3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 56. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veżkur fî-lkitâbi idrîs(e)(c) innehu kâne siddîkan nebiyyâ(n)

An kitapta İdris'i de; şüphe yok ki o çok gerçek bir peygamberdi.

 Kitap’ta İdris’i de zikret. Çünkü o, dosdoğru (sıddık) olan bir nebiydi.

Kitapta İdris'i de an, hatırla ve örnek şahsiyet olarak kabul et ve başkalarına da duyur. O da özü sözü doğru olan biriydi, bir peygamberdi.

İdris ile ilgili, kitapta, Kur'ân'da zikredilenleri insanlara anlat. O özü sözü doğru, doğruluk sembolü bir peygamberdi.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 21/85.

Kitap'ta İdris'i de an. Şüphesiz o çok doğru bir peygamberdi.

Kitap'ta İdris'i de zikret. Çünkü o, doğru olan bir peygamberdi.

Kitabta İdrîs'i de an; çünkü o, çok sadık bir Peygamberdi.

Kitapta İdris’i de an. O çok sadık ve peygamber idi.

Kitapta İdrîs'i de an.!Gerçekten o, pek doğru bir insan, bir peygamberdi.

An kitapta İdris'i de, o gerçektir, peygamberdir

Kitapta (Kur'an'da) İdris (hakkında anlattıklarımızı da) hatırla! O son derece doğru sözlü ve dürüst bir nebi idi.

Hz. İdris, Hz. Şit’in oğludur. Hz. Adem'in altıncı kuşaktan torunudur. Kur’an’a göre İnsanoğluna Allah tarafından gönderilen üçüncü peygamberdir. Alla... Devamı..

Kitâb’da İdris’den de bahs it doğrı sözlü peygamber idi.

Kitap'da İdris'i de zikret, çünkü o dosdoğru bir peygamberdi.

Kitap’ta İdris’i de an. Şüphesiz o, doğru sözlü bir kimse, bir nebî idi.

Kitapta İdrîs’i de okuyarak an. Hakikaten o, pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi.

Kitapta İdris'i de an. Hakikaten o, pek doğru bir insan, bir peygamberdi.

Kitapta İdris'i an. O peygamber olan bir doğrucu idi.

Kitapta İdris'i de an; çünkü o, çok sadık (özü, sözü pek doğru) bir peygamberdi.

Kitabda İdrisi de an, çünkü o bir sıddık, bir Peygamber idi

Kitap’ta (Kur’ân’da, bildirdiğimiz gibi) İdrîs’i de an. Gerçekten o, sıddık (bütün hâllerinde özü sözü doğru) olan bir peygamberdi.

Kitap'ta İdrîs'i de an. O, çok sadık bir nebiydi.

Kitabda İdrîsi de an. Çünkü o çok saadık bir peygamberdi.

(Ey Resûlüm!) Kitab'da İdrîs'i de an! Çünki o, çok doğru bir kimse, bir peygamber idi.

Kitapta İdris’i de an. Şüphesiz o her fırsatta Rabbini doğrulayan bir peygamberdi.

Kitap’taki İdris’i de an. Çünkü İdris dosdoğru bir peygamber idi.

Kur/an/da İdris/i de zikret, çünkü o da baştan ayağa doğruydu, haber veren peygamberdi.

Kitap’ta İdris’i de an. O, özü sözü doğru bir kimseydi ve peygamberdi.

Kitap'ta İdris'i de zikret. Çünkü o, doğru olan bir peygamberdi.

Bu Kitapta, İdris’i de gündeme getir; çünkü o da özü sözü doğru bir kul ve bir Peygamberdi.

Kitap’ta İdris’i de an!
O, bir nebiyy olarak özü-sözü çok doğruydu.

Kitapta İdrîs'e de yer ver. Çünkü o da çok dürüst bir haberciydi.

Kitapta İdris’i de an. O çok doğru bir insan ve Nebi’ydi.

Kitapta İdris’i de hatırla! Şüphesiz ki o, çok doğrulayıcı (biriydi) ve peygamberdi.

(İnsanlara) Kitap’taki İdris (kıssasın)ı (da) anlat. Gerçekten o, dosdoğru bir (insan ve) bir Peygamberdi.

VE BU KİTAPTA İdris’i de an. ⁴¹ O da özü sözü doğru olan biriydi; bir nebiydi.

41 Klasik müfessirlerden ekseriyeti, Kur’an’da 21:85’de bir kere daha ismi geçen İdris Peygamber’i Tevrat’ta (Tekvîn, v, 18-19 ve 21-24) bahsi geçen H... Devamı..

– Bu kitapta İdris’i de gündeme getir. O, doğruluk timsali bir nebi idi. 19/57, 21/85

BU kitapta İdris’i[²⁵¹³] de gündeme taşı! Elbet o da doğruluk ve dürüstlük abidesiydi, (yani) bir nebiydi.[²⁵¹⁴]

[2513] İdris ismi Kur’an’da bir kez daha (21:85) geçer. İbn Mes’ud, İbn Abbas, Mücahid ve Dahhâk bu ismin Sâffât 123’te geçen İlyas nebinin diğer bir ... Devamı..

(Ey Muhammed) Kur'an'da İdris'i de an!.. Şüphe yok ki o, bir sıddık, bir peygamberdi.

Kitap’ta idris’i de an. Şüphesiz o, doğru sözlü bir kimse, bir nebî idi.

Ve kitapta İdris'i de zikret. Şüphe yok ki o, bir sıddık, bir peygamber idi.

Kitapta İdris'i de an. Gerçekten o da doğruluğun timsali biri idi, bir nebî idi. [21, 85] {KM, Tekvin 5, 24}

İdris’in asıl adı Uhnuh (Enoch) olup, Nuh (a.s.)’ın 3. batın dedesidir. Rivâyete göre, kendinden önceki insanlar deri giyinirken o elbise dikmeye başl... Devamı..

Kitapta İdris'i de an: Çünkü o, çok doğru bir peygamberdi.

Kitab'da İdrîs kıssasını da zikr it. O sâdık bir nebî idi.

Bu Kitap’ta İdris’i de anlat. O da özü sözü doğru olan bir nebi idi.

-Kitapta İdris'i de an. O, çok dürüst bir peygamberdi.

Kitapta İdris'i de an. O da özü sözü doğru bir peygamberdi.

Kitap'ta İdris'i de an. Çünkü o, özü-sözü tam uyuşan bir kişiydi, bir peygamberdi.

daħı añgıl kitāb içinde idrįs’i bayıķ ol oldı gey inanıcı peyġamber.

Daḫı ẕikr eyle Ḳur’ānda İdrīsi. Taḥḳīḳ ol girçeklerden idi, peyġamber idi.

(Ya Rəsulum!) Kitabda (Qur’anda) İdrisi də yad et! O, həqiqətən, büsbütün doğru danışan kimsə (siddiq) – bir peyğəmbər idi.

And make mention in the Scripture of Idris. Lo! he was a saint, a Prophet;

Also mention in the Book the case of Idris:(2508) He was a man of truth (and sincerity), (and) a prophet:

2508 Idris is mentioned twice in the Qur'an, viz.: here and in 21:85, where he is mentioned among those who patiently preserved. His identification wi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.