25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Żikru rahmeti rabbike ‘abdehu zekeriyyâ

Bu, kulu Zekeriyya'ya Rabbinin rahmetini anıştır.

Bu olay, Luka İncili'nin 1. babında anlatılmaktadır (1-24).

(Bu) Rabbinin, kulu Zekeriya’ya (olan hidayet, inayet ve) rahmetinin bir zikridir. (İbretli ve hikmetli hikâyesinin hatırlatılıp yad edilmesidir.)

Bu anlatılacak olaylar, kulu Zekeriyya'ya Rabbinin bahşettiği rahmeti, dile getiren bir hatırlatmadır.

Bu, Rabbini ilâh tanıyan, candan müslüman olarak Rabbine bağlanan, saygılı kulu Zekeriyyâ'yı Rabbinin rahmetine mazhar ettiğinin anlatıldığı bir sûredir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 3/38-41.

Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir.

(Bu,) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir.

Bu sana okuyacağımız âyetler, Rabbinin kulu Zekeriyya'ya olan rahmetini bir anıştır.

Bu, Rabbinin Zekeriyya kuluna olan rahmetinin anılmasıdır.

Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyyâ'ya olan rahmetini hatırlatmadır.[306]

[306] Hz. Zekeriyyâ kıssası hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XII, 78-91.

Bu, Tanrının kulu, Zekeriya hakkındaki yarlıgasının bir anımıdır

Bu (ayetlerde) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya yönelik rahmeti hatırlatılıyor/anlatılıyor.

Hz. Zekeriya, İsrail oğullarından gönderilen bir peygamberdir. Peygamber olmadan önce uzun zaman İsrailoğullarına danışmanlık yapmış ve onların başkan... Devamı..

Bu rabbin kulı ve Zekeriyâ’ya olan rahmetinin zikridir.

Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır.

Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.

Bu, rabbinin Zekeriyyâ kuluna lutfettiği rahmetin anlatımıdır.

(Bu,) Rabbinin, Zekeriyya kuluna rahmetinin anılmasıdır.

Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya olan rahmetini anıştır.

Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya olan rahmetini anmadır.

Rabbının rahmetini bir anış Zekerriya kuluna

Bu (âyetler), Rabbinin, Zekeriyyâ kuluna olan rahmetinin zikridir. (İbretli ve bir o kadar da hikmetli olan kıssasının beyanıdır.)

Rabb'inin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir.¹

1- Öğüdüdür.

(Bu), kulu Zekeriyyâye Rabbinin rahmetini anışdır.

(Bu okunacak olan âyetler) Rabbinin, kulu Zekeriyyâ'ya olan rahmetinin anılmasıdır.

(Bu kıssa) Rabbinin kulu Zekeriya yı rahmetiyle anmasıdır.

Bu senin çalabının kulu Zekeriya’ya karşı olan esirgeyiciliğini anmasıdır.

Bu, Rabbınin kulu Zekeriya hakkındaki rahmetini zikreder.

Bu, Rabbinin kulu Zekeriya’ya olan rahmetinin dile getirilişidir [zikr].

(Bu,) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir.

Bu okuyacağın/dinleyeceğin sözler, Rabb’inin, sevgili kulu Zekeriya’ya bahşettiği nîmet ve rahmetini yâd ederek anması, onu tertemiz gönüllere bir kez daha hatırlatmasıdır:

Senin rabbinin rahmetinin bir anısıdır, kulu Zekeriyyâ’ya!

Anlatacaklarım, Rabb'inin Zekeriyya kuluna bir sevgi anısıdır.

Ey işleriyle meşgul olan insanlar! Dikkat edin! Bütün dikkatlerinizi Rabbinizden gelen sözlere verin! Size okunan ayetler Zekeriya’dan söz ediyor.

(Bu), Rabbinin Zekeriya kuluna rahmetini hatırla(t)masıdır.

(İşte bunlar) Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya rahmetinin zikridir.

KULU ZEKERİYA’ya Rabbinin bahşettiği rahmeti dile getiren bir anma(dır), bu: ²

2 Lafzen, “Kulu Zekeriya’ya Rabbinin rahmetine dair bir anma/hatırlatma”. İncillerde yer alan ve Kur’an tarafından da nakzedilmeyen anlama göre Hz. İs... Devamı..

Bu ayetler kulu Zekeriya’ya Rabbinin, rahmetinin anısıdır. 3/35...41, 19/3...15, 21/89-90

KULU Zekeriyya’ya,[²⁴⁵³] Rabbinin rahmetinin yâd edilmesine dairdir:[²⁴⁵⁴]

[2453] Krş: 3:38-41. Yeni Ahid’de yer alan ve Kur’an tarafından reddedilmeyen bilgiye göre, Hz. Zekeriyya Meryem’in teyzesinin kocasıdır. Mabed’in din... Devamı..

Rabbinin, Zekeriya kuluna rahmetini anışı (onun duasını kabul buyurması) şöyle olmuştu:

Bu, kulu Zekeriyyâ’ya, Rabbinin rahmetini hatırlatmasıdır.

(Bu) Rabbin rahmetiyle kulu Zekeriya'yı anmasıdır.

Bu, Senin Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya olan lütuf ve ihsanının anlatımıdır. [3, 38-41] {KM, Luka 1, 5-25}

Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya rahmetini anıştır.

Bu âyetler rabbinin kulı Zekeriyâ'ya rahmetinin zikir ve beyânıdır.

Bu, Rabbinin[*], kulu Zekeriya’ya olan iyiliğinin hikâyesidir.

[*] Sahibinin

Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya rahmetinin zikridir.

Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin yâdıdır.

Rabbinin rahmetinin, Zekeriyya kuluna anılışıdır bu...

añmaķlıķdur çalabuñ raḥmetini ķulına zekeriyyā’ya.

b Bu oḳunan Tañrı Ta‘ālā raḥmeti, ẕikridür ki ḳulı Ẕekeriyyāyı beyāneyler.

(Ya Rəsulum!) Bu sənin Rəbbinin öz qulu Zəkəriyyaya olan mərhəmətinin xatırlanmasıdır!

A mention of the mercy of thy Lord unto His servant Zachariah.

(This is) a recital(2456) of the Mercy of thy Lord to His servant Zakariya.

2456 The Mercy of Allah to Zakariya was shown in many ways: (1) in the acceptance of his prayer; (2) in bestowing a son like Yahya; and (3) in the lov... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.