20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 113. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vekâleti-lyehûdu leyseti-nnesârâ ‘alâ şey-in vekâleti-nnesârâ leyseti-lyehûdu ‘alâ şey-in vehum yetlûne-lkitâb(e)(k) keżâlikekâle-lleżîne lâ ya’lemûne miśle kavlihim(c) fe(A)llâhu yahkumu beynehum yevme-lkiyâmeti fîmâ kânû fîhi yaḣtelifûn(e)

Yahudiler, Nasranilere, hiçbir şeye dayanmıyorlar dediler. Nasraniler de, Yahudiler, hiçbir şeye dayanmıyorlar dediler. Halbuki hepsi de kitap okurlar. Bilgisi olmayanlar da tıpkı onların dediklerini dedi. Allah, aykırılığa düştükleri şey yüzünden, kıyamet gününde aralarını bulur, gerçek hükmü verir elbet.

Yahudiler dediler ki: "Hristiyanlar hiçbir (hakikatli) şey (hayırlı ve yararlı bir temel) üzerinde değillerdir." (Bunun gibi) Hristiyanlar da: "Yahudiler hiçbir (hakikatli) şey (doğru ve değerli bir temel) üzerinde değillerdir" demektedirler. Oysa onlar (Allah’ın gönderdiği) kitabı okudukları halde (her iki taraf da bâtıl ve bozuk bir yol üzerinde bulunduklarını görmemektedirler). Bilmeyen (ve akıl erdirmeyen cahiller de bugün) onların söylediklerinin benzerini tekrar etmektedirler. Artık Allah, kıyamet günü (ihtilaf edip) anlaşmazlığa düştükleri şeyde aralarında hükmünü verecektir.

Ve Yahudiler, “Hıristiyanlar geçerli, tutarlı bir inanç temelinden yoksunlar” iddiasında bulunurken, Hıristiyanlar da aynı şekilde “Yahudiler geçerli ve tutarlı bir inanca sahip değiller” diye iddia ederler. Halbuki hepsi de kitabı okurlar, hiçbir şey bilmeyenler de onların söylediklerini aynen tekrarlayıp dururlar. Ama anlaşamadıkları şeyler konusunda, kıyamet günü aralarında hüküm verecek olan Allah'tır.

Hepsi de kitabı, Tevrat'ı, İncil'i okumakta oldukları halde yahudiler:
"- Hristiyanlar, amellerine, ibadetlerine değer kazandıran hak bir dinde, bir şeriat üzerinde değildirler" dediler. Hristiyanlar da:
"- Yahudiler, amellerine, ibadetlerine değer kazandıran hak bir dinde, bir şeriat üzerinde değildirler" dediler. Kutsal kitaplarla ilgili bilgilere sahip olmayanlar da, birbirleri hakkında onların söylediklerine benzer sözler söylediler. Allah, kıyamet günü, kasıtlı ihtilâf çıkarmaya, çarpıtmaya devam ettikleri konularda onların arasında hükmünü verecektir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/62; 22/17; 34/26.

Yahudiler: "Hıristiyanlar bir şey üzere değildirler" dediler. Hıristiyanlar da "Yahudiler bir şey üzere değildirler" dediler. Oysa onlar Kitab'ı okumaktadırlar. Bir şey bilmeyenler (müşrikler) de tıpkı onların söylediklerini söylediler. Anlaşmazlığa düştükleri konularda, kıyamet günü Allah hüküm verecektir.

113.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre, hıristiyanlardan olan Necran ahalisi Resulullah (a.s.)`ın yanına gelince ya... Devamı..

Yahudiler dediler ki: 'Hristiyanlar bir şey (herhangi bir temel) üzere değillerdir'; hristiyanlar da: 'Yahudiler bir şey üzere değillerdir' dediler. Oysa onlar, Kitabı okuyorlar. Bilmeyenler de, onların söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. Artık Allah, kıyamet günü anlaşmazlığa düştükleri şeyde aralarında hüküm verecektir.

Yahûdi'ler: “- Hristiyanlar, din işinde bir şey üzre değildirler.” dediler. Hristiyanlar da: “Yahûdiler, din işinde güvenilir bir şey üzre değildir.” dediler. Halbuki hepsi kendilerine indirilen Tevrat ve İncil'i okuyorlar. Kitab ehli olmayan ve okumak bilmeyen Arap müşrikleri de Yahûdilerle Hristiyanların söyledikleri gibi söylerler. Allah, ayrılığa düştükleri şeyde, kıyamet günü aralarında hükmünü verecek (haklıyı Cennete ve haksızı Cehenneme koyacaktır.)

Yahudiler, “Hıristiyanların bir dayanağı yoktur” dediler. Hıristiyanlar da “Yahudilerin bir dayanağı yoktur” dediler. Hâlbuki onlar, kitabı okuyorlar. (O kitap, onlara bütün dinleri kabul etmelerini emrediyor.) Cahil müşrikler de öyle söylediler. Allah, kıyamet günü ihtilaf ettikleri konular hakkında onları yargılayacaktır. [Bunların dindarlıkta samimi olmadıklarını, bölücülük yapmakla zulmettiklerini gösterecektir.]

Yahudiler “Hıristiyanların hiçbir tutar tarafı yoktur” dediler. Hıristiyanlar da “Yahudilerin hiçbir tutar tarafı yoktur” dediler. Halbuki hepsi kitabı okuyorlar. Bilmeyenler de tıpkı onların söylediklerini söylediler. Allah, ihtilafa düştükleri hususlarda, kıyamet günü onlar hakkında hükmünü verecektir.

Yahudiler diyorlar ki: «Hıristiyanlar sapık», Hıristiyanlar derler ki: «Yahudiler sapık»; bunlarsa kitap okur, önce de bilmiyenler böyle söylemişlerdi; Allah kıyamet günü, onların arasında ayrışılan şey için hükmünü verecektir

Yahudiler: “Hıristiyanlar (dinde sağlam) bir temele dayanmamaktadır.” dediler. Hıristiyanlar da: “Yahudiler (sağlam) bir temele dayanmamaktadır.” dediler. Oysa hepsi de Kitap'ı okuyorlar. Gerçeği bilmeyenler de onların dediğini söylemişlerdi. Kıyamet günü Allah, anlaşmazlığa düştükleri konularda aralarında hüküm verecektir.

Yahûdîler "Nasârâ bir şeye istinâd itmiyorlar [1]" Nasârâ da "Yahûdîler bir şeye istinâd itmiyorlar" diyorlar halbuki her ikisi de ehl-i kitâbdan idiler müşrikler de bu lisânı kullanyor kıyâmet güninde Allâh ânların beynindeki ’adâveti fasl idecekdir.

[1] Ya’ni dinleri bâtıldır.

Yahudiler "Hıristiyanlar bir temel üzerinde değil" dediler, Hıristiyanlar da "Yahudiler bir temel üzerinde değil" dediler; oysa onlar Kitaplarını da okuyorlar. Bilgisizler de tıpkı onların söylediklerini söylemiştir. Allah, kıyamet günü, anlaşmazlığa düştükleri şeylerde onların arasında hüküm verecektir.

Yahudiler, “Hıristiyanlar bir temel üzerinde değiller” dediler. Hıristiyanlar da, “Yahudiler bir temel üzerinde değiller” dediler. Oysa hepsi Kitab’ı[31] okuyorlar. (Kitab'ı) bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada, kıyamet gününde hükmü Allah verecektir.

Âyetteki “Kitap” ile Hz.İsa’yı tasdik eden Tevrat ve Hz.Mûsâ’yı tasdik eden İncil kastedilmektedir. İki kitaptan her biri, diğerini getiren peygamberi... Devamı..

Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde yahudiler, “Hıristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor” dediler; hıristiyanlar da “Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor” dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah, ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.

Hepsi de kitabı (Tevrat ve İncil'i) okumakta oldukları halde Yahudiler: Hıristiyanlar doğru yolda değillerdir, dediler. Hıristiyanlar da: Yahudiler doğru yolda değillerdir, dediler. (Kitabı) bilmeyenler de birbirleri hakkında tıpkı onların söylediklerini söylediler. Allah, ihtilâfa düştükleri hususlarda kıyamet günü onlar hakkında hükmünü verecektir.

Yahudiler: "Hristiyanların bir temeli yok," derken, Hristiyanlar da: "Yahudilerin bir temeli yok," dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Cahiller de tıpkı onlar gibi konuşur. Diriliş günü ALLAH ayrılığa düştükleri konularda aralarında hüküm verecektir.

Yahudiler dediler ki, "Hıristiyanlar birşey üzerinde değiller", Hristiyanlar da "Yahudiler bir şey üzerinde değiller" dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Hiçbir bilgisi olmayanlar da öyle onların dedikleri gibi dediler. İşte bundan dolayı Allah, ihtilafa düştükleri bu gibi şeylerde, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Yehud dedi ki: «Nasara hiç bir şey üzerinde değil» Nasar da dedi ki: «Yehud, hiç bir şey üzerinde değil» halbuki hepsi de kitab okuyorlar; İlmi olmıyanlar da tıpkı öyle onların dedikleri gibi dedi, onun için Allah ihtilâf etmekde oldukları davada Kıyamet günü beyinlerinde hükmünü verecekdir.

Yahûdîler şöyle dediler: “Hıristiyanlar (din hususunda itimat edilecek) bir temel üzerinde değiller.” Hıristiyanlar da, “Yahûdîler (din hususunda itimat edilecek) bir temel üzerinde değiller” dediler. Hâlbuki onlar Kitab’ı (Tevrât ve İncîl’i) okumaktadırlar. Hiçbir şey bilmeyen (müşrik) ler de tıpkı onların söylediği gibi (kendileri hâricindeki herkesin sapık olduğunu) söylediler. Allah onların ihtilaf edip anlaşmazlığa düştükleri hususlarda, hesap gününde hükmünü verecektir.

Kitap'ı okuyup durdukları halde, Yahudiler: “Hıristiyanlar geçerli bir inanç üzerinde değildirler.” Derler. Hıristiyanlar da: “Yahudiler geçerli bir inanca sahip değildirler.” derler. Oysa Kitap'ı okuyorlar. Kitap'tan habersiz olanlar da onların sözlerinin aynısını söylediler. Allah, onların anlaşmazlığa düştükleri konuda Kıyamet Günü hüküm verecektir.

Yahudiler: «Hıristiyan (saymıya değer) bir şey'e saahib değil» dedi (ler). Hıristiyanlar da: «Yahudiler (saymıya değer) bir şey'e saahib değil» dedi (ler). Halbuki hepsi de (kendilerine indirilen) Kitabı (sözde) okuyorlar. (Okumak) bilmeyenler de tıbkı onların dediklerini söyledi. Artık Allah ihtilâfa düşmekde oldukları bu (dâvada) kıyamet günü aralarında hükmünü verecekdir.

Ve yahudiler: “Hristiyanlar (hak) bir şey (bir esas) üzerinde değildir” dediler. Hristiyanlar da: “Yahudiler (hak) bir şey (bir esas) üzerinde değildir” dediler. Hâlbuki onlar(kendilerine indirilen) kitâbı okuyorlar. (Kitab ehli olmayan ve bir şey) bilmeyenler de böyle onların sözlerinin benzerini söylediler. Artık hakkında ihtilâf etmekte oldukları şeyler husûsunda, kıyâmet günü aralarında Allah hüküm verecektir.

Onlar kitabı okudukları halde yahudiler, “Hıristiyanlar hiç bir şey (doğru yol) üzerinde değillerdir” dediler. Hıristiyanlar da “Yahudiler hiçbir şey üzerinde değiller” dediler. Böylece (kitabı) bilmeyenler de onların söylediklerinin benzerlerini söylediler. Bundan sonra Allah, onların aralarında düştükleri ihtilaflar hakkındaki hükmünü, kıyamet günü verecektir.

Yahudiler: « Hıristiyanlığın sağlam bir temeli yoktur» dediler. Hıristiyanlar da: « Yahudiliğin sağlam bir temeli yoktur» dediler. Oysaki her ikisi de kitaplarını okuyorlar. İşte bilmeyenler onlar gibi söylerler. Allah ise onların aralarında uyuşamadıkları nesneyi kıyamet günü yargılayacaktır.

Hepsi de Kitabı okumakla beraber, Yahudiler « Nasara hiç bir şey üzere değildir, dediler. Nasara da « — Yahudiler hiç bir şey üzere değildir, dediler [¹] böylece bir takım bilmeyenler de [²] onların sözleri gibi sözler söylediler. Allah kıyamet gününde kendilerinin ihtilâf ettikleri şey hakkında hükmünü verecektir.

[1] Yâni dininiz bâtıldır, dinde sahih ve mutemet bir şeye istinat etmezsiniz. Dinsizsiniz, yolsuzsunuz. Nazara şayan hiç bir şeye mâlik değilsiniz.[2... Devamı..

Hepsi de aynı kitabı/Tevrat-İnciller’i okuyup durdukları hâlde, Yahudiler: “Hıristiyanlar hiçbir şey üzerinde değildir” derken, Hıristiyanlar da: “Yahudiler hiçbir şey üzerinde değildir” demişlerdi⁷⁵. Aynı şekilde hiçbir bilgiye sahip olmayanlar/şirk koşanlar da benzer sözler söylerlerdi. Artık Allah, aralarında anlaşamadıkları konularda kıyamet günü hükmünü verir.

75 Her iki zümre birbirlerinin inançlarının temelsiz olduğunu, sağlam bir esasa dayanmadığını birbirlerine söylemektedirler. Hâlbuki her iki din mensu... Devamı..

Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, “Hıristiyanlar hiçbir şey üzere değildir” dediler. Hıristiyanlar da, “Yahudiler hiçbir şey üzere değildir” dediler. Bilmeyenler de onların söylediklerine benzer şeyler söylediler. Allah, kıyamet günü, anlaşmazlığa düştükleri şeylerde onlar arasında hüküm verecektir.

Yahudiler:
“Hıristiyanların hiçbir temel dayanakları yoktur!” dediler. Buna karşılık, onlara kızan bazı Hıristiyanlar:
“Yahudilerin hiçbir temel dayanakları yoktur!”dediler. Oysa, hepsi de güya kutsal Kitabı okuyorlar. Allah’tan başka ilâhlara tapınan ve Peygamberlik, kitap ve âhiret hakkında hiçbir bilgisi olmayan müşrik Araplar da tıpkı onların dediklerine benzer iddialarda bulunuyorlar. Böylece Yahudi ve Hıristiyanlar, ilâhî vahyin bir kısmını yok sayarak, onu bütünüyle reddeden müşriklerle aynı konuma geliyorlar. Mahşer gününde Allah, anlaşmazlığa düştükleri her konuda aralarındaki hükmünü verecektir.
Tabii ki, müminleri ibâdetten alıkoymaya çalışan kâfirler hakkındaki hükmünü de:

Yahudîler dedi ki: -“Nasrâniyler bir şey üzerinde değildir”.
Nasrâniyler de dedi ki: -“Yahudîler bir şey üzerinde değildir”.
Hâlbuki Kitab’ı okuyorlar.
Bilmeyenler de onların sözlerinin benzerini söyledi.
İhtilâf ediyor oldukları şeylerde Kıyamet günü onların arasında Allah hüküm verir.

Yahudiler: " Hristiyanlığın aslı astarı yok " derken, Hristiyanlar da: " Yahudiliğin aslı astarı yok " diyorlar. Her iki taraf okur yazar oldukları halde tıpkı zırcahiller gibi konuşuyorlar. Duruma bakılırsa, anlaşamadıkları konularla ilgili son kararı kıyamette, Allah vereceğe benziyor...

Yahudiler; "Hıristiyanlar bir temel üzerinde değildir!" dedi. Hıristiyanlar; "Yahudiler bir temel üzerinde değildir!" dedi. Oysa hepsi Kitabı okuyorlar. Kitabı bilmeyen putperestler de “Yahudi ve Hristiyanlar bir temel üzerinde değildir!” dediler. Artık aralarındaki tartıştıkları konular hakkında Rabbin hükmünü verecektir. Onun için sizler üzerlerine gitmeyin! Onları muhatap alıp boş iddialarına karşılık vermeyin! Onlar cahilce tartışmalarına devam ededursunlar. Nasılsa hükmümüzü yakında bilecekler!

Kitabı (Tevrat ve İncil’i) [tilavet] etmekte (okuyup aktarmakta) oldukları hâlde, yahudiler “Hristiyanlar, herhangi bir şey üzerinde (doğru yolda) değildir.” demişlerdi. Hristiyanlar da “Yahudiler, herhangi bir şey üzerinde (doğru yolda) değildir.” demişlerdi. (Kitabı) bilmeyenler de (birbirleri hakkında) tıpkı onların dediklerini söylemişlerdi. Allah, onların anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. [*]

Benzer mesajlar: Yûnus 10:93: Nahl 16:124; Secde 32:25; Câsiye 45:17.

Sözde, hepsi de kitabı (Tevrât ve İncil’i) okuyup durdukları halde; Yahûdîler: “Hıristiyanlar hiç bir şey üzere değildirler”, Hıristiyanlar da: “Yahûdîler hiç bir şey üzere değildirler.”¹ dediler. Hiçbir şey bilmeyen (kitapsız) cahiller de birbirleri hakkında tıpkı onların söylediklerini, söylediler. Allah ise kıyamet günü, anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında, aralarında (gerçek) hükmü verecektir.

1 Yani Yahûdîler ve Hıristiyanlar, birbirlerinin dinlerinin hiçbir temelinin olmadığını, söyleyerek birbirlerinin dinlerini, kökünden çürüttüler, kâfi... Devamı..

Ayrıca Yahudiler, “Hristiyanlar geçerli, tutarlı bir inanç temelinden yoksunlar” iddiasında bulunurken Hristiyanlar da (aynı şekilde,) “Yahudiler, geçerli, tutarlı bir inanca sahip değiller” diye iddia ederler; ve her iki taraf da (bu iddialarında) ilahî kelâma atıfta bulunurlar! Hatta bilgiden yoksun bulunanlar, onların söylediklerini aynen tekrarlayıp dururlar; ⁹³ ama anlaşamadıkları şeyler konusunda Kıyamet Günü aralarında hüküm verecek olan Allah’tır. ⁹⁴

93 Bu ifade, yalnız kendi zümrelerine mensup olanların öteki dünyada Allah’ın rahmetine mazhar olacaklarını iddia eden herkese işaret etmektedir.94 Ba... Devamı..

Yahudiler; “Hıristiyanlar bir inanç temelinden yoksundur.” dediler, Hıristiyanlar da “Yahudiler bir inanç temelinden yoksundur.” dediler. Hâlbuki hepsi de aynı kitabı okuyorlardı. Bilmeyenler de aynen onların sözlerini söylüyorlar. Allah ise kıyamet günü ihtilafa düştükleri konular hakkında, aralarında elbette hükmünü verecektir. 5/48, 24/64, 42/10

Hepsi de (aynı) kitabı okudukları hâlde, Yahudiler “Hıristiyanlar bir inanç temelinden yoksundur” dediler; Hıristiyanlar da “Yahudiler bir inanç temelinden yoksundur” dediler.[²¹³] (Vahye dair) bilgisi olmayanlar da tuttu, aynen onların söylediği gibi söyledi.[²¹⁴] Fakat Allah, anlaşamazlığa düştükleri konularda kıyamet günü hükmünü verecektir.[²¹⁵]

[213] Burada iki zümre de birbirini yok sayıp temelsizlikle suçlarken, referans olarak kendi kitaplarını gösteriyorlardı. Bu ibare, âyette ifade edile... Devamı..

(Kitap ehlinin) Hepsi Kitabı okudukları halde; yahudiler 'Hıristiyanlar doğru yolda değil" dediler, hıristiyanlar da (aynı şekilde) "Yahudiler doğru yolda değil!" dediler. Cahilleri de (onlara uyarak) aynı şeyi söylediler... Allah ayrılığa düştükleri hususlarda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.

(kitap ehlinin kitaplarındaki hükümleri yerine getirmeyerek birbirini suçlamaları doğru olmadığı gibi, müşriklerin de yaptıkları zulümler doğru değild... Devamı..

Yahudiler, "Hıristiyanlar bir temel üzerinde değiller" dediler. Hıristiyanlar da, "Yahudiler bir temel üzerinde değiller" dediler. Oysa onlar Kitab’ı okuyup biliyorlar. (Kitab’ı) bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında ihtilafı hakkında Allah, kıyamet gününde hükmünü verecektir.

Ve Yahudiler dedi ki: «Nasranîler hiçbir şey üzere değildir.» Ve Nasrânîler de dedi ki: «Yahudiler hiçbir şey üzere değildir.» Halbuki onlar kitabı okurlar. Bilmeyen kimseler de onların sözleri gibi söylediler. Allah Teâlâ ise bu ihtilaf ettikleri şeyler hakkında yarın Kıyamet günü aralarında hükmedecektir.

Yahudiler: “Hıristiyanlar hakikî bir din üzere değil. ” Hıristiyanlar ise: “Yahudiler hakikî bir din üzere değil. ” dediler. Halbuki her iki topluluk da kitabı (Tevrat ve İncîl'i) okumaktalar. Dini bilmeyenler de onlarınkine benzer sözler söylediler. Allah, kıyamet günü anlaşamadıkları hususlarda hükmünü verecektir. [22, 17; 34, 26; 2, 62]

Okudukları kitaba uysalardı böyle bir iddiada bulunmazlardı Bilmeyenlerden maksat: Arap müşrikleri, putperestler, dinsizler olup bunlar da, Yahudiliğe... Devamı..

Yahudiler: "Hıristiyanlar, bir temel üzerinde değiller," dediler. Hıristiyanlar da: "Yahudiler bir temel üzerinde değiller," dediler. Oysa hepsi de Kitabı okuyorlar. Bilmeyenler de tıpkı onların dedikleri gibi demişlerdi. Artık Allah, ayrılığa düştükleri şey hakkında, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Yahûdîler, nasârâ bir şey üzerine değildir didiler (dînleri esâslı değildir didiler) ve hristiyanlar da yahûdîler bir şey üzerine değildir didiler. Halbuki onlar Tevrat'ı okurlar. Bilmeyenler de (müşrikler de) onların sözleri gibi söylediler. (Muhammed ve İslâmlar bir şey üzerine değildirler didiler) Allâh Te'âlâ yevm-i kıyâmetde onların aralarında ihtilâf iyledikleri şeyi hüküm ve fasl ider.

Kitab’ı (Tevrat’ı) okudukları halde, Yahudiler, “Hristiyanların bir temeli yoktur”; Hristiyanlar da “Yahudilerin bir temeli yoktur” derler. Bilmeyenler de böyle söylerler. Allah, anlaşamadıkları konuda Kıyamet[*] günü aralarında kararını verecektir.

[*] Kıyamet, ayağa kalkma ve kalkış demektir. Kıyamet günü, insanların yeniden dirilip kabirlerinden kalkacağı gündür.

Hepsi de (kendilerine indirilen) kitabı okuyup durdukları halde, Yahudiler, Hıristiyanların (doğru) bir şey üzerinde olmadıklarını söylerken, Hıristiyanlar da Yahudilerin (doğru) bir yol üzerinde olmadıklarını söylemektedirler. Bilmeyenler de aynen onların sözlerini söylüyorlar. Allah ise kıyamet günü ihtilafa düştükleri konu hakkında, aralarında elbette hükmünü verecektir.

Yahudiler dedi ki: “Hıristiyanların dayandığı birşey yok.” Hıristiyanlar da dedi ki: “Yahudilerin dayandığı birşey yok.” Oysa ikisi de kitabı okuyup duruyor. Cahiller de onların sözlerine benzer şeyler söylediler. Onların ihtilâf ettikleri şey hakkında hükmü kıyamet gününde Allah verecektir.

Yahudiler: "Hıristiyanlar hiçbir şey üzerinde değil." dediler. Hıristiyanlar da: "Yahudiler hiçbir şey üzerinde değil." dediler. Ve bunlar Kitap'ı da okuyup dururlar. İlimden nasibi olmayanlar da aynen onların sözleri gibi söz etti. Tartışmaya girdikleri şey hakkında, aralarında hükmü, kıyamet günü Allah verecektir.

daħı eyittiler cuḥūdlar “degül naśrāniler nesene üzere.” daħı eyittiler naśrāniler “degül cuḥūdlar nesene üzere”; anlar oķırlar-iken kitāb’ı. ancılayın eyitti anlar kim bilmezler, anlaruñ sözi gibi pes Tañrı hükm eyleye aralarında ķıyāmet güni; anuñ içinde kim oldılar anuñ içinde dartışurlar.

Yehūdīler eyitdiler: Degüldür Naṣrānīler hīç nesne üstine. Naṣrānīler daḫıeyitdiler: Degüldür Yehūdīler hīç nesne üstine. Anlar oḳurken Tañrı Ta‘ālākitābını anuñ gibi. Eyitdi ol kişiler kim: Bilmezler, anlaruñ sözi gibi TañrıTa‘ālā ḥükm eyler anlar arasında ḳıyāmet güninde, anuñ içinde kim anlarçekişürlerdi.

Yəhudilər dedilər: “Xaçpərəstlər (dində düzgün və mö’təbər) bir şeyə istinad etmirlər”. Xaçpərəstlər də: “Yəhudilər (dində düzgün və mö’təbər) bir şeyə istinad etmirlər “, -söylədilər. Halbuki onların hər ikisi kitab (Tövrat və İncil) oxuyur. (Kitab əhli olmayan və yazıb-oxumaq) bilməyənlər də onlar kimi danışdılar. Allah onların aralarındakı bu ixtilafın hökmünü qiyamət günü verəcəkdir!

And the Jews say the Christians follow nothing (true), and the Christians say the Jews follow nothing (true); yet both are readers of the Scripture. Even thus speak those who know not. Allah will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they differ.

The Jews say: "The Christians have naught (to stand) upon; and the Christians say: "The Jews have naught (To stand) upon." Yet they (Profess to) study the (same) Book. Like unto their word is what those say who know not(116); but Allah will judge between them in their quarrel on the Day of Judgment.

116 It is a sure sign of ignorance and prejudice when you study the same book as another or a similar one and yet are absolutely intolerant of the mea... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.