ki, Biz onu dünyada seçip yüceltmiştik ve elbette o, âhirette de en iyiler arasındadır.

Kendini bilmeyen / beyinsiz olan kimse dışında, kim İbrahim’in milletinden yüz çevirir?
And olsun, Dünya’da onu süzerek seçtik!
O, Âhiret’te de Salihler’dendir.

İbrahim’in gittiği Allah’ın doğru yolundan ancak kendini bilmeyenler yüz çevirir. Andolsun! İbrahim’i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz! O ahirette de iyilerdendir.

Kendini bilmezlerden başka kim İbrahim’in dininden yüz çevirir ki! Yemin olsun ki biz onu dünyada (elçi) seçmiştik; şüphesiz ki o, ahirette de iyilerden (olacak)tır.

Kendini bilmezlerin dışında İbrahim’in dininden kim yüz çevirebilir ki?¹ Çünkü onu dünyada Biz, (Peygamber olarak) seçtik. Şüphesiz o, âhirette de kesinlikle iyilerdendir.²

1 Bu soru inkâr ifâde etmek içindir. Yani; “Kendini bilmezlerden başkası İbrahim’in dininden asla yüz çeviremez.” demektir. 2 Abdullah b. Selâm, yeğen... Devamı..

Ve düşünme melekeleri dumura uğramış olanlar dışında kim, bu dünyada gerçekten yücelttiğimiz ve şüphesiz ahirette de dürüst ve erdemliler arasında yer alacak olan İbrahim’in inanç sistemini terk etmek ister?

Aklını yitirmiş beyinsizden başka kim İbrahim’in inanç sisteminden yüz çevirir? Biz bu dünyada onu seçmiştik. Şüphesiz o ahirette de iyilerden olacaktır. 4/125, 16/123

Kârı zarardan ayıramayan tipler hariç, kim İbrahim Milleti’nden yüz çevirebilir ki? Biz onu dünyada seçkin kılmıştık, âhirette ise o kesinlikle erdemliler arasında yer alacak.[259]

[259] Bu âyetle 120. âyet arasında irtibat vardır.

Nefsine ihanet edenlerden başka kim İbrahim'in millet(din)inden kaçınır? Şüphe yok ki Biz O'nu dünyada mümtaz kıldık ve şüphesiz ahirette de O, muhakkak sâlihler zümresindendir.

Kendini bilmeyen ahmaktan başka kim İbrâhim'in dininden yüz çevirir ki? Biz onu dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O âhirette de sâlihlerden olacaktır.

Nefsini aşağılık yapan (beyinsiz)den başka, kim İbrahim dininden yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada beğenip seçmiştik, ahirette de, o iyilerdendir.

İbrâhîm'in milletinden (dîninden ve yolundan) kim döner? Ancak nefsi sefîh olanlar döner. Biz İbrâhîm'i dünyâda halkın arasından seçüb mümtâz kıldık ve o, âhiretde sâlihlerdendir.[²]

[2] 'Abdullah bin Selâm (Medine Yahûdîlerinin eşrâf ve ulemâsından olub İslâm olmuşdı) birâderzadeleri Seleme ile Muhâcir'i İslâma da'vet idüb (Ey kar... Devamı..

Kendini zavallı duruma sokandan başka, kim İbrahim’in dininden yüz çevirir? Biz onu dünyada seçkin kıldık, ahirette de iyiler arasında olacaktır.

Kendini bilmeyenlerden başka kim İbrahim'in yolundan yüz çevirir? Biz dünyada onu seçmiştik. O, şüphesiz ahirette de iyilerdendir.

Ahmaklıkla kendisini rezil edenden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? And olsun, Biz onu dünyada seçkin kıldık; âhirette de o iyi ve hayırlı kullardandır.

Öz benliğini beyinsizliğe itenden başka kim, İbrahim'in milletinden yüz çevirir? Yemin olsun ki biz onu dünyada seçip yüceltmiştik. Ve o, âhirette de barış ve iyilik sevenlerden biri olacaktır elbette...

daħı kim raġbeti gidere ibrāhįm dįninden, illā ol kim bilmedi yā helāk eyledi gendüzini. daħı bayıķ üyürdük anı dünye içinde; daħı bayıķ ol, āħiretde śāliḥlerdendür.

Terk eylemez İbrāhīm dīnini illā ‘aḳlsuz olan kişi nefsinde. Taḥḳīḳ biziḫtiyār eyledük İbrāhīmi dünyāda, daḫı ol āḫiretde muḳarreblerdendür.

(Ya Rəsulum!) Özünü səfehliyə qoyanlardan başqa kim İbrahimin dinindən üz çevirər? Həqiqətən, Biz onu dünyada (peyğəmbərlik və Kə’bəni tə’mir etmə üçün) seçdik. Şübhə yoxdur ki, o, axirətdə də əməlisaleh olanlardandır.

And who forsaketh the religion of Abraham save him who befooleth himself? Verily We chose him in the world, and lo! in the Hereafter he is among the righteous.

And who turns away from the religion of Abraham but such as debase their souls with folly? Him We chose(130) and rendered pure in this world: And he will be in the Hereafter in the ranks of the Righteous.

130 Istafa chose: chose because of purity; chose and purified. It is the same root from which Mustafa is derived, one of the titles of Muhammad.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.