18 Nisan 2024 - 9 Şevval 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 65. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Rabbu-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ fa’budhu vastabir li’ibâdetih(i)(c) hel ta’lemu lehu semiyyâ(n)

Rabbidir göklerin ve yeryüzünün ve ikisi arasında ne varsa hepsinin, ona kulluk et ve dayan ona ibadet etmede, onun Adıyla anılan başka bir varlık bilir misin?

(Allah) Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir; şu halde (sadece) O’na ibadet et ve O’na kulluğunda (emir ve yasaklarına uyma konusunda) kararlı ve sebatlı ol. (İsimlerinde ve takdirinde) Hiç O’nun adaşı (hâşâ yoldaşı ve iş ortağı) olan birini biliyor musun? (Böyle bir şey mümkün değildir, her şey O’nun elinde ve emrinde bulunmaktadır.)

Göklerin, yerin ve bunların arasında var olan herşeyin Rabbidir O. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na kullukta devamlı, dirençli ve ısrarlı ol. O'nun adıyla anılan hiçbir kimse var mıdır, bilir misin?

O, göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların ve imkânların yaratıcısı, düzeninin hâkimi, Rabbidir. Onu ilâh tanı, candan müslüman olarak O'na teslim ol, saygıyla O'na kulluk ve ibadet et, O'nun şeriatına bağlan, O'na boyun eğ. Ona kulluk ve ibadete, şeriatını uygulamaya can ü gönülden sabırla, sebatla, metanetle devam et. Hiç onunla birlikte anılmaya değer bir benzerinin olduğunu biliyor musun?”

(O) göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin Rabbidir. O halde O'na ibadet et ve O'na ibadette kararlı ol. O'nun bir adaşı olan birini biliyor musun?

Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir; şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadette kararlı ol. Hiç O'nun adaşı olan birini biliyor musun?

Allah bütün gökleri yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmekte sabret. Hiç sen (ey Rasûlüm) Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?

O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin sahibidir. Yalnızca O’na ibadet et. Ve O’na ibadette sebat et. O’nun bir eşi ve benzerini biliyor musun? (O’nun eşi ve benzeri yoktur.)

Allah, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Şu halde O'na kulluk et; O'na kulluk etmek için sabırlı olunuz. O'nun bir benzeri olduğunu biliyor musun?

Göklerin de, yerin de, ikisinin arasında olanın da Tanrısı O'dur, O'na tapınız, kulluğunda sabrediniz, O'na adaş bilir misin?

“(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki tüm varlıkların Rabbidir. O halde sırf O'na kulluk et ve bu kulluk için sabırlı ve metanetli ol. Hiç, ismi O'nunla birlikte anılmaya değer bir başkasını tanıyor musun?”

64,65. "Biz [1] semâdan rabbinin emriyle indik. Önümüzde ve ardımızda ve aralarında ne var ise ânındır. Rabbin seni unutmaz. Semâvât ve arzın ve bunların arasında ne var ise hepsinin sâhibidir. Âna ’ibâdet it ve ’ibâdetinde devâm it Allâh isminde başka ma’bûd biliyor mısın?"

[1] Bu sözler Cebrâîl aleyhisselam tarafından Hazret-i Muhammed’e îrâd olunuyor.

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Öyleyse Ona ibadette sabırlı ol. Hiç O'na benzeyen bir şey bilir misin?*

(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu hâlde, O’na ibadet et ve O’na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O’nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?

O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin rabbidir. Şu halde O’na sabır ve sebatla kulluk et. O’nun adını almaya lâyık başka birini biliyor musun?

(O) göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Şu halde O'na kulluk et; O'na kulluk etmek için sabırlı ve metânetli ol. O'nun bir adaşı (benzeri) olduğunu biliyor musun? (Asla benzeri yoktur).  

 Müşrik Araplar, Allah ismini sadece, en büyük yaratıcı olan Cenab-ı Hak için kullanırlar, O’nun dışında taptıkları putlara, Allah demeyip «ilâh» derl... Devamı..

Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların Rabbidir. O'na kulluk et ve O'na olan kulluğunda dirençli ol. O'na benzer birini biliyor musun?

O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?

O bütün Semavât-ü Arzın ve aralarındakilerin rabbı, binaenaleyh ona ıbadet et ve ıbadetine sebatle sabreyle, hiç sen ona bir adaş bilir misin?

(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin Rabbidir. O hâlde O’na kulluk et (meye) ve O’na ibadette sabırlı ol (maya devam et). (Zatında, sıfatlarında, fiillerinde dengi olmayan ve böylelikle) O’nun adını taşımaya layık bir varlık biliyor musun?

Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabb'idir. Öyle ise yalnızca O'na kul ol ve kulluğunda sabırlı ol. İsmi O'nunla anılmaya değer bir başkasını biliyor musun?

(O), göklerin, yerin ve onların arasında bulunan şeylerin Rabbidir. O halde sen Ona kulluk et ve kulluğunda da iyice sebat et. Onun bir adaşı olduğunu bilir misin? (Hayır, yokdur).

(O,) göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir; öyle ise O'na ibâdet et ve O'na ibâdet etmekte sabırlı ol!(1) Hiç O'nun adıyla isimlendirilmiş (başka) birini biliyor musun?

(1)“Sabır üçtür. Biri: Ma‘siyetten (günahlardan) nefsini çekip sabretmektir. Şu sabır takvâdır, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ [Muhakkak ki Allah, t... Devamı..

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir. O’na, yaptığın ibadetlerde sabırlı (devamlı) olarak kulluk et. Sen O’na layık başka bir isim biliyor musun?

O, yerleri, göklerin, her ikisinin arasında ne varsa hepsinin çalabıdır. Öyleyse Ona tap, Ona tapmaktan hiç geri durma. Onun bir eşini gösterebilir misin?

O, göklerin ve yerin ve onların arasında olanların Rabbidir. O/na ibadet et, ibadette sabırlı ol. O/na bir adaş bilir misin [¹]?

[1] Allah namını almış kimseyi veya bir eşini bilebilir misin?

(Allah), göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu hâlde O’na kulluk et ve O’na kullukta (zorluklara) sabır göster/göğüs ger. Sen hiç O’nun adıyla O’na eş olabilecek birini biliyor musun?

Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir; o halde O'na ibadet et ve O'na ibadette kararlı ol. Hiç sen ona bir adaş (benzer) bilir misin?

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabb’i O’dur; öyleyse yalnızca O’na kulluk et ve O’na kullukta devamlı ve kararlı ol! Hiç O’nun adıyla anılan ve O’nun gibi sınırsız ilim, kudret ve merhamet sahibi başka bir varlık tanıyor musun?

Yer’in, Gökler’in, ikisi arasındakilerin rabbidir.
O’na kulluk et; O’nun kulluğu için sabır-sebat göster!
O’na bir adaş biliyor musun?

Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin sahibi odur. Ona hizmet et ve hizmetinde sabırlı ol, çünkü onun gibisini bulamazsın.

Rabbin göklerin yerin ve bunlar arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Sen Rabbine itaat et. Emirlerime sımsıkı sarıl. Yasalarıma uyarak görevlerini yapmaya devam et. Görevlerini yaparken sabırlı ol. Yoluna çıkan engellere karşı azimli, kararlı, güçlü ol. Unutma! Varlık âleminde Rabbinin ne bir adaşı, ne bir benzeri vardır. Rabbin bütün varlıklara egemendir. Onları yönetir. Sana karşı çıkan seni üzenlere de egemendir. Rabbin sınamak için onlara bir süre vermiştir. Süreleri dolunca yaptıklarının hesabını vermek üzere huzurumuza getirilirler. Onun için sen onların dediklerine aldırış etme! Onları bana bırak. Sana düşen sadece görevini bihakkın yapmaktır. Onlar istese de istemese de sen yolundan ayrılma! Unutma! Sen sadece kendi yaptıklarından sorumlusun! İnkâr edenlerden sorumlu değilsin!

Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbi olan (Allah)’a kulluk et! O’na kullukta sabırlı (kararlı) ol! O’nun herhangi bir adaşı (benzeri) olduğunu mu biliyorsun! [*]

Bu ayet En‘âm 6:14, Mü’minûn 23:88, Şûrâ 42:11 ve İhlâs 112:4. ayetlerle birlikte okunmalıdır.

(O) göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Şu halde sadece Ona kulluk et ve Ona kullukta sabırlı ol. Hiç Onun bir benzeri olduğunu biliyor musun?¹

1 Yani; Onun benzeri asla yoktur.

Göklerin ve yerin Rabbi(dir O), ve bunların arasında var olan her şeyin! Öyleyse, yalnızca O’na kulluk et ve O’na kullukta devamlı ve sebatlı ol! Hiç, ismi O’nunla birlikte anılmaya değer bir başkasını tanıyor musun?”

Çünkü O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin tümünün Rabbidir. Öyleyse sadece O’na kulluk et ve O’na kullukta sabırlı ol! Hem sen O’nun ismine ve şanına denk birini biliyor musun? 18/14, 21/56, 26/24, 37/5, 44/7, 78/37

O, göklerin yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbidir: O halde yalnız O’na kulluk et ve O’na kulluk ederken dirençli ve sebatlı ol! Hem, adı O’nunla birlikte anılmaya değer başka biri mi var?”[²⁵²⁴]

[2524] Zımnen: Mertebesi ne kadar yüce olursa olsun, hiçbir ölümlünün adı O’nunla birlikte anılamaz. (Bir örnek için bkz: 9:62 ve not 76).... Devamı..

(Ey Muhammed) O, göklerin, yerin ve aralarında bulunanların Rabbidir.. O halde O'na ibadet et ve ibadetinde sebat et! (Ve O'na kulluk ederken karşılaşacağın güçlüklere karşı da sabırlı ol) Sen (O'ndan başka ibadete layık) bir benzeri olduğunu tasavvur edebilir misin? (Elbette yoktur Yücelerin Yücesidir O!)

(O), göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan şeylerin Rabbidir. O’na kulluk et ve O’na kullukta sabret. Hiç O’nun adıyla anılan birini biliyor musun?

Göklerin ve yerin ve onların arasında olanların Rabbidir. Binaenaleyh O'na ibadet et. O'nun ibadeti için sabr (ve sebat) eyle. Sen O'nun için hiçbir nazir bilir misin?

O göklerin, yerin ve o ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir. Öyleyse yalnız O'na kulluk et. O'na ibadetinde sabır ve sebat göster. Ona denk ve adaş olacak hiç kimse bilir misin?

(O), göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan şeylerin Rabbidir. O'na kulluk et ve O'na kullukta sabret. Hiç O'nun adıyla anılan birini biliyor musun?

Araplar Allah'ı tanır, fakat O'nunla kendileri arasında aracı olduğuna inandıkları başka tanrılara da taparlardı. Ancak onlara sadece ilâh (çoğulu âli... Devamı..

Göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunanların rabbi O'dur. O'nun 'ibâdetine sâbit ve sâbir ol, O'nun ismiyle müsemmâ başkası var mıdır? (Allâh yalnız O'dur)

O, göklerin, yerin ve onların arasında olanların Rabbidir[1]. Sen O’na kulluk et ve kullukta sebat[2] et. O’nun adını taşımaya layık[3] başka birini biliyor musun?

[1] Sahibidir [2] Sebat: Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme(TDK Sözlük) [3] Müfredat

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O halde O'na kulluk et ve bu kulluğunda devamlı ol! O'nun hiç adaşının olduğunu biliyor musun?

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Yalnız Ona ibadet et; Ona ibadette sebat et. Hiç Ona adaş olabilecek birini biliyor musun?

Göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir O. O'na ibadet et ve O'na ibadette sabırlı ol. O'na adaş olacak birini biliyor musun?

gökler çalabı’sı daħı [162a] yirüñ daħı ol kim ikisinüñ arasındadur. pes ŧapgıl aña daħı śabr eyle ŧapmaķlıġına. hįç bilür misin anuñ beñdesin yā adaşın ?

Yaradupdur Tañrı Ta‘ālā gökleri ve yirleri, daḫı ikisi arasında olanları.Daḫı pes aña ṭap yā Muḥammed ve ṣabr eyle ḳulluġına. Hīç bilür mi‐sin yā Muḥammed Tañrı Ta‘ālāya bir adaş.

O, göylərin və yerin, onların arasında olan hər şeyin Rəbbidir! Yalnız Ona ibadət et və Onun ibadətinə səbirli ol! Heç (Allahın özündən başqa) Ona bənzərini (Onun adını daşıyan başqa birisini) görmüsənmi? (Müşriklər öz bütlərinə tanrı, ilahi desələr də, heç zaman onlara Allah adını verməzlər).

Lord of the heavens and the earth and all that is between them! Therefor, worship thou Him and be thou steadfast in His service. Knowest thou one that can be named along with Him? `

"Lord of the heavens and of the earth, and of all that is between them; so worship Him, and be constant and patient in His worship: knowest thou of any who is worthy of the same Name as He?"(2515)

2515 The more we taste of the truth and mystery of life, the more do we realise that there is no one to be mentioned in the same breath as Allah. He i... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.