25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 49. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Felemmâ-’tezelehum vemâ ya’budûne min dûni(A)llâhi vehebnâ lehu ishâka veya’kûb(e)(s) ve kullen ce’alnâ nebiyyâ(n)

Onların ve Allah'tan başka kulluk ettikleri şeyleri bırakınca ona İshak'ı ve Yakup'u verdik ve hepsini de peygamber ettik.

(Hz. İbrahim) Vaktâki, onlardan ve Allah’tan başka taptıklarından ayrılıp-uzaklaşınca (ve sadece Rabbine sığınınca) ona İshak’ı ve (oğlu) Yakub’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

Ve böylece İbrahim, onlardan ve onların Allah'ı bırakıpta tapındıkları şeylerden uzaklaşınca O'na İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve bunların hepsini de peygamber yaptık.

İbrâhim, onlardan ve Allah'ın dışında, kulları durumundaki taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir kenara çekildiğinde, biz ona İshak'ı ve Yâkub'u lütfettik. Her birini peygamber olarak görevlendirdik.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/133; 11/71; 21/72.

Böylece onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık.

Böylelikle, onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup-ayrılınca ona İshak'ı ve (oğlu) Yakup'u armağan ettik ve her birini peygamber kıldık.

Ne zaman ki, kâfirleri ve Allah'tan başka taptıklarını, İbrahim terkedip (Babil'den Şam'a) çekildi; biz de ona İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik ve her birini birer Peygamber yaptık.

Onları ve Allah’ın dışında ibadet ettiklerini bıraktığında, ona Yakub ve İshak’ı bağışladık. Hepsini de peygamber yaptık.

Nihayet İbrâhim, onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiğinde, biz ona İshak ve Ya‘kûb'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

Hem onları, hem de Allahtan ayrı taptıklarını bıraktığında, ona İshak ile Yakup'u bağış eyledik, hepsini de peygamberler kıldık onların

Ve böylece, onlardan ve onların Allah'tan başka tapındıkları şeylerden uzaklaşınca, ona (önce oğlu) İshak'ı ve (daha sonra torunu) Yakup'u bahşettik ve bunların her birini peygamber yaptık.

Hz. İbrahim, Sâre ile evli iken çocukları olmayınca Hacer’le evlendi, ondan Hz. İsmail dünyaya geldi. Daha sonra hanımı Sâre’den de Hz. İshak meydana ... Devamı..

İbrâhîm ânlardan ve tapdıkları putlardan ayrıldıkdan sonra ana İshak ve Ya’kûb’ı virdik ve ikisine de nübüvvet ihsân itdik.

İbrahim onları Allah'tan başka taptıklarıyla başbaşa bırakıp çekilince ona İshak ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık.

İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince, ona İshak ile Yakub’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

Nihayet İbrâhim onlardan ve Allah’ın dışında taptıklarından uzaklaşınca, biz ona İshak ve Ya‘kūb’u bahşettik, her birini peygamber yaptık.

Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yâ'kub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.  

 Hz. İbrahim’in, kavminden uzaklaşarak hicret ettiği beldenin, Şam veya Filistin olduğu rivayet edilir. Beyzâvî’nin naklettiğine göre, Hz. İbrahim Şam... Devamı..

Onları ve ALLAH dışında taptıklarını terkedince ona İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini peygamber yaptık.

İbrahim, kavminden ve onların Allah'tan başka ibadet ettikleri şeylerden uzaklaşınca, biz ona İshak'ı ve (İshak'ın oğlu) Yakub'u ihsan ettik. Ve hepsini de peygamber yaptık.

Vaktaki onları ve Allahtan başka taptıklarını bırakıp çekildi, bizde ona İshakı ve Ya'kubu bahşeyledik ve her birini birer Peygamber yaptık

Ve böylece, onlardan ve onların, Allah’tan başka taptıkları şeylerden, (Şam’a hicret ederek) uzaklaşınca, ona (önce oğlu) İshâk’ı ve (daha sonra torunu) Ya‘kûb’u bahşettik ve her birini peygamber yaptık.

Onlardan ve onların Allah'ın yanı sıra kulluk ettiklerinden ayrılınca, Biz, ona İshak'ı ve torunu Yakûb'u bağışladık. Hepsini nebi yaptık.

İşte (İbrâhîm) onları ve Allahdan başka tapdıklarını bırakıb çekilince biz ona İshaakı ve Ya'kubu ihsan etdik ve her birini peygamber yapdık.

Nihâyet (İbrâhîm) onlardan ve Allah'dan başka tapmakta olduklarından ayrılıp gidince, ona İshâk'ı ve (torun olarak da) Ya'kub'u ihsân ettik. Herbirini de peygamber yaptık.

Putperest kavminden ve onların kulluk ettikleri sahte ilahları terk ettikten sonra, Bizde İbrahim’e, İshak’ı ve Yakup’u bağışladık. Onların hepsini peygamber yaptık.

İşte İbrahim onlardan, Allah’ı bırakıp da başkasına tapanlardan uzaklaşınca Biz de ona İshak ile Yakup’u, ikisini de peygamber olarak bağışladık.

İbrahim onlardan, Tanrı/yı bırakarak taptıkları putlardan ayrılıp bir tarafa çekilince biz ona İshak ile Yakub/u bahşettik, her birine nübüvvet verdik.

İbrahim, onları ve Allah’ı bırakarak taptıkları şeylerden uzaklaşınca, Biz ona İshak ve Yakup’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

Böylelikle, onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrılınca ona İshak'ı ve (oğlu) Yakub'u armağan ettik ve her birini peygamber kıldık.

Böylece, İbrahim dediklerini yaparak onları ve Allah’tan başka kulluk ettikleri putları terk edip başka diyarlara gidince, ona önce oğlu İshak’ı ve daha sonra torunu Yakup’u armağan ettik ve her ikisini de Peygamber yaptık.

Allah’tan başka taptıkları şeylerden ve onlardan ayrılıp uzaklaştığında ona İshak’ı ve Yakub’u hibe ettik.
Hepsini nebiyy yaptık.

İbrahim, onlardan ve Tanrı diye tapındıkları şeylerden tamamen ilişiğini kesince biz de kendisini İshâk ve Yakûb gibi iki oğlan ile ödüllendirdik. İkisini de haberci yaptık.

İbrahim onlardan ve onların yaşadığı düzenden ayrıldı. Çünkü onların yasalarına uyarak yaşamak istemiyordu. Rabbinin yasalarına uyarak tertemiz bir şekilde yaşamak istiyordu. Toplumundan ayrılıp kendine göre arzımızda temiz bir yere yerleşince; O’na İshak’ı ve İshak’ın oğlu Yakup’u armağan ettik. Hepsini de Nebi’lerden kıldık.

Sonunda (İbrahim) onlardan ve Allah’tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşınca ona İshak’ı ve (bir süre sonra da torunu) Yakup’u bağışlamıştık; her birini de peygamber yapmıştık. [*]

Benzer mesajlar: En‘âm 6:83; Hûd 11:71; Enbiyâ 21:72.

(İbrahim) onlardan ve Allah’ın dışında taptıklarından ayrılınca ona İshak’ı ve (onun oğlu) Yâkûb’u armağan ettik ve her birini de Peygamber yaptık.

Ve böylece, onlardan ve onların Allah’ı bırakıp tapındıkları şeylerden uzaklaşınca, o’na İshâk’ı ve Yakub’u bahşettik ve bunların her ikisini de nebî yaptık;

Sonunda onları ve Allah ile aralarına koyup kulluk ettikleri şeyleri terk edince, bizde ona İshak’ı ardından Yakub’u armağan ettik her ikisine de nebilik verdik. 37/83...113, 51/24...30

En sonunda onlardan ve onların Allah’ı bırakıp da taptıklarından uzaklaşınca, Biz ona İshak ve Yakub’u armağan ettik[²⁵⁰⁶] ve onların her birine de nebilik verdik;

[2506] Evlat sahibi olması kendisine dünyada verilen maddî ve dünyevî ödüllerin en büyüğüydü, bu çocukların peygamber kılınmaları onları manevî ve uhr... Devamı..

Ne zaman ki İbrahim -Allah yolunda-, onlardan ve Allah'ı bırakıp taptıkları putlardan sıyrılıp, uzak bir beldeye (Şam'a) göç etti, biz de ona, İshak'ı ve (onun oğlu) Yakub'u ihsan ettik ve her birini peygamber yaptık.

(İbrahim) onları da, onların taptıklarını da terk edince, ona ishak ile Yakub’u bağışladık ve her birini Nebi yaptık.

Vaktâ ki onlardan ve Allah'tan başka ibadet ettikleri şeylerden çekilip gitti. O'na İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik ve hepsini birer peygamber kıldık.

Onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk edip (Şam'a yerleşince) Biz O'na İshak ile Yâkub'u hediye ettik. Onların her birine peygamberlik verdik. [21, 72; 11, 71; 2, 133]

Rivâyete göre: Hz. İbrâhim Şam tarafına hicret ettiğinde önce Harran’a geldi. Orada Sâre ile evlendi. Ondan İshak, İshak’tan da bilâhare Yâkub dünyaya... Devamı..

İşte onlardan ve onların Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve (İshak'ın oğlu) Ya'kub'u armağan ettik ve hepsini de peygamber yaptık.

Vaktâ ki İbrâhîm babasının kavminden ve 'ibâdet iyledikleri putlardan uzaklaşub bir tarafa çekildi. Ona İshak ve Ya'kûb'ı ihsân itdik. Ve her ikisini de nebî kıldık.

Onlardan ve Allah’ ile aralarına koyup yalvardıklarından uzaklaşınca ona İshak’ı ve Yakub’u bağışladık. Onların her ikisini de nebi yaptık.

Onlardan ve Allah'tan başka kulluk ettikleri şeylerden uzaklaşınca, O'na İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Hepsini de peygamber yaptık.

İbrahim onlardan ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşınca, Biz de ona İshak ile Yakub'u bağışladık; herbirini de peygamber yaptık.

İbrahim, onlardan ve Allah dışında kulluk ettiklerinden uzaklaşınca, ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık ve hepsini peygamber yaptık.

ķaçan kim ayrıldı bunlardan daħı bunlar ŧapduġından Tañrı’dan. ayruķ baġışladuķ aña isḥāķ’ı daħı ya'ķub’ı. daħı dükelcügin ya'nį ibrāhįm’i, ismā'įl’i isḥāķ’ı eyledük biz peyġamber.

Pes ol vaḳt ki ıraḳ oldı anlardan, daḫı ol bāṭıl ma‘būdlardan ki ṭaparlardıTañrı Ta‘ālādan özge. Baġışladuḳ özine İsḥāḳı ve Ya‘ḳūbı, daḫı anlaruñ barça‐sını peyġamber eyledük.

(İbrahim müşrikləri) və onların Allahdan başqa tapındıqları bütləri tərk edib (Şama) getdiyi zaman Biz ona (oğlu) İshaqla (nəvəsi) Yə’qubu bəxş etdik və onların hər ikisini peyğəmbər etdik.

So, when he had withdrawn from them and that which they were worshipping beside Allah. We gave him Isaac and Jacob. Each of them We made a Prophet.

When he had turned away from them and from those whom they worshipped besides Allah, We bestowed on him Isaac and Jacob, and each one of them We made a prophet.(2501)

2501 Isaac and Isaac's son Jacob are mentioned here as carrying on one line of Abraham's traditions. The other line was carried on by Ismail, who is m... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.