25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vehanânen min ledunnâ vezekâ(ten)(s) vekâne takiyyâ(n)

Katımızdan ona bir kalb yumuşaklığı, bir temizlik ihsan ettik ve o, mabudundan çekinirdi.

 Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve (ahlâki) temizlik-safiyet (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

Tarafımızdan O'na, kalp yumuşaklığı ve arınmışlık… da vermiştik de, o günah ve fenalıkların tümünden sakınırdı.

Ona yüce katımızdan sevgi ve merhamet, ruh temizliği verdik. O takvâ sahibi, itaatkâr, samimi, günahlardan arınan, azaptan korunan, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan biri idi.

Tarafımızdan ona bir gönül yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O sakınan biriydi.

Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

Hem de tarafımızdan bir merhamet ve günahlardan bir pâklik verdik. O çok takvâ sahibi idi.

Ve kendi katımızdan bir rahmet ve şefkat ile bir sağlamlık verdik. O (kendini) çok iyi koruyan idi.

Ona kalp yumuşaklığı ve temizliği verdik. O, çok sakınan birisi idi.

Katımızdan esirgeme de verdik, temizlik verdik, o sakınçtır

Ona kendi katımızdan bir sevecenlik ve kendini yetiştirme yeteneği bahşetmiştik. Dahası o, Allah'a karşı gelmekten sakınan birisiydi.

13, 14. Müşfik ve hulûs-u kalbe mâlik idi muttakî ve ebeveynine karşu merhametli idi aslâ cabbâr ve ’âsî değil idi.

12,13,14. "Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl" deyip daha çocukken ona hikmet, katımızdan kalp yumuşaklığı ve safiyet verdik. O, Allah'tan sakınan ve anasına babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, baş kaldıran bir zorba değildi.

12,13,14. (Yahya, dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl” dedik. Biz, ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.

Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de (verdik). O, kötülükten çok sakınan biriydi.

Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O, çok sakınan bir kimse idi.

Ek olarak katımızdan bir şefkat ve dürüstlük... Erdemli birisiydi.

Hem de katımızdan bir merhamet ve (günahlardan) paklık verdik, o çok takva sahibi idi.

Hem de ledünnümüzden bir rikkat ve bir pâklik, ki çok takvaşiar idi

Tarafımızdan (ona) bir kalp yumuşaklığı ve (asla günah işlemeye yönelmemek gibi manevi bir) temizlik (verdik).

Peygamberler, ismet (günahsızlık) sıfatına sahiptirler. Hayatlarının hiçbir döneminde (çocukluk, gençlik, peygamberlik öncesi veya peygamberlik vazife... Devamı..

Tarafımızdan yumuşak kalplilik ve zekât¹ verdik. Ve o, takva² sahibi oldu.

1- Arınma, temizlik. 2- Korunma; Allah\ın buyruklarına içtenlikle uyarak; o buyruklarla, kötü ve zararlı şeylere karşı kendisini korumaya, güvenceye... Devamı..

12,13,14. (Yahyâyi ihsan etdik ve ona çocukluğunda:) «Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut» (dedik). Henüz sabî iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan (ona) bir kalb yumuşaklığı ve (günâhlardan) temizlik (verdik). O, çok müttekıy idi. Anasına, babasına da itaatkârdı. Bir serkeş ve aasî değildi.

Tarafımızdan (ona) bir kalb yumuşaklığı ve (günahlardan) bir temizlik de(verdik). Hem (o,) takvâ sâhibi bir kimse idi.

Ve katımızdan (insanları) sevme ve temizlenme duygusu verdik. O, gerçekten samimi olarak Rabbin den korunan birisiydi.

Ona kendi katımızdan yumuşaklık, arılık huyları da verdik. O sakınıcı idi,

13, 14. Nezdimizden kalb yumuşaklığı ve mürüvvet günahlardan pâklık [³] da verdik. O, tabiatıyle sakınıcıydı. Ana ve babasına da iyilikleri, şefkati vardı. Allah/a karşı serkeş, âsi değildi.

[3] Veya sadaka vermeklik, halk tarafından meth-ü sena edilmeklik.

Ona katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği/arınmışlık [zekât] verdik. Bu yüzden o, sorumluluk bilincine sahipti.

Katımızdan ona bir merhamet ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

Ayrıca, katımızdan armağan olarak kalp yumuşaklığı ve tertemiz bir ahlâk ihsan ettik ona; çünkü o, Rabb’ine karşı gerçekten de çok saygılıydı.

Ledünnümüzden / tarafımızdan bir şefkat ve zekâ da (verdik).
Takvâ / sakınıp korunan biriydi.

Yumuşak huylu, temiz yürekli ve sağlamcı bir kişiliği vardı.

Emrimize uyarak kalbini kinden, nefretten, insanları kötülüğe sürükleyen duygulardan arındırdı. Helali haramı tanıdı. İnsanları kötülüklere karşı uyardı. İnsanlara karşı alçak gönüllü, anlayışlı, güzel davranan merhametli bir insan oldu.

12,13. “Ey Yahya! Kitab’a (Tevrat’a) sımsıkı sarıl!” [*] (demiştik) ve henüz küçük çocukken ona muhakeme gücü, katımızdan şefkat ve arınmışlık vermiştik; o da [takvâ]lı (duyarlı) biriydi.

Vahye uymayla ilgili ayetler için bkz. Âl-i İmrân 3:103, dipnot 1.

(Ayrıca) tarafımızdan ona bir yumuşak kalplilik ve temizlik de (verdik). (Çünkü) o, çok takva sahibi idi.

ve katımızdan bir ruh inceliği ¹¹ ve arınmışlık... Öyle ki, Bize karşı o [her zaman] bilinç ve duyarlık içinde idi;

11 Lafzen, “Bizden, bir ruh inceliği/bir merhamet duygusu” -yani, özel ilahî bir lütuf, bir armağan olarak.

Ayrıca ona katımızdan şefkatli bir kalp ve tertemiz bir karakter bahşetmiştik, o da bizim emir ve yasaklarımıza karşı gayet duyarlı biriydi. 2/177, 3/133...136, 6/85...89, 3/35...41, 19/2...15, 21/89-90

Ve kendi katımızdan ince ruhlu bir sevecenlik ve kendini geliştirme yeteneği[²⁴⁷¹] bahşetmiştik; dahası o, sorumluluk sahibi biriydi;

[2471] Zekâtın “artma ve gelişme” kök anlamına istinaden. “Sevecenlik” ile karşıladığımız hanânen, rahmetenin eşanlamlısı kabul edilse de, kural gereğ... Devamı..

Aynı zamanda ona katımızdan bir kalp yumuşaklığı ve bir sâfiyet de ihsan ettik; o, Rabbine karşı daima saygılı davranan bir kuldu!

Ve katımızdan ona bir ruh inceligi ve arınmışlık (vermiştik). Ve bize karşı takvalı idi..

Ve O'na tarafımızdan bir rahmet, bir nezahet (verdik) ve çok muttakî oldu.

12, 13, 14. “Yahya! Kitaba var kuvvetinle sarıl! ” dedik ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönül de ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı, asla zorba ve isyankâr biri değildi.

Katımızdan bir rahmet (bir acıma duygusu) ve temizlik de (verdik; o günahlardan) korunan oldu.

Ve ona merhamet ve rikkat-i kalb virdik, O takîlerden idi.

Onu katımızdan yumuşak huylu ve gelişkin yaptık. O, kendini korurdu.

Katımızdan bir kalp yumuşaklığı ve arınmışlık vermiştik. O takva sahibiydi.

Tarafımızdan ona bir şefkat ve bir arınmışlık verdik. O da takvâ sahibi bir kul oldu.

Katımızdan bir kalp yumuşaklığı, bir temizlik verdik. Korunan biriydi o.

13-14. daħı virdük aña ḥikmeti oġlan iken daħı raḥmet eylemegi bizüm ķatumuzdan daħı artmaķlıġı yā Tañrı ta'atını. daħı oldı yaḥyā śaķınıcı daħı eylük eyleyici atasına anasına daħı olmadı ol mütekebbir yazuķ eyleyici.

Ve şefḳatlü ḳılduḳ özini bizüm fażlumuzdan ve arı ḳılduḳ barça yaman‐lıḳlaruñ. Daḫı Allāha muṭī‘‐idi.

Biz həm də ona Öz dərgahımızdan bir mərhəmət (yaxud insanlara qarşı şəfqət) və (günahlardan) paklıq bəxş etdik. O, (çox) müttəqi idi.

And compassion from Our presence, and purity; and he was devout,

And piety (for all creatures) as from Us, and purity:(2468) He was devout,

2468 John the Baptist did not live long. He was imprisoned by Herod, the tetrarch (provincial ruler under the Roman Empire ), whom he had reproved for... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.