3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 88. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve kâlû-tteḣaże-rrahmânu veledâ(n)

Ve dediler ki: Rahman, oğul edindi.

(Müşrikler ve kâfirler -hâşâ-) "Rahman çocuk edinmiştir" deyip (zırvalamaktadır).

Hal böyleyken, yine de bazıları: “O sınırsız rahmet sahibi olan Rahman kendine bir oğul edinmiştir” diyorlar.

“Sınırsız rahmeti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, lütfuna, hayırlara mazhar eden Rahman olan Allah oğul-kız edindi.” dediler.

"Rahman çocuk edindi" dediler.

'Rahman çocuk edinmiştir' dediler.

Yahudilerle Hristiyanlar: “- Rahman, çocuk edindi.” dediler.

O kâfirler, “Rahman olan Allah evlat edindi” dediler.

“Rahmân çocuk edindi” dediler.[312]

[312] Şirk çeşitleri hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XII, 198-202.

Dediler ki: «Allah oğul edindi!»

(Onlar:) “Rahman (olan Allah), bir çocuk edindi” dediler.

Rahmân’ın çocuğı vardır diyorlar.

Bazı kimseler: "Rahman çocuk edindi" dediler

Onlar, “Rahmân, bir çocuk edindi” dediler.

“Rahmân çocuk edindi” dediler.

«Rahmân çocuk edindi» dediler.

Hatta "Rahman çocuk edindi," dediler

(Yahudilerle hıristiyanlar) "Rahmân, çocuk edindi" dediler.

O rahman veled edindi dediler

(O kâfirler,) “Rahmân (olan Allah) çocuk edindi” dediler.

Yahûdîler, “Üzeyir Allah’ın oğludur” diyerek, hıristiyanlar, “Îsâ Allah’ın oğludur” diyerek, müşrikler de, “Melekler Allah’ın kızlarıdır” diyerek Rabb... Devamı..

“Rahmân bir çocuk edindi.” dediler.

Dediler ki: «Çok esirgeyici (Allah) bir evlâd edindi».

Ve “Rahmân çocuk edindi” dediler.

Onlar “Rahman bir çocuk edindi” dediler.

Dediler: "Esirgeyici kendine çocuk edindi."

Onlar «— Esirgeyen zat oğul edindi» dediler.

Bazıları “Rahmân çocuk edindi” derler.²⁴

24 Krş. Bakara, 2/216; Tevbe, 9/30; Kehf, 18/4

“Rahman çocuk edinmiştir” dediler.

Hıristiyanlar, sapıklıkta o kadar ileri gittiler ki, sonunda “Rahmân,İsa Mesih’i kendisine oğul edindi!” dediler.

Bir de: -“Rahmân çocuk edindi” dediler.

Vaktiyle: " Allah'ın çocuğu var " demişlerdi.

Görmüyor musun? Şaşkın sapkın akıllarıyla neler söylemeye cesaret ediyorlar. Utanmadan diyorlar ki; "Rahman çocuk edindi!"

(Müşrikler) “Rahmân çocuk edindi!” dediler.

(Bir de o kâfirler): “Rahman çocuk edindi.” dediler.

Hal böyleyken, ⁷⁵ yine de bazıları “O sınırsız rahmet Sahibi Kendine bir oğul edinmiştir!” diyorlar. ⁷⁶

75 Lafzen, “Ve” -bu bağlaç bu pasajın 81. ayetle bağlantısını sağlamaktadır.76 Hz. İsa’nın “Allah’ın oğlu olduğu” yolundaki Hristiyan inancına -ve, ge... Devamı..

–Ve onlar “Rahman çocuk edindi” Dediler. 6/101, 16/58-59, 17/40, 19/35...93, 37/149, 39/4, 43/15...19, 52/39, 53/21...23, 72/3

Bir de çıkıp “O rahmet kaynağı bir oğul edindi” dediler:

Kafirlerden bir kısmı, "Rahman evlat edindi" dediler!

Onlar, "Rahman, bir çocuk edindi" dediler.

Ve dediler ki, Rahmân kendisine veled ittihaz ediverdi.

“Rahman evlat edindi. ” dediler.

Rahman çocuk edindi dediler.

"Allâh Te'âlâ evlâd ittihâz itdi" didiler.

“Rahman çocuk edindi” dediler.

-Rahman, bir çocuk edindi, dediler.

Bir de “Rahmân evlât edindi” dediler.

"Rahman çocuk edindi." dediler.

daħı eyittiler “duttı Tañrı oġul ķız.”

Eyitdiler küfr‐ile: Tañrı Ta‘ālā oġul ḳız idindi, didiler.

(Müşriklər: ) “Rəhman özünə övlad götürmüşdür!” – dedilər.

And they say: The Beneficent hath taken unto Himself a son.

They say: "((Allah)) Most Gracious has begotten a son!"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.