26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 71. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-in minkum illâ vâriduhâ(c) kâne ‘alâ rabbike hatmen makdiyyâ(n)

Sizden bir tek kişi bile yoktur ki oraya uğramasın; bu, Rabbinin takdir ettiği bir şeydir.

 Sizden onu (cehennemi) görmeyecek (sırattan geçmeyecek) hiç kimse yoktur (herkes oraya uğrayacaktır). Bu, Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir karardır (ki elbette uygulayacağız).

İçinizde o cehenneme uğramayacak hiçbir kimse yoktur, yani hepiniz o cehennemi göreceksiniz. Rabbinin olup bitmiş hükmü budur.

Ey baskıcı zorba isyankarlar, içinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin icrası kesinleşmiş bir hükmüdür.

Sizden oraya uğramayacak yoktur. Bu, Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.

Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir karardır.

İçinizden hiç biri istisna edilmemek üzere mutlaka Cehennem'e varacaktır. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. (Ancak Cennetlikler yanmadan geçecekler, Cehennemlikler ise ateşe düşeceklerdir.)

Sizden hiç kimse yok ki, oraya uğruyor olmasın. Bu, Rabbinin (geliştirme gereği olarak) üzerine aldığı kesin bir hükümdür.

Ey tekrar dirilişi inkâr edenler! İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.

Hepiniz de ancak oraya uğrayacak, bu Tanrının olup biten hükmüdür

İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür.

Tefsircilerden bazıları, “içinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur” anlamındaki hitabın, bütün insanları kapsadığını ve bunun cehennemin üzerinde ... Devamı..

Ey kâfirler sizden ateşe atılmayan kimse kalmayacak bu rabbin nezdinde karârlaşmış bir hükümdür.

Sizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.

(Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir.

İçinizden, oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür.

İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.  

 Bir rivayete göre, iyi veya kötü her insan cehenneme uğrayacak, ancak Allah, iyileri yakmayacak, oradan kurtaracaktır. Câbir (r.a.)in naklettiği bir ... Devamı..

İçinizden oraya gelmeyecek yoktur; bu, Rabbinin gerçekleştireceği kesin bir karardır.

İçinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka herkes cehenneme varacaktır. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür.

Hem içinizden hiç biri yoktur ki mutlak ona varacak olmasın, ve bu rabbının uhdesine vacib kıldığı bir kazıyyei mahkeme olmuştur

Sizden onu (cehennemi) görmeyecek (sırattan geçmeyecek) hiç kimse yoktur (herkes oraya uğrayacaktır). Bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür.

Sizden oraya¹ gelmeyecek hiç kimse yoktur. Bu Rabb'inin üzerine aldığı kesinleşmiş bir yargıdır.²

1- Hesap görme alanına, mahşer yerine. 2- Ayette, kast edilen şey açıkça şudur: Herkes mahşer alanına, hesap görmek üzere toplanacak. Hesap görmekte... Devamı..

Sizden hiç biriniz müstesna olmamak üzere ille oraya (cehenneme) uğrıyacakdır. Bu, Rabbinin üzerine kat'i olarak aldığı, kazaa etdiği (bir şey) dir.

Hem sizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. (Bu,) Rabbinin kendi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.(3)

(3)Bazı rivâyetlere göre insanların hepsi Cehenneme uğrayacak, fakat Cennetlikler azab görmeden çıkacaklardır. Hz. Câbir (ra)’ın bir rivâyetinde: “Cen... Devamı..

(Ey dirilmeyi ve hesap gününü inkâr edenler) Sizden her kez o cehenneme mutlaka varacak. Bu Rabbinin kesin hükmüdür.

Sizin içinizde oraya girmiyecek hiç kimse yoktur. Bu, senin Allah’ının kesinleşmiş olan bir yargısıdır.

İçinizden ona uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Rabbinin olup bitmiş hükmü o yoldadır.

Sizden hiç kimse yoktur ki, oraya varmayacak olsun/onu görebilecek bir noktaya ulaşmayacak olsun.¹⁹ Bu, Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir hükümdür.

19 Klasik dönem müfessirleri bu ayetin, hemen önceki ayetlerde bahsedilen günahkârlarla ilgili olduğunu söylerler. Özellikle İbn Abbas ve İkrime bu gö... Devamı..

Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.

(Her insan cehenneme sunulacak, fakat bir sonra ki ayette de açıklandığı gibi salih insanlar kurtulacak, zalimler orada yüzüstü bırakılacaklardır.)... Devamı..

Ey insanlar! İçinizden, cehennemin o dehşetli manzarasını görmek ve sırat köprüsünden geçmek üzere oraya uğramayacak bir tek kişi bile yoktur! Bu, Rabb’inin katında kesinleşmiş ve mutlaka yerine gelecek bir hükümdür.

Sizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur.
Senin rabbinin üzerine kesinleşmiş bir hüküm olmuştur.

Herkesin yolu mutlaka cehennemden geçer. bu uğrama işi, Rabb'inin ta ezelde onayladığı kesin bir hükümdür.

Günahkârlardan cehenneme gitmeyecek hiç kimse yoktur. Onların cehenneme girmeleri Rabbinin kendi üzerine aldığı bir borçtur. Çünkü Rabbin dünyada her insanı adalet içinde eşit bir şekilde uyarmıştır. Yapacaklarına karşılık vereceği cezayı mükâfatı kendilerine açıkça bildirmiştir. İnananlara cenneti günahkârlara cehennemi vaat etmiştir. Rabbin bu sözüyle üzerine borç yüklenmiştir. İnsanlar Rabbinin kendi üzerine yüklendiği borcu ödeyemeyeceğini mi sanıyor? Andolsun ki Rabbin yüklendiği borçları en güzel şekilde ödeyendir. Biz günahkârları borcumuz gereği cehenneme atarız. Bu sözümüz gerçektir.

(Ey inkârcılar)! Sizden oraya (cehenneme) girmeyecek kimse yoktur. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. [*]

Genellikle bu ayete dayanılarak her müslümanın mutlaka cehennemi göreceği iddia edilmektedir. Oysa Meryem 19:66. ayetten itibaren konu, mahşerdeki dir... Devamı..

Sizden o (cehenneme) uğramayacak hiç kimse kalmayacaktır¹ ve bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür.

1 Birçok âyet ve sahih hadislerde, gerçek mü’minlerin hiçbir şekilde cehenneme girmeyecekleri açıkça ifâde edildiğine göre, her insan cehennemi görece... Devamı..

Ve sizin her biriniz onu görebilecek bir noktaya varacaksınız: ⁵⁵ Bu, Rabbin katında yerine getirilmesi gerekli bir hükümdür.

55 Lafzen, “Sizden hiç kimse yok ki ona varmamış olsun”. Bazı klasik müfessirlere göre buradaki “siz” zamiri önceki pasajlarda sözü edilen günahkarlar... Devamı..

Ve siz azgınlar! Siz hepiniz istisnasız cehennemi boylayacaksınız! Zira bu Rabbinin gerçekleştirmeyi üzerine aldığı kesin bir hükümdür. 7/50, 102/1...8

Başka yolu yok; (siz ey cehennemlikler) mutlaka her biriniz oraya varacaksınız: bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür.[²⁵²⁹]

[2529] İbn Abbas ve İkrime’ye uyarak “Ve (siz ey cehennemi hak edenler!) Başka yolu yok, sizin her biriniz oraya mutlaka varacaksınız!” şeklinde okuna... Devamı..

(Ey insanlar) İçinizden hiçbiri hariç olmamak üzere mutlaka cehenneme varacaksınız.. (Cennete götüren Sırat köprüsünden geçeceksiniz) bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür!

İçinizden oraya varmıyacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin üzerine aldığı kesin bir sonuçtur.

Ve sizden bir kimse yoktur ki, illâ oraya uğrayacaktır. Bu, Rabbin tarafından hükm ve kaza buyurulmuş bir şeydir.

Sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme varmasın. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür.

Burada vürud: girme, fakat “uğrayıp geçme” mânasında bir girme ifade eder. Bu işkâli, Hz. Peygamber (a.s.)’ın şöyle giderdiği rivayet olunmuştur. “Her... Devamı..

İçinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin üzerine aldığı kesin borçtur.

Sizden cehenneme girmeyecek kimse yokdur. (Herkes cehenneme girecekdir.) Bu, rabbinin gayr-ı kâbil-i tahvîl hükmidir.

Sizden[1] oraya suya koşarcasına gitmeyecek[2] yoktur. Bu, Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin hükümdür.

[1] Meryem 19/63. âyetin kapsamına girmeyenlerden. [2] Buradaki vârid = وَارِد su başına giden" (Müfredât) kelimesinden hareketle, ayette, cehenneme g... Devamı..

Sizden ona uğramayacak kimse yoktur. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesin bir hükümdür.

İçinizde oradan geçmeyecek kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş hükmüdür.(8)

(8) Hadiste, insanların Cehenneme uğrayacakları, ancak yapmış oldukları işlerle oradan geri çevrilecekleri bildirilmiş; geri çevrilenlerin de, yaptıkl... Devamı..

İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbin üzerinde kesinleşmiş bir hükümdür.

yoķdur sizden illā girici oda oldı çalabuñ üzere vācib hükm olınmış.

Sizden hīç kimse ḳalmaz cehenneme girmeyince. Tañrı Ta‘ālā üstine anısize göstermek vācibdür.

Sizdən elə bir kəs olmaz ki, oraya varid olmasın. Bu, Rəbbinin (əzəldən) buyurduğu vacib bir hökmdür. (Bütün insanlar Cəhənnəmin müdhiş mənzərəsini onun körpüsü üstündən keçərkən öz gözləri ilə görəcəklər. Cənnətliklər cəhənnəm odunun içindən yanmadan, sağ-salamat keçəcək, cəhənnəmliklər isə ora düşüb əbədi əzaba məhkum olacaqlar. Bir qism insan da müəyyən müddət orada qalıb günahı təmizlənəcək, sonra Cənnətə qayıdacaqdır).

There is not one of you but shall approach it. That is a fixed ordinance of thy Lord.

Not one of you but will(2518) pass over it: this is, with thy Lord, a Decree which must be accomplished.

2518 Three interpretations are possible: (1) The general interpretation is that every soul must pass through or by or over the Fire. Those who have ha... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.