8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 20. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâlet ennâ yekûnu lî ġulâmun velem yemsesnî beşerun velem eku beġiyyâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O (Meryem ise) : "Benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir ki; bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın utanmaz (bir kadın da) değilken (nasıl gebe kalabilirim?” diye hayret etmişti).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Meryem, benim nasıl oğlum olabilir ki hiç bir kimse, henüz bana dokunmadı demişti, hem kötü bir kadın da değilim ben.

Abdullah Parlıyan Meali

Meryem: “Bana bir insan dokunmamışken, benim nasıl oğlum olabilir? Ve hem ben, kötü ahlaklı bir kadın da değilim” dedi.

Ahmet Tekin Meali

Meryem:
“Bana bir insan eli değmediği ve iffetsiz de olmadığım halde, benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi.

Ahmet Varol Meali

Dedi ki: "Bana bir insan dokunmadığı ve ben iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl bir oğlum olabilir?"

Ali Bulaç Meali

O: 'Benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiç bir beşer dokunmamışken ve ben azgın utanmaz (bir kadın) değilken' dedi.

Ali Fikri Yavuz Meali

Meryem dedi ki: “- Benim için, nasıl bir oğlan olur? Bana bir insan dokunmadı ve ben de iffetsiz bir kimse değilim.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Meryem: “Nereden oğlum olabilir? Şimdiye kadar insan bana dokunmadı, ben iffetsiz de değilim” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Meryem, “Bana bir insan dokunmamışken, ben kötü bir kadın da değilim, nasıl oğlum olabilir?” dedi.

Besim Atalay Meali (1962)

Meryem dedi ki: «Bana insan dokunmadı, taşkınlık da etmedim, nice çocuğum olur?»

Cemal Külünkoğlu Meali

(Meryem, Cebrail'e:) “Benim nasıl oğlum olabilir? Bana herhangi bir insan dokunmadı. Ben bir kahpe de değilim” dedi.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Meryem: "Bana bir insan temas etmemişken, ben kötü kadın da olmadığım halde nasıl oğlum olabilir?" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Meryem, “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım hâlde, benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi.

Diyanet Vakfı Meali

Meryem: Bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir? dedi.

Edip Yüksel Meali

"Bana hiç bir insan eli değmemiş ve ben iffetsizlik etmemişken nasıl olur da bir oğlum olur," dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Meryem: "Benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim" dedi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Dedi: benim için bir oğlan nasıl olur? bana bir beşer dokunmadı, ben bir kahbe de değilim.

Erhan Aktaş Meali

“Benim nasıl bir oğlum olabilir? Bana kesinlikle bir beşer dokunmamışken. Ve ben kesinlikle iffetsiz değilim.” dedi.

Hasan Basri Çantay Meali

O: «Benim nasıl bir oğlum olacakmış, dedi, (evlenib de) bana bir beşer dokunmamışdır. Ben bir iffetsiz de değilim.»

Hayrat Neşriyat Meali

(Meryem:) “Bana bir insan dokunmadığı ve (ben) iffetsiz bir kadın da olmadığım hâlde benim için bir oğul, nasıl olabilir?” dedi.

İlyas Yorulmaz Meali

Meryem “Bana hiçbir insan eli değmemişken ve ben kötü bir şey yapmamışken, nasıl bir oğlan çocuğum olabilir?” dedi.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Meryem «— Nasıl benim oğlum olur ki? Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben fahişe de değilim» dedi.

Kadri Çelik Meali

O, “Bana hiç bir beşer dokunmamışken ve ben azgın (bir kadın) da değilken benim nasıl bir oğlum olabilir?” dedi.

Mahmut Kısa Meali

Meryem şaşkınlıkla, “Bana hiç erkek eli değmemişken, iffetsiz bir kadın da olmadığıma göre, nasıl çocuğum olabilir!” dedi.

Mehmet Okuyan Meali

(Meryem) “Bana hiçbir insan dokunmamışken ve üstelik ahlaksız olmadığım hâlde benim nasıl çocuğum olabilir ki?” demişti. **

Mehmet Türk Meali

(Meryem ona): “Bana bir insan dokunmadığı ve iffetsiz de olmadığım halde benim çocuğum nasıl olabilir?” dedi.

Muhammed Esed Meali

[Meryem:] “Bana daha hiçbir erkek dokunmamışken, nasıl bir oğlum olabilir? Üstelik ben iffetsiz bir kadın da değilim” dedi.

Mustafa Çavdar Meali

– Meryem: Bana hiçbir beşer eli değmemişken benim nasıl oğlum olabilir ki, üstelik ben iffetsiz bir kadın da değilim. Dedi. 3/33...47, 19/17...34

Mustafa İslamoğlu Meali

(Meryem): “Benim nasıl bir oğlum olabilir ki?” dedi; “Bana hiçbir erkek[2478] eli değmedi, üstelik ben iffetsiz bir kadın da değilim!”*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

(Meryem) Dedi ki: «Bana bir oğul nasıl olabilir ki, bana bir beşer (nikah ile) dokunmamamıştır ve ben bir iffetsiz de değilim.»

Suat Yıldırım Meali

Meryem: “Nasıl oğlum olabilir ki bana eli değen bir tek erkek bile olmamıştır. İffetsiz bir kadın da değilim! ”*

Süleyman Ateş Meali

Benim nasıl oğlum olur, dedi, bana bir insan dokunmadı ve ben bir kahpe de değilim.

Süleymaniye Vakfı Meali

Meryem dedi ki “Benim nereden çocuğum olacak; bana erkek eli değmedi. Yoldan çıkmış biri de değilim.”

Şaban Piriş Meali

-Benim nasıl bir oğlum olabilir ki, bana hiçbir beşer dokunmamıştır ve ben kötü bir iş de yapmadım, dedi.

Ümit Şimşek Meali

Meryem “Benim nasıl oğlum olabilir ki?” dedi. “Ne bana bir beşer eli değdi, ne de ben iffetsizlik ettim.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Dedi: "Benim nasıl oğlum olur; bana herhangi bir insan dokunmadı. Ben bir kahpe de değilim."

Eski Anadolu Türkçesi

eyitti meryem “nite ola benüm içün oġlan yaķınlıķ eylememiş iken baña ya'nį nikāh ile [159b] ādemį daħı olmadum ben zinā ķılıcı!”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Məryəm) dedi: “Mənim necə oğlum ola bilər ki, mənə indiyədək bir insan əli belə toxunmamışdır. Mən zinakar da deyiləm!”

M. Pickthall (English)

She said: How can I have a son when no mortal hath touched me, neither have I been unchaste!

Yusuf Ali (English)

She said: "How shall I have a son, seeing that no man has touched me, and I am not unchaste?"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.