9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 107. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elem ta’lem enna(A)llâhe lehu mulku-ssemâvâti vel-ard(i)(k) vemâ lekum min dûni(A)llâhi min veliyyin velâ nesîr(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bilmedin mi ki, göklerin ve yerin (ve aralarındaki her şeyin) mülk ve saltanatı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir veli ne de bir yardımcı vardır. (Bulmak da mümkün değildir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bilmez misin ki şüphesiz göklerin saltanatı da Allah'ındır, yeryüzünün saltanatı da ve sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır, ne bir yardımcı.

Abdullah Parlıyan Meali

Bilmez misin ki, göklerin ve yerin idaresi, mülkiyeti yalnızca Allah'ındır. Allah'tan başka sizi koruyacak bir dost ve yardım edecek hiç kimse yoktur.

Ahmet Tekin Meali

Göklerin ve yerin hâkimiyetinin ve mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Sizin de Allah'ın dışında, kulu durumundakilerden ne emrinde olduğunuz bir otorite, ne koruyucunuz, ne de bir yardım edeniniz vardır.

Ahmet Varol Meali

Göklerin ve yerin mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu bilmez misin?. Sizin de Allah'dan başka bir koruyucunuz (veliniz) ve yardımcınız yoktur.

Ali Bulaç Meali

(Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bilmezmisin ki, göklerin ve yerin saltanatı Allah'ındır ve sizin için Allah'dan başka bir dost ve yardımcı yoktur.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bilemedin mi ki; göklerin ve yerin idaresi ve mülkiyeti yalnızca Allah’ındır? Allah’tan başka ne sahibiniz ne de yardımcınız vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığının Allah'a ait olduğunu da bilmez misin? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

Besim Atalay Meali (1962)

Bilmez misin göklerin, yerin mülkü Allahın olduğunu? Sizin-çin Allahtan başka ne yâr vardır, ne de yardımcı

Cemal Külünkoğlu Meali

Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu bilmez misin? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Göklerin ve yerin Hükümdarlığının Allah'a aid olduğunu bilmez misin? Allah'tan başka dost ve yardımcınız yoktur.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.

Diyanet Vakfı Meali

(Yine) bilmez misin, göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnızca Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

Edip Yüksel Meali

Yerin, göklerin egemenliğinin ALLAH'a ait olduğunu ve ALLAH'tan başka bir sahip ve yardımcın olmadığını bilmez misin?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bilmez misin ki, hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır, hepsi O'nundur. Size de Allah'dan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

bilmez misin ki Allah, hakikat göklerin ve yerin mülkü, hep onun, size de Allahdan başka ne bir veliy vardır ne bir nasîr

Erhan Aktaş Meali

Yerlerin ve göklerin egemenliğinin Allah'a ait olduğunu bilmez misin? Sizin için Allah'ın yanı sıra ne bir veli ne de bir yardımcı vardır.

Hasan Basri Çantay Meali

Göklerin ve yerin mülk (-ü tasarrufu) hakıykaten Allahın olduğunu ve sizin Allahdan başka ne bir yâr, ne de hakıykî bir yardımcı bulunmadığını bilmedin mi?

Hayrat Neşriyat Meali

(Hem) bilmez misin ki, göklerin ve yerin mülkü şübhesiz ki ancak Allah'ındır! Ve sizin için Allah'dan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.

İlyas Yorulmaz Meali

Göğün ve yerin mülkünün Allaha ait olduğunu görmüyor musun? Sizin için O
dan başka sahibiniz (veliniz) ve yardımcınız yoktur.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bilmez misin ki: göklerin, yerin milki Allah/ındır, Allah/tan başka sizin için yar da yoktur, hakkıyle yardımcı da yoktur.

Kadri Çelik Meali

Göklerin ve yerin egemenliğinin Allah'a ait olduğunu ve sizin için Allah'tan başka bir veli ve yardımcı olmadığını bilmez misiniz?

Mahmut Kısa Meali

Yine bilmez misin ki, göklerin ve yerin mutlak egemenliği sadece Allah’ındır ve sizin Allah’tan başka hiçbir dost ve yardımcınız yoktur? Ve bilmez misin ki, mülk O’nun olduğu için yasayı koymak veya yürürlükten kaldırmak, yani mülkünde dilediği gibi tasarruf etmek de O’nun hakkıdır?

Mehmet Okuyan Meali

Göklerin ve yerin otoritesinin yalnızca Allaha ait olduğunu bilmez misin? Sizin için Allaha rağmen dost da yardımcı da yoktur.

Mehmet Türk Meali

(Yine) Sen, gerçekten göklerin ve yerin hükümranlığının, Allah’a ait olduğunu hiç bilmez misin? (Şunu iyi bilin ki) sizin Allah’tan başka dostunuz da yardımcınız da yoktur.

Muhammed Esed Meali

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır ve Allah'tan başka sizi koruyacak ve yardım edecek hiç kimse yoktur?

Mustafa Çavdar Meali

Göklerin ve yerin iktidarının Allah’a ait olduğunu ve sizin Allah’tan başka veli ve yardımcınızın olmadığını bilmiyor musunuz? 9/116, 32/4

Mustafa İslamoğlu Meali

Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin hakimiyeti[204] Allah’a aittir. Sizin için, Allah’tan başka ne bir yâr, ne de bir yardımcı var.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü muhakkak Allah'ındır. Ve sizler için Allah Teâlâ'dan başka ne bir velî ve ne de bir yardımcı vardır.

Suat Yıldırım Meali

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin O'ndan başka ne bir hâminiz, ne de bir yardımcınız yoktur.

Süleyman Ateş Meali

Bilmedin mi ki, göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı, yönetimi, mülkiyeti) yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı yoktur.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bilmez misin, göklerin ve yerin yönetimi Allah’ın elindedir. Allah ile aranıza girecek bir veliniz (yakınınız)[*] ve yardımcınız da yoktur.*

Şaban Piriş Meali

Göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'a ait olduğunu ve sizin Allah'tan başka bir koruyucunuz ve bir yardımcınızın olmadığını bilmez misin?

Ümit Şimşek Meali

Bilmiyor musun ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır? Ve sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz vardır, ne de bir yardımcınız.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bilmedin mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir velî vardır ne de bir yardımcı.

Eski Anadolu Türkçesi

bilmedüñ mi, bayıķ Tañrı anuñdur pādişāhlıġı göklerüñ, daħı yirüñ. daħı yoķdur sizüñ Tañrı’dan ayruķ, hįç iş issi; ne daġı arķa virici.

Bunyadov-Memmedeliyev

Məgər sən bilmirsən ki, göylərin və yerin səltənəti (hökmranlığı) ancaq Allaha məxsusdur və sizin Allahdan başqa bir dostunuz və yardımçınız yoxdur?!

M. Pickthall (English)

Knowest thou not that it is Allah unto Whom belongeth the sovereignty of the heavens and earth; and ye have not, beside Allah, any friend or helper?

Yusuf Ali (English)

Knowest thou not that to Allah belongeth the dominion of the heavens and the earth? And besides Him ye have neither patron nor helper.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.