24 Eylül 2020 - 6 Safer 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vehanânen min ledunnâ vezekâ(ten)(s) vekâne takiyyâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik-safiyet (de verdik) . O, çok takva sahibi biriydi.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Katımızdan ona bir kalb yumuşaklığı, bir temizlik ihsan ettik ve o, mabudundan çekinirdi.

Abdullah Parlıyan Meali

Tarafımızdan O'na, kalp yumuşaklığı ve arınmışlık… da vermiştik de, o günah ve fenalıkların tümünden sakınırdı.

Ahmet Tekin Meali

Ona yüce katımızdan sevgi ve merhamet, ruh temizliği verdik. O takvâ sahibi, itaatkâr, samimi, günahlardan arınan, azaptan korunan, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan biri idi.

Ahmet Varol Meali

Tarafımızdan ona bir gönül yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O sakınan biriydi.

Ali Bulaç Meali

Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

Ali Fikri Yavuz Meali

Hem de tarafımızdan bir merhamet ve günahlardan bir pâklik verdik. O çok takvâ sahibi idi.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve kendi katımızdan bir rahmet ve şefkat ile bir sağlamlık verdik. O (kendini) çok iyi koruyan idi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Ona kalp yumuşaklığı ve temizliği verdik. O, çok sakınan birisi idi.

Besim Atalay Meali

Katımızdan esirgeme de verdik, temizlik verdik, o sakınçtır

Cemal Külünkoğlu Meali

12,13,14,15. (Ve Yahya doğup büyüyünce kendisini peygamber yaptık ve:) “Ey Yahya! İlahi mesaja sımsıkı sarıl!” (diye ona öğüt verdik). O, daha küçük bir oğlanken biz ona doğru ve kuşatıcı düşünme yeteneği vermiştik. O, Allah'a karşı gelmekten sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Bunun içindir ki, doğduğu gün de, öldüğü gün de, (Allah'ın) selamı onun üzerindeydi ve diriltileceği gün de (ona) selam olsun!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

12,13,14. "Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl" deyip daha çocukken ona hikmet, katımızdan kalp yumuşaklığı ve safiyet verdik. O, Allah'tan sakınan ve anasına babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, baş kaldıran bir zorba değildi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

12,13,14. (Yahya, dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl” dedik. Biz, ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.

Diyanet Vakfı Meali

Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O, çok sakınan bir kimse idi.

Edip Yüksel Meali

Ek olarak katımızdan bir şefkat ve dürüstlük... Erdemli birisiydi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Hem de katımızdan bir merhamet ve (günahlardan) paklık verdik, o çok takva sahibi idi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hem de ledünnümüzden bir rikkat ve bir pâklik, ki çok takvaşiar idi

Erhan Aktaş Meali

Tarafımızdan yumuşak kalplilik ve zekât1 verdik. Ve o, takva2 sahibi oldu.*

Hasan Basri Çantay Meali

12,13,14. (Yahyâyi ihsan etdik ve ona çocukluğunda:) «Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut» (dedik). Henüz sabî iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan (ona) bir kalb yumuşaklığı ve (günâhlardan) temizlik (verdik). O, çok müttekıy idi. Anasına, babasına da itaatkârdı. Bir serkeş ve aasî değildi.

Hayrat Neşriyat Meali

Tarafımızdan (ona) bir kalb yumuşaklığı ve (günahlardan) bir temizlik de(verdik). Hem (o,) takvâ sâhibi bir kimse idi.

İlyas Yorulmaz Meali

Ve katımızdan (insanları) sevme ve temizlenme duygusu verdik. O, gerçekten samimi olarak Rabbin den korunan birisiydi.

Kadri Çelik Meali

Katımızdan ona bir merhamet ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.

Mahmut Kısa Meali

Ayrıca, katımızdan armağan olarak kalp yumuşaklığı ve tertemiz bir ahlâk ihsan ettik ona; çünkü o, Rabb’ine karşı gerçekten de çok saygılıydı.

Mehmet Türk Meali

(Ayrıca) tarafımızdan ona bir yumuşak kalplilik ve temizlik de (verdik). (Çünkü) o, çok takva sahibi idi.

Muhammed Esed Meali

ve katımızdan bir ruh inceliği 11 ve arınmışlık... Öyle ki, Bize karşı o [her zaman] bilinç ve duyarlık içinde idi;

Mustafa Çavdar Meali

Ayrıca ona katımızdan şefkatli bir kalp ve tertemiz bir karakter bahşetmiştik, o da bizim emir ve yasaklarımıza karşı gayet duyarlı biriydi. 2/177, 3/133...136, 6/85...89, 3/35...41, 19/2...15, 21/89-90

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve kendi katımızdan ince ruhlu bir sevecenlik ve kendini geliştirme yeteneği[2471] bahşetmiştik; dahası o, sorumluluk sahibi biriydi;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve O'na tarafımızdan bir rahmet, bir nezahet (verdik) ve çok muttakî oldu.

Suat Yıldırım Meali

12, 13, 14. “Yahya! Kitaba var kuvvetinle sarıl! ” dedik ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönül de ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı, asla zorba ve isyankâr biri değildi.

Süleyman Ateş Meali

Katımızdan bir rahmet (bir acıma duygusu) ve temizlik de (verdik; o günahlardan) korunan oldu.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onu katımızdan yumuşak huylu ve gelişkin yaptık. O, kendini korurdu.

Şaban Piriş Meali

Katımızdan bir kalp yumuşaklığı ve arınmışlık vermiştik. O takva sahibiydi.

Ümit Şimşek Meali

Tarafımızdan ona bir şefkat ve bir arınmışlık verdik. O da takvâ sahibi bir kul oldu.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Katımızdan bir kalp yumuşaklığı, bir temizlik verdik. Korunan biriydi o.

M. Pickthall (English)

And compassion from Our presence, and purity; and he was devout,

Yusuf Ali (English)

And piety (for all creatures) as from Us, and purity:(2468) He was devout,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.