20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veżkur fî-lkitâbi meryeme iżi-ntebeżet min ehlihâ mekânen şarkiyyâ(n)

Kitapta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılmış, doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Kitap’ta Meryem’i de (ibretle anıp) zikret. Hani o, ailesinden kopup ayrılarak (uzaklara gitmiş ve Kudüs’ün), Doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Ey Rasûlüm! Sana indirdiğimiz kitaptaki Meryem kıssasını da hatırla ve başkalarına da hatırlat. Hani O ailesinden ayrılıp, evinin doğu tarafına çekilmişti de,

Meryem ile ilgili kitapta, Kur'ân'da zikredilenleri insanlara anlat. Hani, Meryem, ailesinden uzaklaşarak, bulunduğu yerin, evin doğu tarafına çekilmişti.

Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Kitap'ta Meryem'i de zikret. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti.

(Ey Resûlüm) Kur'ân'daki Meryem kıssasını (onlara) oku. Hani o, ibadet için) ailesinden ayrılıp (evinin veya Beytü'l-Makdis'in) doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Kitapta Meryem’i de an. Hani doğuya doğru ailesinden uzaklaştığı zaman..

Kitapta Meryem'i de an! O, ailesinden ayrılmış ve doğu yönünde bir yere çekilmişti.[308]

[308] Hz. Meryem ve Hz. İsâ kıssası hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XII, 96-132. Hz. İsa hakkında ayrıca bk. IV, 93-107; IV, 1... Devamı..

An kitapta Meryem'i; ailesinden doğuda bir yere çekilmiş idi

(Ey Resul!) Kitapta Meryem (hakkında anlattıklarımızı da) hatırla! Hani o, ailesinden ayrılarak Doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Kitâb’da Meryem’i de zikr it ’âilesinden nasıl çekildiğini ve şarka gitdiğini anlat.

Kitabda Meryem'i de an. O, ailesinden ayrılarak, doğu yönünde bir yere çekilmişti.

16,17. (Ey Muhammed!) Kitap’ta (Kur’an’da) Meryem’i de an.[340] Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, ona Cebrail’i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.

Allah’ın kudretine delil olmak üzere, Hz. Yahya’nın ilginç doğum olayı anlatıldıktan sonra, burada daha ilginç olan, Hz. İsa’nın babasız olarak dünyay... Devamı..

Kitapta Meryem’i de okuyup an. Hani o, evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti.

(Resûlüm!) Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti.  

 Buradaki «doğu tarafı», müfessirlerce Mescid-i Aksâ’nın doğu yanı, yahut Meryem’in evinin doğu tarafı şeklinde tefsir edilmiş, bu sebeple hıristiyanl... Devamı..

Kitapta Meryem'i de an. Ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti.

(Ey Muhammed!) Kur'ân'daki Meryem kıssasını da an (insanlara anlat). Hani o, ailesinden ayrılarak (evinin veya mescidin) doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Kitabda Meryemi de an, o vakıt ki ailesinden çekildi de şark tarafından bir mekâna

(Resûlüm!) Kitap’ta (Kur’ân’da bildirdiğimiz gibi) Meryem’i de an. Hani, o (zamanını Allah’a ibadete tahsis etmek için) ailesinden ayrılıp (Beytu’l-Makdis’in) doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Kitap'ta Meryem'i de an! Hani o, ailesinden ayrılarak, doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Kitabda Meryem (kıssasını) da an. Hani o, aailesinden ayrılıb şark tarafında bir yere çekilmişdi.

(Habîbim, yâ Muhammed!) Kitab'da (bu Kur'ân'da) Meryem'i de yâd et! Hani, âilesinden (ayrılarak evinin hemen yanında) doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Kitapta Meryem’i de an. Bir vakit, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere kendini atmıştı.

Kitap’taki Meryem olaycasını da an. Meryem o gün evinden barkından ayrılmış, Doğu’da bir yere çekilmişti.

Kur/an/da Meryem kıssasını zikret. Hani o, ailesinden güneşli bir yere [⁴] çekilmişti.

[4] Veya şark tarafında bir yere.

(Ey Peygamber!) Kitap’ta/Kur’an’da Meryem’i de an! Hani o, ailesinden ayrılarak (mabedin) doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Kitap'ta Meryem'i de zikret. Hani o, ailesinden kopup doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Ey Hak yolunun yolcusu! Bu Kitapta, iffet ve ahlâk örneği Meryem’i de gündeme getir; hani o, kendisini Allah’a adamış ve ilim, ibâdet ve tefekkürle meşgul olmak üzere, ailesinden ayrılarak mâbedin doğu tarafında kendisine tahsis edilen bir yere çekilmişti.

Kitap’ta MERYEM’i de an!
Hani, bir doğu mekâna ailesinden ayrılıp çekildi.

Resulüm! bu Kitap'ta Meryem’i de yad et. Genç kız olup da ailesinden kopunca odanın doğu kısmında bir yere taşınmıştı.

Kitapta Meryem’i de an! Meryem ailesinden ayrılıp doğu yönünde bir yere çekilmişti. Orada Rabbine ibadet ediyordu.

Kitapta Meryem’i de hatırla! Hani o, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere [*]gitmişti.

Ayette geçen “Doğu tarafı” veya “doğu mekanı” ifadesi ile kastedilen, ya içerisinde bulunduğu “mabette, mihrapta veya Beyt-i Makdis’te doğu tarafında ... Devamı..

(Ey Muhammed! İnsanlara) Kitap’taki Meryem¹ (kıssasın)ı da anlat. Hani o ailesinden ayrılarak (evinin veya mescidin) doğu tarafında bir yere çekilince...

1 (Hz.) Meryem: Hz. İsa (a.s)’ın annesidir. İsrail oğullarının ileri gelenlerinden İmran’ın kızıdır. (Tahrim: 12) Meryem, "dindar kadın" demektir. Erk... Devamı..

VE BU İLAHÎ mesajda ¹² Meryem’i de an. Hani, o ailesinden ayrılıp doğu yönünde bir yere çekilmişti;

12 Lafzen, “kitapta”. Âl-i ‘İmrân’da olduğu gibi, bu surede de Hz. Yahyâ’nın doğumuyla ilgili anlatımı, Hz. İsa’nın doğum öyküsü izlemektedir -Bunun b... Devamı..

– Bu kitapta Meryem’i de gündeme taşı! Hani o, ailesinden ayrılarak mabedin doğusunda bir yere çekilmişti. 3/33...47, 19/17...34

BU KİTAPTA[²⁴⁷⁴] Meryem’i[²⁴⁷⁵] de gündeme taşı![²⁴⁷⁶] Hani o ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmişti.

[2474] el-Kitab, “bir şeyi bir başka şeyde toplamak, bir araya getirmek” anlamına gelir (Mekayîs). “Yararlı bir anlam ve amaç için parçaları bir araya... Devamı..

(Ey Muhammed) Kur'an'da Meryem kıssasını da an!.. (İnsanlara anlat) Hani o, doğu tarafında bir yere çekilmiş,

Kitaptan Meryem’i de hatırla ki O ailesinden ayrılıp doğu yönünde bir yere çekilmişti.

Kitapta Meryem'i de yâd et. O vakit ki, ailesinden ayrılarak şark tarafında bir yere çekilmişti.

Kitapta Meryem'i de an! Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekiliverdi.

Beyt-i Mukaddesin veya evinin doğu tarafına çekilmişti. Hıristiyanlar doğu tarafını kıble edinmişlerdir.

Kitapta Meryem'i de an. Bir zaman o ailesinden ayrılıp doğu yönünde bir yere çekilmişti.

Evinde veya mabedde bir kenara çekilip kendisini ibâdete vermişti.

Kitâbda (Kur'ân'da) Meryem kıssasını zikr it. O, (yıkanmak içün) ehlinden ayrılub şark tarafında bir mekâna gitdi.

Bu Kitap’ta Meryem’in hikâyesini de anlat. Bir gün ailesinden ayrılmış, doğu tarafında bir yere çekilmişti.

-Kitapta Meryem'i de an! Hani o, ailesinden ayrılarak doğuda bir yere gitmişti.

Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılmış ve doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir mekâna çekilmişti.

añgıl yā muḥammed kitāb içinde ya'nį ķur’ān meryem’i. ol vaķt kim bir yaña çıķdı ķavurnı ķatından bir yire gün ŧoġusındın yaña.

Ẕikr eyle yā Muḥammed Ḳur’ānda Meryemi. Ol vaḳt ki ‘uzlet eyledi ehlinden bir yere ki maşrıḳ ṭarafında idi.

(Ya Rəsulum!) Kitabda (Qur’anda) Məryəmi də yad et. O zaman o, ailəsindən ayrılıb (evinin, yaxud Beytülmüqəddəsin) şərq tərəfində (ibadət məqsədilə xəlvət) bir yerə çəkilmişdi.

And make mention of Mary in the Scripture, when she had withdrawn from her people to a chamber looking East,

Relate in the Book (the story of) Mary,(2470) when she withdrew from her family to a place in the East.(2471)

2470 Cf. the story of Mary as related in 3:42-51. Here the whole theme is different: it is the personal side of the spiritual experiences of the worsh... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.