23 Nisan 2021 - 11 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 63. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Tilke-lcennetu-lletî nûriśu min ‘ibâdinâ men kâne tekiyyâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte o cennet ki; Biz, kullarımızdan takva sahibi olanları (ona) varisçi etmişizdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Öylesine cennettir ki kullarımızdan kim, bizden çekinirse ona miras vereceğiz o cenneti.

Abdullah Parlıyan Meali

Yolunu Allah'ın kitabıyla bulan kullarımıza bırakacağımız cennet, işte budur.

Ahmet Tekin Meali

Bu, kullarımızdan, Allah'a sığınanlara, emirlerine yapışanlara, günahlardan arınıp, azaptan korunanlara, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan takva sahiplerine miras bıraktığımız, içinde ebedî yaşayacakları cennettir.

Ahmet Varol Meali

İşte, kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur.

Ali Bulaç Meali

O cennet; biz, kullarımızdan takva sahibi olanları (ona) varisçi kılacağız.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bu öyle bir Cennet'dir ki, biz ona kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılarız.

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte kullarımızdan muttaki olanlara miras bıraktığımız Cennet budur.*

Bayraktar Bayraklı Meali

Kullarımızdan takvâ sahibi kimselere verdiğimiz cennet işte budur.

Besim Atalay Meali (1962)

İşte kullarımızdan sakınç olan kimseye verdiğimiz cennet budur

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanları mirasçı kılacağımız Cennet işte budur.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İşte bu, kullarımızdan Allah’a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir.

Diyanet Vakfı Meali

Kullarımızdan, takvâ sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur.  *

Edip Yüksel Meali

Erdemli kullarımıza vereceğimiz cennet işte budur.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte kullarımızdan takva sahibi olanlara vereceğimiz cennet budur.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O o Cennettir ki kullarımızdan her kim korunur takıyy ise ona miras kılarız

Erhan Aktaş Meali

İşte bu, kullarımızdan takva sahibi olanlara miras olarak vereceğimiz Cennet'tir.

Hasan Basri Çantay Meali

O, öyle cennetdir ki biz ona kullarımızdan gerçekden müttakıy olan kişileri vaaris kılacağız.

Hayrat Neşriyat Meali

Kullarımızdan takvâ sâhibi olanları vâris kılacağımız Cennet, işte budur!(4)*

İlyas Yorulmaz Meali

Bu cennet, Rablerinden sakınan kullarımıza mirasçı kıldığımız cennetlerdir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

İşte kullarımızdan mütteki olanları vâris kılacağımız Cennet budur.

Kadri Çelik Meali

Bu, kullarımızdan takva sahibi olanları (ona) varisçi kıldığımız cennettir.

Mahmut Kısa Meali

İşte, dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek kötülükten, fenâlıktan titizlikle korunmaya çalışan kullarımız için hazırladığımız cennet, budur! O hâlde, ey hak yolunun yolcusu! Bu hedefe ulaşmak için tüm engel ve zorluklara sabırla göğüs germelisin. Allah’tan beklediğin bir yardım —sana göre— geciktiğinde aceleci davranmamalı, yılgınlığa düşüp meleklerin yolunu gözlememelisin. İşte, Allah’ın kime ne zaman yardım edeceği ve ne zaman melek göndereceği konusunda, bak bizzat melekler sana neler söylüyor:

Mehmet Türk Meali

İşte bu kullarımızdan Allah’a karşı gelmekten sakınanları mirasçı kılacağımız cennettir.

Muhammed Esed Meali

Bize karşı sorumluluk bilinci içinde olan kullarımıza bırakacağımız cennet işte budur.

Mustafa Çavdar Meali

Kullarımızdan sakınıp korunanları varis yapacağımız işte bu cennetlerdir. 3/133...136, 4/57, 55/46...62, 76/22

Mustafa İslamoğlu Meali

Kullarımızdan sorumluluk bilincine ermiş olanları mirasçı kılacağımız cennet işte budur.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O, o cennettir ki, ona kullarımızdan muttakî olanları varis kılarız.

Suat Yıldırım Meali

İşte bu cennetlere kullarımızdan, Allah'ı sayıp günahtan sakınanları vâris kılacağız.

Süleyman Ateş Meali

İşte kullarımızdan, korunanlara vereceğimiz cennet budur.

Süleymaniye Vakfı Meali

Kullarımızdan Allah’tan çekinerek kendilerini koruyanlara vereceğimiz Cennet, işte budur.

Şaban Piriş Meali

İşte bu cennetlere kullarımızdan takva sahiplerini mirasçı kılacağız.

Ümit Şimşek Meali

İşte kullarımızdan takvâ sahiplerini vâris kılacağımız Cennet budur.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kullarımızdan takva sahibi olanları mirasçı yapacağımız cennet işte budur.

Eski Anadolu Türkçesi

şol uçmaķ oldur kim mįrāŝ degürürüz ķullarumuzdan aña kim oldı śaķınıcı.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu, həmin o Cənnətdir ki, bəndələrimizdən müttəqi olanları ona varis edəcəyik.

M. Pickthall (English)

Such is the Garden which We cause the devout among Our bondmen to inherit.

Yusuf Ali (English)

Such is the Garden which We give as an inheritance to those of Our servants who guard against Evil.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.