9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 111. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kâlû len yedḣule-lcennete illâ men kâne hûden ev nesârâ(k) tilke emâniyyuhum(k) kul hâtû burhânekum in kuntum sâdikîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Bu sapkınlar) "Yahudi veya Hristiyan olmayan hiç kimse kesin olarak cennete giremez" demektedir. Bu, onların kendi kuruntularıdır. De ki: "Eğer doğru sözlüyseniz, kesin kanıtınızı (bürhânınızı) getirin."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Cennete Yahudi yahut Nasrani olmayan kesin olarak giremez dediler, kendi kuruntuları bu. De ki: Doğrucuysanız hadi, delillerinizi getirin bakalım.

Abdullah Parlıyan Meali

Yahudiler ya da Hıristiyanlar: “Cennete yalnız biz gireriz” diyorlar. Bu onların kuruntusudur. De ki: “Eğer söylediklerinizde samimi iseniz, iddianızı kanıtlayın.”

Ahmet Tekin Meali

Onlar:
“Yahudi ve hristiyan olanların dışında kimse, asla Cennet'e giremeyecek" dediler. Bu onların kuruntuları, hayal mahsulü arzularıdır. Sen de onlara:
“Eğer doğru söylüyorsanız, delilinizi getirin" de.
*

Ahmet Varol Meali

Onlar: "Cennete ancak yahudi veya hıristiyan olan girebilecektir" dediler. [21] Bu onların kuruntularıdır. De ki: "Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi ortaya koyun."*

Ali Bulaç Meali

Dediler ki: 'Yahudi veya hristiyan olmayan hiç kimse kesin olarak cennete giremez.' Bu, onların kendi kuruntularıdır. De ki: 'Eğer doğru sözlüyseniz, kesin-kanıtınızı getirin.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Yahûdi'ler, “-Cennet'e ancak yâhudi olanlar girer” ve hristiyanlar da, yine: “-cennet'e ancak hristiyan olanlar girer” dediler. Bu, onların kuruntularıdır. Ey Habibim, onlara söyle “- Eğer bu davânızda sâdık kimselerseniz delilinizi getirin.

Bahaeddin Sağlam Meali

(O ehl-i kitap) dediler ki: “Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası Cennete girmeyecektir.” Bu, sadece onların arzusudur. Sen de ki: “Eğer doğru iseniz, bu konuda delilinizi getirin.”

Bayraktar Bayraklı Meali

Kitap ehli, “Yahudiler veya Hıristiyanlar hariç, hiç kimse asla cennete giremeyecek” dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara de ki, “Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, delilinizi getiriniz.”

Besim Atalay Meali (1962)

Dediler ki: «Ya Hıristiyan, ya Yahudi olmadan, cennete girilemez!» bu onların kuruntusu, «Gerçekseniz getirin belgenizi» diyesin sen onlara

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar: “Yahudilerden ve Hıristiyanlardan başka hiç kimse Cennet'e giremeyecek.” dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. Sen de ki: “İddianızda tutarlı iseniz haydi delilinizi ortaya koyun!”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Yahudi veya Hıristiyan olmayan kimse elbette cennete girmeyecek" dediler; bu onların kuruntularıdır. De ki: "Sözünüz doğru ise delillerinizi getirin".

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bir de; “Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası Cennet’e girmeyecek” dediler. Bu, onların kuruntuları! De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz (iddianızı ispat edecek) delilinizi getirin.”

Diyanet Vakfı Meali

(Ehl-i kitap:) Yahudiler yahut hıristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek, dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara: Eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin, de.

Edip Yüksel Meali

"Yahudi veya Hristiyanlardan başkası cennete giremez," dediler. Bu, onların kuruntusudur. De ki: "Doğru sözlüler iseniz delilinizi getirin."*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bir de "yahudi ve hıristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek" dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. Sen de onlara de ki; "Eğer doğru iseniz, haydi bakalım getirin delilinizi."

Elmalılı Meali (Orijinal)

bir de Yehud veya Nasradan başkası asla Cennete giremiyecek dediler, bu onların kendi kuruntuları, haydi de; doğru iseniz getirin bühranınızı

Erhan Aktaş Meali

Onlar, “Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası Cennet'e giremeyecek.” derler. Bu, onların kuruntusudur. De ki: “Eğer doğru söylüyorsanız iddianızı kanıtlayın.”

Hasan Basri Çantay Meali

(Yahudiler ve Hıristiyanlar) dediler ki: «Yahudi veya Nasrânî olanlardan başkası asla cennete girmeyecek.» Bu, onların kuruntularıdır. (Habîbim, onlara) söyle: «Eğer (bu iddianızda) doğrucu kimseler iseniz burhanınızı getirin.».

Hayrat Neşriyat Meali

(Ehl-i kitab:) “Yahudi veya hristiyan olandan başkası aslâ Cennete giremeyecek!” dediler. Bu onların boş temennîleridir. De ki: “Eğer (iddiâ nızda) doğru kimseler iseniz, delîlinizi getirin!”

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar “Yahudi olmayan veya Hıristiyan olmayan cennete giremez” dediler. Bu onların kuruntularıdır. Deki “Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Yahudiler ile Nasara «- Cennete Yahudiler ile Nasara olanlardan başka hiç bir kimse giremeyecektir» [⁶] dediler. Bu ise onların uydurmalarından ibarettir. Onlara de ki gerçek iseniz haydi burhanınızı getirin.*

Kadri Çelik Meali

“Yahudi veya Hıristiyan olmayan kimse elbette cennete girmeyecek” dediler. Bu onların kuruntularıdır. De ki: “Doğru sözlüler iseniz delilinizi getirin.”

Mahmut Kısa Meali

Önceki kutsal kitaplara inandıklarını öne sürenler, “Yahudi veya Hıristiyan olanlardan başkası Cennete giremeyecektir!” diyorlar. Yani Yahudiler de, Hıristiyanlar da, din adına uydurdukları bâtıl iddiaları kabul etmeyenlerin —iman ve erdem sahibi olsa bile— Allah’ın hoşnutluğunu kazanamayacağını, gelenek hâline gelmiş birtakım dînî formaliteleri yerine getirmedikçe kişinin cenneti hak edemeyeceğini söylüyorlar. Bu iddia, onların kendi kuruntu ve boş hayallerinden başka şey değildir. Onlara de ki:
“Eğer doğru söylüyorsanız, Kutsal Kitaptaki bilgi ve delilinizi ortaya koyun bakalım!”

Mehmet Okuyan Meali

(Kitap ehli:) “Yahudi olanlar veya hristiyanlar hariç kimse asla cennete giremeyecek.” demişlerdi.* İşte şu (iddiaları), kendi kuruntularıdır. De ki: “Doğruysanız delilinizi getirin!”*

Mehmet Türk Meali

Onlar: “Yahûdî veya Hıristiyan olmadıkça, kesinlikle kimse cennete giremeyecek.” dediler. Bu, onların asılsız kuruntularıdır. Sen, onlara: “Eğer doğru söylüyorsanız getirin (o zaman) delilinizi!” de.

Muhammed Esed Meali

ONLAR: “Yahudi veya Hristiyan olmadıkça hiç kimse cennete giremez!” diye iddia ederler. 89 Bu onların kuruntusudur! De ki: “Eğer söylediklerinizde samimi iseniz, iddianızı kanıtlayın!” 90

Mustafa Çavdar Meali

“Onlar Yahudi ve Hıristiyan olandan başkası cennete giremeyecek!” dediler; bu onların kuruntusudur. Onlara de ki: “Eğer iddianızda samimi iseniz delilinizi getirin de görelim!” 2/135, 4/123

Mustafa İslamoğlu Meali

Bir de kalkıp dediler ki: Yahudi veya Hıristiyan olmayanlar cennete giremeyecek. Bu onların hüsn-i kuruntusudur.[209] De ki: Eğer iddianızın arkasında duruyorsanız, hadi isbatlayın.[210]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve dediler ki «cennete Yahudi veya Nasranî olanlardan başkası elbette giremeyecektir.» Bu onların boş hülyalarıdır. De ki: «Hüccetinizi getirin, eğer siz sâdık kimseler iseniz.»

Suat Yıldırım Meali

Bir de: “Yahudi veya Hıristiyan olanlardan başkası cennete asla giremez! ” dediler. Bu onların kendi kuruntuları. . . Sen de ki: “İddianızda tutarlı iseniz haydi delilinizi ortaya koyun! ” [5, 18]

Süleyman Ateş Meali

Yahudi yahut hıristiyan olandan başkası cennete girmeyecek, dediler. Bu, onların kuruntusudur. De ki: "Doğru iseniz, delilinizi getirin."

Süleymaniye Vakfı Meali

(Yahudiler) ‘Yahudi olandan başkası’ veya (Hristiyanlar) ‘Hristiyan olandan başkası Cennet’e giremez’ dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki “Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin!”

Şaban Piriş Meali

-Yahudi ve Hıristiyan olanlardan başkası cennete giremeyecek! dediler; bu onların kuruntusudur. Onlara de ki:-Eğer doğru söylüyorsanız, delilinizi getirin.

Ümit Şimşek Meali

Onlar, “Yahudilerden yahut Hıristiyanlardan başkası Cennete girmeyecek” dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen, “Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin” de.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete asla giremeyecek." dediler. Bu, onların hurafeleri/anlamını bilmeden okuyuşları/kuruntularıdır. De ki onlara: "Eğer doğru sözlü iseniz hadi getirin susturucu kanıtınızı!"

Eski Anadolu Türkçesi

daħı eyittiler: “hergiz girmeye uçmaġa illā ol kim oldı cuḥūdlar yā naśrāniler.” şol arzularıdur anlaruñ. eyit: “getürüñ ḥüccetlerüñüzi eger olursañuz girçekler.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Yəhudilər və xaçpərəstlər) dedilər: “Cənnətə yəhudilərdən və xaçpərəstlərdən başqası girməyəcək!” Bu, ancaq onların xülyalarıdır. (Ya Rəsulum!) Onlara söylə: “Əgər (bu sözü) doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin!”

M. Pickthall (English)

And they say: None entereth Paradise unless he be a Jew or a Christian. These are their own desires. Say: Bring your proof (of what ye state) if ye are truthful.

Yusuf Ali (English)

And they say: "None shall enter Paradise unless he be a Jew or a Christian." Those are their (vain) desires. Say: "Produce your proof if ye are truthful."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.