5 Aralık 2020 - 19 Rebiü'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 93. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İn kullu men fî-ssemâvâti vel-ardi illâ âtî-rrahmâni ‘abdâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Halbuki ) Göklerde ve yerde olan (herkesin ve her şeyin) tümü Rahman'a, yalnızca (boyun eğmiş) kul olarak gelmektedir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi de rahmanın tapısına kul olarak gelir.

Abdullah Parlıyan Meali

Göklerde ve yerde olan herkes, sınırsız rahmet sahibi Rahman'ın huzuruna birer kul olarak çıkacaktır.

Ahmet Tekin Meali

Göklerdeki ve yerdeki akıllı ve sorumlu varlıkların hepsi istisnasız, Rahmet sahibi Rahmanın huzuruna O'nu ilâh tanıyan, O'na teslim olan kul olarak gelecektir.

Ahmet Varol Meali

Göklerde ve yerde bulunanların hiçbiri müstesna olmaksızın hepsi Rahman'a kul olarak gelir.

Ali Bulaç Meali

Göklerde ve yerde olan (herkesin ve her şeyin) tümü Rahman (olan Allah)a, yalnızca kul olarak gelecektir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Göklerde ve yerde hiç bir kimse yoktur ki, Rahman'a kul olarak gelici olmasın.

Bahaeddin Sağlam Meali

Göklerde ve yerde hiç kimse yoktur ki, kul olarak, Rahman olan Allah’ın huzuruna gelecek olmasın.

Bayraktar Bayraklı Meali

Göklerde ve yerde olan herkes, istisnasız birer kul olarak Rahmân'a gelecektir.

Besim Atalay Meali

Göklerde de, yerde de olanın hepsi esirgiyene kulluk etmekliğe gelirler

Cemal Külünkoğlu Meali

Göklerde ve yerde olan herkes Rahman (olan Allah'ın) huzuruna birer kul olarak gelecektir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

92,93. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz, çünkü göklerde ve yerde olan her şey Rahman'a baş eğmiş kul olarak gelecektir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman’a kul olarak gelecektir.

Diyanet Vakfı Meali

Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân'a gelecektir.

Edip Yüksel Meali

Göklerde ve yerde kim varsa, Rahman'a kul olarak gelecektir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyamet günü) Rahmân'ın huzuruna kul olarak çıkmasın.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Göklerde ve Yerde hiç bir kimse yoktur ki o rahmana kul olarak gelecek olmasın

Erhan Aktaş Meali

Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahmân'a yalnızca kul olarak gelecek.

Hasan Basri Çantay Meali

Göklerde ve yerde olan herkes, müstesna olmamak üzere, O çok esirgeyici (Allaha) mutlakaa kul olarak gelecekdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki, Rahmân'a kul olarak gelecekbiri olmasın!

İlyas Yorulmaz Meali

Şüphe yok ki, göklerde ve yerde olanların hepsi, Rahmana yalnızca kul olarak gelecektir.

İsmail Hakkı İzmirli

Göklerde ve yerde bulunan mahlûkattan biri yoktur ki esirgeyen Zat/a kıyamette kul olarak gelmesin.

Kadri Çelik Meali

Göklerde ve yerde olan her şey Rahman'a, yalnızca kul olarak gelecektir.

Mahmut Kısa Meali

İster melek, ister insan olsun, göklerdeki ve yerdeki bütün varlıklar, Rahmân’ın huzuruna ancak âciz birer kul olarak çıkacaklardır.

Mehmet Türk Meali

(Zira) göklerde ve yerdekilerin tümü Rahman (olan Allah)’ın huzuruna, ancak ve ancak birer kul olarak gelecektir.

Muhammed Esed Meali

Oysa, göklerde ve yerde var olan her şey sınırsız rahmet Sahibi'nin huzuruna ancak ve ancak birer kul olarak çıkmaktadırlar; 78

Mustafa Çavdar Meali

Zira göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman’ın huzuruna ancak ve ancak bir kul olarak gelecektir. 2/116, 10/66...68, 19/88...93

Mustafa İslamoğlu Meali

Hem göklerde ve yerde olan herkes, O rahmet kaynağının huzuruna sadece ve sadece bir kul olarak çıkacaklardır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Göklerde ve yerde olan şeylerin hepsi de Rahmân'a kul olarak vücûda gelmiş şeylerden başka değildir.

Suat Yıldırım Meali

Göklerde ve yerde kim varsa, Rahman'ın ancak kulu olabilir.

Süleyman Ateş Meali

Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman'a kul olarak gelecektir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kul olarak Rahman’nın huzuruna gelirler.

Şaban Piriş Meali

Çünkü göklerde ve yerde bulunan her şey ancak Rahman'a kul olarak gelir.

Ümit Şimşek Meali

Göklerde ve yerde kim varsa, hepsi Rahmân'ın huzuruna kul olarak gelir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman'a kul olarak gelecektir.

Bunyadov-Memmedeliyev

Çünki göylərdə və yerdə olan bütün məxluqatdan bir eləsi yoxdur ki, (qiyamət günü) Rəhmanın hüzuruna bir qul kimi gəlməsin.

M. Pickthall (English)

There is none in the heavens and the earth but cometh unto the Beneficent as a slave.

Yusuf Ali (English)

Not one of the beings in the heavens and the earth but must come to ((Allah)) Most Gracious as a servant.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.