28 Şubat 2024 - 18 Şaban 1445 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 72. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Śumme nuneccî-lleżîne-ttekav veneżeru-zzâlimîne fîhâ ciśiyyâ(n)

Sonra çekinenleri kurtarırız, zalimleriyse dizüstü çökmüş bir halde bırakırız orada.

Sonra, takva sahiplerini (sırattan geçirip) kurtarırız ve zulmedenleri ise diz üstü çökmüş olarak (cehennemde) bırakırız.

Ve bir kere daha hatırlatmış olalım ki. Biz yolunu, yordamını Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışanları, cehennemden kurtaracağız ama, yaratılış gayesi dışında hareket etmiş olanları, onun içinde diz çökmüş olarak bırakacağız.

Bir kez daha hatırlatalım:
Allah'a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanları, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minleri kurtarırız. İnkâr ile isyan ile baskı, zulüm, işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, Kur'ân aleyhindeki propagandaya devam eden güç ve iktidar sahibi zâlimleri, müşrikleri de dizüstü çökmüş vaziyette orada bırakırız.

Sonra takva sahiplerini kurtarır; zalimleri ise orada dizüstü çökmüş halde bırakırız.

Sonra, takva sahiplerini kurtarırız ve zulmedenleri diz üstü çökmüş olarak bırakıveririz.

Sonra, Allah'dan korkup sakınanları kurtaracağız ve zalimleri de toptan Cehennem'de bırakacağız.

Sonra Biz, kendilerini koruyan muttakileri koruruz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız.

Sonra biz, Allah'tan sakınanları cehennemden uzak tutarız; zâlimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.

Sonra sakınçları kurtaracağız, zalimleri dizi üstü koyarız

Sonra da (günahları olduğu halde) Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız. Zalimleri ise diz üstü çökmüş halde cehennemde bırakırız.

Bu ayeti bütün insanlar için değerlendirmek doğru olmaz. Bu da cehennem ehlini anlatan ayetlerin devamı niteliğindedir. Burada günahkâr olduğu halde b... Devamı..

Ândan sonra Allâh’dan korkanları kurtaracağız zâlimleri diz üstüne bırakacağız.

Sonra Biz Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanları kurtarır, zalimleri de orada diz üstü çökmüş olarak bırakırız.

Sonra Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüş hâlde bırakırız.

Sonra biz kötülükten sakınanları (cehennemden) esirgeriz; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.

Sonra biz, Allah'tan sakınanları kurtarırız; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.

Sonra, erdemlileri kurtaracağız. Zalimleri ise orada diz üstü bırakacağız.

Sonra Allah'dan korkup, sakınanları kurtaracağız ve zalimleri de toptan cehennemde bırakacağız.

Sonra müttakı olanlara necat veririz de zalimleri dizleri üstü bırakırız

Sonra biz, Allah’a karşı gelmekten sakınanları (sırat köprüsünün üzerinden sağ sâlim bir şekilde geçirerek onları cehenneme düşmekten) kurtarırız, zâlimleri ise orada diz üstü çökmüş bir hâlde (cehennemde, azap içerisinde) bırakırız.

Sonra Biz takva sahiplerini kurtuluşa erdireceğiz. Ve zalimleri, orada diz üstü çökmüş halde bırakacağız.

Sonra takvaaya erenleri kurtaracağız. Zaalimleri ise orada diz üstü düşmüş bir halde bırakacağız.

Sonra (şirk ve küfürden) sakınanları kurtarırız (Cennete koyarız) ve zâlimleri diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.

Sonra Rablerinden sakınıp korunanları o cehennem ateşinden kurtaracağız ve kendi nefislerine zulmedip haksızlık yapanları, cehennem ateşinde diz üstü bırakacağız.

Sonra biz sakınanları kurtaracağız. Kıyıcılara gelince, onları orada diz çökmüş olarak bırakacağız.

Sonra, sakınanları kurtaracağız. Zalim olan kâfirleri orada dizleri üzere çökmüş bir halde bırakacağız.

Sonra da sorumluluk bilincinde olanları kurtarır, zâlimleri ise orada diz üstü bırakırız.

Sonra, takva sahiplerini kurtarırız ve zulme sapanları diz üstü çökmüş halde bırakıveririz.

Evet, bütün insanlar cehennemin karşısına gelecek ve sonra, vaktiyle iman edip dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek kötülüklerden sakınmış olanları oradan kurtaracağız; zulüm ve haksızlık etmiş olanları ise, diz üstü çökmüş bir hâlde sonsuz azapla baş başa bırakacağız!

Yine de sakınıp korunanları kurtarırız.
Zâlimler’i ise orada dizüstü çökmüş olarak bırakırız.

Daha sonra sağlamcıları kurtaracağız. Haksızlık edenleri ise, yüzüstü bırakacağız.

Ancak yeryüzünde tövbe edip günahtan sakınanları, inanıp iyilik yapanları kurtarırız. İnanmayan, günahtan sakınmayan, günah işledikçe şımarıp azan zalimleri diz üstü çökmüş olarak cehennemde bırakırız.

Sonra elbette biz [takvâ]lı (duyarlı) olanları koruy(up kurtar)acağız; zalimleri ise diz üstü çökmüş olarak orada bırakacağız.

Sonra, Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız ve zâlimleri de diz üstü çökerterek orada bırakırız.

Bir kere daha ⁵⁶ (hatırlatalım ki): Biz, Bize karşı sorumluluk bilinci taşıyanları [cehennemden] kurtaracağız; ama zalimleri onun içinde diz üstü bırakacağız. ⁵⁷

56 Sümme takısı için seçtiğimiz bu özel karşılık için bkz. 6. sure, 31. not.57 Yani, Allah’ın yargısını ve hayattayken küstahça bir kenara ittikleri a... Devamı..

Sonra, sakınıp korunanları kurtaracağız, fakat o zalim azgınları dizüstü çökmüş vaziyette cehennemde bırakacağız. 21/101...103, 41/30...32

En sonunda, (hayatta) sorumluluk bilinciyle hareket etmiş olanları (oraya düşmekten) kurtaracağız; fakat kendilerine kötülük edenleri orada perişan bir halde bırakacağız.[²⁵³⁰]

[2530] Bkz: Âyet 68, not 75.

Fakat, takva ehli kullarımızı (Rablerinin emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınarak daima sâlih ameller işleyen kullarımızı cehenneme düşmekten) elbette kurtaracağız.. Zalimleri ise cehennemde, dizüstü çökmüş bir durumda bırakacağız.

Sonra Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüş hâlde bırakırız.

Sonra ittikada bulunmuş olanları necâta erdiririz. Zalimleri de orada dizleri üstüne çökmüş bir halde bırakırız.

Sonra Allah'ı sayıp günahlardan sakınan müttakileri kurtararak zalimleri dizüstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız.

Sonra korunanları kurtarırız ve zalimleri öyle diz üstü çökmüş olarak bırakırız.

Sonra Allâh'dan korkanları oradan kurtarırız. Ve zâlimleri cehennemde diz üstüne bırakırız.

Allah’tan çekinerek kendini korumuş olanları[*] kurtaracak, yanlış yapanları (zalimleri) de orada diz üstü çökmüş olarak bırakacağız.

[*] Allah'ın affetmeyeceği şirk günahından kendini korumuş olanları Bkz. Nisa 4/48, Nisa 4/116

Sonra, korunanları kurtaracağız, zalimleri de orada dizüstü çökmüş olarak bırakacağız.

Sonra, korunmuş olanları kurtarır, zalimleri ise orada diz üstü bırakırız.

Sonra biz, korunup sakınanları kurtaracağız. Zalimleri de orada dizleri üzerinde çökmüş bırakacağız.

andan ķurtaravuz anları kim śaķındılar daħı ķoyavuz žālimler od içinde dizin çöküpler.

Andan ṣoñra ḳurtarur‐biz müttaḳīleri, daḫı ḳoyar‐biz ẓālimleri anuñ içindedizleri üstine çöküp.

Sonra Biz Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə nicat verəcək, zalımları isə orada diz üstə çökmüş halda saxlayacağıq!

Then We shall rescue those who kept from evil, and leave the evil doers crouching there.

But We shall save those who guarded against evil, and We shall leave the wrong-doers therein, (humbled) to their knees.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.