18 Mayıs 2021 - 6 Şevval 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fenâdâhâ min tahtihâ ellâ tahzenî kad ce’ale rabbuki tahteki seriyyâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(O esnada) Alt tarafından (görevli melek) ona şöyle seslenmişti: "Hüzne kapılma (tasalanıp kaderle tartışma), Rabbin senin alt (yan) ında bir kaynak var etti. (Tatlı su akıverecektir.) "

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Uzaktan bir ses geldi ona: Mahzun olma, Rabbin, ayağının altından bir ırmak akıttı.

Abdullah Parlıyan Meali

Bunun üzerine hurma ağacının alt tarafından Meryem'e şöyle seslenildi: Üzülme, Rabbin senin altında bir ırmak akıttı.

Ahmet Tekin Meali

İçinden bir ses Meryem'e:
“Sakın bir çocuk doğuracağım diye üzülme, Rabbin rahmindekini en itibarlı bir şahsiyet olarak görevlendirecek, alt tarafından da bir su kanalı, bir çay akıtacak.” diye seslendi.

Ahmet Varol Meali

Altından (bir ses) ona şöyle seslendi: "Üzülme. Rabbin altında bir su arkı [2] varetti.*

Ali Bulaç Meali

Altından (bir ses) ona seslendi: 'Hüzne kapılma, Rabbin senin alt (yan)ında bir ark kılmıştır.'

Ali Fikri Yavuz Meali

(Cebrail, yüksek bir yerde bulunan) Meryem'e aşağı tarafından şöyle çağırdı: “- Sakın üzülme, Rabbin senin alt yanında bir su arkı yarattı.

Bahaeddin Sağlam Meali

Oğul Meryem’in altından ona seslendi: “Sakın üzülme! Allah senin altında bir su arkı yaratmıştır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Aşağısından ona şöyle seslendi: “Tasalanma! Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir.”

Besim Atalay Meali (1962)

Aşağıdan bir ses gelip dedi ki : «Kaygılanmayasın, ayağının altında bir ırmak yaratmışım

Cemal Külünkoğlu Meali

Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Sakın üzülme! Rabbin senin alt yanında olanı şerefli kılmıştır.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

24,25. Onun altından bir ses kendisine şöyle seslendi: "Sakın üzülme, Rabbin içinde bulunanı şerefli kılmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele, üstüne taze hurma dökülsün.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı.”

Diyanet Vakfı Meali

Aşağısından (İsa yahut melek) ona şöyle seslendi: «Tasalanma! Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir.»  *

Edip Yüksel Meali

"Üzülme, Rabbin senin altında bir su arkı hazırlamıştır," diye (ağacın) altından kendisine seslendi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Melek, Meryem'e, aşağı tarafından şöyle seslendi. "Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Derken ona altından nida etti: sakın mahzun olma, rabbın senin altında bir su arkı vücûde getirdi

Erhan Aktaş Meali

Sonra altından¹ ona “Üzülme.” diye bir ses geldi: “Rabb'in, senin alt tarafında² olanı şerefli³ kılmıştır. *

Hasan Basri Çantay Meali

24,25,26. Aşağısından ona şu nida geldi: «Tasalanma, Rabbin senin alt (yan) ında bir su arkı vücûda getirmişdir. Hurma ağacını kendine doğru silk, üstüne derilmiş taze hurma dökülecekdir. Artık ye, iç. Göz (ün) aydın olsun. Eğer beşerden her hangi birini görürsen «ben, de, o çok esirgeyici (Allaha) oruç adadım. Onun için bu gün hiç bir kimseye kat'iyyen söz söylemeyeceğim.»

Hayrat Neşriyat Meali

Derken (Cebrâîl) ona (hurma ağacının) aşağısından şöyle seslendi: “Üzülme! Şübhesiz ki Rabbin, alt tarafında (ondan yararlanacağın) bir su arkı meydana getirdi.”

İlyas Yorulmaz Meali

Hurma ağacının altından bir ses “Üzülme, Rabbin senin altında akıp giden bir su meydana getirdi”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

24, 25. Aşağısından ona bir nida geldi: Mahzun olma Rabbin ayağının altından küçük bir çay akıtmıştır, hurma ağacının kütüğünü kendine doğru salla. Ondan sana taze hurma düşer.

Kadri Çelik Meali

Alt tarafından (İsa) ona seslendi: “Hüzne kapılma, Rabbin senin altında bir nehir karar kılmıştır.”

Mahmut Kısa Meali

Böylece, orada tek başına doğum yaptı. Tamamen bitkin düşmüş, acıkmış ve susamıştı. İşte o anda, altındaki yeni doğmuş yavrusu ona, “Üzülme anneciğim!” diye seslendi, “Rabb’in seni unutmuş, sahipsiz bırakmış değildir. Bak, ayaklarının altından tatlı ve serin suyu olan ufak bir dere meydana getirdi.”

Mehmet Okuyan Meali

(Cebrail, ağacın) alt tarafından ona şöyle seslenmişti: “Sakın üzülme! Elbette Rabbin senin alt tarafında bir su arkı var etmiştir.

Mehmet Türk Meali

24,25. (Bulunduğu yerin) aşağısından (melek) ona: “(Ey Meryem) tasalanma! Rabbin senin alt yanında bir akarsu1 yarattı. Hurma (ağacının) dalını kendine doğru salla2 da üzerine taze hurma dökülsün.” dedi.*

Muhammed Esed Meali

Bunun üzerine, hurma ağacının alt yanından 18 [bir ses] ona şöyle seslendi: “Üzülme! Rabbin senin alt yanında ufak bir dere akıttı;

Mustafa Çavdar Meali

Alt tarafından ona şöyle seslenildi: – Sakın üzülme zira Rabbin doğurduğun çocuğu şerefli kılmıştır. 3/33...47, 19/17...34, 17/70

Mustafa İslamoğlu Meali

Bunun ardından o (hurma ağacının) alt tarafından[2481] ona hitaben bir ses geldi: “Sakın üzülme! İşte, Rabbin senin (rahminde) olanı şerefli kılmıştır;[2482]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Derken ona aşağısından nidâ etti ki: «Sakın mahzun olma. Muhakkak ki, Rabbin senin alt yanından bir su cetveli vücuda getirdi.»

Suat Yıldırım Meali

Derken, Ruh, ona aşağıdan şöyle seslendi: “Sakın üzülme! ” dedi, “Rabbin senin alt yanında bir su arkı meydana getirdi. *

Süleyman Ateş Meali

Altından (Ruh) ona şöyle seslendi: "Üzülme Rabbin alt tarafında bir su arkı var etti."*

Süleymaniye Vakfı Meali

(Melek) aşağıdan şöyle seslendi: “Üzülme! Rabbin alt taraftan bir pınar akıttı.

Şaban Piriş Meali

Altından ona şu nida geldi.-Üzülme sakın, Rabbin senin ayağının altından bir ırmak akıttı.

Ümit Şimşek Meali

“Üzülme,” diye seslendi melek ona aşağıdan. “Ayağının dibinde Rabbin bir dere yarattı.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Altından ona şöyle seslendi: "Tasalanma, Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirdi."

Eski Anadolu Türkçesi

pes ķıġırdı meryem’e ol kim altında-y-ıdı kim “ķayġurmaġıl bayıķ eyledi çalabuñ altunda ırmaķ.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Dərhal (Məryəmin, yaxud xurma ağacının) alt tərəfindən ona (Cəbraildən və ya doğulmaqda olan İsadan) belə bir nida gəldi: “Kədərlənmə, Rəbbin sənin üçün (ayağının) altından bir irmaq axıtdı (və ya bətnindəki uşağı hörmət sahibi etdi).

M. Pickthall (English)

Then (one) cried unto her from below her, saying: Grieve not! Thy Lord hath placed a rivulet beneath thee,

Yusuf Ali (English)

But (a voice) cried to her from beneath the (palmtree): "Grieve not! for thy Lord hath provided a rivulet beneath thee;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.