27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 69. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Śumme lenenzi’anne min kulli şî’atin eyyuhum eşeddu ‘alâ-rrahmâni ‘itiyyâ(n)

Sonra hangi taife, rahmana karşı en fazla azgınlıkta bulunduysa onu ayırıp önce cehenneme atacağız.

Sonra, her bir gruptan ve taraftarlarından Rahman (olan Allah)a (ve Kur’an nizamına) karşı azgınlık (ve düşmanlık) göstermek bakımından en şiddetli olanını (Hakkı inkâr ve isyana öncülük yapanları) ayıracağız. (Çekip intikam almak için ortaya çıkaracağız!)

Sonra her guruptan, O sınırsız rahmet sahibi olan Rahman'a karşı, azgınlıkta ileri gidenleri çekip ayıracağız.

Sonra, baskıcı, zorba, kapalı her toplumdan, Rahman olan Allah'a en çok isyankâr olanlar, ilâhî kuralları tanımayanlar hangileri ise çekip ayıracağız.

Sonra her kitleden Rahman'a karşı azgınlık göstermede en şiddetli olanı ayıracağız.

Sonra, her bir gruptan Rahmana karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız.

Sonra her (kâfir) zümreden Rahman'a karşı en ziyade isyankâr hangileri ise muhakkak (bunları evvelâ Cehennem'e) ayırıp atacağız.

Sonra her fırkadan, Rahman olan Allah’a karşı en azgın olanlarını ayıracağız.

Sonra her milletten, Rahmân olan Allah'a en çok âsi olanlar hangileri ise onları çekip ayıracağız.

Sonra her bir bölükten Allaha karşı en azgın olan hangisiyse ayırırız onlardan

Sonra her (günahkâr) topluluktan, rahmeti bol olan Allah'a baş kaldırmada ileri giden küstahları ayıracağız.*

Sonra her gürûhdan Rahmân’a karşu en ziyâde ’âsî olanları ayıracağız.

Sonra her toplumdan Rahman'a en çok kimin baş kaldırdığını ortaya koyacağız.

Sonra her bir topluluktan, Rahman’a karşı en isyankâr olanları mutlaka çekip çıkaracağız.

Sonra her milletten, rahmân olan Allah'a en çok âsi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız.  *

Sonra her gruptan, Rahman'a karşı azgınlıkta ileri gidenleri ayıklayacağız.

Sonra her zümreden Rahmân'a karşı en ziyade isyankâr hangileri ise, muhakkak ayırıp atacağız.

Sonra her zümreden rahmana karşı en ziyade serkeşlik eden hangileri ise muhakkak ve muhakkak nez'edeceğiz

Sonra, her topluluktan, Rahmân'a karşı kim başkaldırmışsa onları mutlaka ortaya çıkaracağız.

Sonra her ümmetden hangisi rahman olan (Allaha) karşı daha ziyâde aasî ve cür'etkâr olmuşsa muhakkak ve muhakkak (evvelâ onu) ayırıb atacağız.

Sonra her tâifeden Rahmân'a en çok isyân eden hangileri ise, şübhesiz çekip çıkaracağız (ve önce onları Cehenneme atacağız)!

Sonra onların içinden Rahmana karşı en şiddetli inkârcılar hangileri ise, o gurubu mutlaka ortaya çıkartacağız.

Sonra da bütün o bölüntülerden hangisi Esirgeyici’ye karşı daha çok ileri gitmişse önce onu atacağız.

Sonra her güruhtan esirgeyen Tanrı/ya cür/ette en ileri gitmiş herhangi bir şahıs varsa öylelerini çekip Cehenneme atacağız.

Sonra, her bir gruptan Rahman'a karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız.

Ve ardından, her günahkâr grup içerisinden, Rahmân’a başkaldıran en azgın kimseleri ayırıp öne çıkaracağız!

Yine her bir zümreden, hangisi Rahmân’a karşı azgınlıkta en şiddetli ise elbette çekip çıkarırız.

Ardından her gruptan Rahmân’a en çok asi olanları kesin olarak çekip ayıracağız. [*]*

Sonra, her toplumdan Rahman (olan Allah)’a karşı en çok asi olanlar hangileri ise onları çekip ayıracağız.¹*

Ve sonra her [günahkar] topluluktan O sınırsız rahmet Sahibi'ne kibir ve dik başlılıkta ileri gidenleri 53 ayırıp öne çıkaracağız;

Daha sonra da her topluluktan Rahman’a karşı gelmede en azgın olanını seçip ortaya çıkaracağız. 28/62...67, 34/31...33, 37/11...61, 38/55...68

sonra her topluluktan, O rahmet kaynağına karşı kimin daha küstah olduğunu seçip ortaya çıkaracağız;[2528]*

Sonradan her fırkadan Rahmân'a karşı ziyâdece mütekebbir (serkeş) olanı muhakkak ki, şiddetle ahzedeceğiz.

Sonra da her topluluktan, Rahmân'a isyan etmede aşırılık edenleri çekip ayıracağız.

Sonra her milletten Rahman'a en çok karşı geleni ayıracağız.

Sonra her sınıfın içinden Rahman’a[*] en güçlü baş kaldıranları çekip ayıracağız.*

Sonra her cemaatten Rahman'a karşı en çok başkaldıranı ortaya atacağız.

Sonra da, her topluluktan, Rahmân'a isyanda en ileri gidenlerini çekip çıkaracağız.

Sonra her gruptan, Rahman'a karşı kafa tutmada daha şiddetli davrananlar kimlerse, onları ayıracağız.

andan darŧavuz her bir bölükden ķanķıraġı ķatıraķdur Tañrı’ya. ḥaddan geçmeklige.

Andan ṣoñra çıḳarur‐biz her ümmetden ki dünyāda şāyi‘ olmış‐ıdı, ḳansı ḳatı‘āṣīdür Tañrı Ta‘ālā buyruġına iñen ‘āṣīlıḳ.

Sonra hər bir firqədən Rəhmana ən çox asi olanı dartıb çıxardacağıq (araya gətirəcəyik).

Then We shall pluck out from every sect whichever of them was most stern in rebellion to the Beneficent.

Then shall We certainly drag out from every sect all those who were worst in obstinate rebellion against ((Allah)) Most Gracious.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.