6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 58. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ulâ-ike-lleżîne en’ama(A)llâhu ‘aleyhim mine-nnebiyyîne min żurriyyeti âdeme vemimmen hamelnâ me’a nûhin vemin żurriyyeti ibrâhîme ve-isrâ-île vemimmen hedeynâ vectebeynâ(c) iżâ tutlâ ‘aleyhim âyâtu-rrahmâni ḣarrû succeden vebukiyyâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte bunlar; kendilerine Allah'ın nimet verdiği Peygamberlerdendir; Adem'in sülbünden, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımız (insan nesillerin) den, İbrahim ve İsrail’in (Yakub peygamberin) sülalesinden, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah') ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanıverirlerdi.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İşte bunlar, Âdem soyundan, Nuh'la beraber gemiye yüklediklerimizin soylarından, İbrahim'in ve İsrail'in soylarından gelen ve Allah tarafından kendilerine nimetler ihsan edilen peygamberlerdendir, doğru yola sevkettiğimiz ve seçtiğimiz kişilerdendir. Rahmanın ayetleri, onlara okundu mu ağlayaağlaya hemen secdeye kapanırlardı.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler sunduğu peygamberler, Adem'in soyundan, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail denilen Yakub'un neslinden ve doğru yola erdirdiğimizden ve seçip beğendiğimiz kişilerdendir. Sınırsız rahmet sahibi olan Rahman'ın ayetleri onlara okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Ahmet Tekin Meali

İşte bunlar, Allah'ın kendilerine, kitaplar, şeriatlar, nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan, Nûh ile birlikte gemide taşıdıklarımızdan, İbrâhim'in, İsrâil'in (Yâkub'un) soyundan, hidayete erdirdiğimiz ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Rahmet sahibi Rahman olan Allah'ın âyetleri onlara okunduğu zaman gözyaşlarını içine dökerek saygılarından sübhânallah diyerek secdeye kapanırlardı.*

Ahmet Varol Meali

İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ile İsrail'in soyundan, doğru yola erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Ali Bulaç Meali

İşte bunlar; kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdendir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin)den, İbrahim ve İsrail (Yakup)in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahmanın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte bu adları geçenler, Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği peygamberlerden, Âdem soyundan ve gemide Nûh ile beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahîm ve İsraîl neslinden, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz, kimselerdendir. Kendilerine Rahman olan Allah'ın âyetleri okunduğu zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı. (*)

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte bunlar, Âdem’in zürriyetinden, Nuh ile beraber (gemiye) yüklediklerimizin zürriyetinden, İbrahim ve İsrail’in (Yakup) zürriyetinden, hidayet edip seçtiklerimizden Allah’ın onlara nimetler verdiği kişilerdir. Ki Rahman olan Allah’ın ayetleri onlara okunduğu zaman, secde ederek ve ağlayarak yere kapanırlardı.

Bayraktar Bayraklı Meali

İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan, Nûh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrâhim ve İsrâil'in/Yakup'un soyundan doğruya ulaştırdığımız ve peygamber olarak seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah'ın âyetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Besim Atalay Meali (1962)

İşte bunlar, Âdem neslinden, Nuh ile gemiye bindirdiğimiz kimselerin neslinden, İbrahim'le İsrail'in neslinden, nimet verdiğimiz peygamberlerdendir, seçip doğru yola ilettiğimiz kimselerdendir, onlara Allahın âyetleri okununca, secde ederek, ağlıyarak, yüzü üstü düşerler

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte bunlar, Âdem'in ve Nuh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, İsrail'in (Yakup'un) ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler sunduğu peygamberler; Adem'in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan; İbrahim ve İsmail'in neslinden ve doğru yola erdirdiğimizden, seçip beğendiklerimizdendirler. Rahman'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İşte bunlar, Âdem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Diyanet Vakfı Meali

İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail (Ya'kub) 'in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah'ın âyetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Edip Yüksel Meali

İşte bunlar, ALLAH'ın nimetlendirdiği peygamberlerin bir kısmıdır. Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim'in ve İsrail'in soyundan... Doğruya ulaştırdığımız ve seçtiğimiz kimselerdir onlar. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye varırlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan ve gemide Nuh ile beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail'in soyundan, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahmân (olan Allah)ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Elmalılı Meali (Orijinal)

İşte bunlar Allahın kendilerine in'am eylediği Peygamberlerden, Âdem zürriyyetinden ve Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim ve İsrail zürriyyetinden ve hidayete erdirdiğimiz ve intihab eylediğimiz kimselerdendir. Kendilerine rahmanın âyetleri tilâvet olunduğu zaman ağlıyarak secdelere kapanırlardı

Erhan Aktaş Meali

İşte bunlar, Allah'ın nimetlendirdiği nebilerdendi. Âdem'in neslinden ve Nûh ile birlikte taşıdıklarımızdan ve İbrâhîm ve İsrâîl'in² soyundan ve hidayete ilettiğimiz ve seçtiklerimizdendir. Onlara¹ Rahmân'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.³*

Hasan Basri Çantay Meali

İşte bunlar, Allahın kendilerine ni'metler verdikleri peygamberlerden, Âdemin zürriyetinden, Nuuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrâhîm ile İsrâîlîn neslinden, hidâyete erdirdiğimiz ve seçdiğimiz kimselerdendir. Onlar çok esirgeyici (Allahın) âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Hayrat Neşriyat Meali

İşte onlar, (kıssalarını sana anlattığımız kimseler) Âdem'in zürriyetinden, Nûh ile berâber (gemide) taşıdığımız kimselerden, İbrâhîm ve İsrâîl'in (Ya'kub'un) zürriyetinden hidâyete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden Allah'ın kendilerine ni'met verdiği peygamberlerdir. Onlara Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman, ağlayarak ve secde ediciler olarak yere kapanırlardı!(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

İşte onlar Allahın üzerlerine nimetler verdiği, Âdemin neslinden gelen en seçkin peygamberlerden, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrailin soyundan, doğru yola ilettiğimiz ve kendilerini seçtiğimiz kimselerdi. Onlara Rahmanın ayetleri okunduğu zaman, gözyaşı dökerek hemen secdeye kapanırlardı.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

İşte bunlar Allah/ın nimetine mazhar ettiği peygamberlerden, Âdem/in ve Nuh/la gemiye yüklettiklerimizin zürriyetlerinden [²], İbrahim ve İsrail zürriyetlerinden [³], hidayet ettiğimiz, seçtiğimiz kimseler cümlesindendiler. Kendilerine esirgeyen Tanrı/nın âyetleri [⁴] okunduğu zaman ağlaya ağlaya secdeye kapanırlardı.*

Kadri Çelik Meali

İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in (Yakub'un) soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Mahmut Kısa Meali

Ey Hak yolunun yolcusu! İşte sûrenin başından beri isimleri anılanbu seçkin insanlar, Allah’ın nîmetler bahşettiği Peygamberlerden bazılarıdır. Yani Âdem’in soyundan, Nûh’la birlikte gemide taşıdıklarımızın soyundan, İbrahim’in ve asıl adı Yakup olan İsrail’in soyundan gelen ve doğru yola ilettiğimiz, seçip yücelttiğimiz kimselerden bazıları. Onlar ki, ne zaman kendilerine Rahmânın ayetleri okunsa, gözyaşları içinde derhal secdeye kapanırlardı.

Mehmet Okuyan Meali

İşte bunlar, Allahın Âdemin soyundan kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve [İsrail]in (Yakupun) soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız peygamberlerden bir bölümüdür. Onlara Rahmânın ayetleri [tilavet] edildiği (okunup aktarıldığı) zaman ağlayarak secde ederlerdi.**

Mehmet Türk Meali

İşte bütün bunlar; kendilerine Allah’ın nîmet verdiği, Âdem’in ve Nûh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızın soyundan, İbrahim ve İsrâil’in1 soyundan, hak yola ulaştırdığımız ve seçtiğimiz Peygamberlerdendir. Onlara Rahman (olan Allah)’ın âyetleri okunduğunda onlar derhal ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. *

Muhammed Esed Meali

İŞTE BUNLAR Allah'ın kutlu, onurlandırıcı bağışlarda bulunduğu nebîlerden bazıları -Âdem'in soyundan, Nûh'la birlikte [o gemide] taşıdığımız kimselerin soyundan, İbrahim ve İsmail'in 43 soyundan gelen ve [hepsi de] doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden bazıları: Ne zaman kendilerine O sınırsız rahmet Sahibi'nin mesajları okunsa ağlayarak [O'nun huzurunda] yere kapanan kimseler. 44

Mustafa Çavdar Meali

İşte bütün bu anılan nebiler, Allah’ın kendilerine nimetler ihsan ettiği nebilerden Âdem’in ve Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın soyundan gelen ve İbrahim’in ve İsrail’in (Yakup’un) neslinden olup kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerden bazılarıdır. Ne zaman onlara Rahman’ın ayetleri okunsa hepsi de gözyaşları içinde secdeye kapanırlardı. 1/5, 4/69, 5/3, 6/84...90, 17/108-109, 42/13, 43/59

Mustafa İslamoğlu Meali

İŞTE bütün bunlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği nebilerden (sadece) bir kısmı; (yani) Âdem’in neslinden, Nûh’la birlikte taşıdıklarımızın neslinden ve İbrahim ve İsrâil’in/Yâkûb’un neslinden olup, doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden bazılarıdır: ne zaman O rahmet kaynağının âyetleri kendilerine okunsa, (hepsi de) gözyaşları içinde yere kapan(arak teslimiyetlerini arzet)mişlerdir.[2515]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İşte bunlar ki, Allah Teâlâ'nın kendilerine in'am buyurmuş olduğu peygamberlerdendir. Âdem'in zürriyetinden ve Nûh ile beraber gemiye yüklemiş olduklarımızdandır ve İbrahim ile İsra-il'in zürriyetindendir ve hidâyete erdirdiğimiz ve ihtiyar eylediğimiz kimselerdendir. Kendilerine Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman secde eder ve ağlar oldukları halde yere kapanırlardı.

Suat Yıldırım Meali

İşte bunlar, Allah'ın nimetine mazhar olmuş olan bu zatlar, Âdem neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın evlatlarından, İbrâhim ve İsrailin nesillerinden ve hidâyete erdirip seçtiğimiz kimselerdendir. Onlar Rahman'ın âyetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. [6, 83-90; 40, 78]*

Süleyman Ateş Meali

İşte bunlar; Allah'ın ni'met verdiği peygamberlerden, Adem, neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail (Ya'kub) neslinden, yol gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Süleymaniye Vakfı Meali

İşte bunlar Allah’ın mutluluk[*] verdiği nebilerdendir; Âdem’in soyundan, Nuh ile birlikte gemiye bindirdiklerimizden, İbrahim’in ve İsrail’in (Yakup’un) soyundan olup kendilerine doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Onlara Rahman’ın ayetleri okununca gözleri dolarak secdeye kapanırlardı.*

Şaban Piriş Meali

İşte onlar, Adem'in ve Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelen, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden ve İbrahim'in, İsrail'in ve doğru yolu gösterip, seçtiğimiz kimselerin soyundandır. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Ümit Şimşek Meali

Onlar, Âdem'in soyundan, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ile Yakub'un ve hidayet verip seçkin kıldığımız kimselerin soyundan, Allah'ın nimetlerine erişmiş peygamberler idi. Onlara Rahmân'ın âyetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlardı.(6)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimet lütfettiği peygamberlerdendir: Âdem'in soyundan, Nûh'la birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan, kılavuzluk edip seçtiğimiz kimselerden. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdelere kapanırlardı.

Eski Anadolu Türkçesi

şunlar anlardur kim ni'met virdi Tañrı bunlara peyġamberlerden ādem aślından daħı anlardan kim ol bindürdük ya'nį gemiye nūḥ-ıla daħı ibrāhįm aślından ol ismā'il isḥāķ ya'ķub’dur daħı ya'ķub aślından ol mūsā, ḥārūn, zekeriyyā yaḥyā 'įsā! 'dur daħı anlardan kim yol gösterdük daħı üyürdük. ol vaķt kim oķındı bunlaruñ üzere Tañrı kitābları yüzin düşerlerdi secde ķılıcılar daħı aġlayıcılar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bunlar Adəmi və Nuhla gəmiyə mindirdiyimiz adamların nəslindən, İbrahimin, İsrailin (Yə’qubun) nəslindən seçib haqq yola yönəltdiyimiz və Allahın ne’mət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdəndir. Onlar Rəhmanın (Allahın) ayələri özlərinə oxunduğu zaman ağlayaraq səcdəyə qapanırdılar. [İdris Adəmin, Nuh İdrisin, İbrahim Nuhun (və ya Nuhun gəmisində olanlardan birinin), İsmail, İshaq, Yə’qub İbrahimin nəslindən, Musa, Harun, Zəkəriyya və İsa isə Yə’qubun nəslindən olan peyğəmbərlərdəndir].

M. Pickthall (English)

These are they unto whom Allah showed favour from among the Prophets, of the seed of Adam and of those whom We carried (in the ship) with Noah, and of the seed of Abraham and Israel, and from among those whom We guided and chose. When the revelations of the Beneficent were recited unto them, they fell down, adoring and weeping.

Yusuf Ali (English)

Those were some of the prophets on whom Allah did bestow His Grace,- of the posterity of Adam, and of those who We carried (in the Ark) with Noah, and of the posterity of Abraham(2509) and Israel of those whom We guided and chose. Whenever the Signs of ((Allah)) Most Gracious were rehearsed to them,(2510) they would fall down in prostrate adoration and in tears.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.