22 Eylül 2020 - 4 Safer 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veberran bivâlideyhi velem yekun cebbâran ‘asiyyâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ana ve babasına itaatkârdı ve isyan eden bir zorba değildi.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Anasınababasına iyilik ederdi ve cebbar ve asi değildi.

Abdullah Parlıyan Meali

Anababasına iyilik ederdi, zorba ve âsî de değildi.

Ahmet Tekin Meali

Ana-babasına saygılı ve iyi davranırdı. Hiç zorba ve isyankâr olmadı.

Ahmet Varol Meali

Anne babasına iyi davranırdı. İsyankâr bir zorba değildi.

Ali Bulaç Meali

Ana ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ebeveynine de ihsankârdı, zorba ve isyankâr değildi.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ana-babasına çok iyi idi. Zorba ve isyankâr değildi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Ana babasına çok iyi davranırdı; isyankar bir zorba değildi.

Besim Atalay Meali

Anasına, atasına iyi davranır, o zorba değildir, azgın değildir

Cemal Külünkoğlu Meali

12,13,14,15. (Ve Yahya doğup büyüyünce kendisini peygamber yaptık ve:) “Ey Yahya! İlahi mesaja sımsıkı sarıl!” (diye ona öğüt verdik). O, daha küçük bir oğlanken biz ona doğru ve kuşatıcı düşünme yeteneği vermiştik. O, Allah'a karşı gelmekten sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Bunun içindir ki, doğduğu gün de, öldüğü gün de, (Allah'ın) selamı onun üzerindeydi ve diriltileceği gün de (ona) selam olsun!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

12,13,14. "Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl" deyip daha çocukken ona hikmet, katımızdan kalp yumuşaklığı ve safiyet verdik. O, Allah'tan sakınan ve anasına babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, baş kaldıran bir zorba değildi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

12,13,14. (Yahya, dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl” dedik. Biz, ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.

Diyanet Vakfı Meali

Ana-babasına çok iyi davranırdı; o, isyankâr bir zorba değildi.

Edip Yüksel Meali

Ana babasına karşı iyi davranırdı, asla bir zorba ve isyankâr olmadı.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Anne ve babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, zorba ve isyankâr değildi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve valideynine ihsankâr idi, cebbar, isyarkâr değil idi

Erhan Aktaş Meali

Anne ve babasına karşı birr1 sahibiydi. Karşı çıkan ve asilik eden biri değildi. *

Hasan Basri Çantay Meali

12,13,14. (Yahyâyi ihsan etdik ve ona çocukluğunda:) «Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut» (dedik). Henüz sabî iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan (ona) bir kalb yumuşaklığı ve (günâhlardan) temizlik (verdik). O, çok müttekıy idi. Anasına, babasına da itaatkârdı. Bir serkeş ve aasî değildi.

Hayrat Neşriyat Meali

Ve ana-babasına iyilik eden bir kimse idi; zorba ve isyankâr değildi.

İlyas Yorulmaz Meali

Ana babasına karşı hep iyilikler yaptı, asla onlara zorbaca davranmadı ve isyan etmedi.

Kadri Çelik Meali

Ana ve babasına itaatkârdı ve isyan eden bir zorba değildi.

Mahmut Kısa Meali

Ve annesine. babasına son derece iyi davranan hayırlı bir evlat idi; kaba ve dik başlı biri değildi.

Mehmet Türk Meali

O anne ve babasına itaatkâr bir kimse idi ve isyankâr (bir) zorba değildi.

Muhammed Esed Meali

ve ana-babasına karşı saygı ve gözetme tavrı içinde; asla zorba ya da dik başlı biri değildi.

Mustafa Çavdar Meali

Anne ve babasına oldukça iyi davranırdı. Onlara karşı asla zorba ve isyankâr biri olmadı. 4/36, 6/151, 17/23, 18/74-80, 29/8, 31/14

Mustafa İslamoğlu Meali

ana-babasına karşı da oldukça iyi davranırdı; nitekim o hiçbir zaman isyankâr bir zorba olmadı.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve anasıyla babasına ita-atkâr idi ve bir zorba, isyankâr değildi.

Suat Yıldırım Meali

12, 13, 14. “Yahya! Kitaba var kuvvetinle sarıl! ” dedik ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönül de ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı, asla zorba ve isyankâr biri değildi.

Süleyman Ateş Meali

Ana babasına iyilik ediciydi, baş kaldıran bir zorba değildi.

Süleymaniye Vakfı Meali

Anasına ve babasına iyilik ederdi; zorba ve dik kafalı değildi.

Şaban Piriş Meali

Anne ve babasına iyi davranırdı. Zorba ve isyankar değildi.

Ümit Şimşek Meali

Anne-babasına iyilik ederdi; isyankâr bir zorba değildi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ana-babasına iyilik eden biriydi; zorba, isyancı biri değil.

M. Pickthall (English)

And dutiful toward his parents. And he was not arrogant, rebellious.

Yusuf Ali (English)

And kind to his parents, and he was not overbearing or rebellious.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.