2 Mart 2021 - 18 Receb 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâlet innî e’ûżu bi-rrahmâni minke in kunte tekiyyâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Meryem Ona:) "Gerçekten ben, senden (bana yönelik tecavüzden) Rahman (olan Allah) a sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma ve namusumla uğraşma) " demişti.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

O, fenalıklardan çekinen bir adamsan demişti, rahmana sığınırım senden.

Abdullah Parlıyan Meali

Meryem O'nu görünce: “Ben, senden sınırsız rahmet sahibi Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyorsan, bana yaklaşma!” dedi.

Ahmet Tekin Meali

Meryem:
“Ben, senden, Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer takvâ sahibi isen, itaatkâr ve samimi bir kulsan, Allah'a sığınıp emirlerine yapışıyor, günahlardan arınıp, azaptan korunuyorsan, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranıyorsan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincindeysen dokunma bana.” dedi.

Ahmet Varol Meali

Dedi ki: "Ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer (fenalıktan) sakınan biriysen."

Ali Bulaç Meali

Demişti ki: 'Gerçekten ben, senden Rahman (olan Allah)a sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma).'

Ali Fikri Yavuz Meali

Meryem, bu insan kılığındaki Cebraîl'e) dedi ki: “- Doğrusu ben, senden Rahman'a sığınırım. Eğer mü'min ve takva sahibi isen (fenalık yapmazsın.)

Bahaeddin Sağlam Meali

Meryem: “Senden, Rahman olan Allah’a sığınırım. Eğer sakınan bir kimse isen (bana dokunma!)

Bayraktar Bayraklı Meali

Meryem dedi ki: “Eğer saygılı biri isen, senden Rahmân'a sığınırım.”

Besim Atalay Meali

Meryem dedi : «Sen sakınçlı kimseysen, ben senden Allaha sığınıyorum»

Cemal Külünkoğlu Meali

(Meryem onu görünce:) “Senden, O kuşatıcı rahmet ve esirgeme sahibine sığınırım! Eğer günahtan sakınan bir kimse isen (bana yaklaşma!)” dedi.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Meryem: "Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen, senden Rahman'a sığınırım" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Meryem, “Senden, Rahmân’a sığınırım. Eğer Allah’tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)” dedi.

Diyanet Vakfı Meali

Meryem dedi ki: Senden, çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım! Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma).

Edip Yüksel Meali

"Senden Rahman'a sığınırım," dedi, "Erdemliysen. . ."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Meryem: "Ben senden Rahmân (olan Allah) a sığınırım. Eğer Allah'dan korkuyorsan (dokunma bana)" dedi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

(Meryem) ona ben, dedi: her halde senden rahmana sığınırım, sakınırsın eğer bir teki isen

Erhan Aktaş Meali

“Senden Rahman'a sığınırım. Eğer takva sahibi isen.” Dedi.¹*

Hasan Basri Çantay Meali

(Meryem ona) dedi ki: «Doğrusu ben senden esirgeyici (Allaha) sığınırım. Eğer sen fenâlıkdan bihakkın sakınan (bir insan) isen (çekil yanımdan).

Hayrat Neşriyat Meali

(Meryem:) “Doğrusu ben, senden Rahmân (olan Allah)'a sığınırım; eğer(Allah'dan) sakınan bir kimse isen (benden uzak dur)!” dedi.

İlyas Yorulmaz Meali

Meryem vahiy meleğine “Senden (bana kötülük yapmandan) Rahmana sığınıyorum. Eğer Allahdan korunan birisi isen (bana dokunma)” dedi.

İsmail Hakkı İzmirli

Meryem «— Ona senden esirgeyen Zat/a sığınırım. Tabiatın ile müttekıysen bana ilişme» dedi.

Kadri Çelik Meali

Demişti ki: “Gerçekten ben, senden Rahman'a sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma).”

Mahmut Kısa Meali

Odasında bir erkek olduğunu zanneden Meryem, dehşet içinde, “Rahmâna sığınırım senden!” dedi, “Eğer Allah’tan birazcık korkun varsa, hemen çık git buradan!

Mehmet Türk Meali

(Meryem ona): “Gerçekten ben, senden Rahman (Allah)’a sığınırım. Eğer (Allah’tan) korkan birisi isen (bana sakın dokunma).” dedi.

Muhammed Esed Meali

(Meryem onu görünce:) “Senden, O kuşatıcı rahmet ve esirgeme Sahibi'ne sığınırım!” dedi, “Eğer O'na karşı sorumluluk bilinci taşıyorsan [bana yaklaşma]!”

Mustafa Çavdar Meali

– Meryem ‘Ben senden Rahman olan Allah’a sığınırım Eğer Allah’tan korkup sakınan biriysen bana yaklaşma’ Dedi. 3/33...47, 19/17...34

Mustafa İslamoğlu Meali

(Meryem): “Senden, O sınırsız merhamet sahibinin koruyuculuğuna sığınırım!” dedi, “Tabii ki eğer sorumlu davranan biriysen!”

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

(Meryem) Dedi ki: «Muhakkak ben senden Rahmân'a sığınırım. Eğer sen bihakkın muttakî isen (yanımdan çekil).»

Suat Yıldırım Meali

Meryem irkildi ve “Ben” dedi, “Rahmana sığındım senden. Eğer Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir kimse isen çekil yanımdan! ”

Süleyman Ateş Meali

(Meryem) dedi ki: "Ben senden, çok esirgeyen(Allah)'a sığınırım. Eğer (Allah'tan) korkuyorsan (bana dokunma)."

Süleymaniye Vakfı Meali

Meryem dedi ki “Senden Rahman’a sığınırım, eğer namuslu biri isen”

Şaban Piriş Meali

-Eğer Allah'tan korkan biriysen senden Rahman'a sığınırım, dedi.

Ümit Şimşek Meali

Meryem “Senden Rahmân'a sığınırım,” dedi. “Allah'tan korkuyorsan bana dokunma.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Meryem demişti: "Ben senden, Rahman'a sığınıyorum. Takva sahibi biriysen dikkatli ol."

Eski Anadolu Türkçesi

eyitti meryem “bayıķ ben śıġınurvan Tañrı’ya senden eger olduñ-ise Tañrı’dan ķorķıcı.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Məryəm) dedi: “Mən səndən Rəhmana (Allaha) pənah aparıram. Əgər müttəqisənsə (mənə toxunma)!”

M. Pickthall (English)

She said: Lo! I seek refuge in the Beneficent One from thee, if thou art God fearing.

Yusuf Ali (English)

She said: "I seek refuge from thee to ((Allah)) Most Gracious: (come not near) if thou dost fear Allah."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.