26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 62. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lâ yesme’ûne fîhâ laġven illâ selâmâ(en)(s) velehum rizkuhum fîhâ bukraten ve’aşiyyâ(n)

Orada manasız bir söz işitmeyecekler, ancak esenlik size sözünü duyacaklar ve sabahakşam, rızıkları gelecek onlara.

Orada (cennet ortamında) ’boş (ve nahoş) bir söz’ işitmezler; sadece (meleklerin övgü ve müjde nidası olan) selam(ı işitirler). Sabah akşam (sürekli), onların rızıkları (ve cennet sofraları) orada hazır vaziyettedir.

Orada onlar, boş ve yararsız söz işitmeyecekler, ancak “İç huzuru ve esenlik sizlere!” sözünü duyacaklardır. Sabah akşam yani her zamanda rızıkları hazırdır onların.

Onlar orada, taahhüde sadakatsizlik lafı-sözü, boş, lüzumsuz sözler işitmezler. Birbirlerinin selâmını, Rablerinin selâmet ve güven ilânını, hoşlarına giden şeyler duyarlar. Onların orada sabah erken ve akşama doğru rızıkları da hazırdır.

Orada boş söz işitmezler. Ancak selâm (işitirler). Orada sabah ve akşam rızıkları hazırdır.

Onda 'boş bir söz' işitmezler; sadece selam (ı işitirler). Sabah akşam, onların rızıkları orda (bulunmakta)dır.

Cennet'de bir boş söz işitmezler, ancak (meleklerden veya birbirlerinden) selâm işitirler. Rızıkları da oradadır, sabah ve akşam.

Onlar orada hiç boş bir şey işitmezler. Ancak selam işitirler. Ve sabah akşam rızıkları orada hazır bulunur.

Orada boş söz değil, hoş söz/selâm duyarlar ve orada, sabah akşam kendilerine ait rızıkları vardır.

Orda boş söz işitmezler, yalnız: (selâm) işitirler, sabah, akşam orda azıkları var

Orada onlar boş söz işitmezler. Yalnızca “selâm!” (sözünü) işitirler. Orada rızıkları sabah akşam kendilerine sunulacaktır.

“Selam”, selamet, esenlik, huzur, güvenlik sözlerini işitirler. Yani devamlı onları mutlu edecek, huzurlarını artıracak sözlerle hayatlarına devam ede... Devamı..

Selâmdan başka beyhûde sözler işitmeyecekler ve sabah akşam rızıklarını alacaklardır.

Orada boş sözler değil sadece esenlik veren sözler işitirler. Orada rızıklarını sabah akşam hazır bulurlar.

Orada boş söz işitmezler. Yalnızca (meleklerin) “selâm!” (deyişini) işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır.

Orada boş söz işitmezler, kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada, sabah akşam rızıkları hazırdır.

Orada boş söz değil, hoş söz duyarlar. Ve orada, sabah-akşam kendilerine ait rızıkları vardır.

Orada boş söz işitmezler; sadece barış... Rızıklarını da sabah akşam alırlar.

Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak "Selam" işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

Orada hiç boş söz işitmezler, ancak bir selâm, rızıkları da vardır orada sabah, akşam

Orada onlar, boş söz işitmezler. (Meleklerden ve birbirlerinden) yalnızca selâm (hoş ve esenlik veren sözler) işitirler. Orada sabah-akşam rızıkları da hazırdır.

Onlar, orada boş söz işitmezler. Ancak “selam”¹ işitirler. Ve orada, onların sabah akşam² rızıkları vardır.

1- Yalnızca “güven ve esenlik” dilekleri işitirler. 2- “Sabah akşam” bir deyimdir ve “sürekli, her zaman” anlamına gelmektedir.

Orada selâmdan başka hoş bir söz işitmeyeceklerdir. Orada sabah, akşam rızıkları da (ayaklarına gelecekdir).

Ve (onlar) orada boş bir söz işitmezler; ancak selâm (işitirler)! Ve orada sabah-akşam kendilerine âid rızıkları vardır.

Onlar orada boş söz işitmezler, yalnızca selam sözü işitirler ve sabah akşam onlar için rızıklar vardır.

Onlar bu cennetlerde hiç bir uygunsuz söz işitmiyecekler. İşitecekleri söz yalnız esenlik sözüdür. Orada onlar için erte, akşam azıklar da vardır.

Orada beyhûde söz işitmeyecekler, ancak selâm işitecekler. Onların orada sabah akşam rızkları, nimetleri vardır.

Orada boş söz değil sadece esenlik sözler [selâm] işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

Onda selamın (esenliğin) dışında boş bir söz işitmezler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

Orada, asla boş ve çirkin bir söz işitmeyecekler; yalnızca sağlık, mutluluk ve esenlik sözleri duyacaklar. Ve rızıkları, akla hayale gelmedik her türlü yiyecek, içecek ve nîmetlerle donanmış olarak sabah akşam önlerine gelecek.

Selamdan başka orada bir boş söz işitmezler.
Akşamleyin ve sabah erken vakitler orada onların rızkı da vardır.

Cennette gereksiz bir laf duymazlar. Orada, duyup duyacakları hep olumlu sözlerdir. Yiyecekleri dersen, sabah akşam hadahazırdır.

İnanıp iyi işler yapanlar, Allah’ın yasalarına uyarak yaşayanlar, Rabbinin mükâfatı olarak cennete konulanlar, orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Selam onlar için esenliktir, kurtuluştur. Orada sabah akşam ihtiyaçları daima hazır bulunur.

Orada herhangi bir boş söz duymayacaklar. Sadece ‘selam’ (duyacaklar). [*] Onlar için orada sabah akşam rızıkları vardır.

Benzer mesajlar: Yûnus 10:10; Vâkı‘a 56:25; Nebe’ 78:35.

(Onlar) orada selamın dışında hiç boş söz işitmezler ve sabah akşam orada onların rızıkları da hazırdır.

Orada onlar asla boş ve yararsız bir söz işitmeyecekler; iç huzuru ve esenlik dileğinden başka hiçbir söz! ⁴⁸ Ve orada sabah akşam ⁴⁹ azıklandırılacaklar;

48 Selâm terimi ruhanî/manevî sükûnet ve huzur, her türlü hata, kötülük ve iç çatışmadan kurtulmuş olma gibi anlamları kapsamaktadır. 5:16 üzerine düş... Devamı..

Onlar burada mutluluk selam tebriği dışında hiçbir boş söz işitmeyecekler ve onlar yiyeceklerini sabah akşam hazır bulacaklar. 14/23, 15/47, 25/24, 37/45..47, 52/23, 56/25-26, 78/34-35

Orada mutluluk tebriki[²⁵¹⁹] dışında asla boş bir söz işitmeyecekler; ve onlar orada sabah akşam[²⁵²⁰] rızıklandırılacaklar.

[2519] Selâmen, cennetlikler için geçtiği yerlerde hikâye tarzında geliyorsa “Mutluluk tebriki”, konuşma tarzında geliyorsa “Mutluluklar!” ve “Esenlik... Devamı..

Cennetlikler orada (günaha sokacak) boş bir söz işitmezler sadece selam 'a karşılık, selam (hoş) sözünü işitirler ve sabah akşam rızıklarını hazır bulurlar.

Orada boş söz işitmezler. İşitecekleri "selâm!" dır. Orada sabah akşam rızıkları da vardır.

Orada faidesiz lakırdı işitmezler, ancak selâm (işitirler) ve onlar için orada sabah ve akşam rızıkları da vardır.

Orada onlar boş ve anlamsız söz işitmezler, sadece selâm ve selâmet sözleri duyarlar. Orada ziyafetleri sabah akşam kendilerine sunulacaktır. [56, 25-26; 73, 35]

Müslim (Müslüman) ile selâm aynı köktendir. Selâm: Selâmet, esenlik, barış demektir. Müslim; hem Rabbi, hem kendi nefsi, hem de başkaları ile barış iç... Devamı..

Orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

Orada boş ve ma'nâsız söz işitmezler, ancak işidilen selâm ve tahiyyetdir. Orada sabah ve akşam rızıkları vardır.

Orada boş söz dinlemeyeceklerdir. Sadece “Selam[*]” sözü. Orada onlar için sabah akşam rızıklar vardır.

[*] Selam, Türkçe'de selamet, esenlik ve güvenlik hali demektir. (TDK Sözlük)

Orada boş söz işitmezler ancak esenlik. Sabah akşam rızıklarını da orada hazır bulurlar.

Orada onlar boş söz işitmezler, ancak esenlik işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

Orada boş lakırdı değil, yalnızca "Selam!" işitirler. Orada kendilerinin sabah, akşam, rızıkları da hazırdır.

işitmeyeler uçmaķ içinde yaramaz söz lįkin selām virmek. daħı bunlaruñdur rūzįlar uçmaķ içinde irte daħı gice.

Anuñ içinde yaman söz işitmezler, illā selām işidürler feriştehlerden anda.Anlara rızḳları ṣabāḥda ve ‘aṣrda.

Onlar orada boş (lağlağı) söhbətlər deyil, (mələklərdən və bir-birindən) ancaq: “Salam!” eşidərlər. Ruziləri də səhər-axşam (həmişə) oradadır.

They hear therein no idle talk, but only Peace; and therein they have food for morn and evening.

They will not there hear any vain discourse, but only salutations of Peace:(2512) And they will have therein their sustenance,(2513) morning and evening.

2512 Salam, translated "Peace", has a much wider signification. It includes (1) a sense of security and permanence, which is unknown in this life; (2)... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.