6 Aralık 2020 - 20 Rebiü'l-Ahir 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 87. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lâ yemlikûne-şşefâ’ate illâ meni-tteḣaże ‘inde-rrahmâni ‘ahdâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Rahman’ın katında ahit almışların (samimi ve seçkin kullarının) dışında (onlar) şefaate malik olmayacaklardır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Rahmandan ahd almış olanlardan başkaları şefaat de edemez.

Abdullah Parlıyan Meali

Sınırsız rahmet sahibi Rahman olan Allah katında söz ve izin alandan başkasının şefaate gücü yetmez.

Ahmet Tekin Meali

Rahmet sahibi Rahman olan Allah katında imanları ile, İslâm'daki sadakatleri ile, rızâyı ilâhîye mazhar olan amelleri ile taahhüt alanların, söz alanların dışında kimse şefaatten nasiplenemeyecek.

Ahmet Varol Meali

Rahman'ın katında bir ahid almış olanların dışındakiler şefaat hakkına sahip olamazlar.

Ali Bulaç Meali

Rahmanın katında ahid almışların dışında (onlar) şefaate malik olmayacaklardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Rahman'ın katında bir ahd (iman edip söz ve izin) almış olan kimseden başkaları şefaat etmeye sahip olamıyacaklardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

İman edip Rahman olan Allah’tan bir söz alan hariç, hiç kimse o gün şefaate sahip olamaz.

Bayraktar Bayraklı Meali

O gün, Rahmân'ın katında bir söz almamış olandan başkası asla şefaatte bulunamayacaktır.

Besim Atalay Meali

Hiç şefaat bulamazlar, Allah ile ahdi bulunan başka

Cemal Külünkoğlu Meali

Rahman'ın huzurunda, söz almış olanlar dışında hiç kimseye şefaat edemeyecek. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Rahman'ın katında bir ahd almış olandan başkası asla şefaatte bulunamıyacaktır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.

Diyanet Vakfı Meali

85, 86, 87. Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.

Edip Yüksel Meali

Rahman'ın yanında söz almış olanlardan başkası şefaat (aracılık) edemez.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(O gün) Rahmân (olan Allah)'ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Rahmanın nezdinde bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaate malik olamıyacaklar

Erhan Aktaş Meali

Rahmân'ın yanında bir “ahd” edinmiş olan kimse hariç, bir şefaate¹ sahip olamayacaklar.²*

Hasan Basri Çantay Meali

Çok esirgeyici (Allahın) nezdinde ahd edinmiş olanlardan başkaları şefaat (hakkına) mâlik olmayacaklardır.

Hayrat Neşriyat Meali

(O gün,) Rahmân'ın katında söz (izin) almış olanlardan başkası şefâat (hakkın)a sâhib olmayacaktır.

İlyas Yorulmaz Meali

Ancak o gün yalnızca Rahmandan ahit alanlar şefaate (yardıma) kavuşurlar.

İsmail Hakkı İzmirli

Esirgeyen Zat yanında ahit almış kimselerden [⁴] başka hiçbir fert şefaate mâlik olamayacaktır.*

Kadri Çelik Meali

Rahmanın katında ahit almışların dışında, (onlar) şefaate malik olamayacaklardır.

Mahmut Kısa Meali

İşte O Gün, şefaat konusunda Rahmân’dan özel bir söz almış olanlar dışında, hiç kimse bir başkasının kurtuluşu için aracılık edemeyecektir.Şefaat eden de, ancak O’nun izin verdiği ve gerçekten bağışlanmayı hak eden kimselere şefaat edebilecektir.
İnkârcılığın bir başka şekli daha var ki:

Mehmet Türk Meali

Rahman’ın yetki verdiği kimseler dışında hiç kimse bir başkasına şefâat,1 edemez.*

Muhammed Esed Meali

[bu Günde, hayattayken] O sınırsız rahmet Sahibi'yle bir bağ, bir bağlantı içine girmiş olmadıkça 74 kimse şefaatten pay alamayacaktır.

Mustafa Çavdar Meali

O gün hiç kimse şefaat yetkisine sahip değildir ancak yapmış olduğu iman sözleşmesine sadık olanlara Rahman şefaat edecektir.

Mustafa İslamoğlu Meali

(İşte o gün) O Rahmet kaynağıyla yaptığı (iman) sözleşmesine sadık kalanlar dışında, hiç kimse için şefaat/kayırma söz konusu değildir.[2541]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şefaate mâlik olamayacaklardır, ancak Rahmân'ın nezdinde bir ahd alan müstesna.

Suat Yıldırım Meali

Rahman'ın huzurunda, söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecek. *

Süleyman Ateş Meali

Yalnız Rahman'ın huzurunda söz almış olanlardan başkaları şefa'at edemezler.

Süleymaniye Vakfı Meali

(Orada) Rahman’dan söz almış olanlar[1] dışında kimse şefaat hakkına sahip olamayacaktır[2].*

Şaban Piriş Meali

Rahman'ın katında bir söz almış olandan başka hiç bir kimse şefaat edemez.

Ümit Şimşek Meali

Rahmân'dan bir söz almış olanlar dışında hiç kimsenin o gün şefaat yetkisi olmaz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rahman katında söz almış olandan başkaları şefaat imkânı bulamazlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Rəhmandan əhd almış kəslər istisna olmaqla, qalanları (kafirlər) şəfaət etməyə qadir olmazlar. (Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlər qiyamət günü Rəhmanın izni ilə şəfaət etməyə layiqdirlər).

M. Pickthall (English)

They will have no power of intercession, save him who hath made a covenant with his Lord

Yusuf Ali (English)

None shall have the power of intercession, but such a one as has received permission (or promise) from ((Allah)) Most Gracious.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.