18 Nisan 2024 - 9 Şevval 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 68. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Feverabbike lenahşurannehum ve-şşeyâtîne śümme lenuhdirannehum havle cehenneme ciśiyyâ(n)

Andolsun Rabbine onları da, Şeytanları da haşredeceğiz de sonra onları, diz çökmüş bir halde cehennemin çevresine getireceğiz.

Andolsun Rabbine, Biz onları da, (kendilerini şaşırtan) şeytanları da mutlaka (ahirette diriltip) haşredecek ve bir araya toplayacağız, sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız.

Öyleyse Rabbine and olsun ki, biz onları ve dünyada onları yönlendiren, her türlü şeytanı ve yandaşlarını toplayacak ve sonra cehennemin çevresine, diz çökmüş bir halde getireceğiz.

Rabbine andolsun ki, kesinlikle onları, şeytanlarla, şeytan tıynetli ahlâksız azgınlarla, şeytanî güçlerle birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları, dizüstü çökmüş vaziyette Cehennem'in çevresinde hazır vaziyette tutacağız.

Rabbine yemin olsun ki, onları da şeytanları da mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız.

Andolsun Rabbine, onları da, şeytanları da mutlaka haşredeceğiz, sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız.

Rabbine and olsun ki, biz onları (öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden kâfirleri) Şeytanları ile beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak Cehennem'in etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız (ki, Cennetlikleri görüp hasret çeksinler).

İşte Rabbine andolsun, Biz onları ve şeytanları mahşerde toplayacağız. Sonra onları dizüstü çökmüş bir halde Cehennem’in etrafında hazır bulunduracağız.

Öyle ise, Rabbine andolsun ki, elbette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları diz üstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız.

Tanrın hakkıyçin onları biz şeytanlarla birlikte hasredeceğiz, dizin dizin sürüyerek, toplarız cehennemin çevresinde onları

Rabbinin yüceliği hakkı için, onları (peşlerinden gittikleri) şeytanlarla birlikte mahşerde bir araya getireceğiz. Sonra da dizüstü çöktürerek cehennemin çevresinde toplayacağız.

Rabbin nâmına yemîn iderim bütün kâfirleri ve şeytânları cem’ ideceğiz ve diz çökmüş bir halde cehennemin etrâfına dizeceğiz.

Rabbine and olsun ki Biz onları mutlaka uydukları şeytanlarla beraber haşredeceğiz. Sonra cehennemin yanında diz çöktürerek hazır bulunduracağız.

Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde diz üstü hazır edeceğiz.

Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız.

Öyle ise, Rabbine andolsun ki, muhakkak surette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları diz üstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız.

Rabbine and olsun, onları ve şeytanları toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresine getireceğiz. Diz çökmüş halde...

Rabbine andolsun ki biz onları (öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden kâfirleri) şeytanları ile beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız (ki cennetlikleri görüp hasret çeksinler.).

Evet rabbına kasem ederim ki biz onları ve o Şeytanları muhakkak ve muhakkak mahşere toplıyacağız, sonra onları muhakkak ve muhakkak dizleri üstü Cehennemin etrafına ihzar eyliyeceğiz

Rabbine kasem olsun ki, onları ve (onları saptıran) şeytanları, mahşerde bir araya toplayacak, sonra da hepsini cehennemin çevresinde, diz çökmüş bir vaziyette hazır bulunduracağız.

Rabb'ine ant olsun ki, onları ve şeytanları¹ kesinlikle bir araya toplayacağız. Sonra onları Cehennem'in kenarında diz üstü çökmüş olarak hazır tutacağız.

1- Sözüne uydukları, izinden gittikleri şeytan özellikli kimseleri.

Binâen'aleyh Rabbine andolsun ki biz onları da, şeytanları da elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları behemehal cehennemin etrafında diz üstü haazır tutacağız.

Artık Rabbine yemîn olsun ki, onları (o kâfirleri) ve şeytanları elbette (mahşerde)toplayacağız; sonra onları diz üstü çökmüş olarak muhakkak Cehennemin etrâfında hazır bulunduracağız!

Rabbine and olsun ki, onları ve aldatıcı güç olan şeytanları mutlaka toplayacağız ve cehennemin etrafında onları diz üstü çökmüş olarak bir araya getireceğiz.

Böyle olunca çalabının hakkı için yarın Biz onları da şeytanları da, ne olursa olsun derliyeceğiz. Sonra ne olursa olsun onlara Cehennem dolayında diz çöktüreceğiz.

Rabbin hakkı için onları şeytanlar ile beraber hasredeceğiz, sonra Cehennemin etrafına diz üstü çökmüş bir halde [³] dizeceğiz.

[3] Korkunun şiddetinden durmaya takatları kalmayacak bir halde.

Rabbine andolsun ki, onları mutlaka şeytanlarla beraber toplarız, sonra onları diz çökmüş [cisiyyen] bir vaziyette cehennemin etrafında hazır tutarız.

Andolsun Rabbine, biz onları da şeytanları da mutlaka bir araya getireceğiz, sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş halde hazır bulunduracağız.

Evet, senin Rabb’ine yemin olsun ki, onları ve onları saptıran şeytanları Hesap Gününde bir araya toplayacak, sonra da hepsini cehennemin çevresinde, zillet içinde diz çökmüş bir hâlde bekleteceğiz!

Senin rabbine and olsun ki elbette onları ve Şeytanlar’ı bir araya toplarız!
Onları, Cehennem’in etrafında diz çökmüş olarak hazır tutarız.

Vallahi onları da şeytanlarını da cehenneme öyle bir getireceğiz ki korkudan dizlerinin bağı çözülüp çöküverecekler.

Rabbine andolsun ki onları ve şeytanları mutlaka toplayacağız. Sonra onları diz çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde bulunduracağız.

Rabbine yemin olsun: Şüphesiz ki onları (inkârcıları) ve şeytanları toplayacağız. Sonra elbette hepsini cehennemin çevresinde diz üstü hazır bulunduracağız.

Rabbine yemin olsun ki Biz, onları da şeytanları da mutlaka (âhirette) toplayacağız, sonra onları cehennemin çevre sinde diz üstü çökerterek hazır bulunduracağız.

Öyleyse, Rabbine andolsun ki, Biz onları [Hesap Günü’nde, kendilerini hayattayken yönlendiren] şeytanî güçlerle ⁵² bir araya toplayacak ve sonra cehennemin çevresinde diz üstü bekleteceğiz;

52 Bkz. 15. sure, 16. notun ilk yarısı; ayrıca karş. bu surenin 44-45. ayetlerindeki “Şeytan’a kulluk”a ilişkin atıf ve ilgili 33 ve 34. notlar. Günah... Devamı..

Rabbine andolsun ki, onları ve peşinden gittikleri şeytanları bir araya toplayacağız sonra da hepsini diz çökmüş bir halde cehennemin yanı başına getireceğiz. 45/28, 55/31, 102/1...8

Madem öyle, Rabbine andolsun ki onları şeytanlarla bir araya toplayacağız;[²⁵²⁶] ardından cehennemin etrafında perişan[²⁵²⁷] bir halde getirteceğiz;

[2526] Zımnen şöyle anlaşılabilir: İnsan neyi meleke haline getirmişse İlâhî huzura onunla çıkacaktır. Meleke haline gelen iyilikler insanın bir bakım... Devamı..

Rabbine andolsun ki biz, onları da (onları aldatan) şeytanları da birlikte elbette diriltip mahşer yerinde toplayacağız ve sonra da cehennemin yanında -korkularından- dizüstü çökmüş bir vaziyette hazır bulunduracağız.

Ve rabbin, onları ve şeytânları mutlaka haşredeceğiz/toplayacağız, sonra onları diz çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız.

Evet. Rabbine andolsun ki onları ve şeytanları elbette haşr-edeceğiz. Sonra da onları muhakkak ki, cehennemin etrafında dizüstü hazırlamış olacağız.

Senin Rabbine yemin olsun ki Biz onları da, şeytanları da diriltip huzurumuza toplayacağız, sonra da cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette oraya getireceğiz.

Rabbine andolsun ki, onları ve şeytanları mutlaka toplayacağız, sonra onları diz çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde bulunduracağız.

Rabbin hakkıyçün onları ve şeytânları haşr ideceğiz. Sonra cehennemin etrâfına, diz çökmüş oldukları halde toplarız.

Rabbine yemin olsun ki onları, şeytanlarıyla birlikte toplayacağız. Sonra alevli ateşin çevresinde diz çöktüreceğiz.

Rabbine andolsun ki, onları ve şeytanları bir araya toplayacağız ve hepsini cehennemin etrafında diz çöktürüp bekleteceğiz.

Rabbine and olsun ki, onları da, şeytanları da diriltecek, sonra da Cehennemin etrafında diz çökmüş halde toplayacağız.

Rabbine yemin olsun ki; onları da, şeytanları da mutlaka haşredeceğiz, sonra hepsini diz çökmüş halde cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız.

senüñ çalabuñ ḥaķķı-içün ķoparavuz kāfirleri şeyŧānlar ile. andan ḥāżır eyleyevüz bunları ķıranına cehennem ŧamusınuñ yā içine dizin çöküplerken.

Seni yaradan Allāh ḥaḳḳı‐çun anları ḥaşr eylerin, şeyṭānları daḫı. Andan ḥāżırider‐biz anları ṭamu çevresinde dizleri üstine çöküp.

(Ya Rəsulum!) Rəbbinə and olsun ki, Biz onları (özlərinə dost tutduqları) şeytanlarla birlikdə yığıb məhşərə gətirəcək, sonra onları (qorxudan ayaq üstə dura bilməyib) diz üstə çökmüş halda Cəhənnəmin ətrafına düzəcəyik.

And, by thy Lord, verily We shall assemble them and the devils, then We shall bring them, crouching, around hell.

So, by thy Lord, without doubt, We shall gather them together, and (also) the Evil Ones (with them);(2516) then shall We bring them forth on their knees round about Hell;(2517)

2516 The disbelief in a future state is not merely a philosophic doubt, but a warped will, a disingenuous obstinacy in face of our inner spiritual ins... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.