3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 63. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Tilke-lcennetu-lletî nûriśu min ‘ibâdinâ men kâne tekiyyâ(n)

Öylesine cennettir ki kullarımızdan kim, bizden çekinirse ona miras vereceğiz o cenneti.

 İşte o cennet ki; Biz, kullarımızdan takva sahibi olanları (ona) varisçi etmişizdir.

Yolunu Allah'ın kitabıyla bulan kullarımıza bırakacağımız cennet, işte budur.

Bu, kullarımızdan, Allah'a sığınanlara, emirlerine yapışanlara, günahlardan arınıp, azaptan korunanlara, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan takva sahiplerine miras bıraktığımız, içinde ebedî yaşayacakları cennettir.

İşte, kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur.

O cennet; biz, kullarımızdan takva sahibi olanları (ona) varisçi kılacağız.

Bu öyle bir Cennet'dir ki, biz ona kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılarız.

İşte kullarımızdan muttaki olanlara miras bıraktığımız Cennet budur.

[Cebrail bir müddet vahiy getirmeyince, Peygamber ona: “Neden, daha bize vahiy getirmiyorsun?” diye sordu. Bunun üzerine şu ayet indi.]

Kullarımızdan takvâ sahibi kimselere verdiğimiz cennet işte budur.

İşte kullarımızdan sakınç olan kimseye verdiğimiz cennet budur

İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir.

’İbâdımız meyânında bizden korkanların tevarüs idecekleri bağçeler böyledir.

Kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanları mirasçı kılacağımız Cennet işte budur.

İşte bu, kullarımızdan Allah’a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir.

Kullarımızdan takvâ sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur.

Kullarımızdan, takvâ sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur.  

 Abdullah b. Abbas’ın bir rivayetine göre Resûlullah (s.a.) Cebrail’e: «Ey Cebrail, bizi şimdi yaptığın ziyaretlerden daha fazla ziyaret etmenden seni... Devamı..

Erdemli kullarımıza vereceğimiz cennet işte budur.

İşte kullarımızdan takva sahibi olanlara vereceğimiz cennet budur.

O o Cennettir ki kullarımızdan her kim korunur takıyy ise ona miras kılarız

Kullarımızdan, takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur.

İşte bu, kullarımızdan takva sahibi olanlara miras olarak vereceğimiz Cennet'tir.

O, öyle cennetdir ki biz ona kullarımızdan gerçekden müttakıy olan kişileri vaaris kılacağız.

Kullarımızdan takvâ sâhibi olanları vâris kılacağımız Cennet, işte budur!(4)

(4)Cennetin bazı ahvâli için bakınız; (Sözler, 28. Söz, 169-175)

Bu cennet, Rablerinden sakınıp korunan kullarımıza mirasçı kıldığımız cennetlerdir.

Kullarımızdan sakınıcı olanlara edindireceğimiz Cennet işte böylesi bir Cennet’tir.

İşte kullarımızdan mütteki olanları vâris kılacağımız Cennet budur.

İşte bu, kullarımızdan sorumluluk bilincinde olanlara vâris kıldığımız cennettir.

Bu, kullarımızdan takva sahibi olanları (ona) varisçi kıldığımız cennettir.

İşte, dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek kötülükten, fenâlıktan titizlikle korunmaya çalışan kullarımız için hazırladığımız cennet, budur! O hâlde, ey hak yolunun yolcusu! Bu hedefe ulaşmak için tüm engel ve zorluklara sabırla göğüs germelisin. Allah’tan beklediğin bir yardım —sana göre— geciktiğinde aceleci davranmamalı, yılgınlığa düşüp meleklerin yolunu gözlememelisin. İşte, Allah’ın kime ne zaman yardım edeceği ve ne zaman melek göndereceği konusunda, bak bizzat melekler sana neler söylüyor:

Kullarımızdan sakınıp korunan kimseleri mirasçı kılacağımız Cennet işte budur.

İşte geleceğini sağlama alan kullarımıza vereceğimiz cennet budur...

İşte! Her türlü kötülüklerden uzaklaşıp yasalarımıza uyarak iyi işler yapanlara vereceğimiz cennet budur.

Kullarımızdan [takvâ]lı (duyarlı) olanları mirasçı kılacağımız cennet işte odur.

İşte bu kullarımızdan Allah’a karşı gelmekten sakınanları mirasçı kılacağımız cennettir.

Bize karşı sorumluluk bilinci içinde olan kullarımıza bırakacağımız cennet işte budur.

Kullarımızdan sakınıp korunanları varis yapacağımız işte bu cennetlerdir. 3/133...136, 4/57, 55/46...62, 76/22

Kullarımızdan sorumluluk bilincine ermiş olanları mirasçı kılacağımız cennet işte budur.

İşte kullarımızdan, takva sahibi kimseleri varis kıldığımız cennet budur!

İşte bu, kullarımızdan Allah’a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir.

O, o cennettir ki, ona kullarımızdan muttakî olanları varis kılarız.

İşte bu cennetlere kullarımızdan, Allah'ı sayıp günahtan sakınanları vâris kılacağız.

İşte kullarımızdan, korunanlara vereceğimiz cennet budur.

İşte bu cennete kullarımızdan ittikâ idenleri ve Allâh'dan korkanları vâris iyleriz.

Kullarımızdan Allah’tan çekinerek kendilerini koruyanlara vereceğimiz Cennet, işte budur.

İşte bu cennetlere kullarımızdan takva sahiplerini mirasçı kılacağız.

İşte kullarımızdan takvâ sahiplerini vâris kılacağımız Cennet budur.

Kullarımızdan takva sahibi olanları mirasçı yapacağımız cennet işte budur.

şol uçmaķ oldur kim mįrāŝ degürürüz ķullarumuzdan aña kim oldı śaķınıcı.

Ol cenneti mīrāẟ itdürür‐biz bizüm ḳullarumuzdan müttaḳī olanlara.

Bu, həmin o Cənnətdir ki, bəndələrimizdən müttəqi olanları ona varis edəcəyik.

Such is the Garden which We cause the devout among Our bondmen to inherit.

Such is the Garden which We give as an inheritance to those of Our servants who guard against Evil.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.