20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 122. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ benî isrâ-île-żkurû ni’metiye-lletî en’amtu ‘aleykum veennî faddaltukum ‘ale-l’âlemîn(e)

Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün ettiğimi anın.

Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) âlemlere (başka kavimlere) faziletli kılacak imkânlar verdiğimi (ve böylece sizi imtihan ettiğimi) hatırlayıverin.

Ey israiloğulları! Size iyilikte bulunduğum bunca nimetlerimi ve sizi tüm evrende seçkin bir toplum haline getirdiğim günleri hatırlayın.

Ey İsrâiloğulları, size ihsan ettiğim nimetlerimi, size tevdi ettiğim ilâhî değerleri, şeriatı koruyup kollayarak, itaat ederek şükredin. İlâhî emirlere itaatkâr olduğunuz çağda ve bölgedeki insanlara sizi üstün kıldığım günleri hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere gerçekten üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrail oğulları! Sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve atalarınızı vaktiyle âlemdeki ümmetlerin üzerine üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Benim size verdiğim nimeti hatırlayın! Ve bilin ki; (bir zaman) Ben sizi insanlardan üstün kılmıştım.

Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayınız.

Ey İsrail oğulları, sizlere verdiğim nimetleri anınız, bir vakitler sizi âlemlere üstün eylemiştik!

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizin (İslam'la şereflenerek) diğer kavimlere üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlayın! 

Bkz. 2/40 ve dipnotu, 2/47 ve dipnotu, 45/16

Ey Benî İsrâîl sizi müstağrak itdiğim ni’metleri unutmayınız. Sizi insânların fevkine çıkardığımı tahattur idiniz.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere üstün tuttuğumu hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün tuttuğumu hatırlayın.

Ey İsrâiloğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kılmış olduğumu hatırlayın.

İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi ve diğer halklardan daha çok size bağışta bulunduğumu hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle âlemdeki ümmetlere üstün tuttuğumu hatırlayın!

Ey İsrail oğulları!. sizlere in'am ettiğim ni'metimi ve sizi vaktile âlemdeki ümmetlerin üzerine geçirdiğimi hatırlayın

Ey İsrâiloğulları! Size bahşettiğim (bunca) nimetlerimi ve (emirlerime itaatkâr olduğunuz dönemlerde) sizi diğer toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve lütufta bulunarak sizi alemlerde¹ nimetlendirdiğimi hatırlayın.

1- Varlıklar âleminde.

Ey İsrail oğulları, size ihsân etdiğim (bunca) ni'metimi ve sizi (bir zaman) âlemler üzerine hakıykaten mümtaz kılmış olduğumu hatırlayın.

Ey İsrâiloğulları! Size ihsân ettiğim ni'met(ler)imi ve şübhesiz benim sizi (bir zamanlar) âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın!

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve âlemlere üstün tuttuğumu hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size ettiğim bunca iyiliği, sizi bütün uluslardan üstün kıldığımı bir düşünün.

Ey İsrail oğulları! Size İn/am ettiğim nimetlerimi, sizi vaktiyle büyük babalarınızı âlemlere tafzil ettiğimi hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi ve sizi âlemlere üstün kıldığımı bir hatırlayın.

Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi (bir zamanlar) âlemlere üstün tuttuğumu hatırlayın.

Ey İsrail Oğulları! Size bahşetmiş olduğum nîmetleri ve Kitaba uyduğunuz sürece sizi tüm insanlara nasıl üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrail’in oğulları!
Benim, sizi Âlemler’e üstün kıldığımı ve size verdiğim nimetimi hatırlayın!

İsrailoğulları! size yaptığım iyiliğin kadrini bilin. Sizi el üstünde tuttuğum günleri unutmayın.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti, bir zamanlar sizi kölelikten kurtardığımızı hatırlayın! Artık size kimse üstünlük taslayamıyordu!

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimet(ler)imi ve sizi (bir zamanlar) âlemlere (inançsızlara) [*]üstün kıldığımı hatırlayın! [*]

Benzer ayet Bakara 2:47’de de geçmekte ve üstünlükten kastın “o dönemin inançsızlarına” yönelik olduğu anlaşılmaktadır.,Benzer mesaj: Bakara 2:47.... Devamı..

Ey İsrâil oğulları! Size ihsan ettiğim nîmetimi ve sizi (bir dönem) âlemlere üstün kıldığımı, unutmayın.¹

1 Aynı âyet için Bk. (Bakara: 47)

EY İSRAİLOĞULLARI! Size lütfettiğim o nimetleri ve sizin diğer kavimlere üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlayın;

Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi, bir zamanlar sizi diğer toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın. 2/211, 45/16

EY İSRÂİLOĞULLARI! Size lutfettiğim nimetlerimi hatırlayın; hani Ben sizi cümle âleme üstün kılmıştım?[²³⁶]

[236] Ni‘met için bkz: Âyet 47, not 85. Bu âyetle 47. âyet lafzen birbirinin aynı, buna rağmen bağlamlarından dolayı vurguları farklıdır. 47. âyet Âde... Devamı..

Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi ve vaktiyle sizi diğer ümmetlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.

Ey İsrâiloğulları, size verdiğim ni’meti ve sizeâlemlere verdiğimden fazlasını verdiğimi hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size ihsan etmiş olduğum nîmetimi ve sizi âlemler üzerine tafdil kılmış olduğumu yâd ediniz.

Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi. Ve sizi vaktiyle diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrail oğulları, size verdiğim ni'meti ve sizi alemlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.

122,123. Ey Benî İsrâîl! Size in'âm iylediğim ni'metimi ve sizi 'alemler üzerine (zamânınızdaki akvâm ve milletlere) üstün itdiğimi derhâtır idiniz ve öyle bir günden korkub sakınınız ki onda bir nefis diğer bir nefis içün bir şey ödeyemez, (günâhkârlardan) fidye ve bedel kabûl olunmaz, onlar içün şefâ'at fâide virmez ve onlara (Allâh'ın 'azâb ve 'ikâbından kurtarmak içün) yardım ve mu'âvenet idilmez.[¹]

[1] Cenâb-ı Hak buraya kadar olan âyetlerle ehl-i kitâbın ve küffârın müsâvî-i ahvâlinden ve müslümanlara karşı olan hareketlerinden bahis buyurdukdan... Devamı..

Ey İsrailoğulları! Ettiğim onca iyiliği ve sizi çağdaşlarınıza üstün kıldığımı[*] aklınızdan çıkarmayın!

[*] Her nebînin ümmeti, yaşadığı dönemin en üstün toplumu olur. Allah Teâlâ Müslümanlar için şöyle demiştir: "Eğer inanıyorsanız en üstün sizlersiniz.... Devamı..

-Ey İsrailoğulları, Size verdiğim nimeti ve sizi diğer toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetimi ve sizi vaktiyle bütün milletlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın. Ben sizi âlemlerden daha üstün kılmıştım.

[10a] iy ya'ķub oġlanları! aña ni'metümi, ol kim eylük eyledüm sizüñ üzere; daħı bayıķ ben artuķ eyledügümi sizi, 'ālemler üzere.

İy Ya‘kū(b) oġlanları, ẕikr eyleñüz benüm ol ni‘metlerümi kim size vir‐düm. Daḫı ben sizi efḍal ḳıldum ‘ālemler üstine, ya‘nī ol zamān ḳavmi üs‐tine.

Ey İsrail övladı! Sizə verdiyim ne’mətimi və sizi (əcdadınızı) aləmlər üzərinə (bütün ümmətlərə) üstün etdiyimi xatırlayın!

O Children of Israel! Remember My favour wherewith I favoured you and how I referred you to (all) creatures.

O Children of Israel! call to mind the special favour which I bestowed upon you, and that I preferred you to all others (for My Message).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.