27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 74. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vekem ehleknâ kablehum min karnin hum ahsenu eśâśen veri/yâ(n)

Onlardan önce nice ümmetler helak ettik ki mal bakımından da daha güzel mallara sahipti onlar, gösteriş bakımından da.

(Oysa) Onlardan önce nice insan-nesillerini yıkıma uğrattık, onlar mal (makam ve imkân) bakımından da, gösteriş (görkem ve saltanat) bakımından da daha güzel (ve üstün durumdalardı).

Onlardan önce gelip geçen nice toplulukları helak ettik. Öyle ki, onlar dünyevi güç ve gösterişce, sonrakilerden daha üstün idiler.

Onlardan önce de, daha varlıklı, daha gösterişli nice nesilleri helâk ettik.

Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik ki, onlar eşya ve gösterişce daha güzeldiler!

Onlardan önce nice insannesillerini yıkıma uğrattık, onlar mal (giyim, kuşam ve tefriş) bakımından da, gösteriş bakımından da daha güzeldiler.

Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişçe daha güzel nice asırlar halkını helâk etmişiz.

Onlardan önce nice çağları helak ettik ki, onların görünüş ve evleri bunlarınkinden çok daha güzel idi.

Oysa, biz onlardan önce gelip geçen, onlardan daha güçlü ve dış görünüş olarak onlardan daha üstün olan nice nesilleri helâk ettik.

Onlardan önce, biz nice nesilleri yok eylemişiz, hem de onlar pırtıca, gösterişçe daha da güzeldiler

Onlardan önce serveti ve görüntüsü daha güzel nice nesilleri helâk ettik.

Evvelce ânlardan zengin ve parlak ne kadar kavimler imhâ iyledik.

Onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki, onlar varlıkça ve gösterişçe bunlardan daha üstündüler.

Biz onlardan önce, mal-mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helâk ettik.

Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.

Onlardan önce, daha varlıklı ve daha gösterişli nice nesilleri yok ettik.

Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişce daha güzel nice asırlar halkını helak etmişizdir.

Halbuki biz kendilerinden evvel meta' ve manzaraca daha güzel nice karınlar helâk etmişiz

Oysa onlardan önce, mal ve gösterişçe daha iyi olan nice nesilleri yok ettik.

Biz onlardan evvel nice asır (lar halkını) helak etdik ki onlar mal ve metâ'ca da, gösterişce de daha güzeldiler.

Hâlbuki onlardan önce nice nesilleri helâk etmişizdir ki, onlar eşyâca ve gösterişçe daha güzeldiler.

Onlardan önce, daha güçlü ve daha üstün nice nesilleri helak etmiştik.

Biz onlardan öncede öyle insan soylarını yok etmişizdir ki onlar malca da, gösterişce de daha parlak idiler.

Biz, onlardan evvel nice insan tabakasını helâk ettik ki onların döşemeleri de, gösterişleri de daha güzeldi [⁴].*

Onlardan önce de servet ve görünüm bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.

Oysa Biz onlardan önce, kendilerinden daha varlıklı ve daha gösterişlinice medeniyetleri yeryüzünden silmiş, nice toplumları helâk etmiştik!

Onlardan önce, görüş ve servet bakımından daha güzel nice kuşakları helâk ettik.

(Oysa) kendilerinden önce güç ve gösteriş bakımından daha güzel olan nice nesilleri helak etmiştik.

Oysa Biz onlardan önce daha varlıklı ve daha gösterişli nice nesilleri helâk ettik.

Oysa, Biz onlardan önce gelip geçen nice kuşakları helak ettik; öyle ki, onlar dünyevî güç 60 ve dış görünüş olarak berikilerden daha üstündüler!

Oysa biz onlardan önce varlık ve görkem bakımından onlardan daha yüksek nice uygarlıkları helak ettik. 10/13, 30/9

Halbuki Biz onlardan önce de nice nesilleri helâke uğrattık;[2532] onlar varlık ve görkem açısından daha öndeydiler.[2533]*

Halbuki, Biz onlardan evvel nice asırlar (ahalisini) helâk ettik ki, onlar eşyaca ve manzara itibariyle daha güzel idiler.

Halbuki Biz onlardan önce, gerek mal ve eşyaları, gerek gösterişleri daha güzel durumda olan öyle nesiller helâk ettik ki saymaya gelmez. *

Onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar eşyaca ve gösterişce daha güzeldi.

(Halbuki) Kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirmiştik, onların evi barkı daha düzgün, görüntüleri daha iyi idi.

Onlardan önce nice nesilleri helak etmiştik, onların malları ve görünüşleri daha güzeldi.

Oysa Biz onlardan önce serveti ve görüntüsü daha güzel nice nesilleri helâk ettik.

Onlardan önce nice kuşaklar helâk ettik ki, malca ve manzaraca daha alımlıydılar.

daħı niçe helāk eyledük bunlardan ilerü zamān ķavumından kim anlar yigrekdür mal-ıla daħı sūrat baķumlıġa.

Daḫı nice ḳavmi helāk eyledük anlardan burun ki ḳumāşları bunlardanyaḫşı‐y‐ıdı, ni‘metleri daḫı çoġ‐ıdı.

Halbuki Biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik ki, onlar mal-dövlət və simaca (bu kafirlərdən) daha üstün (daha gözəl) idilər.

How many a generation have We destroyed before them, who were more imposing in respect of gear and outward seeming!

But how many (countless) generations before them have we destroyed, who were even better in equipment and in glitter to the eye?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.